Administrator

Rekrutacja uczestników projektu "Efektywnie i efektownie".

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Efektywnie i efektownie".

Zobacz prezenatcję...

 

Parafia Rzymskokatolicka pw Ducha Świętego w Koszalinie realizuje projekt pt. "Żaczek - ndywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe.

Zaproszenie do złożenia ofert, w ramach projektu pn. „Żaczek- indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3".

Pobierz ofertę...

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka