Zajęcia dla uczniów uzdolnionych plastycznie

Napisane przez  Dorota Olszewska Opublikowano w: Aktualności

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. Dla tych uczniów przygotowana została bogata oferta pomocy i materiałów plastycznych, która pozwala na poznanie nowych technik  plastycznych, np.: frotagge, collage.

Zajęcia maja na celu pobudzanie wyobraźni  i rozwijanie kreatywności  dzieci, mają za zadanie wyzwolenie ekspresji artystycznej ucznia, pobudzenie do twórczego myślenia i działania oraz wprowadzenie w bogaty świat sztuki.