„POLSKA POD KRZYŻEM”- ADORACJA POKUTNA w Koszalinie
2019-09-12
https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1603

W jedności ogólnopolskiego wydarzenia pokutno-modlitewnego

„Polska pod Krzyżem”

we Włocławku - lotnisko Kruszyn

WSPÓLNOTY MODLITEWNE Z DUCHOWIEŃSTWEM

z parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie

ZACHĘCAJĄ DO UDZIAŁU WSZYSTKICH

zatroskanych o Kościół i Ojczyznę

do ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

i ADORACJI KRZYŻA ŚWIĘTEGO

w sobotę, 14.09.2019,

w święto Podwyższenia Krzyża Świętego

od 730 do 1830 kaplica Chrystusa Króla

od 1800 do 2100  kościół pw. Ducha Świętego

Zakończenie KORONKĄ do Bożego Miłosierdzia

i odśpiewaniem SUPLIKACJI pod KRZYŻEM MISYJNYM

w intencji: PRZEBŁAGANIA i WYNAGRADZENIA za BLUŹNIERSTWA, za ZNIEWAŻANIE SAKRAMENTÓW i ŚWIĘTYCH WIZERUNKÓW, za NAPAŚCI na KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO i RODZINĘ, za SZERZĄCE SIĘ ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIE IDEOLOGIE, ZA DEPRAWACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY, za OPUSZCZANIE STANU KAPŁAŃSKIEGO przez KSIĘŻY mocą wstawienniczą MATKI BOŻEJ BOLESNEJ (PANI SKRZATUSKIEJ), KRÓLOWEJ POLSKI, MATKI KAPŁANÓW i KOŚCIOŁA oraz ŚWIĘTYCH MECZENNIKÓW i CAŁEGO DWORU NIEBIESKIEGO.

Cała informacja do pobrania Plik PDF 

PRZEBIEG ADORACJI POD PATRONATEM

GRUP MODLITEWNYCH

i DUCHOWIEŃSTWA PARAFIALNEGO:

800-1000 – Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (kaplica)

Do adoracji propozycja organizatorów zastosowanie do rozważań „LIST DO PRZYJACIÓŁ KRZYŻA”…

1000-1200 - Rodzina Różańcowa (kaplica)

Do adoracji propozycja organizatorów zastosowanie do rozważań „LIST DO PRZYJACIÓŁ KRZYŻA”…

1200-1400 – Straż Honorowa NSPJ i NSM (kaplica)

Do adoracji propozycja organizatorów zastosowanie do rozważań „LIST DO PRZYJACIÓŁ KRZYŻA”…

1400-1600 – Mali Rycerze Mił. Serca Jezusowego (kaplica)

1500 KORONKA do Bożego Miłosierdzia i Różaniec do 7 Boleści NMP

1600-1830 – Odnowa w Duchu Świętym

1730 Różaniec tajemnice BOLESNE (kaplica)  

1730 spowiedź św. (w kościele)

1800 – Msza św. (w kościele)

1830 – Przeniesienie Najświętszego Sakramentu z kaplicy do kościoła

1900– Droga Krzyżowa i „MODLITWA POD KRZYŻEM” „LIST DO PRZYJACIÓŁ KRZYŻA”…

2050– Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem, APEL JASNOGÓRSKI

2100 Wyście z kościoła z pieśnią „Z dawna Polski Tyś Królową” pod KRZYŻ MISYJNY, KORONKA do Bożego Miłosierdzia i odśpiewanie SUPLIKACJI

Uwaga:

…  Do adoracji jest propozycja organizatorów wydarzenia „Polska pod Krzyżem” zastosowanie do rozważań „LIST DO PRZYJACIÓŁ KRZYŻA”… Św. Ludwika Marii Grnion de Montfort`a  (List będzidostępny w kaplicy)

To odpowiedź zatroskanych duchownych
i wiernych Kościoła Chrystusowego
na coraz bardziej zuchwałe i  liczne bluźnierstwa, profanacje, agresje
oraz wszelkiego rodzaju potęgujące się zło w życiu publicznym.


image description
REKOLEKCJE

dla

MAŁYCH RYCERZY

MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

i dla zainteresowanych

19-22 września 2019

Rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

TEMAT GŁÓWNY: Walka duchowa o zbawienie.                              

REKOLEKCJE poprowadzi:

ks. Tomasz Pirszel - marianin - posługa głoszenia nauk rekolekcyjnych z posługą kierownictwa duchowego (spowiedzi rozmów osobistych).

Zalecamy, aby na rekolekcje przyjechać w stanie łaski uświęcające - po spowiedzi św. - aby demony miały ograniczony dostęp do uczestników i przebiegu całej uczty duchowej!!!

Czwartek , 19.09.2019 – Matki Bożej Saletyńskiej

15:00 –  Różaniec do Krwi Chrystusa i Koronka jako modlitwa w intencji przebłagania i przeproszenia Boga bogatego w miłosierdzie za grzechy i uchybienia wszystkich uczestników rekolekcji i ich bliskich z aktem przebaczenia sobie i bliźnim w celu odblokowania zapór zła i otwarcia się na przygotowane dary Ducha Świętego.  (Info. organizacyjne)


16:00 – Modlitwa do Ducha Świętego i Nauka rekolekcyjna (1)

18:00 – Kolacja – Czas do osobistej modlitwy w ciszy (w kaplicy lub na spacerze).

19:30 – Różaniec cz. Radosna (t. radosne)

20:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną (2) i adoracja Najśw. Sakr. do ok. 22:00

Piątek, 20.09.2019 

7:00 – Godzinki ku czci NMP. Różaniec cz. II (t. światła)  i modlitwy indywidualne.

8:00 – Śniadanie

9:00 – Nauka rekolekcyjna (3).

10:00 - Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy (w kaplicy lub na spacerze możliwość nabrania błogosławionej wody ze źródełka na górze przy figurze NMP Niepokalanej)

11:15 – Różaniec cz. III (t. bolesne)

12:00 – Msza św. w Sanktuarium MB Bolesnej (lub o 20.00 w kaplicy DP)

(Msza druga może być dodatkowo w intencjach zbiorowych o 20.00 w kaplicy DP)

13:00 – Obiad – Czas wolny m.in. osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy adoracji NS lub na spacerze możliwość nabrania błogosławionej wody ze źródełka na górze przy figurze NMP Niepokalanej).

15:00 – Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa, Koronka do BM

16:00 – Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).

17:00 – Nauka rekolekcyjna (4)

18:00 – Kolacja

19:30 – Różaniec cz. IV (t. chwalebne)

20:00 – (Msza w int. zbiorowych) Nauka rekolekcyjna (5) i adoracja Najświętszego Sakramentu. (kaplica w Domu Pielgrzyma)

21:00 - 8:00 Adoracja NS w ciszy wg grafiku godzin (zgłoszenia zapisuje przedstawiciel pokoju: imię i nr pokoju)

Sobota, 21.09.2019

7:00 – Godzinki ku czci NMP. Różaniec cz. I (t. radosne) - modlitwy indywidualne.

8:00 – Śniadanie

9:00 – Nauka rekolekcyjna (6).

10:00 - Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze możliwość nabrania błogosławionej wody ze źródełka na górze przy figurze NMP Niepokalanej)

11:15 – Różaniec cz. II (t. światła)

12:00 – Msza św. w Sanktuarium MB Bolesnej

(Msza druga może być dodatkowo w int. zbiorowych o 20.00 w kaplicy DP)

13:00 – Obiad - Czas wolny m.in. osobistej modlitwy w ciszy (w kaplicy adoracji NS lub na spacerze możliwość nabrania błogosławionej wody ze źródełka na górze przy figurze NMP Niepokalanej )

15:00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka, Różaniec cz. III (t. bolesne) lub Różaniec do 7 Boleści NMP

16:00 – Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).

17:00 – Nauka rekolekcyjna (7)

18:00 – Kolacja

19:30 – Różaniec cz. IV (t. chwalebne)

20:00 – Nauką rekolekcyjna (8) i ADORACJA Najśw.Sakramentu

Ok. 22:00 - Zakończenie adoracji NS.

Niedziela, 22.09.2019

7:00 – Godzinki o Niepokalanym Pocz. NMP

8:00 – Msza św. w Sanktuarium MB Bolesnej

8:30 – Śniadanie

10:00 – Konferencja (8)

12:00 – Obiad  i WYJAZD DO DOMU

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE...

UWAGA: Plan może ulec zmianie - Duch Święty ma prawo dokonywać korekty w niniejszym programie rekolekcji w osobach prowadzących i organizujących rekolekcje. (organizator Legion MRMSJ - kontakt: 668 093 700 mr Wiesław)

PROROCTWO SKRZATUSKIE z 18.09.2013

W 40 rocznicę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i w 25 rocznicę koronacji Piety, podczas modlitwy ojców Enrique Porcu i Antonello Cadeddu z Brazylii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem padają słowa:

"Maryja, na prośbę swego Syna, Jezusa, prosi biskupa, aby blisko krzyża, który jest tam wysoko, otworzyć  źródło wody, które proboszcz tego miejsca będzie świecił stale. Poprzez ten obraz Pan Jezus chce błogosławić wszystkie te miejsca, rzeki, które kiedyś, przed wiekami, zostały przeklęte. Te pobłogosławione wody popłyną do wszystkich wód w Polsce, aby je uświęcić. Pan Jezus prosi, aby z tego źródła wypływało 7 maleńkich strumieni, które będą spływały do maleńkiego jeziorka, gdzie ma być umieszczona figura Maryi miażdżącej głowę węża. Te wody, to malutkie źródło, z którego będzie wypływała woda spod krzyża, one staną się wodami, które będą uzdrawiać fizycznie, psychologicznie, duchowo. I tutaj wielu będzie się nawracało przez spowiedź.”

Dojazd do Skrzatusza środkami komunikacji publicznej do Piły,

Z Piły BUS lub TAXI (14 km)

ADRES i KONTAKT do Domu Pielgrzyma

Skrzatusz, ul. K. Kadrzyckiej 2,

64 – 930 Szydłowo

tel. 698 446 375

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.

Niedzielny festyn organizowany od 10 lat wspólnymi siłami Parafii, Ratusza i spółdzielni "Przylesie", mimo przelotnego deszczu był taki sam jak poprzednie - przyjazny, rodzinny, radosny, wypełniony śpiewem, tańcem i zabawą.

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. (Łk 14, 1. 7-14)

Dążenie do pierwszeństwa, do pochwał, do zaszczytów jest chorobą duszy. Skłonność do porównywania się z innymi albo do wybijania się kosztem drugich świadczy o tym, że nie potrafimy cieszyć się Panem, nie przyjmujemy Jego darów. Kto uczestniczy w Eucharystii z wiarą w nieskończoną i niepowtarzalną miłość Jezusa, ten nie musi już szukać gdzie indziej zaspokojenia swoich najgłębszych pragnień. Prostota, pokora, służba cechują tych, których Jezus wyzwolił.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. (Łk 12, 35-40)

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi". (Łk 13, 22-30)

W obliczu bolesnego i nieoczekiwanego doświadczenia pytamy: Dlaczego? Co złego zrobiłem? Słowo Boże dzisiejszej niedzieli odpowiada na te pytania: Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Bóg jest mądrym Ojcem i Wychowawcą, który przez doświadczenia i próby prowadzi nas do zbawienia. Przyjmijmy Jego słowo jako słowo nadziei, miłości i życia.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. (Łk 12, 49-53)

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić pogrążony w grzechu świat w królestwo dobra i miłości. Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą Nowinę w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom i narodom. Jednym z potężnych środków przemiany świata w Królestwo Boże jest gorliwa i wytrwała modlitwa. Sam Jezus Chrystus, Boży Syn, dał nam przykład nieustannej modlitwy, do niej zachęcał i uczył jej. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jego słowa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Łk 11, 9-10). Dlatego w sierpniu, miesiącu abstynencji, będziemy prosić Dobrego Ojca w intencji wszystkich synów i córek polskiej ziemi, aby odrzucili to wszystko, co ich zniewala, co odbiera im wolność wewnętrzną, a jednocześnie grozi naszej Ojczyźnie utratą wolności zewnętrznej. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego na naszej ojczystej ziemi. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za „to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska” (św. Jan Paweł II, Jasna Góra 1983 r.).

Strona 1 z 101

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka