Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (1)

Napisane przez  Dorota Płoszyńska Opublikowano w: Aktualności

 

W ramach projektu Żaczek prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjnych ze środków unijnych m. in. „Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z trudnościami w komunikacji społecznej” oraz doposażona została baza dydaktyczna, co dało szanse na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Uczestniczenie w działaniach grupy powalało na rozwijanie u dzieci zdolność radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi i współpracą w grupie, co wzmacnia ich poczucie własnej wartości.