Dyrekcja

Napisane przez Opublikowano w: Oświata

Dyrektor Ksiądz dr Kazimierz Bednarski

Zastępca Dyrektora mgr Barbara Gęgotek

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszalinie

Szkoła im. Jana Pawła II w Koszalinie jest jedną z pierwszych katolickich szkół jakie powstały na skutek przemian społeczno-politycznych roku 1989. Nieprzypadkowo w rejestrze ministerstwa edukacji prowadzonym dla szkół wyznaniowych figuruje pod nr 1. Aktualnie oferuje możliwość kształcenia we wszystkich poziomach szkolnictwa powszechnego, w tym również w ramach szkoły podstawowej.

Obecnie w szkole podstawowej uczy się 195 uczniów. Klasy liczą około 20 osób. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie rodziców w tym roku szkolnym otwarte zostały kolejny raz dwie I klasy.

Specyfika szkoły nie kryje się jednak w liczbach , ale w ideach i wartościach które przyjęto za podstawę jej działalności.

Założyciel szkoły a jednocześnie proboszcz parafii pw. Ducha Świętego - Ks. Kazimierz Bednarski rozpoczynając w 1989 r. działalność edukacyjną, jako pierwsze i najważniejsze zadanie postawił ochronę sfery sacrum w procesie rozwoju młodego człowieka. „Jestem przekonany, iż szkoła wyznaniowa ma chronić młodego człowieka przed rozbiciem światopoglądowym. „W szkole publicznej dziecko może być formowane równocześnie przez wychowawców zajmujących postawy nihilistyczne, agnostyczne, naturalistyczne. Sacrum ukształtowane w domu rodzinnym pod wpływem pierwszych doświadczeń religijnych zostaje w ten sposób wrzucone w nieprzyjazny mu świat profanum. A człowiek ma prawo, by sacrum obejmowało całą jego istotę, ma prawo by mógł żyć tym co uniwersalne.”

W szkole im. Jana Pawła II program dydaktyczno – wychowawczy zakłada zatem triumwirat wartości : dom, szkoła, Kościół. Dzięki temu proces wychowawczy dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym oparty jest o te same wartości etyczne a dobry przykład rodziców i wychowawców pozwala pełniej kształtować jego osobowość. W tym tkwi tajemnica wychowawczego sukcesu. Szkoła ma przede wszystkim wychowywać. Wychowanie zaś wymaga zaangażowania. I tego przede wszystkim wymaga tak od wychowawców jak i od rodziców statut szkoły. Temu też służy stała dostępność wychowawców dla ich podopiecznych jak i rodziców.

Założenie o ścisłej współpracy rodziny i szkoły, które legło u podstaw budowy Szkoły Katolickiej im Jana Pawła II w Koszalinie nadało szczególny priorytet włączania rodziców w proces wychowania. W tym zakresie za Karolem Wojtyłą, przyjęto, iż „samo bycie członkiem wspólnoty nie jest jeszcze uczestnictwem w tej wspólnocie. Dopiero dzięki dążeniu wraz z innymi do osiągnięcia dobra wspólnego osoba może ujawnić się i zaktualizować jako podmiot.” To włączanie rodziców we wspólnotę wychowania odbywa się na różne sposoby. Prócz konwencjonalnych sposobów włączania rodziców w sprawy szkoły, wychowawcy budują przede wszystkim wielorakie płaszczyzny poznania i wymiany doświadczeń z rodzicami. Od wielu lat rodzice dzieci corocznie zapraszają wychowawców do wizyty w środowisku rodzinnym dziecka. Pozwala to wychowawcy spotkać dziecko w jego środowisku domowym, zbliżyć w sposób naturalny szkolne środowisko wychowawcze ze środowiskiem rodzinnym. Rodzicom daje możliwość partnerskiego włączenia się w dialog wychowawczy i edukacyjny. Również dyrektor szkoły odwiedza dzieci uczęszczające do Szkoły Katolickiej w okresie najważniejszego dla nich przeżycia religijnego – to jest w okresie następującym po I Komunii świętej.

W klasach I-III pracuje z dziećmi po 2 wychowawców, którzy wzajemnie się uzupełniają. Jeden wychowawca prowadzi zajęcia dydaktyczne, drugi przejmuje dzieci po lekcjach i sprawuje opiekę w ramach zajęć świetlicowych. Zapewnia to kontynuację, choć w innej formie, pracy z dziećmi. Stąd uczniowie w klasach młodszych nie noszą tornistrów do domu i nie mają zadawanych prac domowych.

Uczniowie mają zapewnione różnorodne możliwości rozwijania swoich zdolności, tak umysłowych, jak i społecznych. W szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Wśród propozycji można znaleźć: zajęcia umuzykalniające, koło plastyczne, koło matematyczne, koło teatralne. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej oprócz języka angielskiego, dzieci uczą się języka niemieckiego. Maluchy od najmłodszych lat otoczone są opieką logopedyczną. Wady postawy koryguje się w ramach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Od założenia szkoły minęło blisko 20 lat. Maksymą która przyświeca od momentu założenia szkoły jest „ Bóg, Honor, Ojczyzna”

Ks. dr Kazimierz Bednarski

Misja

Napisane przez Opublikowano w: O nas

 

Misją Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne. Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:

Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów

Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym

Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Apteka

Napisane przez Opublikowano w: Caritas

 

APTEKA ŚWIĘTEGO DUCHA

 

ul. Ks. Staszica 38 

75-499 Koszalin

 tel. 94 341 09 80

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota, niedziela 8.00 - 15.00

 

apteka 02

 

apteka 01

 

Foto: Tadeusz Rogowski

 

 

Sklep

Napisane przez Opublikowano w: Caritas

 

SKLEP PARAFIALNY ŚWIĘTEGO DUCHA

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00

sobota 7.00 - 12.00

 

sklep 01

 

sklep 02 

 

Foto: Tadeusz Rogowski

Kancelaria

Napisane przez Opublikowano w: Kancelaria

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. DUCHA ŚWIĘTEGO

Koszalin, ul. ks. St. Staszica 38

 

tel. (094) 345-43-33

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - administrator strony parafialnej

 


 ULICE WCHODZĄCE W SKŁAD PARAFII pw. DUCHA ŚWIĘTEGO


 

 

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KANCELARII PARAFII:

 

PONIEDZIAŁEK 8.00 - 15.00

WTOREK 8.00 - 15.00

ŚRODA 8.00 - 15.00

CZWARTEK 8.00 - 15.00

PIĄTEK 8.00 - 15.00

 

KSIADZ PROBOSZCZ PRZYJMUJE:

 

PONIEDZIAŁEK + PIATEK 19.00 - 20.00

 

 

 

Kancelarię prowadzi pani Wanda Bartosiewicz.

 

kancelaria 01

 

Strona 88 z 88

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka