Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (2)

Napisane przez  Elżbieta Zając Opublikowano w: Aktualności

 

W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjnych ze środków unijnych m. in. „Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z trudnościami w komunikacji społecznej” oraz doposażona została baza dydaktyczna, co dało szanse na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Treści nauczania zawierały zagadnienia z zakresu: budowanie klimatu bezpieczeństwa i zaufania, integrowaniu się grupy oraz wprowadzaniu dzieci w normy grupy socjoterapeutycznej; postrzeganie siebie i innych przez pryzmat potrzeb i uczuć; kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie.

 

 

OBEJRZYJ CAŁY MATERIAŁ (PDF)