Administrator

W niedzielę Świętej Rodziny, parafianie uczestniczący w Mszy św. o godz. 10.30 byli świadkami niecodziennej uroczystości. Kilkanaście par małżeńskich, które w roku 2013 będą przeżywały rocznicę małżeńskie od Pierwszej do Dwudziestej Piątej, otrzymało od ks. proboszcza Kazimierza Bednarskiego błogosławieństwo i specjalną pamiątkę. Pary w różnym wieku, niektóre z dziećmi na rękach, kolejno podchodziły do kapłana, przyklękały w miejscu gdzie modlił sie kiedyś Jan Paweł II i otrzymywały błogosławieństwo.

W Rzymie trwa 35 Europejskie Spotkanie Młodych Wspólnoty z Taize, w którym uczestniczą również nasi Parafianie. Jest to już czwarte spotkanie Wspólnoty w Wiecznym Mieście, poprzednie odbyły się za pontyfikatu Jana Pawła II. Gościny udzieliły rzymskie rodziny i parafie, a uczestnicy Spotkania będą modlić się w czterech bazylikach i w siedmiu wielkich kościołach, wezmą także udział w spotkaniach dyskusyjnych i modlitewnych.

ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 30 XII 2012 r.

Drodzy Bracia i Siostry! Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii ukazuje Świętą Rodzinę pielgrzymującą do Jerozolimy. Widzimy „rodziców Jezusa” złączonych we wspólnym świętowaniu, razem przeżywających „ból serca” z powodu zagubienia Syna, a następnie zdumionych bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. W słowach Maryi „ojciec Twój i ja” widzimy doskonałą jedność małżonków. Pytanie: „Synu, czemuś nam to uczynił?” podkreśla potrzebę i skuteczność dialogu w sytuacjach wzajemnego niezrozumienia. Natomiast spokojna odpowiedź Jezusa przypomina, że pielgrzymując i martwiąc się o rodzinę, trzeba „być w sprawach Ojca Niebieskiego”, czyli spoglądać na wszystko w perspektywie wieczności, oczyma wiary (por. Łk 2, 41-49).

... u ks. Prałata Borzyszkowskiego
W Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, 27 grudnia, imieniny przeżywał ks. prałat Jan Borzyszkowski (proboszcz koszalińskiej parafii katedralnej w latach 1979-1995), który jako emeryt mieszka w naszym mieście. Tego dnia spotkali się dwaj kapłani, którzy 1 czerwca 1991 r. jako proboszczowie witali bł. Jana Pawła II w progach swoich kościołów. Nie mogło zabraknąć wspomnień, życzeń i wyrazów kapłańskiej serdeczności.

Dzisiaj na Mszę św. o godz. 10.30 zapraszamy małżonków ze stażem małżeńskim od pierwszej rocznicy do 25 rocznicy. Błogosławieństwo i modlitwa będą znakiem łaski u Boga.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka