Administrator

Wszyscy czekają na rozpoczęcie Eucharystii. Wybija północ. Wierni w świątyni, jak niegdyś pasterze w Betlejem, oczekują na spotkanie z Mesjaszem. Organista rozpoczyna pieśń. Ludzie zaskoczeni, chyba się pomylił, bo śpiewa "Archanioł Boży Gabryjel...". Nikt nie wychodzi z zakrystii... Czy to była jednak pomyłka? Nagle w kościele słychać płacz dziecka. Ludzie mówią do siebie nawzajem - niech ktoś uciszy to dziecko, gdzie jest matka? Wreszcie właściwa melodia i oczekiwane przez wszystkich kolęda "Wśród nocnej ciszy". Proboszcz niesie figurę Dzieciątka Jezus. Płacz dziecka, to było nagranie i niektórzy wierni zorientowali się, że to był celowy zabieg.

Jutro - w poniedziałek ostatnia Msza św. roratnia o godz. 6.00. Wiernych z tygodnia na tydzień przybywało na mszach roratnich. Dużo mniej niż zwykle chodziło dzieci, a już bardzo mało młodzieży. Także mężczyzn można było szukać ze świecą. W Roku Wiary mamy obraz pracy organicznej.

Spowiedź przedświąteczna: W sobotę spowiadaliśmy cały dzień od 6.00 do 20.00 i były kolejki. To cieszy.

Dzisiaj - w niedzielę - spowiedź jest od 7.00 do 19.00. Będzie zawsze w konfesjonałach dwóch kapłanów dyżurujących. Konfesjonałem dyżurnym na ten czas jest konfesjonał księdza proboszcza (dodatkowo ks. Nikodema), na którym znajduje się lista z nazwiskami kapłanów spowiadających w poszczególnych przedziałach czasowych.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ukazał się nowy album o parafii Ducha Świętego w Koszalinie, autorstwa ks. Kazimierza Bednarskiego, zatytułowany "Chciałbym dziś mówić tak ciepło i prosto...". Album zawiera zdjęcia ukazujące piękno naszej świątyni, widzianej zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz, życie codzienne niecodziennej parafii, pulsującej życiem sakramentów, liturgii, szkoły katolickiej, wielu grup parafialnych i modlitewnych. Album zawiera także unikatowe zdjęcia z historycznej wizyty papieża Jana Pawła II w Koszalinie i w parafii Ducha Świętego, ktora rozpoczynała jego IV Pielgrzymkę do Ojczyzny, a pierwszą do wolnej już Polski.

Nauczyciele naszej szkoły ukończyli szkolenie INNOWACYJNE FORMY, NARZĘDZIA I METODY PRACY NA ZAJĘCIACH AQUA. Szkolenie odbyło się w dniach 03.12-10.12.12. Uczestniczyło w nim 24 nauczycieli.

Konrad Barczak, od kilkunastu lat szef parafialnej Caritas, jeden z najbardziej doświadczonych ludzi w pracy charytatywnej, który rozpoczynał działalność jeszcze w czasach stanu wojennego, nie lubi słowa "akcja". - Akcyjność kojarzy się ze zrywami, a pomoc powinna docierać do potrzebujących przez cały rok - wyjaśnia. - No, może w święta pomagamy trochę więcej - przyznaje jednak po chwili.


W sali, do której wiodą schody z korytarza przy kaplicy Chrystusa Króla, trwa krzątanina. Wolontariusze w czerwonych koszulkach z emblematami Caritas przygotowuja się do wydawania kolejnej porcji darów. Wszystko musi być ewidencjonowane, jeden z wolontariuszy wpisuje dane do laptopa, inny przegląda papierową ewidencję, jeszcze inni przeliczają kartony z żywnością. Pracują jak zespół profesjonalistów, każdy zna swoje miejsce i wie co ma robić.