Wydrukuj tę stronę

Gimnazjum katolickie wśród stu najlepszych gimnazjów w kraju

Napisane przez  Opublikowano w: O nas

Gimnazjum katolickie przy parafii Ducha Świętego, znalazło się w gronie stu najlepszych spośród 6,5 tys. istniejących gimnazjów w Polsce - jako jedyne z Koszalina i jedno obok ośmiu gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego, sklasyfikowane w tym zestawieniu dwukrotnie. Takie dane zawiera ogólnopolski ranking gimnazjów przygotowany przez Dziennik Gazetę Prawną z 31 marca bieżącego roku.

 

To niewątpliwie duży sukces dyrekcji - ks. Kazimierza Bednarskiego i wicedyrektor Barbary Gęgotek - grona nauczycielskiego, zwłaszcza nauczających języka polskiego i matematyki, ale także całej Parafii, która szkołę (wtedy jeszcze podstawową) zakładała w trudnych warunkach pierwszych lat transformacji ustrojowej, przecierając dopiero drogę dla szkolnictwa katolickiego w Polsce.

 

Warto dodać, że ranking nie opiera się na dowolnych kryteriach, ale na danych dostarczonych przez osiem istniejących w Polsce okręgowych komisji egzaminacyjnych (Koszalin i województwo zachodniopomorskie podlegają pod OKE Poznań). Układając listę, brano pod uwagę wyniki z dwóch wiodących przedmiotów: polskiego i matematyki, osiągane przez uczniów podczas odbywających się pod kuratelą państwową egzaminów końcowych dla gimnazjalistów. Mamy więc do czynienia z danymi zobiektywizowanymi, wytworzonymi przez instytucję państwową.

 

Koszalińskie Gimnazjum katolickie nie jest jedyną placówką tego typu, które znalazły się w ścisłej czołówce krajowej. "Wysokie miejsca w rankingu zajmują szkoły katolickie - pisze Dziennik Gazeta Prawna w zamieszczonym na pierwszej stronie artykule Anny Wittenberg pod wymownym tytułem "Lekcja pokazowa katolickich szkół". "Stanowią one niemal jedną czwartą ze stu najlepszych szkół, których uczniowie osiągają najwyższe wyniki zarówno z zakresu matematyki, jak i języka polskiego" - zauważa publicystka jednej z głównych gazet opinii w Polsce.

 

Gimnazja, wprowadzone w Polsce od 1 września 1999 roku, są drugim, obowiązkowym poziomem kształcenia. Uczęszcza do nich młodzież w wieku 13-16 lat, nauka trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem. (tr)