Kuratorium oceniło Katolicką Szkołę Podstawową - najwyższa nota z możliwych

Napisane przez  Opublikowano w: O nas

Kuratorium Oświaty w Szczecinie opublikowało na swojej stronie internetowej wyniki wizytacji przeprowadzonej w listopadzie ubiegłego roku w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszalinie. Szkoła uzyskała ocenę "A", najwyższą z możliwych w pięciostopniowej skali, w której najniższa ocena "E" oznacza "niski stopień wypełniania wymagań przez szkołę", zaś najwyższa "A" - "bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań". Przedmiotem oceny było spełnianie wymagań stawianych przez Państwo, w szczególności: realizacja tzw. podstawy programowej, ukierunkowanie pracy na rozwój uczniów, organizacja edukacji w sposób sprzyjający uczeniu się, aktywność uczniów, respektowanie norm społecznych, uwzględnianie w procesie edukacji indywidualnej sytuacji uczniów, współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, partnerstwo szkoły i rodziców, wyniki sprawdzianów i egzaminów państwowych.

 

"Kształcenie w szkole jest cześcia szeroko rozumianego wychowania" - piszą wizytatorzy w sprawozdaniu. "Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie: podmiotowości, odpowiedzialności, umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji, poczucia własnej godności i możliwosci twórczych. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi zródło motywacji do podejmowania wysiłku własnego rozwoju. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane - warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków jak i wychowawców."

 

Autorzy raportu zwracają też uwagę na nacisk jaki szkoła kładzie na kształtowanie "umiejetności uczenia się, posługiwania się językiem polskim, angielskim i niemieckim, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, wyszukiwania i korzystania z informacji, umiejętności pracy w zespole, kreatywności, komunikacji oraz prezentacji własnych zdolności".

 

Wnioski z wizytacji ujęto w trzech punktach:

 

1. Nauczyciele podejmują różnorodne działania edukacyjne, wychowawcze i organizacyjne, aby procesy edukacyjne zachodzące w szkole sprzyjały uczeniu się, co sprawia, że większość uczniów ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i jest zmotywowana do uczenia się.
2. Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie uzyskują bardzo wysokie wyniki na sprawdzianie po klasie szóstej, co świadczy o dużej efektywnosci kształcenia i wysokim stopniu opanowania przez nich podstawy programowej.
3. Podejmowane przez szkołe systemowe działania wychowawcze i profilaktyczne skutkują pożądanymi społecznie postawami uczniów. Istotnym wsparciem dla uczniów jest postawa nauczycieli oraz akceptacja działań wychowawczych przez całą społeczność szkoły.

 

CAŁY RAPORT DO POBRANIA (PLIK .PDF)

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.