Zajęcia logopedyczne dla dzieci

Napisane przez  Opublikowano w: Aktualności

Od września 2012 do czerwca 2013r. w naszej szkole jest realizowany projekt systemowy p.n. "Żaczek - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3”. 
Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów  klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu 2012/2013, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ze środków unijnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej.