Aktualności

Spółdzielnie mieszkaniowe to nie tylko remonty i dbałość o osiedla, ale także mniej na co dzień widoczny wysiłek budowania wspólnoty ludzkiej, przejawiający się troską o ludzi starszych, niezamożnych, samotnych, dzieci i młodzież. Specjalny fundusz gromadzony ze składek wszystkich mieszkańców, grono oddanych i zaangażowanych działaczy społecznych, umożliwiają praktyczną realizację zasady solidaryzmu społecznego, wyrastająca wprost z ideałów ewangelicznych. Dawniej i dziś chrześcijańska miłość bliźniego stawała się inspiracją i natchnieniem dla wielu haseł i inicjatyw społecznych, między innymi spółdzielczości, także mieszkaniowej. W tym miejscu spotykają się dążenia Kościoła i świeckich instytucji realizujących w życiu zasadę dobra wspólnego.
Bycie rodzicem jest darem, pięknym i zarazem trudnym zadaniem. Rodzicielstwo niesie obowiązki, ale i ogrom radości. Czasami niesie też cierpienie i to zanim dziecko się narodzi. W Polsce rocznie dochodzi do około 35 tys. poronień klinicznych. Dla około 90% rodziców to nie jest „wydarzenie ginekologiczne”, tylko strata dziecka.
Wybitny polski reżyser, scenarzysta, autor książek i wykładowca akademicki przyjeżdża do Koszalina na specjalne zaproszenie redakcji "Gościa Niedzielnego" i Radia Plus. To już trzecia odsłona realizowanego przez te redakcje cyklu spotkań "Gość na Plus".
Lekcja żywej historii w Szkole katolickiej przy parafii Ducha Świętego. Dzieci i rodzice, dyrekcja (ks. Kazimierz Bednarski i Barbara Gęgotek), nauczyciele i pracownicy szkoły w strojach z epoki (Anna Parafiniuk i Rafał Semołonik), goście ze stowarzyszenia kultywującego pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego (Ryszard Tarnowski, Ireneusz Szeliga) - wszyscy stworzyli wspólnie klimat tych pamiętnych dni, kiedy wykuwała się polska niepodległość. Edukacja patriotyczna przez zabawę i wspólne przeżywanie przywróconych pamięci chwil, dała znakomity efekt i powoli staje się znaną nie tylko w Koszalinie specjalnością Szkoły katolickiej.
"Jan Paweł II – Patron Rodziny" - pod takim hasłem obchodzono w niedzielę 11 października, jubileuszowy XV Dzień Papieski. W tym roku głównym wydarzeniem obchodów parafialnych był występ chóru Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum, pod dyrekcją Magdaleny Kowalskiej. Chór jest dobrze znany w parafii, ma ustaloną renomę, zdążył też nagrać płytę. Można ją wciąż nabyć w sklepiku przy wejściu do kościoła.
Jak co roku, wrześniowy festyn "Postaw na rodzinę", organizowany wspólnymi siłami parafii, spółdzielni "Przylesie" oraz miasta i instytucji miejskich, stał się okazją do wspólnych spotkań, wesołej zabawy, wypoczynku. O randzie imprezy zawsze świadczą goście, w tym roku byli to parlamentarzyści, zarazem kandydaci w nadchodzących wyborach parlamentarnych, władze miasta, radni, władze spółdzielni mieszkaniowej.
We wtorek, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane w polskiej tradycji Matki Bożej Siewnej, obchodziliśmy dożynki parafialne. Ołtarz przystroiły naręcza ziół i kwiatów, a po świątyni rozszedł się zapach świeżo wypieczonego chleba z tegorocznej mąki.
Te słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła Apostoła towarzyszyły św. Janowi Pawłowi II kiedy w czerwcu 1991 r. pielgrzymował po polskiej ziemi. Święty papież mówił wówczas, że trzeba "dziękować Bogu", bo to jest zasadniczy warunek, aby "nie gasić ducha".
Przy słonecznej, ale wietrznej pogodzie, stałą trasą wokół Placu papieskiego, przeszła parafialna procesja Bożego Ciała. Czterej kapłani przy czterech kolejnych ołtarzach czytali fragmenty Ewangelii o Eucharystii i udzielali błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
W uroczystość odpustową Zesłania Ducha Świętego (niedziela, 24 maja) sakrament Bierzmowania przyjęło 98 naszych parafian. - W tym roku biskup Paweł Cieślik nie spotkał jeszcze większej grupy, której udzielałby tego sakramentu - mówi nam ks. Łukasz Łukaszewicz, sędzia sądu biskupiego i kapelan biskupa. To wielka radość, że Duch Święty zstąpił do tak wielu osób, które wspólnie wypowiedziały-zadeklarowały: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka