Aktualności

Dzisiaj w sobotę, 28.09.2013 w ramach "Koronki na ulicach miast świata" w dość ekspresowym tempie zorganizowana została modlitwa do Bożego Miłosierdzia przez Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
Prelekcja wygłoszona 7 września br. przez Zbigniewa Kuszlewicza, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Spotkanie w kościele Ducha Świętego poprzedziła Msza święta, odprawiona przez ks. Kazimierza Bednarskiego, proboszcza parafii. Już po prelekcji odbył się Koncert Papieski w wykonaniu bydgoskiej Orkiestry Symfoników Marka Czekały.
W sobotę 7 września uczestniczyliśmy w naszym kościele we wspaniałym koncercie papieskim w wykonaniu Orkiestry Symfoników Marka Czekały. Piękny koncert zorganizował Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność", którego członkowie wybrali nasz kościół na swoje spotkanie.
Tradycją w parafii Ducha Świętego jest dzielenie sie chlebem podczas niedzielnej Sumy, nie tylko symbolicznie, ale dosłownie - całym bochnami chleba, który kapłani wręczają wiernym. A że kościł jest wypełniony wiernymi w całości, spiętrzone skrzynki z chlebem wynoszone z zakrystii przez starszych ministrantów tworzą pokaźną "budowlę". Skąd wziął się zwyczaj?
W poniedziałek 26 sierpnia przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Uczestnicząc w Mszy świętej po raz kolejny odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu. Tekst Ślubów napisał kard. Stefan Wyszyński, przebywając w odosobnieniu w Komańczy. Śluby zostały wygłoszone po raz pierwszy na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku, w 300 rocznicę Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza. Podczas ślubowania prymasowski tron pozostawał pusty - w miejscu, które miał zajmować Prymas leżała wiązanka biało-czerwonych róż.
Zygmunt Wujek, znany koszaliński rzeźbiarz, medalier, malarz i rysownik, twórca ponad 200 pomników na Pomorzu, obchodził w sierpniu swoje 75. urodziny. Z tej okazji w Muzeum w Koszalinie otwarto wystawę pod nazwą "Dokąd idziesz?", nawiązującą tytułem do Sienkiewiczowskiego "Quo vadis". Wśród wielu gości uczestniczących w otwarciu wystawy znaleźli się ks. proboszcz Kazimierz Bednarski i ks. Piotr Zieliński.
Pożegnania kapłanów i sióstr odchodzących z parafii, choć nieuniknione, bo wynikające z misji Kościoła i wpisane w sens kapłańskiego i zakonnego powołania, nigdy nie są łatwe. To naturalny ludzki odruch - kilka lat pozostawania w jednej parafii tworzy relacje i wytwarza więzi międzyludzkie, niezbędne do budowania każdej autentycznej wspólnoty. Ale nawet wtedy, kiedy trzeba się rozstać, wciąż pozostaje świadomość, że należymy przecież do tej samej rodziny diecezjalnej, i że nasze wędrówki po drogach wiary jeszcze nie raz przetną się ze sobą.
W niedzielę 11 sierpnia gościł w naszej parafii ks. biskup Kazimierz Wielikosielec, sufragan diecezji pińskiej (metropolia mińsko-mohylewska) na Białorusi. Na wszystkich Mszach świętych głosił kazania, opowiadając o likwidacji katolicyzmu na Wschodzie w okresie władzy bolszewików, zamykaniu w więzieniach i mordowaniu kapłanów, burzeniu kościołów, tragicznym bilansie rządów komunistycznych i trwających do dziś następstwach polityki programowego ateizmu, skutkujących plagą alkoholizmu, narkomanii, zepsucia.
Drodzy Bracia w kapłaństwie z księdzem dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego ks. Krzysztofem [Włodarczykiem] i diecezjalnym duszpasterzem rodzin ks. Piotrem [Zielińskim]. Jest także ks. Piotr Subocz, który jest kapelanem naszego szpitala. Ale szczególnie raduje i cieszy zawsze ta właśnie obecność charyzmatycznego duszpasterza ks. prałata Henryka Korży. Wdzięczni jesteśmy za ten apostolat i za tę szczególną posługę, jaką pełni na terenie całej naszej Ojczyzny. I Wy drodzy pielgrzymi, Wy Siostry i Bracia, którzy już przybyliście tutaj pieszo na Górę Chełmską, wszyscy Wy uczestniczący w tej uroczystej Mszy Świętej, zwłaszcza Siostry Szensztackie, które tutaj posługują, tutaj w tym szczególnym Sanktuarium.
Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wystosował specjalne przesłanie do uczestników XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Trzeźwości oraz III Pikniku Podopiecznych Placówek Towarzystwa św. Brata Alberta na Górę Chełmską. Tekst został odczytany na zakończenie Mszy Świętej na Górze Chełmskiej i nagrodzony brawami zgromadzonych.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka