Trwa wizytacja kanoniczna biskupa Krzysztofa Włodarczyka w naszej parafii. W piątek (2 czerwca) biskup cały dzień spotykał się z kapłanami, grupami parafialnymi, dyrekcją i pracownikami szkół katolickich, poradnictwem rodzinnym. Wieczorem Proboszcz i Rada Parafialna podjęli biskupa kolacją. Uczestniczyli m.in. ks. Kazimierz Bednarski, ks. Piotr Kozłowski (zastępca proboszcza), Zygmunt Płoszyński (przewodniczący rady parafialnej), Barbara Gęgotek (wicedyrektor szkół katolickich).

Alleluja!

Napisane przez Opublikowano w: Silva rerum

Życzenia świąteczne proboszcza ks. Kazimierza Bednarskiego. Wielkanoc 2017

Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych "światłych oczu serca", byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie". (J 14, 15-21)

Jezus obiecuje swoim uczniom: "Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was w moim Duchu". Jednak zanim to nastąpi, czas samotności jest potrzebny. Czas, kiedy trzeba bronić wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, którą nosimy w sercach; kiedy odrzucają głoszone przeze nas słowo; kiedy przychodzi cierpienie. Być może ta samotność jest jedynym kluczem, który może otworzyć drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. Być może też dzięki niej naprawdę zobaczę, że Go potrzebujemy, i zaczniemy Go przyzywać.

"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca"? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca". (J 14, 1-12)

Wam, którzy wierzycie, należy się cześć - powie Piotr Apostoł. - Wy, którzy przyjęliście Chrystusa, obdarzeni jesteście niezwykłą godnością. Nasza godność i więź z Bogiem umacnia się, gdy głosimy wielkie dzieła Zbawiciela; gdy nie zaniedbujemy posługi słowa. Jezus odchodzi, by przygotować nam miejsce w domu Ojca. Pragnie, abyśmy przez całą wieczność przebywali razem z Nim. Przyjdzie powtórnie, by zabrać do siebie tych, którzy tu, na ziemi, byli Jego świadkami.

GRUDZIEŃ 2017

I piątek – 01.12.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Legion Małych Rycerzy z prośbą o łaskę zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

O północy Msza Święta za Ojczyznę.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZECIA NMP, II piątek – 08.12.2017  - w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

W pilnych intencjach jakie w swoim Sercu zanosi do Boga Ojca Matka Boża oraz o miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

III czwartek – 21.12.2017– w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Ostatnia niedziela – 31.12.2017, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY

14:30 Różaniec (w kaplicy prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w kościele, intencja:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego)

 

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

LISTOPAD 2017

I piątek – 3.11.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Legion Małych Rycerzy z prośbą o łaskę zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

O północy Msza Święta za Ojczyznę.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

Narodzenia NMP, II piątek – 10.11.2017  - w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

W pilnych intencjach jakie w swoim Sercu zanosi do Boga Ojca Matka Boża oraz o miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

 

MB Ostrobramskiej - III czwartek – 16.11.2017– w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Ostatnia niedziela – 26.11.2017

14:30 Różaniec (w kaplicy prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w kościele, intencja:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego)

 

18-19.11.2017 – V PIELGRZYMKA MIŁOSIERDZIA Legionu

POŁĄCZONA Z ODNOWIENIEM JUBILEUSZOWGO AKTU Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

PAŹDZIERNIK 2017

I piątek – 6.10.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Legion Małych Rycerzy z prośbą o łaskę zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

O północy Msza Święta za Ojczyznę.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

Narodzenia NMP, II piątek – 13.10.2017  - w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

W pilnych intencjach jakie w swoim Sercu zanosi do Boga Ojca Matka Boża oraz o miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

Matki Bożej Fatimskiej – Środa, 13.10. 2017  godz. 20:00 w kościele;

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za popełnione wszelkiego rodzaju grzechy ludzi szczególnie za:

►wszystkie eucharystyczne świętokradztwa

►wszystkie niegodne przyjęte Komunie św.

►wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu,

►wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych,

►wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum,

►wszelką pogardę wobec rzeczy świętych,

►wszystkie wystąpienia z Kościoła,

►wszystkie grzech nie obyczajowości,

wszystkie grzechy bezbożności,

►wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

►wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św.,

►wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom.

wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi,

wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia,

wszelka oziębłość kultu Maryi,- Ciebie prosimy,

wszelką pogardę wobec obrazów Maryi,

wszelkie zniewagi Różańca św. - Ciebie prosimy,

wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi.

 

III czwartek – 19.10.2017– w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Ostatnia niedziela – 29.10.2017

14:30 Różaniec (w kaplicy prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w kościele, intencja:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego)

 

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

WRZESIEŃ 2017

I piątek – 1.09.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Legion Małych Rycerzy z prośbą o łaskę zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

O północy Msza Święta za Ojczyznę.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

Narodzenia NMP, II piątek – 8.09.2017  - w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

W pilnych intencjach jakie w swoim Sercu zanosi do Boga Ojca Matka Boża oraz o miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

Matki Bożej Fatimskiej – Środa, 13.09. 2016  godz. 20:00 w kościele;

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za popełnione wszelkiego rodzaju grzechy ludzi szczególnie za:

►wszystkie eucharystyczne świętokradztwa

►wszystkie niegodne przyjęte Komunie św.

►wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu,

►wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych,

►wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum,

►wszelką pogardę wobec rzeczy świętych,

►wszystkie wystąpienia z Kościoła,

►wszystkie grzech nie obyczajowości,

wszystkie grzechy bezbożności,

►wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

►wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św.,

►wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom.

wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi,

wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia,

wszelka oziębłość kultu Maryi,- Ciebie prosimy,

wszelką pogardę wobec obrazów Maryi,

wszelkie zniewagi Różańca św. - Ciebie prosimy,

wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi.

NMP Bolesnej, Sobota – 15.09.2017– w kościele:

W intencjach jakie w swoim Sercu zanosi do Boga Ojca Matka Boża Bolesna.

III czwartek – 21.09.2017– w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Ostatnia niedziela – 24.09.2017

14:30 Różaniec (w kaplicy prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w kościele, intencja:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego)

 

26-28.09.2017 – REKOLEKCJE POKUTNE W KOSZALINIE (adoracja, milczenie, post o chlebie i wodzie)

program - kliknij tu

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

 

SIERPIEŃ 2017

 

I piątek – 4.08.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Legion Małych Rycerzy z prośbą o łaskę zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

4-6.07.2017 - XIX Triduum ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie

Więcej na witrynie Legionu MRMSJ

 

II piątek – 11.08.2017  - w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

Matki Bożej Fatimskiej – 13.08. 2016  godz. 20:00 w kościele;

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za popełnione wszelkiego rodzaju grzechy ludzi szczególnie za:

►wszystkie eucharystyczne świętokradztwa

►wszystkie niegodne przyjęte Komunie św.

►wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu,

►wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych,

►wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum,

►wszelką pogardę wobec rzeczy świętych,

►wszystkie wystąpienia z Kościoła,

►wszystkie grzech nie obyczajowości,

wszystkie grzechy bezbożności,

►wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

►wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św.,

►wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom.

wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi,

wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia,

wszelka oziębłość kultu Maryi,- Ciebie prosimy,

wszelką pogardę wobec obrazów Maryi,

wszelkie zniewagi Różańca św. - Ciebie prosimy,

wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi.

Wniebowzięcie NMP – 15.08.2017– w kościele:

W intencjach jakie w swoim Sercu zanosi do Boga Ojca Matka Boża.

16-25.08.2017 - XVII Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Koszalin-Myślibórz 

Więcej o historii: kliknij tu

 

III czwartek – 17.08.2017– w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Wtorek – 22.08.2017– w kościele:

W pilnych intencjach jakie w swoim Sercu zanosi do Boga Ojca Matka Boża Królowa Nieba i Ziemi.

Sobota – 26.08.2017– w kościele:

W intencjach jakie w swoim Sercu zanosi do Boga Ojca Matka Boża Częstochowska.

Ostatnia niedziela – 27.08.2017

14:30 Różaniec (w kaplicy prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w kościele, intencja:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego)

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017


LIPIEC 2017

I piątek – 7.07.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla 

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za pogan i nieznających Chrystusa z prośbą o łaskę poznania Boga bogatego w miłosierdzie.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 Matki Bożej Fatimskiej – 13.07. 2016  godz. 20:00 w kościele;

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za popełnione wszelkiego rodzaju grzechy ludzi szczególnie za:

►wszystkie eucharystyczne świętokradztwa

►wszystkie niegodne przyjęte Komunie św.

►wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu,

►wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych,

►wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum,

►wszelką pogardę wobec rzeczy świętych,

►wszystkie wystąpienia z Kościoła,

►wszystkie grzech nie obyczajowości,

wszystkie grzechy bezbożności,

►wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

►wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św.,

►wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom.

wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi,

wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia,

wszelka oziębłość kultu Maryi,- Ciebie prosimy,

wszelką pogardę wobec obrazów Maryi,

wszelkie zniewagi Różańca św. - Ciebie prosimy,

wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi.

II piątek – 14.07.2017  - w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

 

III czwartek – 20.07.2017– w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Ostatnia niedziela – 30.07.2017

14:30 Różaniec (w kaplicy prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w kościele, intencja:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego)

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

 

CZERWIEC 2017

I piątek – 2.06.2017  w kaplicy Chrystusa Króla

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci z prośbą o obronę nienarodzonych i ochronę młodego pokolenia od wszelkiego rodzaju zła.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 

Środa, 7.06.2017 – 18:00 w kościele:

 

W intencjach Panu Bogu wiadomych.

II piątek – 9.06.2017 w kościele

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

 Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

 

Matki Bożej Fatimskiej – 13.06. 2016  godz. 20:00 w kościele;

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za popełnione wszelkiego rodzaju grzechy ludzi szczególnie za:

►wszystkie eucharystyczne świętokradztwa

►wszystkie niegodne przyjęte Komunie św.

►wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu,

►wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych,

►wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum,

►wszelką pogardę wobec rzeczy świętych,

►wszystkie wystąpienia z Kościoła,

►wszystkie grzech nie obyczajowości,

wszystkie grzechy bezbożności,

►wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

►wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św.,

►wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom.

wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi,

wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia,

wszelka oziębłość kultu Maryi,- Ciebie prosimy,

wszelką pogardę wobec obrazów Maryi,

wszelkie zniewagi Różańca św. - Ciebie prosimy,

wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi.

 

III czwartek – 15.06.2017 w kościele

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

 

O publiczne uwielbienie Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele.

16-18.06.2017 – Rekolekcje w Częstochowie, z ks. prof. Krzysztofem Guzowskim z KUL

Więcej na witrynie Legionu MRMSJ

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, IV piątek, 23.06.2017  godz.  12:00 – w kościele:

Wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi oraz przebłaganie dobrego Boga za grzechy i zniewagi popełnione przez ludzi od początku stworzenia mocą wstawienniczą św. Aniołów i Wszystkich Świętych. 

Sobota, 24.06.2017 – 18:00 w kościele:

 

Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Jana Chrzciciela – Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, Koszalinowi, naszym rodzinom, Małym Rycerzom oraz wszystkim czcicielom i tym którym Św. Jan Chrzciciel patronuje w tym  Legionowi Małych Rycerzy MSJ z prośbą o dalszą Jego opiekę i orędownictwo.

Ostatnia niedziela – 25.06.2017

14:30 Różaniec ( w kaplicy prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w kościele w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego) 

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 27.06.2017 godz.  12:00 – w kościele:

 

W intencjach Panu Bogu wiadomych, które w swoim Sercu nosi Matka Boża Nieustającej Pomocy, szczególnie o pomoc Ducha Świętego w otwarciu wszystkich serc ludzkich na wezwanie Matki Bożej do globalnego zawierzenia mocą wstawienniczą Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych. 

 

MAJ 2017

I piątek – 5.05.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za dusze heretyków i odszczepieńców z prośbą o jedność Chrześcijan, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

II piątek – 12.05.2017  godz. 18:00 – w kościele;

17:30 Nabożeństwo MAJOWE

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

Matki Bożej Fatimskiej – 13.05. 2016  godz. 20:00 w kościele;

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za popełnione wszelkiego rodzaju grzechy ludzi szczególnie za:

►wszystkie eucharystyczne świętokradztwa

►wszystkie niegodne przyjęte Komunie św.

►wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu,

►wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych,

►wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum,

►wszelką pogardę wobec rzeczy świętych,

►wszystkie wystąpienia z Kościoła,

►wszystkie grzech nie obyczajowości,

wszystkie grzechy bezbożności,

►wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

►wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św.,

►wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom.

wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi,

wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia,

wszelka oziębłość kultu Maryi,- Ciebie prosimy,

wszelką pogardę wobec obrazów Maryi,

wszelkie zniewagi Różańca św. - Ciebie prosimy,

wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi.

Wtorek, 16.03.2017 – 18:00 w kościele:

Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Andrzeja Boboli – Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, naszym rodzinom, Małym Rycerzom oraz wszystkim czcicielom i tym którym Św. Andrzej patronuje w tym  prezydentowi RP z prośbą o dalszą Jego opiekę i orędownictwo.

III czwartek – 18.05.2017 – w kościele:

17:30 Nabożeństwo MAJOWE

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

19-21.05.2017, Forum Charyzmatyczne w Szczecinie z udziałem m.in. ks. Piotra Glasa i ks. Dominika Chmielewskiego.

Ostatnia niedziela – 28.05.2017

14:30 Różaniec ( w kościele prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne z POCZĘSTUNKIEM WIELKANOCNYM. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego)

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

 

2/3.04.2017 – XII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

 

31.03.-2.04.2017 - Rekolekcje w Częstochowie poprzedzające XII Pielg. Zawierz. 

 

 

Rekolekcje poprowadza: ks. Mirosław Janowski i ks. Andrzej Smołka (sscc) 

więcej witryna Legionu MRMSJ

 

KWIECIEŃ 2017

I piątek – 7.04.2017 - w kaplicy Chrystusa Króla

 

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za pogan i nieznających Chrystusa z prośbą o łaskę poznania Boga bogatego w miłosierdzie.

 

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

Nowenna z Mszy św. za Ojczyznę

Wielka Sobota, 15.04.2017 –  godz. 18:00 w kościele w int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach kapłanów i zakonników.

Zmartwychwstanie Pańskie, 16.04.2017 – godz. 15:00 w kościele w int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach ofiarnych, pobożnych i wiernych Chrystusowi.

Poniedziałek Wielkanocny, 17.04.2017 – godz. 15:00 w kościele w int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach pogan i nie znających Chrystusa.  

Wtorek, 18.04.2017 – godz. 18:00 w kościele w int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie  w duszach schizmatyków, heretyków i odszczepieńców.

Środa, 19.04.2017 – godz. 18:00 w kościele w int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach cichych, pokornych i duszach małych dzieci.

Czwartek, 20.04.2017 – godz. 18:00 w kościele w int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach, które czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

Piątek, 21.04.2017 – godz. 18:00 w kościele w int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże a szczególnie o miłosierdzie Boże i wieczny pokój dla dusz, które są w więzieniu czyśćcowym.

Sobota, 22.04.2017 – godz. 18:00 w kościele w int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach oziębłych. 

Niedziela Miłosierdzia, 23.04.2017 – godz. 15:00 w kościele w pierwszej int.

O pokój i Boże miłosierdzie dla Polski i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach grzeszników.

Ostatnia niedziela – 30.04.2017

14:30 Różaniec ( w kościele prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne. (to jedno spotkanie obowiązkowe w miesiącu – wg Regulaminu Małego Rycerza - dla wszystkich członków i kandydatów koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego) 

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

 

2/3.04.2017 – XII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

31.03.-2.04.2017 - Rekolekcje w Częstochowie poprzedzające XII Pielg. Zawierz.

Rekolekcje poprowadza: ks. Mirosław Janowski ks. Andrzej Smołka (sscc) 

 

Więcej: http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1347

 

MARZEC 2017

I piątek – 3.03.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za grzeszników z prośbą o łaskę nawrócenia i wytrwania w dobrem oraz przebłagania.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

II piątek – 10.03.2017  godz. 18:00 w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

 

Środa, 15.03.2017 – 18:00 w kościele:

Przez przyczynę św. s. Faustyny i bł. Michała Sopoćko, podziękowanie za + Ks. Bp Czesława Domina – apostoła Bożego Miłosierdzia w 20 rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach synodu i całej diecezji.

III czwartek – 16.03.2017 godz. 18:00 – w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Sobota, 18.03.2017 – wigilia uroczystości św. Józefa, patrona Legionu MRMSJ

Coroczna, okolicznościowa Adoracja Najświętszego Sakramentu ku czci św. Józefa

24:00 w kościele:(na zakończenie adoracji ku czci św. Józefa)

Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa – Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, naszym rodzinom, Małym Rycerzom oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym którym Św. Józef patronuje, z prośbą o dalszą Jego opiekę.

Niedziela – 19.03.2017 godz.  18:00 – w kościele:

Przez wstawiennictwo Patrona dnia dzisiejszego i Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – św. Józefa prośba o wynagrodzenie i przebłaganie Boga Ojca za grzechy Legionu, O mądrą formację i opiekę Kościoła oraz jedność, posłuszeństwo woli Bożej, o światło i moc Ducha Świętego dla Małych Rycerzy MSJ w gorliwej i odważnej misji Króla Miłosierdzia.

Ostatnia niedziela – 26.03.2017 godz. o 15:00

14:30 Różaniec ( w kościele prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne.

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

 

LUTY 2017

I piątek – 3.02.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za grzeszników z prośbą o łaskę nawrócenia i wytrwania w dobrem oraz przebłagania.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

II piątek – 10.02.2017  godz. 18:00 w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

Środa, 12.02.2017 godz. 12:00 – w kościele:

Podziękowanie Bogu bogatemu w Miłosierdzie za 22 lata istnienia, działania i opieki duchowej koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z prośbą o błogosławieństwo i pomoc Bożą w wytrwaniu w powołaniu, opiekę, liczebny i duchowy wzrost członków koła za przyczyną Patronów Wspólnoty. 

Bł. Ks. Michała Sopoćki Środa, 15.02.2017 godz. 12:00 – w kościele:

W intencjach Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo patrona wspólnoty – bł. Michała Sopoćke, szczególnie o jedność, gorliwość i posłuszeństwo woli Bożej i rycerskiemu powołaniu; O liczebny i duchowy rozwój. O aprobatę, erygowanie, właściwą formację i opiekę duchową Legionu.

III czwartek – 16.02.2017 godz. 18:00 – w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Środa, 22.02.2017 godz. o 15:00 – w kościele adoracji:

O uwielbienie Bożego Miłosierdzia i podziękowanie za udzielane Boże dary i łaski płynące z obietnic Jezusa Miłosiernego szczególnie za uczczenie obrazu Bożego Miłosierdzia objawiony św. Faustynie przed 86-ma laty.

Ostatnia niedziela – 26.02.2017 godz. o 15:00

14:30 Różaniec ( w kościele prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne.

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2017

 

STYCZEŃ 2017

I piątek – 6.01.2017  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za grzeszników z prośbą o łaskę nawrócenia i wytrwania w dobrem oraz przebłagania.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o Miłosierdzie Boże dla Polski i wszystkich Polaków (w kraju i na świecie) szczególnie o zgodę, pokój i przestrzeganie praworządności za przyczyną św. Kacpra, św. Melchiora i św. Baltazara oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego.

II piątek – 13.01.2017  godz. 18:00 w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

III czwartek – 19.01.2017 godz. 18:00 – w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Ostatnia niedziela – 29.01.2017 godz. o 15:00

14:30 Różaniec ( w kościele prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne.

Uwaga:

W każdą niedzielę Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Mszą św. o godz. 9:00 prowadzona przez rycerki: Zofię i Danutę.

Koronka każdego dnia tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika:

 

GŁÓWNE INTENCJE W GODZINIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

jakie przedstawiamy Bogu bogatemu w Miłosierdzie

podczas KORONKI i codziennych spotkań modlitewnych

w kaplicy Chrystusa Króla przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie

o 15:00

Poniedziałek przebłaganie Boga Ojca za grzechy parafii i o miłosierdzie  dla całej społeczności parafialnej: dla proboszcza, kapłanów,  duchowieństwa, parafian żywych i tych którzy zostali powołani do wieczności.

Odpowiedzialna za przebieg modlitw: p. Zofia Dutka 94 343-64-91,

Wtorek Przebłaganie Boga Ojca za grzechy za przyczyną św. Aniołów i Wszystkich Świętych z prośbą o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Odpowiedzialna za przebieg Modlitw: p. Józefa Sendlewska 94 341-51-23

Środa Przebłaganie Boga Ojca za grzechy w rodzinach z prośbą o miłosierdzie dla rodzin naturalnych i duchowych oraz dzieci i młodzieży za przyczyną św. Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i św. Józefa.

Odpowiedzialny za przebieg modlitw: Wiesław Kaźmierczak, 94 343-47-59

Czwartek Przebłaganie Boga Ojca za grzechy duchowieństwa i grzechy popełniane wobec Eucharystii i osób duchownych: Ojca św. biskupów, kapłanów, zakonników z prośbą o Miłosierdzie dla całego Kościoła.

Odpowiedzialna za przebieg modlitw w kaplicy: p. Teresa Wiktorowska, 94 345-12-48

Piątek - Przebłaganie Boga Ojca za grzechy najbardziej zatwardziałych grzeszników z prośbą o miłosierdzie dla grzeszników, szczególnie zagrożonych utratą wiecznego zbawienia oraz wszystkich chorych na duszy i ciele.

Odpowiedzialna za przebieg modlitw: p. Halina Burdach, 94 343-23-03

SobotaPrzebłaganie Boga Ojca za popełniane grzechy: bluźnierstwa, pogardy, zniewag, oziębłości i obojętności wobec Matki Boga z prośbą o miłosierdzie dla wszystkich intencji zanoszonych przez NMP i jej dzieci.

Odpowiedzialna za przebieg modlitw w kaplicy: p. Zofia Kudelska, 94 345-12-01

Odpowiedzialni za przebieg modlitw w kościele przed Mszą św. o 9:00: Zofia Dutka 94 343-64-91

Niedziela Przebłaganie Boga Ojca za grzechy popełniane wobec prawa Bożego i kościelnego z prośbą o miłosierdzie dla polecających się i tych, za których zobowiązani jesteśmy się modlić.

Odpowiedzialni za przebieg modlitw w kaplicy o 15:00: Teresa Karpińska, 94 343-47-59

 

 RAMOWY PROGRAM NOCNYCH ADORACJI POKUTNYCH

A.D. 2017 - pod patronatem

Koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

 

                   I PIĄTEK m-ca – część I

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

Po Mszy św. wieczornej około godziny:

1850 Wystawienie Najśw. Sakramentu - Przywitanie i ofiarowanie adoracji

Litania do Najśw. Serca Pana i akt wynagrodzenia Sercu Bożemu (kapłan)

Nowenna (na kolejny miesiąc) i koronka do Bożego Miłosierdzia

2000Różaniec św. (część radosna w intencjach adoracji)

2030 Różaniec św. (część światła w intencjach adoracji) )

2100 Apel Jasnogórski,

Nowenna do MB Częstochowskiej,

Akt zawierzenia Małych Rycerzy MSJ Maryi Królowej Polski i Matce Miłosierdzia

Adoracja w ciszy - Słowo Boże (chwila rozważania)

2130Różaniec św. (część bolesna w intencjach adoracji)

2200 Droga krzyżowa

adoracja krzyża (wynagrodzenie za wszelkie bunty wobec cierpienia, zniewagi, braki uszanowania  i profanacje wobec Krzyża - znaku naszego zbawienia)

2300Różaniec św. (część chwalebna w intencjach adoracji)

2330Akt uznania Jezusa Królem we wspólnocie MR - Adoracja w ciszy

2400 Msza św. w intencji Ojczyzny (ksiądz opiekun lub ksiądz gość)

po Mszy św. Akt ofiarowania Ojczyzny Bożemu Miłosierdziu wg bł. Michała Sopoćki i Koronka do Bożego Miłosierdzia Adoracja w ciszy (czas na modlitwę indywidualną po Mszy św. i Komunii św.; dla pozostających do rana czas na potrzeby osobiste m.in. gorąca herbata, kawa w salce ministranckiej).

                   SOBOTA – część II

Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

200 Modlitwy na rozpoczęcie II części adoracji –

Nowenna do Ducha Świętego

245 Modlitwy do Bożego Miłosierdzia,

Modlitwy do niezgłębionego Miłosierdzia, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

300 Akt pokutny

Adoracja Krzyża w intencjach obrony życia dzieci poczętych i ludzi bezbronnych.

Litania do Wszystkich Świętych

330Różaniec św. cz. I – Tajemnice radosne, Nowenna wynagradzająca Niep. Sercu Maryi

400 Różaniec św. cz. II – Tajemnice światła, Nowenna do Najświętszej Eucharystii.

430 Różaniec św. cz. III – Tajemnice bolesne, Nowenna do Chrystusa Króla

500 Różaniec św. cz. IV – Tajem. Chwalebne, Nowenna do św. Michała Archanioła

600 Anioł Pański, Modlitwy do Bożej Opatrzności, modlitwy na zakończenie adoracji,

Adoracja w ciszy (czas na modlitwę indywidualnej).

ok. 645 - Zakończenie Adoracji, (Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem)

 

Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych".
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości".

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka