Administrator

Konrad Barczak, od kilkunastu lat szef parafialnej Caritas, jeden z najbardziej doświadczonych ludzi w pracy charytatywnej, który rozpoczynał działalność jeszcze w czasach stanu wojennego, nie lubi słowa "akcja". - Akcyjność kojarzy się ze zrywami, a pomoc powinna docierać do potrzebujących przez cały rok - wyjaśnia. - No, może w święta pomagamy trochę więcej - przyznaje jednak po chwili.


W sali, do której wiodą schody z korytarza przy kaplicy Chrystusa Króla, trwa krzątanina. Wolontariusze w czerwonych koszulkach z emblematami Caritas przygotowuja się do wydawania kolejnej porcji darów. Wszystko musi być ewidencjonowane, jeden z wolontariuszy wpisuje dane do laptopa, inny przegląda papierową ewidencję, jeszcze inni przeliczają kartony z żywnością. Pracują jak zespół profesjonalistów, każdy zna swoje miejsce i wie co ma robić.

17 maja s. Marianna Mościcka, felicjanka, opiekunka Małych Pomocników Maryi obchodziła swój jubileusz 25-lecia życia zakonnego. Podczas Mszy św. z udziałem dzieci, odnowiła swoje śluby zakonne. Dzieci z grupy Małych Pomocników Maryi czynnie uczestniczyły w przygotowaniu liturgii oraz wyrażały swoją wdzięczność Bogu za dar ich opiekunki s. Marianny.

Obrzędy przyjęcia do grupy "Małych Pomocników Maryi"

obrzed przyjecia mpm

 

Komentarz po "Pan z Wami"

W jedno nas tu zgromadziła Miłość Chrystusa, a także miłość Jego Matki - Niepokalanej Maryi. Wybrana przez Boga na Matkę Jezusa Chrystusa, zachowana od grzechu, -Niepokalana jest nowym stworzeniem, Matką odrodzonej ludzkości.
Na zawsze była zasłuchana w Słowa Syna i uczestniczyła w Najświętszej Ofierze na Kalwarii. Niechaj uczy nas życia w wierze, nadziei i miłości.
Tobie ukochana Matko oddajemy dziś nasze młode życie.

Obrzęd przyjęcia dzieci:

1. Poświęcenie medalików (dziecko prosi kapłana o poświęcenie)

Dziecko: W imieniu wszystkich dzieci proszę o poświęcenie tych medalików, które będziemy nosić ze czcią jako znak naszej przynależności do Niepokalanej.

Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana

W- Który stworzył niebo i ziemię.

Kapłan: Módlmy się : Pobłogosław Panie Boże te medaliki i spraw, aby dla każdego, kto będzie je pobożnie nosił były przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciw napaściom szatańskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W- Amen

Kapłan kropi medaliki wodą święconą

Kapłan: Złóżcie teraz wasze przyrzeczenia

2. Przyrzeczenia (kandydaci wspólnie recytują tekst modlitwy):

O Niepokalana Dziewico // Bogarodzico Maryjo//. Wobec wszystkich tutaj obecnych// ja .... Każdy mówi swoje imię i nazwisko ... Obieram Ciebie dzisiaj// za moją Panią i Matkę // Postanawiam mocno// Tobie zawsze wiernie służyć// żyć w stanie łaski uświęcającej //i troszczyć się o to// aby przybliżyć Królestwo Twego Syna.// Ponieważ znam moją słabość // proszę Cię // przez Krew Jezusa przelaną na krzyżu// abyś mnie przyjęła do grona swych umiłowanych dzieci// i strzegła mnie jako Swoją własność// Amen.

3. Przyjęcie medalika (dzieci klęczą). Kapłan odmawia modlitwę:

Kapłan: Drogie dzieci przyjmijcie znak Niepokalanej na obronę ciała i duszy, abyście dzięki łasce Bożej i pomocy Maryi, Matki waszej  zasłużyli na wieczne zbawienie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W- Amen

Kapłan podaje każdemu medalik do ucałowania i nakłada na szyję.

 

 

W konkursie plastycznym , zorganizowanym przez katechetki Szkoły Podstawowej Integracyjnej 21 w Koszalinie wzięło udział 48 uczniów naszej szkoły (36 dzieci z klas I- III i 12 osób z klas IV- VI). Nie wszystkie prace spełniały kryteria konkursowe. Prace nagrodzone, zostały umieszczone  na wystawie w kościele Ducha Świętego i można je obejrzeć do dnia 20 grudnia. Wszystkim, którzy chętnie poświęcili swój czas na wykonanie prac dziękujemy i gratulujemy! 

O nas

Opublikowano w: Grupy
-

DZIECI MARYI - "Mali Pomocnicy Maryi" - opiekun s. Marianna Mościcka, felicjanka

 

mali pomocnicy 02


"Dzieci Maryi" to ruch zrzeszający dzieci w wieku 8-13 lat przy parafii. Nazwa grupy akcentuje wspaniałą, radosną prawdę, że Maryja, Matka Syna Bożego jest moją Matką, a ja umiłowanym jej dzieckiem, oraz że każde dziecko obrało Ją za patronkę i aktualny wzór, ideał życiowy.

Ruch został założony przez Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i rozwija się do dzisiaj w Kościele katolickim w Polsce.

Poprzez cotygodniowe zamyślenia nad Słowem Bożym, poznawanie historii objawień Maryi w Lourdes, La Salett i Fatimie, poprzez wspólną zabawę i śpiew "Mali Pomocnicy Maryi" pogłębiają swoją wiedzę religijną i kontakt z Chrystusem oraz ich Patronką - Maryją. Dzieci chcą być małymi apostołami misjonarzami Fatimskiej Pani, dlatego codziennie modlą się dziesiątką różańca tworząc Koło "Żywego Różańca". W swoich modlitwach pamiętają o wielkim Przyjacielu dzieci papieżu Janie Pawle II, o potrzebach Kościoła, o misjonarzach i o Orędziu Matki Bożej skierowanym do trójki pastuszków: Łucji, Franciszka i Hiacynty. W swoim codziennym życiu rodzinnym i szkolnym starają się kierować zasadami: być zawsze radosnym, dobrze wypełniać swoje obowiązki ucznia, kierować się zawsze prawem miłości bliźniego, walczyć z tym co oddala od Chrystusa i Maryi, starać się swoim zachowaniem prowadzić innych do Jezusa i Maryi.
 
Główną Patronką grupy jest Maryja Niepokalanie Poczęta, stąd dzień 8 grudnia jest świętem Patronalnym.
Dzieci uczestniczą w Eucharystii, przygotowują oprawę liturgiczną i ponawiają swoje oddanie Maryi.
Wszyscy członkowie grupy spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Eucharystii, a następnie dla budowania jedności, nawiązywania bliższych kontaktów koleżeńskich, wspólnym śpiewem, zabawami integracyjnymi wielbią Boga i Maryję swoją Patronkę.
 
Korzystny wpływ na całą formację roczną ma formacja wakacyjna - wspólny wyjazd szkoleniowo-wypoczynkowy. Program wakacyjnych spotkań polega na codziennej Eucharystii, wspólnym zamyśleniu nad Słowem Bożym, odkrywaniu prawd życia chrześcijańskiego z ukierunkowaniem na drugiego człowieka żyjącego obok mnie i uczenie się odpowiedzialności za niego, za parafię i Kościół. Każde dziecko ma okazję do samokontroli i samooceny na ile jest Dzieckiem Maryi. Formacja wakacyjna jest ubogacona różnymi formami aktywności tj. wspólnym radosnym odpoczynkiem na łonie przyrody, śpiewem, konkursami, dyskoteką, ogniskiem, różnorodnymi formami gier, zabaw towarzyskich, które umożliwiają dzieciom odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijają i poszerzają ich umiejętności i sprzyjają integracji całej grupy.

Ruch ten jest najbardziej popularny jest na Śląsku.

W naszej parafii Ducha Świętego w Koszalinie powstał we wrześniu 2011 roku.

Prowadzi go s. Marianna Mościcka - felicjanka w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21 w Koszalinie. Spotkania odbywają się w dwóch grupach: we wtorki o godz. 13.30 oraz w piątki o godz. 9.00. Dzieci poprzez śpiew, przedstawienia o Matce Bożej, Jasełka oraz przygotowanie nabożeństw i liturgii z udziałem dzieci kształtują postawę chrześcijańską i starają się nią żyć na co dzień. Grupa liczy ok. 25 osób.