Rada Parafialna

W przeddzień Święta Niepodległości, kilka dni po jubileuszu 39. rocznicy powołania do życia parafii pw. Ducha Świętego (4 listopada), zgodnie z parafialną tradycją, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Parafialnej. Honory gospodarzy pełnili ks. proboszcz Kazimierz Bednarski oraz prof. Zygmunt Płoszyński, przewodniczący Rady Parafialnej. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II, Barbara Gęgotek wraz z licznym gronem nauczycielskim. Wcześniej, w piątek, uczniowie Szkoły Katolickiej przedstawili wspaniałą inscenizację ukazującą wybawienie Polski z niewoli trzech zaborców.
Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 38 rocznicy powstania naszej parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, na uroczystym posiedzeniu spotkała się Rada Parafialna.
15 stycznia odbyło się pierwsze zebranie nowej Rady Parafialnej, ustanowionej w Pierwszą Niedzielę Adwentu (27 listopada 2016). Podczas pierwszego spotkania w refektarzu ks. Kazimierz Bednarski, proboszcz parafii, przedstawiał kolejno nowych członków Rady Parafialnej, która składa się z Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej.
Sprawozdanie to informacja poprzedzona dyskusją i wyciągniętymi wnioskami. Opiera się na dwojakim poznaniu: intelektualnym i intuicyjnym oraz dwojakim spojrzeniu: przez obraz naszych oczu i oczu serca. W duszpasterstwie rok 2014 przejdzie do historii jako rok wyniesienia na ołtarze św. Jana Pawła II.
Kilka lat temu miałem dziwny sen: Oto zebrało się wokół mnie kilku, potem kilkunastu, a potem kilkuset, a potem niezmierzona liczba ludzi wołających chleba. To takie proste - pomyślałem - odmówimy modlitwę Pańską, a tam znajdziemy prośbę "chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj", jutro, zawsze. Kiedy padło słowo - Amen, tzn. niech mi się tak stanie, uświadomiłem sobie, ze ci ludzie dalej są głodni. Szybko wyjąłem z piersi swoje serce i zacząłem dzielić. Ale obfitość serca serca wyczerpa się, a ja dalej widziałem wyciągnięte ręce. Chciałem się tłumaczyć, że już nic nie mam - wtedy usłyszałem Chrystusa, mówiącego z krzyża…
Rok Wiary rozpoczął się 11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II (Concilium Vaticanum II), a zakończył 24 listopada 2013, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W niedzielę 27 października spotkała się Rada Parafialna. Posiedzenie Rady odbywało się tuż przed dwoma ważnymi rocznicami - 33 rocznicą erygowania parafii (4 listopada 1980) oraz 30 rocznicą wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła (26 listopada 1983). Parafia osiągnęła wiek Chrystusowy (33 lata), nie sposób więc nie nawiązać do historii zbawienia - w wieku 33 lat kończył się etap ziemski życia Jezusa, liczony od Jego przyjścia do odkupieńczej śmierci, a rozpoczynał niebiański, liczony od Zmartwychwstania do powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale.
W czwartek 2 maja obradowała Rada Parafialna. Proboszcz, ks. Kazimierz Bednarski przedstawił sprawozdanie duszpasterskie za rok 2012. Omówiono sytuację finansową parafii. Obecnie maleją przychody finansowe, gwałtownie rosną koszty, przede wszystkim mediów (energia elektryczna i cieplna), pozostało do spłaty wiele zobowiązań finansowych. Pomimo ogromnych trudności, parafia wywiązuje się ze swoich zobowiązań, kurczą się natomiast możliwości niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, coraz mniej pieniędzy przeznacza się na Caritas i dopłaty do leków.  
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj ochoty i zdolności aby to sprawozdanie było pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Od niedzieli 10 lutego, Rada Parafialna ma nowego przewodniczącego. Został nim Tadeusz Rogowski, który wcześniej działał w parafialnynm Ruchu Trzeźwości (w jubileuszowym 2000 roku został Parafianinem Roku), był dziennikarzem mediów katolickich i świeckich (Gość Niedzielny, Trzeźwość), obecnie prowadzi m.in. portal internetowy parafii. Funkcję sekretarza nadal pełnić będzie Marek Klim, a skarbnika Konrad Barczak.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka