Projekt Żaczek

Zdjęcia ze spotkania z koordynatorem projektu Żaczek.

W klasach młodszych dzieci wyrabiają pewne nawyki, dlatego tak ważny jest kontakt bezpośredni z naturą, rzetelna wiedza o stanie naszego środowiska oraz o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. Podstawowym zadaniem nauczania powinno być zatem wdrażanie dzieci do zajmowania własnego stanowiska, aktywnego uczestniczenia w rozwiązywaniu zagadnień środowiskowych oraz organizowanie doświadczeń, których efektem końcowym będzie umiejętność formułowania problemów.

OD 1.01.2013 DO 31.03.2013 przeprowadzono 9 godzin zajęć, w których uczestniczyło 18 dzieci, w tym 9 chłopców i 9 dziewczynek. Zajęcia były prowadzone w trzech grupach, sześcioosobowych. Frekwencja uczestników na zajęciach wyniosła 100 ℅, a proponowana tematyka i stosowane metody dostosowano do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Zdjęcia z zajęć z gimnastyki korekcyjnej, grupa I.
Zdjęcia z zajęć z gimnastyki korekcyjnej, grupa II.
Zdjęcia z zajęć gimnastyki korekcyjnej, grupa III.
Zdięcia z zajęć z plastyki.
Zdjęcia z zajęć z matematyki.
Zdjęcia z zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. Dla tych uczniów przygotowana została bogata oferta pomocy i materiałów plastycznych, która pozwala na poznanie nowych technik  plastycznych, np.: frotagge, collage.

Zajęcia maja na celu pobudzanie wyobraźni  i rozwijanie kreatywności  dzieci, mają za zadanie wyzwolenie ekspresji artystycznej ucznia, pobudzenie do twórczego myślenia i działania oraz wprowadzenie w bogaty świat sztuki.

Strona 1 z 3