Aktualności

+++ O tajemniczy Płomieniu, Źródło miłości i prawdy, Pocieszycielu strapionych, Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! +++  
Przenikliwe zimno i trud wspinania się pod górę, nie odstraszyły wiernych do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, prowadzącej z kościoła Ducha Świętego do sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej, podzielonej na czternaście etapów, wyznaczających poszczególne stacje Męki. Wśród uczestników znalazło się wielu młodych ludzi, także uczniów szkoły katolickiej oraz studentów. Ponieważ tegoroczne nabożeństwo od początku przebiegało w ciemnościach, zrezygnowano z przejścia wąskimi chodnikami ulicy Orląt Lwowskich, wybierając trasę przez ulicę Rolną. Nabożeństwo prowadził ks. Rafał Pernal, a rozważania Męki Pańskiej i śpiewy zawierały motyw Mater dolorosa - Matki boleściwej. Krzyż niosły poszczególne stany - matki, ojcowie, babcie, dziadkowie, młodzież.
W piątek, 11 marca, Około godziny 22.00 zakończyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Koszalina. Wierni przeszli od katedry do kościoła Ducha Świętego. Krzyż nieśli na swoich ramionach kolejno kapłani, siostry zakonne, harcerze, żołnierze, politycy, przedstawiciele poszczególnych parafii i organizacji. Przed kościołem Ducha Świętego do zgromadzonych przemówił i udzielił błogosławieństwa biskup senior Paweł Cieślik.
Jeśli ktoś próbował sobie wyobrazić przebieg tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, mógł poczuć przedsmak tego co się będzie działo w Krakowie między 26 a 31 lipca, uczestnicząc w niedzielnym spotkaniu w kościele Ducha Świętego w Koszalinie. Dominowały dwa z pozoru odmienne, kontrastujące ze sobą odczucia - głęboka mistyczna cześć okazywana chrześcijańskim znakom - Krzyżowi i wizerunkowi Matki Bożej - oraz niespotykany entuzjazm wiary w wykonaniu młodzieży, wyrażający się rytmami nowoczesnej muzyki i tańcem.
Spółdzielnie mieszkaniowe to nie tylko remonty i dbałość o osiedla, ale także mniej na co dzień widoczny wysiłek budowania wspólnoty ludzkiej, przejawiający się troską o ludzi starszych, niezamożnych, samotnych, dzieci i młodzież. Specjalny fundusz gromadzony ze składek wszystkich mieszkańców, grono oddanych i zaangażowanych działaczy społecznych, umożliwiają praktyczną realizację zasady solidaryzmu społecznego, wyrastająca wprost z ideałów ewangelicznych. Dawniej i dziś chrześcijańska miłość bliźniego stawała się inspiracją i natchnieniem dla wielu haseł i inicjatyw społecznych, między innymi spółdzielczości, także mieszkaniowej. W tym miejscu spotykają się dążenia Kościoła i świeckich instytucji realizujących w życiu zasadę dobra wspólnego.
Bycie rodzicem jest darem, pięknym i zarazem trudnym zadaniem. Rodzicielstwo niesie obowiązki, ale i ogrom radości. Czasami niesie też cierpienie i to zanim dziecko się narodzi. W Polsce rocznie dochodzi do około 35 tys. poronień klinicznych. Dla około 90% rodziców to nie jest „wydarzenie ginekologiczne”, tylko strata dziecka.
Wybitny polski reżyser, scenarzysta, autor książek i wykładowca akademicki przyjeżdża do Koszalina na specjalne zaproszenie redakcji "Gościa Niedzielnego" i Radia Plus. To już trzecia odsłona realizowanego przez te redakcje cyklu spotkań "Gość na Plus".
Lekcja żywej historii w Szkole katolickiej przy parafii Ducha Świętego. Dzieci i rodzice, dyrekcja (ks. Kazimierz Bednarski i Barbara Gęgotek), nauczyciele i pracownicy szkoły w strojach z epoki (Anna Parafiniuk i Rafał Semołonik), goście ze stowarzyszenia kultywującego pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego (Ryszard Tarnowski, Ireneusz Szeliga) - wszyscy stworzyli wspólnie klimat tych pamiętnych dni, kiedy wykuwała się polska niepodległość. Edukacja patriotyczna przez zabawę i wspólne przeżywanie przywróconych pamięci chwil, dała znakomity efekt i powoli staje się znaną nie tylko w Koszalinie specjalnością Szkoły katolickiej.
"Jan Paweł II – Patron Rodziny" - pod takim hasłem obchodzono w niedzielę 11 października, jubileuszowy XV Dzień Papieski. W tym roku głównym wydarzeniem obchodów parafialnych był występ chóru Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum, pod dyrekcją Magdaleny Kowalskiej. Chór jest dobrze znany w parafii, ma ustaloną renomę, zdążył też nagrać płytę. Można ją wciąż nabyć w sklepiku przy wejściu do kościoła.
Jak co roku, wrześniowy festyn "Postaw na rodzinę", organizowany wspólnymi siłami parafii, spółdzielni "Przylesie" oraz miasta i instytucji miejskich, stał się okazją do wspólnych spotkań, wesołej zabawy, wypoczynku. O randzie imprezy zawsze świadczą goście, w tym roku byli to parlamentarzyści, zarazem kandydaci w nadchodzących wyborach parlamentarnych, władze miasta, radni, władze spółdzielni mieszkaniowej.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka