Upamiętnienia

Dziś (26 kwietnia 2013) zakończenie roku szkolnego maturzystów. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 22 marca br., pielgrzymowali na Jasną Górę, aby tam dobremu Bogu, przez ręce Maryi, powierzyć swoją przyszłość. To właśnie w Sanktuarium Narodu Polskiego, maturzyści podczas Eucharystii w procesji z darami przynieśli trzy dęby papieskie, symbolizujące trzech papieży, których pontyfikaty przypadły na ich dotychczasowe życie. Drzewka podarowane przez Technikum Leśne w Warcinie zostały pobłogosławione przez bp. Edwarda Dajczaka i przywiezione do diecezji.
15 maja 2006 r. w parku, w miejscu "starego cmentarza", w sąsiedztwie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, posadzono 25 siedmioletnich dębów kolumnowych (szypułkowych), które utworzyły Aleję Dębów Pamięci. Drzewa posadzili prezydenci miasta sprawujący władzę od 1973 r. - w przypadku osób nieżyjących ich małżonki, a także duchowni różnych wyznań.
W październiku 2007 r. przy ul. Dworcowej 6 zamieszczono marmurową tablicę z fragmentem listu Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów: "Nie ulega bowiem wątpliwości, że artysta zachowuje szczególną relację z pięknem, można wręcz powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę."
Została wybudowana przed wejściem do kościoła pw. Ducha Świętego w 1996 r., w piątą rocznicę wizyty Ojca Świętego w Koszalinie. Odprawiona dnia 1 czerwca 1991 r. Msza św. na pobliskim placu była głównym i największym spotkaniem Jana Pawła II z mieszkańcami Pomorza Środkowego.
  2 czerwca 1996 r. na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej odsłonięte obelisk z napisem dedykacyjnym upamiętniający krótką wizytę Jana Pawła II w Straży Granicznej dnia 1 czerwca 1991 r., kiedy to Ojciec Święty wracał samochodem osobowym z Góry Chełmskiej i na terenie obecnego COSSG przesiadł się na "papamobile" - błogosławiąc zebranych funkcjonariuszy. Zaprojektowany został przez koszalińskiego artystę plastyka Andrzeja Ciesielskiego a wykonany z żelbetonu przez Jerzego Bujnickiego.
  Usytuowany w pobliżu katedry i zwrócony w kierunku ratusza, jest dziełem kieleckiej rzeźbiarki Anny Grabiwody. Postać Ojca Świętego, odlana w brązie, przedstawiona jest z pastorałem i podniesioną prawą ręką. Postument z piaskowca i brązową tablicę umieszczoną z frontu wykonał Zygmunt Wujek. Z tyłu postumentu wmontował natomiast fragment skały z kamieniołomów pod Krakowem, w których w czasie wojny pracował Karol Wojtyła.
Pomnik autorstwa Zygmunta Wujka stanął przed Wyższym Seminarium Duchownym w 1991 r., przed wizytą Ojca Świętego w Koszalinie - na Jego powitanie.