Szkoła Przyjazna Rodzinie (zdjęcia)

Napisane przez  Opublikowano w: O nas

Za kilka dni nowy rok szkolny. Szkoła katolicka przy parafii Ducha Świętego rozpocznie go z certyfikatem "Szkoła Przyjazna Rodzinie", przyznanym przez fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie, wręczonym podczas uroczystej Mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym 27 czerwca na zakończenie roku szkolnego. Grzegorz Jabłoński, przedstawiciel fundacji, przekazał certyfikat ks. Kazimierzowi Bednarskiemu, proboszczowi parafii i zarazem dyrektorowi szkoły, w obecności wicedyrektor Barbary Gęgotek, grona wychowawców i pedagogów, dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców.

 

Certyfikaty nadawane są jedynie tym placówkom, które gwarantują, że uczniom nie zagraża w nich deprawacja - nie będą one poddawane propagandzie kwestionującej znaczenie rodziny, czy podstawowych prawd, jak choćby tej, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Szkoła nie może też propagować treści szkodliwych dla rozwoju dzieci i młodzieży, na przykład zachęcających do podejmowania przedwczesnej inicjacji seksualnej.

 

Program objęty certyfikatem wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów, w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Przeciwstawia się coraz silniejszej promocji ideologii obcej wartościom zakorzenionym w polskiej i europejskiej tradycji i kulturze. "W wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, kwestionujące biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej oraz kwestionujące znaczenie rodziny w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci" - czytamy na stronie internetowej fundacji.

 

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny powstała w 2012 roku. Wspiera rozwiązania, które tworzą przyjazne warunki dla rodzin w wypełnianiu jej naturalnych funkcji. "Wspierając i organizując kampanie na rzecz życia i rodziny chcemy oddziaływać na opinię publiczną i instytucje życia publicznego oraz media. Chcemy kształtować kulturę i cywilizację opartą na szacunku dla godności człowieka, wspartą cnotami i zasadami wypływającymi z chrześcijaństwa" - piszą o fundacji jej założyciele.

 

Na zdjęciu: dyrektor szkoły ks. Kazimierz Bendarski i wicedyrektor Barbara Gęgotek, prezentują otrzymany certyfikat.

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.