Administrator

 

 Świece - Płomień nadziei wspomagają działalność Caritas Diecezjalnej.


W kościołach rozprowadzane są świece, tzw. Paschałki, które wierni przyniosą do świątyni w Wigilię Paschalną (w Wielką Sobotę). Uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji i podczas przerw prowadzą sprzedaż. Cena 5 zł.

 

1. Barabas Anna - logopeda
2. Horbaczonek Kamila – wychowanie przedszkolne
3. Bryła Dariusz – wychowanie fizyczne
4. Jachimowska Karolina - plastyka
5. Deka Waldemar - geografia
6. Drewnowska Romana – świetlica
7. Filus Irena - wychowanie fizyczne
8. Gil Dorota – język niemiecki
9. Hansz Hanna - religia
10. Karaś Paulina - wychowanie fizyczne, historia
11. Karpa Izabela - nauczania wczesnoszkolne
12. Kisiel Irena - fizyka
13. Szarwark Dawid - informatyka
14. Kobylczak Małgorzata - nauczania wczesnoszkolne
15. Koch Anna - wychowanie przedszkolne
16. Kopterska Jolanta – pielęgniarka szkolna
17. Kowalska Magdalena - muzyka
18. Kozakowska Ewa - świetlica
19. Krawczyk Joanna - nauczania wczesnoszkolne
20. Kuszmar Joanna – język angielski
21. Kwietniewski Piotr – przedsiębiorczość, przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa
22. Landowska Mirosława – język angielski
23. Krajewska Małgorzata – biblioteka
24. Ponikowska Katarzyna - matematyka
25. Różańska Barbara - matematyka
26. Sawczyński Adam – technika i zajęcia techniczne
27. Stępień Krystyna - świetlica
28. Strucka Marianna - świetlica
29. Szutowicz Bronisława - biblioteka
30. Techmańska Ewa - chemia
31. Walczak Danuta – język polski
32. Wiśniewska Dorota – nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie do życia w rodzinie
33. Wiśniewska Teresa – historia, wiedza o społeczeństwie
34. Wizner Dorota – język niemiecki
35. Wojciechowska Olga – biologia, przyroda
36. Wojda Joanna – język angielski
37. Wysocka Izabela – język polski
38. Zając Elżbieta – zajęcia komputerowe, informatyka, technika, zajęcia techniczne
39. Chojnacka Magdalena – nauczanie wczesnoszkolne
40. Ks. Jarosław Krylik – ojciec duchowny

Administracja i obsługa:
Wizner Mirosława
Kruk Grażyna
Pawlak Irena
Dywan Janina
Łupkowski Józef
Pietrasiewicz Jadwiga
Karpińska Teresa

Dyrektor Ksiądz dr Kazimierz Bednarski

Zastępca Dyrektora mgr Barbara Gęgotek

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszalinie

Szkoła im. Jana Pawła II w Koszalinie jest jedną z pierwszych katolickich szkół jakie powstały na skutek przemian społeczno-politycznych roku 1989. Nieprzypadkowo w rejestrze ministerstwa edukacji prowadzonym dla szkół wyznaniowych figuruje pod nr 1. Aktualnie oferuje możliwość kształcenia we wszystkich poziomach szkolnictwa powszechnego, w tym również w ramach szkoły podstawowej.

Obecnie w szkole podstawowej uczy się 195 uczniów. Klasy liczą około 20 osób. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie rodziców w tym roku szkolnym otwarte zostały kolejny raz dwie I klasy.

Specyfika szkoły nie kryje się jednak w liczbach , ale w ideach i wartościach które przyjęto za podstawę jej działalności.

Założyciel szkoły a jednocześnie proboszcz parafii pw. Ducha Świętego - Ks. Kazimierz Bednarski rozpoczynając w 1989 r. działalność edukacyjną, jako pierwsze i najważniejsze zadanie postawił ochronę sfery sacrum w procesie rozwoju młodego człowieka. „Jestem przekonany, iż szkoła wyznaniowa ma chronić młodego człowieka przed rozbiciem światopoglądowym. „W szkole publicznej dziecko może być formowane równocześnie przez wychowawców zajmujących postawy nihilistyczne, agnostyczne, naturalistyczne. Sacrum ukształtowane w domu rodzinnym pod wpływem pierwszych doświadczeń religijnych zostaje w ten sposób wrzucone w nieprzyjazny mu świat profanum. A człowiek ma prawo, by sacrum obejmowało całą jego istotę, ma prawo by mógł żyć tym co uniwersalne.”

W szkole im. Jana Pawła II program dydaktyczno – wychowawczy zakłada zatem triumwirat wartości : dom, szkoła, Kościół. Dzięki temu proces wychowawczy dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym oparty jest o te same wartości etyczne a dobry przykład rodziców i wychowawców pozwala pełniej kształtować jego osobowość. W tym tkwi tajemnica wychowawczego sukcesu. Szkoła ma przede wszystkim wychowywać. Wychowanie zaś wymaga zaangażowania. I tego przede wszystkim wymaga tak od wychowawców jak i od rodziców statut szkoły. Temu też służy stała dostępność wychowawców dla ich podopiecznych jak i rodziców.

Założenie o ścisłej współpracy rodziny i szkoły, które legło u podstaw budowy Szkoły Katolickiej im Jana Pawła II w Koszalinie nadało szczególny priorytet włączania rodziców w proces wychowania. W tym zakresie za Karolem Wojtyłą, przyjęto, iż „samo bycie członkiem wspólnoty nie jest jeszcze uczestnictwem w tej wspólnocie. Dopiero dzięki dążeniu wraz z innymi do osiągnięcia dobra wspólnego osoba może ujawnić się i zaktualizować jako podmiot.” To włączanie rodziców we wspólnotę wychowania odbywa się na różne sposoby. Prócz konwencjonalnych sposobów włączania rodziców w sprawy szkoły, wychowawcy budują przede wszystkim wielorakie płaszczyzny poznania i wymiany doświadczeń z rodzicami. Od wielu lat rodzice dzieci corocznie zapraszają wychowawców do wizyty w środowisku rodzinnym dziecka. Pozwala to wychowawcy spotkać dziecko w jego środowisku domowym, zbliżyć w sposób naturalny szkolne środowisko wychowawcze ze środowiskiem rodzinnym. Rodzicom daje możliwość partnerskiego włączenia się w dialog wychowawczy i edukacyjny. Również dyrektor szkoły odwiedza dzieci uczęszczające do Szkoły Katolickiej w okresie najważniejszego dla nich przeżycia religijnego – to jest w okresie następującym po I Komunii świętej.

W klasach I-III pracuje z dziećmi po 2 wychowawców, którzy wzajemnie się uzupełniają. Jeden wychowawca prowadzi zajęcia dydaktyczne, drugi przejmuje dzieci po lekcjach i sprawuje opiekę w ramach zajęć świetlicowych. Zapewnia to kontynuację, choć w innej formie, pracy z dziećmi. Stąd uczniowie w klasach młodszych nie noszą tornistrów do domu i nie mają zadawanych prac domowych.

Uczniowie mają zapewnione różnorodne możliwości rozwijania swoich zdolności, tak umysłowych, jak i społecznych. W szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Wśród propozycji można znaleźć: zajęcia umuzykalniające, koło plastyczne, koło matematyczne, koło teatralne. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej oprócz języka angielskiego, dzieci uczą się języka niemieckiego. Maluchy od najmłodszych lat otoczone są opieką logopedyczną. Wady postawy koryguje się w ramach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Od założenia szkoły minęło blisko 20 lat. Maksymą która przyświeca od momentu założenia szkoły jest „ Bóg, Honor, Ojczyzna”

Ks. dr Kazimierz Bednarski

Apteka

Opublikowano w: Caritas
-

 

APTEKA ŚWIĘTEGO DUCHA

 

ul. Ks. Staszica 38 

75-499 Koszalin

 tel. 94 341 09 80

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota, niedziela 8.00 - 15.00

 

apteka 02

 

apteka 01

 

Foto: Tadeusz Rogowski