Książki

Stopniowo będziemy udostępniać czytelnikom książki ks. Kazimierza Benarskiego w formie cyfrowej. Dla ułatwienia, przy poszczególnych tytułach zamieszczamy licznik (kolor czerwony), informujący o tym, jaki procent treści książki został już udostępniony.

1. Osiołkowi w żłoby dano - Koszalin 1991 --- (udostępniono 34 stron z 250 --- 14% całości)
2. Człowieka trzeba kochać - Koszalin 1997 --- (udostępniono 4 stron z 150 --- 3% całości)
3. Warto dla jednej miłości żyć - Koszalin 2000 --- (udostępniono 0 stron z 472 --- 0% całości)
4. Na kłopoty... Duch Święty - Koszalin 2001 --- (udostępniono 0 stron z 302 --- 0% całości)
5. Chciałbym dziś mówić tak ciepło i prosto... - Koszalin 2012 - (recenzja)

Pierwsza z serii pięciu książek ks. Kazimierza Bednarskiego o parafii Ducha Świętego, dedykowana ks. biskupowi Ignacemu Jeżowi. Wydana w 1991 roku, obejmuje okres od powstania parafii (1980) do wizyty Jana Pawła II (1991). Książka składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono teksty ukazujące poszukiwania przez Autora życiowej drogi, rozterki temu towarzyszące, dojrzewanie do kapłaństwa i wreszcie ten najważniejszy wybór, tak sugestywnie opisany w kończącym tą część kazaniu prymicyjnym. Część druga obejmuje poezję religijną ks. Kazimierza Bednarskiego, kazania, dysputy na kontrowersyjne tematy m.in. o klerykalizmie, szkole wyznaniowej, refleksje nad najwłaściwszym modelem parafii. Część trzecia, to wybór tekstów z kroniki parafialnej…
Druga książka ks. Kazimierza Bednarskiego, wydana w 1997 roku. Dedykowana ks. biskupowi Czesławowi Dominowi.   Człowieka trzeba kochać, Koszalin 1997
Warto dla jednej miłości żyć. Kronika parafii pw. Ducha Świętego 4.11.1980-4.11.2000. Koszalin 2000.
Na kłopoty... Duch Święty, Koszalin 2001.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ukazał się nowy album o parafii Ducha Świętego w Koszalinie, autorstwa ks. Kazimierza Bednarskiego, zatytułowany "Chciałbym dziś mówić tak ciepło i prosto...". Album zawiera zdjęcia ukazujące piękno naszej świątyni, widzianej zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz, życie codzienne niecodziennej parafii, pulsującej życiem sakramentów, liturgii, szkoły katolickiej, wielu grup parafialnych i modlitewnych. Album zawiera także unikatowe zdjęcia z historycznej wizyty papieża Jana Pawła II w Koszalinie i w parafii Ducha Świętego, ktora rozpoczynała jego IV Pielgrzymkę do Ojczyzny, a pierwszą do wolnej już Polski.