Obrzęd przyjęcia do MPM

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Napisane przez  Opublikowano w: Grupy

Obrzędy przyjęcia do grupy "Małych Pomocników Maryi"

obrzed przyjecia mpm

 

Komentarz po "Pan z Wami"

W jedno nas tu zgromadziła Miłość Chrystusa, a także miłość Jego Matki - Niepokalanej Maryi. Wybrana przez Boga na Matkę Jezusa Chrystusa, zachowana od grzechu, -Niepokalana jest nowym stworzeniem, Matką odrodzonej ludzkości.
Na zawsze była zasłuchana w Słowa Syna i uczestniczyła w Najświętszej Ofierze na Kalwarii. Niechaj uczy nas życia w wierze, nadziei i miłości.
Tobie ukochana Matko oddajemy dziś nasze młode życie.

Obrzęd przyjęcia dzieci:

1. Poświęcenie medalików (dziecko prosi kapłana o poświęcenie)

Dziecko: W imieniu wszystkich dzieci proszę o poświęcenie tych medalików, które będziemy nosić ze czcią jako znak naszej przynależności do Niepokalanej.

Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana

W- Który stworzył niebo i ziemię.

Kapłan: Módlmy się : Pobłogosław Panie Boże te medaliki i spraw, aby dla każdego, kto będzie je pobożnie nosił były przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciw napaściom szatańskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W- Amen

Kapłan kropi medaliki wodą święconą

Kapłan: Złóżcie teraz wasze przyrzeczenia

2. Przyrzeczenia (kandydaci wspólnie recytują tekst modlitwy):

O Niepokalana Dziewico // Bogarodzico Maryjo//. Wobec wszystkich tutaj obecnych// ja .... Każdy mówi swoje imię i nazwisko ... Obieram Ciebie dzisiaj// za moją Panią i Matkę // Postanawiam mocno// Tobie zawsze wiernie służyć// żyć w stanie łaski uświęcającej //i troszczyć się o to// aby przybliżyć Królestwo Twego Syna.// Ponieważ znam moją słabość // proszę Cię // przez Krew Jezusa przelaną na krzyżu// abyś mnie przyjęła do grona swych umiłowanych dzieci// i strzegła mnie jako Swoją własność// Amen.

3. Przyjęcie medalika (dzieci klęczą). Kapłan odmawia modlitwę:

Kapłan: Drogie dzieci przyjmijcie znak Niepokalanej na obronę ciała i duszy, abyście dzięki łasce Bożej i pomocy Maryi, Matki waszej  zasłużyli na wieczne zbawienie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W- Amen

Kapłan podaje każdemu medalik do ucałowania i nakłada na szyję.

 

 

Więcej w tej kategorii: « O nas

Rok Wiary

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Rok Wiary

MEDALIK NIEPOKALANEJ