Szkolenie dla nauczycieli

Napisane przez  Opublikowano w: Aktualności

Nauczyciele naszej szkoły ukończyli szkolenie INNOWACYJNE FORMY, NARZĘDZIA I METODY PRACY NA ZAJĘCIACH AQUA. Szkolenie odbyło się w dniach 03.12-10.12.12. Uczestniczyło w nim 24 nauczycieli.

 

Prowadząca zajęcia Irena Kisiel  realizowała następujące cele:

  1. Zapoznanie nauczycieli z definicją oraz rolą metod aktywizujących.
  2. Przedstawienie klasyfikacji metod aktywizujących procesy uczenia się.
  3. Przeprowadzenie metodą warsztatową wybranych metod aktywizujących.
  4. Uświadomienie korzyści płynących dla nauczycieli i uczniów ze stosowania metod.


Nauczyciele i wychowawcy stosują różne metody nauczania, aby przekazać wiedzę, ukształtować pożądane postawy, pomóc uczniom w nabywaniu nowych umiejętności.

Wybierając odpowiednie metody, opowiadamy się za określonym podejściem do nauczania. Jedno z nich określa się jako tradycyjne lub podające, drugie jako aktywizujące. W codziennej praktyce nauczycielskiej przeważają cechy jednego lub drugiego podejścia.

Pod wpływem krytyki tradycyjnych metod nauczania powstało wiele nowych metod, które kładą nacisk na aktywność, uczenie się przez doświadczenie, zaangażowanie się uczących się w proces nauczania. Metody aktywizujące starają się kształtować umiejętność samodzielnego myślenia, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi.

Nie chodzi w nich o podanie gotowych formuł czy rozwiązań, ale o uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów. Nauczyciel i uczeń są na lekcji partnerami.

Uczeń potrzebuje wskazówek, jak organizować własny warsztat pracy, jak racjonalnie planować czas, jak się uczyć poza szkołą i w ogóle jak się uczyć samodzielnie.

Nasi doświadczeni pedagodzy  niektóre  metody poznali, o wielu przypomnieli sobie, bo przecież w codziennej pracy stosują metody aktywizujące. Na warsztatach wypracowaliśmy wspólnie przykłady zastosowania wybranych metod, które będzie można zastosować do zajęć "Woda źródłem życia". Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Uczestnicy szkolenia byli bardzo aktywni, wykazali się niezwykłą kreatywnością. Było ciekawie, często wesoło.

Dziękuję za miłą współpracę
Irena Kisiel