Administrator

Prof. Józef Tischner, nam studentom charakteryzował Niebo, może trochę po góralsku, że jest rozśpiewane, rozegrane i roztańczone. Zobaczyć grający chór aniołów i radość błogosławionych i świętych. W podświadomości naszej istnieje pragnienie wieczności, pragnienie Nieba.

 

Św. Augustyn w Civitas Dei (O państwie Bożym) pisał, że miłości są tylko dwie: miłość samego siebie, aż do pogardy Boga oraz miłość do Boga, aż do pogardy siebie. Człowiek może realizować się przez to wszystko co ziemskie, a więc sława, awanse społeczne, zbieranie dostatków tego świata. Czy to jednak wystarczy?

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 

Grupa ks. Bogusława przygotowująca się do pierwszej Komunii świętej ma swoje spotkanie na Mszy św. o godz. 15.00 - z poświęceniem książeczek.

Konto: BGŻ o/Koszalin 44203000451110000001339950
75-499 Koszalin, ul. ks. St. Staszica 38 tel/fax (0-94) 3454123

Najlepsza cząstka życia dobrego człowieka to jego drobne, bezimienne, zapomniane czyny dobroci i miłości. (William Wordsworth)