Odznaczeni - Statuetka Św. Jana Chrzciciela

Napisane przez  Opublikowano w: Odznaczeni

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, bp Tadeusz Bronakowski, odznaczył najwyższym odznaczeniem trzeźwościowym - STATUETKA ŚW. JANA CHRZCICIELA - następujące osoby z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

 

Bp Krzysztof WŁODARCZYK

(mianowany 7 maja 2016 przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej).

Kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Urodził się 25 lutego 1961 r. w Sławnie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Ignacego Jeża 21 czerwca 1987 r. w Szczecinku. Już podczas posługi duszpasterskiej w pierwszej parafii – pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu –  gorliwie zaangażował się w działania trzeźwościowe o zasięgu ponadparafialnym. Od 17 lutego 1990 do 20 września 2002 był diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, który koordynował i czynnie rozwijał współpracę z grupami trzeźwościowymi Pomorza Środkowego. Owocem tej działalności są m.in. coroczne rekolekcje trzeźwościowe, które ks. prałat prowadzi do dziś – dwie tury: wiosenna oraz jesienna. Ks. Włodarczyk był inicjatorem oraz prowadzącym szkolenia formacyjne dla diecezjalnych prelegentów trzeźwościowych oraz koordynował kursy dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. Przez szereg lat promował trzeźwość w grupach i wspólnotach, które powierzali mu kolejni biskupi koszalińsko-kołobrzescy: był m.in. dyrektorem domu rekolekcyjnego, diecezjalnym duszpasterzem rodzin i wicerektorem koszalińskiego seminarium. Obecnie ks. Włodarczyk jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Koszalinie, któremu podlega diecezjalny referat trzeźwości. Apostołowie trzeźwości – duchowni i świeccy – zawsze mogą liczyć na jego życzliwość oraz konkretną pomoc. Ksiądz Prałat wspierał gorliwie peregrynację sztandaru Apostolstwa Trzeźwości w Polsce na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od października 2014 r. do lutego 2015 r. Każdego roku jest również głównym organizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Trzeźwości na Górę Chełmską, która 1 sierpnia 2015 r. odbędzie się już po raz 25. Niech potwierdzeniem całości działań trzeźwościowych ks. Włodarczyka będzie fakt, że jest zadeklarowanym abstynentem.


 

Ks. Krzysztof Włodarczyk biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Ks. prał. dr Krzysztof Włodarczyk urodził się w 1961 r. w Sławnie (woj. zachodniopomorskie), gdzie ukończył także Liceum Ogólnokształcące. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Ignacego Jeża w Szczecinku 21 czerwca 1987 r. Następnie Przez rok był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu. W 1988 r. posłano go do Iłowca, aby tworzyć Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. Ze względu na trudności w przejęciu domu w Iłowcu na własność diecezji, w 1989 r. został przeniesiony do Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie-Wilkowie, gdzie pełnił funkcję dyrektora do 1998 r.

Jednocześnie był diecezjalnym duszpasterzem rodzin (1990-2005). Ukończył trzyletnie studia podyplomowe z teologii (studium licencjackie i doktoranckie) na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1993-1996). Był asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Lipiu (1996-2003). W 1998 r. został mianowany diecezjalnym moderatorem Domowego Kościoła i diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. W 2000 r. rozpoczął budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego (na miejscu poprzedniego obiektu) w Koszalinie i przez rok był jego dyrektorem. W 2002 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Pilskiej przy kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile. Od 1993 r. pracuje jako sędzia w Sądzie Biskupim w Koszalinie. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie Teologii Pastoralnej na UKSW w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej: „Model duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce”. Przez rok pełnił funkcję wicerektora w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (2006-2007). Od 2007 r. jest dyrektorem wydziału duszpasterskiego w swej diecezji. Angażuje się w pomoc młodzieży z ubogich rodzin będąc od 2008 r. diecezjalnym koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od ponad 20 lat pełni posługę spowiednika osób konsekrowanych.

Jest mocno związany z Ruchem Światło-Życie i korzysta w swojej duchowości z tego charyzmatu oraz posługuje jako moderator rejonowy Domowego Kościoła, Rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Od dzieciństwa czynnie uprawiał sport (piłka ręczna, siatkówka i piłka nożna). Jest systematyczny widzem poniedziałkowych teatrów w TVP. Docenia ambitny film, ale seriale nie należą do jego ulubionych. Poznaje świat przez literaturę krajoznawczą i podróże. Lubi dobrą książkę.

Ostatnie dziewięć lat, jako dyrektor wydziału duszpasterskiego, prawie wszystkie siły i czas poświęcił sprawom pastoralnym przez przygotowywanie programów duszpasterskich, redagowanie „Koszalińsko-Kołobrzeskich Wiadomości Diecezjalnych”, „Biuletynu Duszpasterskiego” oraz przez bezpośrednią posługę duszpasterską, która się wyraża m.in. przez prowadzenie rekolekcji zamkniętych, rekolekcji w parafiach, dni skupienia dla różnych grup. Biskup Nominat lubi poznawać żywoty świętych i historię Kościoła.  

BP KEP

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Bp Tadeusz Bronakowski

Bp Tadeusz Bronakowski z Łomży, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Duszpasterstwo Trzeźwości