Administrator

Nauczyciele naszej szkoły ukończyli szkolenie INNOWACYJNE FORMY, NARZĘDZIA I METODY PRACY NA ZAJĘCIACH AQUA. Szkolenie odbyło się w dniach 03.12-10.12.12. Uczestniczyło w nim 24 nauczycieli.

Konrad Barczak, od kilkunastu lat szef parafialnej Caritas, jeden z najbardziej doświadczonych ludzi w pracy charytatywnej, który rozpoczynał działalność jeszcze w czasach stanu wojennego, nie lubi słowa "akcja". - Akcyjność kojarzy się ze zrywami, a pomoc powinna docierać do potrzebujących przez cały rok - wyjaśnia. - No, może w święta pomagamy trochę więcej - przyznaje jednak po chwili.


W sali, do której wiodą schody z korytarza przy kaplicy Chrystusa Króla, trwa krzątanina. Wolontariusze w czerwonych koszulkach z emblematami Caritas przygotowuja się do wydawania kolejnej porcji darów. Wszystko musi być ewidencjonowane, jeden z wolontariuszy wpisuje dane do laptopa, inny przegląda papierową ewidencję, jeszcze inni przeliczają kartony z żywnością. Pracują jak zespół profesjonalistów, każdy zna swoje miejsce i wie co ma robić.

17 maja s. Marianna Mościcka, felicjanka, opiekunka Małych Pomocników Maryi obchodziła swój jubileusz 25-lecia życia zakonnego. Podczas Mszy św. z udziałem dzieci, odnowiła swoje śluby zakonne. Dzieci z grupy Małych Pomocników Maryi czynnie uczestniczyły w przygotowaniu liturgii oraz wyrażały swoją wdzięczność Bogu za dar ich opiekunki s. Marianny.

Obrzędy przyjęcia do grupy "Małych Pomocników Maryi"

obrzed przyjecia mpm

 

Komentarz po "Pan z Wami"

W jedno nas tu zgromadziła Miłość Chrystusa, a także miłość Jego Matki - Niepokalanej Maryi. Wybrana przez Boga na Matkę Jezusa Chrystusa, zachowana od grzechu, -Niepokalana jest nowym stworzeniem, Matką odrodzonej ludzkości.
Na zawsze była zasłuchana w Słowa Syna i uczestniczyła w Najświętszej Ofierze na Kalwarii. Niechaj uczy nas życia w wierze, nadziei i miłości.
Tobie ukochana Matko oddajemy dziś nasze młode życie.

Obrzęd przyjęcia dzieci:

1. Poświęcenie medalików (dziecko prosi kapłana o poświęcenie)

Dziecko: W imieniu wszystkich dzieci proszę o poświęcenie tych medalików, które będziemy nosić ze czcią jako znak naszej przynależności do Niepokalanej.

Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana

W- Który stworzył niebo i ziemię.

Kapłan: Módlmy się : Pobłogosław Panie Boże te medaliki i spraw, aby dla każdego, kto będzie je pobożnie nosił były przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciw napaściom szatańskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W- Amen

Kapłan kropi medaliki wodą święconą

Kapłan: Złóżcie teraz wasze przyrzeczenia

2. Przyrzeczenia (kandydaci wspólnie recytują tekst modlitwy):

O Niepokalana Dziewico // Bogarodzico Maryjo//. Wobec wszystkich tutaj obecnych// ja .... Każdy mówi swoje imię i nazwisko ... Obieram Ciebie dzisiaj// za moją Panią i Matkę // Postanawiam mocno// Tobie zawsze wiernie służyć// żyć w stanie łaski uświęcającej //i troszczyć się o to// aby przybliżyć Królestwo Twego Syna.// Ponieważ znam moją słabość // proszę Cię // przez Krew Jezusa przelaną na krzyżu// abyś mnie przyjęła do grona swych umiłowanych dzieci// i strzegła mnie jako Swoją własność// Amen.

3. Przyjęcie medalika (dzieci klęczą). Kapłan odmawia modlitwę:

Kapłan: Drogie dzieci przyjmijcie znak Niepokalanej na obronę ciała i duszy, abyście dzięki łasce Bożej i pomocy Maryi, Matki waszej  zasłużyli na wieczne zbawienie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W- Amen

Kapłan podaje każdemu medalik do ucałowania i nakłada na szyję.

 

 

W konkursie plastycznym , zorganizowanym przez katechetki Szkoły Podstawowej Integracyjnej 21 w Koszalinie wzięło udział 48 uczniów naszej szkoły (36 dzieci z klas I- III i 12 osób z klas IV- VI). Nie wszystkie prace spełniały kryteria konkursowe. Prace nagrodzone, zostały umieszczone  na wystawie w kościele Ducha Świętego i można je obejrzeć do dnia 20 grudnia. Wszystkim, którzy chętnie poświęcili swój czas na wykonanie prac dziękujemy i gratulujemy!