Administrator

MSZE ŚWIĘTE

1. Każda czwarta niedziela miesiąca:
godz. 15.00 - w kościele w intencji:

Wynagradzająca za grzechy świata z prośbą o Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 

2. Każdy I piątek miesiąca
godz. 24.00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 

3. Każdy II piątek miesiąca
godz. 24.00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 

4. Każdy III czwartek miesiąca
godz. 18.00 w kościele w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

 

5. Okolicznościowe:
12 Luty - II niedziela, godz. 15:00 w int.:
Przez Niepokalane Serce Maryi podziękowanie Królowi Miłosierdzia za 19 lat życia grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Ducha Św., za wszystkich dotychczasowych opiekunów i członków tej wspólnoty z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszej misji tej wspólnoty.

22 Luty - niedziela godz. 18:00 w kościele w int.:
O uwielbienie Bożego Miłosierdzia przez Niepokalane Serce Maryi i podziękowanie za łaski BOŻE płynące przez widzialny wizerunek Jezusa Miłosiernego objawiony św. Faustynie przed 83 latami.

4 Marzec - wtorek, godz. 18:00 w kościele w int.:
Za przyczyną Św. Kazimierza - królewicza, podziękowanie Bożemu Miłosierdziu za dary Ducha Św. udzielone ks. Kazimierzowi Bednarskiemu, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w służbie Bogu, Kościołowi i duszom ludzkim. (int. Małych Rycerzy).

15 Marzec - sobota, godz. 18:00 w int.:
Przez przyczynę św. s. Faustyny, podziękowanie za + Ks. Bp Czesława Domina - apostoła Bożego Miłosierdzia w 11 rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach naszej parafii, diecezji oraz wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

18 Marzec - wtorek, godz. 24:00 w kaplicy w int.:
Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa - Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, naszym rodzinoift. Małym Rycerzom oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym którym Św. Józef patronuje, z prośbą o dalszą Jego opiekę.

9 Mszy św. od Wielkiej Soboty 19.04.2014 - do 27.04.2014 godz. 12:00; z wyjątkiem 20.04. i 21.04. (Wielkanoc) i 27 kwietnia (Święto Bożego Miłosierdzia) - godz. 15:00 w kościele w int.:
Przez Niepokalane Serce Maryi prośba o uwielbienie i szerzenie Bożego Miłosierdzia za przyczyną św. Faustyny i kolejno intencje wg nowenny do B. Miłosierdzia.

5 października - piątek, godz. 18:00 w kościele w int.:
Za przyczyną św. Faustyny prośba do króla Miłosierdzia o przebłaganie Ojca Przedwiecznego za grzechy nasze i całego świata.

16 października - wtorekek, 18:00 w kościele w int.:
Za przyczyną św. Ignacego z Loyoli i św. s. Faustyny, podziękowanie za + ks. bp Ignacego Jeża - w 1-ą rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach naszej parafii, diecezji oraz wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

16 listopada - piątek, godz. 18.00 w kościele w int.:
Podziękowanie Bożemu Miłosierdziu za Matkę Bożą Miłosierdzia i Jej orędownictwo we wszystkich intencjach i modlitwach zanoszonych przed tron Pana Jezusa Miłosiernego, a szczególnie przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

22 listopada, - wigilia Chrystusa Króla Wszechświata sobota, godz. 24:00 (niedziela 00:00) w kaplicy w int.:
Przez wstawiennictwo Królowej Polski i przyczyną świętych narodu polskiego prośba o powszechne królowanie Jezusa Króla Polski w narodzie i państwie Polskim oraz wypełnienie się wszystkich dzieł Bożych wobec Polski i Polaków.

29 czerwca - wtorek, 6:00 - w kościele:
w intencji opiekuna Małych Rycerzy ks. Pawła Kowalskiego

"Ja was wybrałem i was powołałem, potrzebuję was i wzywam"

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w swojej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Jako tradycyjna wspólnota modlitewna poprzez modlitwę i ofiarę pragnie wynagradzać Panu Bogu za wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaski miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników, konających i dusz w czyśćcu cierpiących; natomiast poprzez zgłębianie cnoty ufności pragnie służyć Bogu, świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich: modlitwą słowem i czynem.

DO TEGO ODCIENIA MOGĄ NALEŻEĆ

WSZYSCY LUDZIE NA ŚWIECIE ŻYJĄCY
(Dzienniczek św. Faustyny 1157)

CZŁONEK tego odcienia powinien przynajmniej jeden uczynek dziennie spełniać miłosierdzia, przynajmniej, a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia:
    * Słowo miłosierne - przez przebaczenie i pocieszenie;
    * Drugie - gdzie nie możesz słowem, to modlić się - i to jest miłosierdzie;
    * Trzecie - uczynki miłosierdzia.
A gdy przyjdzie dzień ostatni, z tego sądzeni będziemy i według tego otrzymamy wyrok wieczny".
(Dz. nr 1158)

APROBATA I OPIEKA

Ta nowa społeczność w Kościele zrodziła się w latach dziewięćdziesiatych ubiegłego wieku, jako forma nowego stowarzyszenia wiernych, w odniesieniu do Praw Kościoła Katolickiego, zawartych w kanonach 215 – 217.

Kan. 215 – Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów Miłości lub pobożności, albo dla ożywienia chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia celów.

Kan. 216 – Wierni, którzy uczestniczą w Misji Kościoła, mają prawo, by przez własne inicjatywy, każdy zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeżeli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy Kościelnej.

Dlatego poszukiwania ze strony śp. Zofii o profesjonalną opiekę duchową nad tym ruchem, trwały nieustannie i zaowocowały kontaktem z misjonarzem ludowym o. Zdzisławem Pałubickim a dalej o. Aleksandrem Jacyniakiem i innymi zakonnikami oraz z współpracującymi wówczas Siostrami Jezusa Miłosiernego (zgromadzenie założone przez bł. Michała Sopoćkę) przy Sanktuarium Serca Jezusowego w Kaliszu.

Stąd śp. Zofia Grochowska dnia 19.06.1998 zwróciła się oficjalnie do Księży Jezuitów przy Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu z prośbą o przejęcie profesjonalnej opieki nad Wspólnotą

Był to nadrzędny cel i wyraz troski śp. Zofii Grochowskiej o oficjalne, zgodne z prawem kościelnym, istnienie i działanie Małych Rycerzy w Kościele Chrystusowym. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności złożyła pisemną deklarację całkowitego posłuszeństwa Kościołowi oraz zdecydowaną wolę pokornej współpracy.

W wyniku działań założycielki śp. Zofii Grochowskiej i ks. Zdzisława Pałubickiego, 21 kwietnia 1998 r. Biskup Kościoła Pelplińskiego aprobował pierwszy Statut Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Tę aprobatę dla Wspólnoty w diecezji pelplińskiej ks. bp Jan Bernard Szlaga potwierdził 27 lipca 2011 r. przekazując kopie dokumentu przedstawicielom Małych Rycerzy w Pelplinie.

Obecnie podjęte zostały działania podobnej oficjalnej aprobaty w Kościele Szczecińsko-Kamieńskim i Koszalińsko-Kołobrzeskim.

Obecnym krajowym kapelanem Wspólnoty jest ks. dr Aleksander Jacyniak (SJ). Ośrodki Małych Rycerzy znajdują się w wielu miastach i miejscowościach w Polsce, a także poza jej granicami - najlczniej w Niemczech.

Co roku cała Wspólnota odnawia swój Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze w tzw. Pielgrzymkach Zawierzenia. Drugie co roczne ogólnopolskie spotkanie modlitewne jest organizowane w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu ku czci Boga Ojca, podczas którego odbywa się coroczne Zgromadzenie Animatorów. W ramach formacji duchowej członkowie Wspólnoty mogli i nadal mogą korzystać z organizowanych rekolekcji w różnych miejscach Polski. Więcej o Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego na tworzonej stronie www.mali-rycerze.pl

 GENEZA GRUPY MODLITEWNEJ PRZY PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO

Na powstanie grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii Ducha Świętego w Koszalinie złożyło się kilka czynników jakie miały miejsce miedzy 1993-1995 rokiem. Pierwszym była modlitwa. Drugim - przybycie do Koszalina i objęcie urzędu Biskupa Koszalińsko - Kołobrzeskiego przez śp. ks. bp Czesława Domina - apostoła Bożego Miłosierdzia oraz wydany dekret, dający impuls do szerzenia Bożego Miłosierdzia. Trzecim czynnikiem było spotkanie pierwszego rycerza (obecnego animatora) z założycielką śp. Zofią Grochowską i zgłoszenie się w szeregi Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego 15.09.1993 r. - w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Kolejnym czynnikiem były rekolekcje parafialne prowadzone o Bożym Miłosierdziu przez charyzmatycznego ojca Jana Ewangelistę, karmelitę z Przemyśla. Ostatnim i decydującym elementem było spotkanie najpierw kilkuosobowej grupy Małych Rycerzy z Założycielką a potem 29.01.1995 z ks.  Proboszczem. W wyniku spotkania proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, ks. dr Kazimierz Bednarski podjął decyzję o powołaniu Wspólnoty Bożego Miłosierdzia na fundamencie kilkunastu członków Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Wyznaczył lidera grupy modlitewnej (Wiesław Kaźmierczak), powierzył patronat nad co miesięcznymi nocnymi adoracjami w pierwsze piątki miesiąca a w późniejszym czasie zaakceptował codzienną godzinę Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla - kaplica codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zgodnie z regulaminem Małych Rycerzy pierwsze co miesięczne spotkanie modlitewno-formacyjne wokół Mszy św. o godz. 15:00 zostało wyznaczone na drugą niedzielę m-ca a następne i kolejne odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Od połowy 2011 roku spotkania te ponownie mają miejsce w drugie niedziele miesiąca.
Porządek spotkania w II niedziele miesiąca: 14:30 Msza św., 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia po niej Msza św. w intencjach Małych Rycerzy a po Mszy św. spotkanie formacyjne. Trzy razy w roku takie spotkania organizowane są uroczyście podczas tzw. agapy. (m-c X, I, V).
Nazwa parafialnej grupy modlitewnej Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego została ujednolicona z nazwą oficjalną Wspólnoty w Roku Jubileuszowym A.D. 2000. W efekcie tego dokonano zmiany chorągwi, na której jest wizerunek Króla Miłosierdzia a na drugiej stronie logo Małych Rycerzy z zstępującym Duchem Świętym w symbolu Gołębicy.

Od decyzji i dobrej woli proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie grupa modlitewna miała opiekuna duchowego, kolejno: ks. dr Kazimierz Bednarski, ks. Roman Gałka, ks. dr Andrzej Wachowicz, ks. Czesław Łącki, ks. Włodzimierz Malinowski, ks. Adam Paź, ks. Piotr Domaros, ks. Tadeusz Skorupski i obecnie ks. Bogusław Płocharski.

Parafialna grupa modlitewna Małych Rycerzy ma świadomość, że największą i najdoskonalszą modlitwą jest ofiara samego Boga, Jezusa Chrystusa, we Mszy św. Wspólnota zamawia wiele intencji mszalnych: średnio co miesiąc ofiaruje dziewięc Mszy św. a w roku ok 100 Mszy św.

Wszystkich ludzi modlitwy, pokuty, wynagrodzenia, a szczególnie tych którzy usłyszeli głos Boga wzywający ich do służby w charyzmacie tej duchowości chrześcijańskiej zapraszamy do czynnego włączenia się w organizowane cykliczne spotkania koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii p. w. Ducha Świętego w Koszalinie. Szczegółowe informacje w gablotce wspólnoty Małych Rycerzy MSJ a także na stronie ogólnopolskiej Małych Rycerzy http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/o-nas/osrodki/108-koszlin.

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam ... przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym zbawicielem." (Dz. 1075)

Kontakt: Wiesław Kaźmierczak

Tel. 94/343-47-59 kom. 668 093 700,

Więcej informacji o Małych Rycerzach w Polsce i poza granicami:

www.mali-rycerze.pl

 

R E G U L A M I N

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego

I. Założenia ogólne

            1. Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże.

            2. Rycerz jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne.

            3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy.

            4. Rycerza cechuje miłość do nieprzyjaciół.

5. Rycerz musi poświęcać się dla Boga i bliźniego.


II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza

            1. Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu. Rycerz Miłosiernego Serca Jezusowego jest zobowiązany jest do:

            2. Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

            3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Św. i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat i dusze w czyśćcu cierpiące.

            4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę.

            5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: miedzy 21:00 a 5:00.

6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca.


III. Uwagi końcowe

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego:

            1. W miarę możliwości powinni organizować się w grupy modlitewne, w Kościele Katolickim

            2. Raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym.

            3. W miarę możliwości brać udział we Mszy św. w intencji Małych Rycerzy, odprawianej o godz. 15:00 raz w miesiącu.

 

GENEZA, DZIAŁANIE I STAN OBECNY GRUPY MODLITEWNEJ-

-Koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

Przy parafii pw. DUCHA ŚWIĘTEGO w Koszalinie

PREZENTACJA KOŁA MR MSJ Z OKAZJI WIZYTACJI KANONICZNEJ 17.03.2012

KS. BP KRZYSTOFA ZADARKI

Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w swojej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Jako tradycyjna wspólnota modlitewna poprzez modlitwę i ofiarę pragnie wynagradzać Panu Bogu wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaski miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących; natomiast poprzez zgłębianie cnoty ufności pragnie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich

Wspólnota została założona przez śp. Zofię Grochowską w 1989r. i początkowo działała pod nazwą Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 21 kwietnia 1998 r. Biskup Kościoła Pelplińskiego na prośbę ówczesnego opiekuna Wspólnoty, ks. Zdzisława Pałubickiego jezuity, aprobował Statut Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Od 1998r. Wspólnota pod nieco zmienioną nazwą Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego została otoczona opieką duchową przez Księży Jezuitów – kustoszów jedynego na świecie Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, gdzie były i są nadal prowadzone dla Małych Rycerzy rekolekcje formacyjne i spotkania modlitewne. Obecnym krajowym kapelanem Wspólnoty jest ks. dr Aleksander Jacyniak.

Co roku cała Wspólnota odnawia swój Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski w Częstochowie. W tym roku będzie to już VII Pielgrzymka Zawierzenia Małych Rycerzy w Święto Bożego Miłosierdzia, 15 kwietnia 2012 z całonocnym czuwaniem modlitewnym. Drugie spotkanie ogólnopolskie organizowane jest w Kaliszu (ku czci Boga Ojca) gdzie ma miejsce coroczne Zgromadzenie Animatorów.

Ośrodki Małych Rycerzy znajdują się w wielu miastach i miejscowościach w Polsce, a także poza jej granicami.

Aprobata Kościelna i jej potwierdzenie w ubiegłym roku przez ks. bp. Bernarda Szlagę dla Wspólnoty w diecezji pelplińskiej dała impuls do podobnych działań oficjalnej akceptacji tego Zgromadzenia w innych Kościołach Lokalnych (m.in. w Kościele Szczecińsko-Kamieńskim i Koszalińsko-Kołobrzeskim).

                W naszej diecezji, w trzech parafiach w Szczecinku i 2 w Koszalinie, dzięki przychylności ks. Proboszczów, grupy modlitewne Małych Rycerzy znalazły swoje miejsce i opiekę w realizowaniu założeń statutowych i regulaminowych.

Na powstanie grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie złożyło się kilka czynników jakie miały miejsce miedzy 1993-1995 rokiem. Pierwszym – to łaska Boża i modlitwa. Drugim - przybycie do Koszalina i objęcie urzędu Biskupa Koszalińsko - Kołobrzeskiego przez śp. ks. bp Czesława Domina - apostoła Bożego Miłosierdzia oraz wydany DEKRET, dający impuls do szerzenia Bożego Miłosierdzia w roku beatyfikacji św. s. Faustyny. (Na marginesie dodam, że od pierwszej rocznicy śmierci śp. ks. bp Czesława, co roku grupa pamięta o Biskupie Miłosierdzia ofiarując za niego modlitwy i Mszę św.) Trzecim czynnikiem było spotkanie kilkuosobowej grupy naszej parafii z założycielką Wspólnoty (śp. Zofią Grochowską) i zgłoszenie się w szeregi Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. (Moją deklarację złożyłem 15.09.1993 r. - w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej – Patronki naszej Diecezji). Kolejnym - czwartym czynnikiem były rekolekcje parafialne prowadzone o Bożym Miłosierdziu przez charyzmatycznego ojca Jana Ewangelistę, karmelitę z Przemyśla. Ostatnim i decydującym elementem było spotkanie kilkuosobowej grupy Małych Rycerzy 29.01.1995 z ks. Proboszczem. W wyniku spotkania prob. ks. dr Kazimierz Bednarski podjął decyzję o powołaniu Wspólnoty Bożego Miłosierdzia na fundamencie kilkunastu (18) członków Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Wyznaczył lidera grupy modlitewnej (Wiesława Kaźmierczaka), powierzył patronat nad co miesięcznymi nocnymi adoracjami w pierwsze piątki miesiąca a nieco później zaakceptował patronat nad godziną Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla - kaplica codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Tak więc parafialna grupa modlitewna – tzw. koło parafialne – Małych Rycerzy MSJ istnieje i działa już 17 lat. Grupa w szczytowym okresie liczyła ponad 50 osób z parafii, miasta i okolic. Obecny stan to ok. 40 członków, 3 kandydatów z czego 30 to aktywni członkowie, pozostali z uwagi na słabszą kondycję fizyczną nie uczestniczą w stałych spotkaniach ale swoimi modlitwami i ofiarą z cierpienia w domu stali się cennymi członkami wspierającymi. 7 członków udało się do wieczności. W ostatnim czasie 3 osoby złożyły deklaracje na Małych Rycerzy. Tak jak w parafii, w tak i we wspólnocie większość to niewiasty. Nas mężczyzn możemy policzyć na palcach jednej ręki. Dlaczego taki stan osobowy – na refleksje niech posłuży przypowieść o siewcy i rzuconych ziarnach… Reasumując ten wątek: W takiej rycerskiej grupie modlitewnej liczymy na jakość, odpowiedzialność i ofiarność… Ci co pozostali, to zahartowani w modlitwie i składaniu ofiar dusze ludzkie, na które można liczyć…

W trosce o właściwą formację ks. Proboszcz zatroszczył się stałą opieką duchową grupy, co też przyjęte zostało z radością. Kolejnymi asystentami grupy (poza pierwszym w osobie ks. dr Kazimierza Bednarskiego) byli: ks. Roman Gałka, ks. dr Andrzej Wachowicz, ks. Czesław Łącki, ks. Włodzimierz Malinowski, ks. Adam Paź, ks. Piotr Domaros, ks. Tadeusz Skorupski i obecnie ks. Bogusław Płocharski.

Po aprobacie Statutu Legionu MR MSJ i otoczenia opieką centralną Wspólnoty Małych Rycerzy MSJ przez Księży Jezuitów, nazwa parafialnej grupy modlitewnej (koła) została ujednolicona z nazwą oficjalną Wspólnoty Ogólnopolskiej MR MSJ 29.10.2001. Symbolem tego była zamówiona i wykonana chorągiew dla lokalnej Wspólnoty MR MSJ, która towarzyszy nam podczas różnych uroczystości kościelnych, spotkań modlitewnych lokalnych i ogólnopolskich.

Bogate cykliczne spotkania grupy parafialnej Małych Rycerzy rozłożone są na cały miesiąc. W tradycji Kościoła każdy dzień tygodnia jest poświęcony Osobom Boskim, Aniołom, Świętym Pańskim czy duszom czyśćcowym. Dlatego z woli ks. Proboszcza każdemu dniu tygodnia patronuje jedna z grup parafialnych. Nam przypadł piątek z uwagi na Miłosierne Serce Jezusa ale także niedziela jako pamiątka zmartwychwstania Chrystusa Pana, takiego jaki jest na obrazie Bożego Miłosierdzia. W pierwszy piątek m-ca grupa patronuje całonocnej adoracji wynagradzającej NSPJ i NSM od 19:00-7:00. Zgodnie z REGULAMINEM Małych Rycerzy co miesięczne spotkania modlitewno-formacyjne są zaplanowane wokół Mszy św. o 15:00 - godzinie konania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszą taką Mszę św. i spotkanie grupa miała przed 17 laty, 12 lutego 1995 r. Stałe co miesięczne spotkania formacyjne w II niedziele miesiąca odbywają się wg ustalonego i utrwalonego porządku: 14:30 - Różaniec, 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia po niej Msza św. w intencjach Małych Rycerzy a po Mszy św. spotkanie formacyjne. Trzy razy w roku takie spotkania organizowane są uroczyście podczas tzw. agapy. (m-c X, I, V).

Parafialna grupa modlitewna Małych Rycerzy ma świadomość, że największą i najdoskonalszą modlitwą jest ofiara samego Boga, Jezusa Chrystusa, we Mszy św. Wspólnota zamawia wiele intencji mszalnych: średnio co miesiąc ofiaruje dziewięć Mszy św. a w roku zamawia ich ponad 100. Aby już nie przedłużać to wykaz tych Mszy św. z intencjami oraz wszelkie zaplanowane spotkania pragnę wręczyć Ks. Biskupowi na zakończenie mojej prezentacji.

Do osiągnieć wspólnoty należy zaliczyć inicjatywę rozpoczęcia i organizowania Pieszych Pielgrzymek z Koszalina w II połowie sierpnia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu. Takich pielgrzymek było osiem i obecnie choć już nie wychodzą z naszej parafii, są one kontynuowane i włączone do programu pielgrzymek diecezjalnych. Idea tych pielgrzymek to przede wszystkim rozbudzenie ducha miłosierdzia w ludziach młodych ale też wyzwolenie potencjału dobroci u gospodarzy i przeżycie swoistych rekolekcji na szlaku pielgrzymki przez uczestników. Na uwagę zasługuje organizacja i udział miejscowych członków i MR z kraju w rekolekcjach w Kołobrzegu, w Pleśnej (14-18.10.2004) i ostatnio w Koszalinie w CEF-ie 2-krotnie w 2011. W tym roku zaplanowane są również w Cef-ie 3-7 września (2012). Ten Dom Rekolekcyjny jest wspaniałym miejscem dla rekolektantów: komfortowe warunki i przystępna cena. Dla mniej zamożnych rycerzy była i jest możliwa pomoc w ich dofinansowaniu. Z inspiracji grupy w parafii odbyły się Misje o Bożym Miłosierdziu oraz dni skupienia prowadzone przez ks. Zdzisława Pałubickiego. Przy okazji organizowanych rekolekcji w w roku ubiegłym parafianie mogli skorzystać z posługi charyzmatycznego franciszkanina o. Sylwestra Haśnika. Zasługą koła MR MSJ jest pomoc dla inicjacji modlitw i podobnych grup modlitewnych w sąsiednich parafiach naszego miasta. Ważnym dla wspólnoty jest rodzina. Dlatego w porozumieniu z ks. dr Andrzejem Wachowiczem 3 lata temu w uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczęty został tzw. Apostolat św. Rodziny polegający na peregrynacji Ikony św. Rodziny i rozbudzenia ducha modlitwy w całych rodzinach. Obecnie opiekę nad tym apostolatem przejęła Straż Honorowa NSPJ. Ponadto od początku trwamy na co miesięcznych nocnych pierwszo-piątkowych adoracjach wynagradzających NSPJ i NSM za grzechy nasze i świata całego (z Mszą św. za Ojczyznę), na które oprócz Rycerzy i parafian, przyjeżdżają cyklicznie osoby z Koszalina i okolic a nawet z rodzinnego miasta ks. Biskupa - ze Słupska… Są też adoracje okolicznościowe… także ta, która będzie jutro z „milczącym” św. Józefem. Godne odnotowania jest codzienna adoracja i modlitwy w godzinie Bożego Miłosierdzia, także co miesięczny śpiew godzinek o Bożym Miłosierdziu… To wszystko inspiruje i motywuje do udziału i pogłębienia wiary nie tylko rycerzy i czcicieli BM ale wielu parafian i osób spoza parafii nie zaangażowanych we wspólnotach.

Wszystkich ludzi modlitwy, pokuty, wynagrodzenia, a szczególnie tych którzy usłyszeli głos Boga wzywający ich do służby w charyzmacie tej duchowości chrześcijańskiej zapraszamy do czynnego włączenia się w organizowane cykliczne spotkania koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Mając na uwadze słowa ks. Bpa Krzysztofa Zadarko wypowiedziane a zapamiętane przeze mnie w Szczecinku na zakończenie Diecezjalnego Zjazdu Stowarzyszeń i Ruchów Katolickich w Szczecinku: bez informacji wspólnota nie istnieje. Słowa te od tego momentu towarzyszyły mi i starałem się je wcielać w życie przez bezpośrednie słowo, listy, ogłoszenia w gablocie przed kościołem. Obecnie korzystamy z ogólnopolskiego wewnątrzwspólnotowego czasopisma Głos Małego Rycerza  oraz z parafialnej strony internetowej jak również witryny Wspólnoty MR MSJ. 

Kończąc tę prezentację jednej z grup modlitewnych naszej parafii chcę wręczyć ks. Biskupowi obiecany nasz całoroczny Plan Pracy, który pozwala na realizację harmonogramu dopasowanego do życia i działania całej wspólnoty parafialnej.

Dziękujemy Dobremu Bogu za Kościół Jezusa Chrystusa, w którym dał nam realizować cele i zadania wyznaczone przez Bożą Opatrzność i Boże Miłosierdzia. Dziękujemy za wszystkich kapłanów, opiekunów którzy posługiwali i posługują nam malutkim rycerzykom… za każdą łaskę i dobro płynące z Miłosiernego Serca Jezusowego. Niech słowa Jezusa, Króla Miłosierdzia, będą epilogiem tej prezentacji a jednocześnie mottem do dalszego życia i działania parafialnej grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam... przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem." (Dz. 1075)

Więcej informacji o Małych Rycerzach – w parafii: www.duch-koszalin.pl/index.php/informacje-o-mrmsj

w Polsce i poza granicami: www.mali-rycerze.pl

Wiesław Kaźmierczak

 

schola W sobotę po całym tygodniu rorat zrobiło nas się troszkę mniej, ale dopinguje i wspiera nas siostra Tobiasza oraz rodzice żebyśmy wytrwali do końca za co serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze :)

Lampion adwentowy - idąc na roraty dzieci zabierają go ze sobą do kościoła - oświetlają sobie drogę w ciemności. Lampionami oświetla się pierwszą część mszy świętej roratniej, podczas której w kościele pogaszone są światła i panuje symboliczna ciemność.

Lampion jest symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. (Mt 25, 1-13).

W naszym kościele jest też tradycją ,że dzieci idą w procesji na początku Mszy świętej.

A o to lampion, który Kasia z naszej scholii wylosowała . Jesteśmy tym bardziej dumni, że trafił on do "nas", ponieważ jest ich tylko 5 sztuk na całą diecezję, a 200 na całą Polskę. Lampion ofiarował ks. Wojciech Wójtowicz, duszpasterz akademicki

Kasi serdecznie gratulujemy :) :) :)

O nas

Opublikowano w: Schola
-

„Chrześcijanin śpiewa w drodze do nieba. Chrześcijanin śpiewa, co mu w duszy gra. Chrześcijanin śpiewa w drodze do nieba. Chrześcijanin to ja !"

Witamy na stronie scholi dziecięcej w parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie.

Nasza schola pod przewodnictwem siostry S.M.Tobiaszy istnieje od września 2010 roku. Na początku było nas dużo mniej , ale z czasem dochodziły nowe osoby ,a nawet chłopcy J .I tak na dzień dzisiejszy jest nas 36 osób i dalej czekamy na chętnych ,którzy chcą śpiewać na Chwałę Bożą. Do scholi należą dzieci już od przedszkola po zerówkę, szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum. Nasze spotkania odbywają się w szkole katolickiej przy parafii p.w . Ducha Świętego zawsze w środy o godz.16.30, a w piątki o godz.16.00. Można nas usłyszeć w każdą niedzielę na Mszy św. o godz.12.00 oraz w październiku na nabożeństwie różańcowym i w grudniu na codziennych mszach roratnich o godz.6.00 !

Panie , uczyń nas

przezroczystymi narzędziami

Twojej łaski.

Niech każda nuta

i

każdy dźwięk

brzmią na Twoją chwałę

i na służbę Kościołowi.

Amen