Aktualności - Mali Pomocnicy Maryi

25 maja dzieci z naszej parafii Ducha Świętego pojechały do Skrzatusza na I Diecezjalny Dzień Dziecka. Z całej Diecezji przybyło około 2500 dzieci. Nasza parafia była reprezentowana przez 70 uczestników, pośród których była liczna grupa Małych Pomocników Maryi ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej 21, którzy własnoręcznie z pomocą dzieci z Kółka Biblijnego wykonali koronę dla Matki Bożej Skrzatuskiej z dobrymi uczynkami, były też dzieci Komunijne i Rocznicowe z grupy s. Marianny, dziewczynki ze scholi i trzech ministrantów.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w którym to dniu przypada również święto patronalne grup "Małych Pomocników Maryi", podczas Mszy św. o godz. 12.00, ks. proboszcz Kazimierz Bednarski przyjął 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej 21 do grona dzieci Maryi. Pięknie przygotowana liturgia w "Godzinie łaski", teksty przysięgi dzieci, moment założenia medalików z wizerunkiem Niepokalanej - bardzo wzruszył rodziców oraz wszystkich wiernych parafian, którzy tego dnia przyszli uczcić Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą.
31 października w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych w Szkole Podstawowej Integracyjnej 21 dzieci z Grupy „Małych Pomocników Maryi” przybliżyły wszystkim rzeczywistość Nieba oraz Czyśćca.  Inscenizacja została zrealizowana w obsadzie: Aleksandra Kondraciuk (Matka Boża), Małgorzata Tymieniecka (Narrator), Natalia Orańska (Łucja), Inez Wierzbicka (Hiacynta), Mieszko Sztucki  a podczas przedstawienia w kościele Bartłomiej Symonowicz (Franciszek), Weronika Jurgo-Duczmal (Anioł).
"Niedziela papieska", czyli obchody XII Dnia Papieskiego, przypadała w tym roku 14 października. Nasz kościół, który jest kościołem papieskim - tutaj 1 czerwca 1991 roku modlił się Jan Paweł II - obchodził ten dzień w sposób szczególny. Podczas każdej Mszy świętej, główny celebrans miał na sobie ornat Ojca Świętego, w ktorym sprawował Eucharystię przy naszym kościele w 1991 roku.
17 maja s. Marianna Mościcka, felicjanka, opiekunka Małych Pomocników Maryi obchodziła swój jubileusz 25-lecia życia zakonnego. Podczas Mszy św. z udziałem dzieci, odnowiła swoje śluby zakonne. Dzieci z grupy Małych Pomocników Maryi czynnie uczestniczyły w przygotowaniu liturgii oraz wyrażały swoją wdzięczność Bogu za dar ich opiekunki s. Marianny.

Rok Wiary

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Rok Wiary

MEDALIK NIEPOKALANEJ