Administrator

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w którym to dniu przypada również święto patronalne grup "Małych Pomocników Maryi", podczas Mszy św. o godz. 12.00, ks. proboszcz Kazimierz Bednarski przyjął 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej 21 do grona dzieci Maryi. Pięknie przygotowana liturgia w "Godzinie łaski", teksty przysięgi dzieci, moment założenia medalików z wizerunkiem Niepokalanej - bardzo wzruszył rodziców oraz wszystkich wiernych parafian, którzy tego dnia przyszli uczcić Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą.

Zapytanie ofertowe do projektu Efektywnie i Efektownie. Numer sprawy 4/EE/K/2012.

Za nami drugi tydzień Adwentu. Cieszymy się z obecności 600-700 wiernych. Ale, mając na uwadze 1000-1500 obecnych jeszcze dwa, trzy lata temu - to daje uczucie niedosytu. Zatem w tym trzecim, a zarazem ostatnim tygodniu Adwentu - wszystkie siły kierujemy na Roraty o godz. 6.00 rano. Wychowujemy się prorodzinnie i całymi rodzinami oznajmiamy Matce Bożej, że jesteśmy. Tym bardziej, że w naszej parafii roraty zastępują rekolekcje adwentowe. Od 6.00 do 7.30 codziennie spowiadamy. Po południu od 17.00 do 18.00.

Eucharystia znaczy "dziękczynienie". Bp Marian Błażej Kruszyłowicz ze Szczecina i ponad trzydziestu księży naszej diecezji dziękowało dzisiaj w Eucharystii za dar kapłaństwa, za każdy przejaw łaski Bożej, którą doświadczyliśmy za przyczyną śp. ks. Mieczysława Żołędziejewskiego. Kapłan ten ostatnie dwadzieścia lat życia spędził w naszym mieście. Wspólne dziękczynienie wiernych za dar Chrystusowego kapłaństwa może potęgować świadomość, że ks. Mieczysław, mimo tego, iż należał do grona prezbiterium szczecińsko-kamieńskiego, był najstarszym księdzem Koszalina. Nowy schematyzm naszej diecezji podaje kapłanów wg roku święceń kapłańskich i jako seniorów pod tym względem podaje księży wyświęconych w 1955 r.