Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie, informatycznie i przyrodniczo

Napisane przez  Dorota Wiśniewska Opublikowano w: Aktualności

W roku szkolnym 2012/2013 w Katolickiej Szkole Podstawowej prowadzone są zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, rozwijające zainteresowania matematyczno-informatyczne i przyrodnicze. Korzysta z nich 10 uczniów z klas I, II i III. Celem zajęć jest stworzenie uczniom uzdolnionym warunków indywidualnego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i uzdolnień matematyczno – przyrodniczych, jak też wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Więcej w tej kategorii: Zajęcia logopedyczne dla dzieci »