Sanktuarium św. Jana Pawła II

Ks. prałat Kazimierz Bednarski, po wcześniejszym rozważeniu sprawy przed Panem Bogiem, wzywając wstawiennictwa Ducha Świętego oraz po zasięgnięciu opinii wśród miejscowych duchownych i wiernych, postanowił rozpocząć formalne starania o nadanie naszej świątyni parafialnej tytułu: Sanktuarium Diecezjalne Świętego Jana Pawła II, wzywającego Ducha Świętego. Ksiądz Proboszcz po raz pierwszy oznajmił wiernym niniejszą wiadomość podczas Mszy Świętej sprawowanej w poniedziałek, 18 maja 2015 o godz. 18.00 w 95. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Decyzję o utworzeniu nowego sanktuarium, na mocy kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, może podjąć Ksiądz Biskup Ordynariusz. Oficjalne pismo w tej sprawie przekazane zostało Biskupowi Edwardowi Dajczakowi w…
Przygotowując się duchowo do ustanowienia w naszym kościele sanktuarium św. Jana Pawła II oraz w celach krajoznawczych odbyliśmy z ks. proboszczem Kazimierzem Bednarskim podróż po niektórych miejscach Pomorza, które związane są ze św. Janem Pawłem II. Odwiedziliśmy Gdynię, gdzie na Skwerze Kościuszki Polski Papież, 11 czerwca 1987 roku, spotkał się z ludźmi morza, Pomorza i Kaszub. W miejscu ołtarza papieskiego znajduje się głaz z tablicą wykonaną z brązu, którą ustawiono 11 czerwca 1992 r.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka