Administrator

Jestem świadom, iż w przestrzeni naszej witryny internetowej to precedens - ksiądz zachęca do obejrzenia filmu, który aktualnie znajduje się w repertuarze polskich kin. Jako duszpasterz trzeźwości czuję się zobowiązany, aby uświadomić Wam, że to amerykańskie dzieło pokazuje przede wszystkim istniejący w całym świecie (w Koszalinie również) problem alkoholizmu. Można być bohaterem - alkoholikiem, ale można też przegrać z nałogiem i to jest porażka w szerszym znaczeniu: rodzinnym, społecznym, wspólnoty ludzi wierzących - Kościoła.


Wysiłek wchodzenia na górę, by spotkać Boga. Nie chodzi tylko o tę górę, jaką jest różnica wzniesień, ale górę jaką jest z pewnością wysiłek odejścia od codzienności, wejście i pójście tam gdzie jest Pan Bóg - szukać takiego miejsca gdzie jest cisza, gdzie On może spokojnie mówić. Czas Wielkiego Postu powinien być dla nas właśnie takim czasem szczególnego wysiłku i wchodzenia na górę naszego życia.

Krótka ocena minionego tygodnia : nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Obecność : o godz. 8.30 ok. 500 osób, po Mszy św. o godz. 12.00 - ok. 400 osób, o godz. 17.00 ok. 400 osób i po Mszy św. o godz. 18.00 - ok. 350 osób. W porównaniu do lat ubiegłych mniej o całe 50 proc.

O Biblio,
Biblio,
Biblio
Stolico Pana
Wschodząca nad szaleństwem bezładu
I przepaściami zamętu,
Módl się za tych, którzy w ciebie wierzą
I za tych, którzy w ciebie wątpią.
Módl się za tych, którzy cię czytają.
I za tych, którzy nie umieją cię czytać,
Módl się za tych, dla których jesteś Prawdą
I za tych, dla których jesteś zbiorem
Orientalnych baśni.
(1)

 

Ambasador Krzysztof Majka, reprezentujący Polskę w Republice Korei (Korea Południowa), nie jest zbyt częstym gościem w swojej macierzystej parafii Ducha Świętego w Koszalinie. Ogromna odległość 8 tys. kilometrów dzieląca w linii prostej Koszalin od Seulu nie sprzyja zbyt częstym kontaktom. W niedzielę 17 lutego spotkaliśmy jednak pana ambasadora wraz z małżonką Zofią w naszym kościele parafialnym.