Administrator

 

Parafia Rzymskokatolicka pw Ducha Świętego w Koszalinie realizuje projekt pt. "Żaczek - ndywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe.

Zaproszenie do złożenia ofert, w ramach projektu pn. „Żaczek- indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3".

Pobierz ofertę...

O nas

Opublikowano w: Oświata
-

Podstawowe informacje:

 • rok szkolny 2011/2012 trwa od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2012r.;

• cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat w szkole podstawowej i 3 lata w gimnazjum i liceum i jest realizowany w oparciu o prawo oświatowe i wynikające z niego przepisy;

• nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty;

• szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej.

 • działalność Szkoły jako instytucji wychowawczej katolickiej podlega nadzorowi Biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej zgodnie z postanowieniami prawa kościelnego.

 

..APDC

PLAN PRACY A.D. 2011/12

APOSTOLSTWA POMOCY

DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PRZY PARAFII PW. DUCHA ŚWIĘTEGO

W KOSZALINIE

I. MSZE ŚWIĘTE

 

INTENCJE STAŁE

 • Każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 18:00 w intencji: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Pozostałe wtorki o godz. 7:30 w intencji: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Każdego pierwszego dnia miesiąca o godz. 18:00 w intencji: Za konających w danym miesiącu.
 • Raz w miesiącu w czwartek o godz. 18:00 w intencji: O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla księdza opiekuna Andrzeja Popiołka, za członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC) i ich rodzin.
 • Raz w miesiącu w czwartek o godz. 18:00 w intencji: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla księdza Proboszcza Kazimierza Bednarskiego i kapłanów posługujących w naszej parafii.

INTENCJE OKOLICZNOŚCIOWE:

 • 7 maja o godz. 18:00, msza patronowa Matki Bożej Pośredniczki Łask w intencji: Za dusze w czyśćcu cierpiące
 • 19 marca o godz. 18:00, msza patronowa św. Józefa w intencji: Za dusze w czyśćcu cierpiące i ku czci św. Józefa.
 • 13 października o godz. 18:00 msza patronowa bł. Marii od Opatrzności w intencji: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Nowenna imieninowa ks. Proboszcza od 25 lutego do 4 marca: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Kazimierza Bednarskiego
 • Nowenna w intencji kapłanów od 28 marca do 5 kwietnia: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza i wszystkich kapłanów posłujących w parafii pw. Ducha Świętego
 • Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące o godz. 18:00 od 7 kwietnia do 15 kwietnia: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Gregorianka od 1 listopada do 30 listopada w intencji: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Msze imieninowe w dniu imienin każdego kapłana posługującego w parafii: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla danego kapłana.

II. ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

W KAPLICY CHRYSTUSA KRÓLA:

 • W każdy wtorek od godz. 8:00 do 17:00 w intencji: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 18 marca od godz. 19:00 do 24:00: Ku czci Św. Józefa
 • 22 listopada od godz. 19:00 do 24:00: Ku czci Chrystusa Króla
 • Od 19 maja do 27 maja całodobowa przed Zesłaniem Ducha Świętego prowadzona przez wszystkie grupy modlitewne

III. NABOŻEŃSTWA:

 • Różaniec w każdy wtorek o godz. 17:30
 • 2 marca Droga Krzyżowa o godz. 18:40

IV. KONFERENCJE

 • 6 września – Bogactwo Liturgii Mszalnej
 • 4 października – Obrzędy wstępne Liturgii Eucharystycznej
 • 8 listopada – Chrześcijańskie pozdrowienia
 • 6 grudnia – Akt pokuty i chęć świętości życia
 • 3 stycznia – Hymn uwielbienia jako właściwy charakter wspólnego spotkania przy Ołtarzu Pana
 • 7 lutego – Osobista modlitwa i znaczeni kolekty
 • 6 marca – Modlitwa powszechna ukazaniem egzystencjalnego wymiaru Eucharystii
 • 3 kwietnia – Dary ofiarne – chleb, kielich, wino i woda
 • 8 maja – „Obym mnie” – szczególne momenty osobistej kapłańskiej modlitwy
 • 5 czerwca – Prefacje „przedsionkiem duchowego serca”
 • 3 lipca – Bogactwo Modlitw Eucharystycznych
 • 7 sierpnia – Komunia Święta, uczta Chrystusa
 • 4 września – Dziękczynienie i obrzędy zakończenia

V. PIELGRZYMKI:

 • 1 sierpnia piesza pielgrzymka na Górę Chełmską w intencji: O trzeźwość narodu
 • 15 sierpnia piesza pielgrzymka na Górę Chełmską w intencji: Za rodziny
 • Autokarowa na Górę Polanowską
 • Do Skrzatusza odpustowa
 • Czterodniowa pielgrzymka do Częstochowy i okolic
 • Do Górki Klasztornej na misterium Męki Pańskiej

VI. REKOLEKCJE

 • W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym
 • Dni Skupienia w parafii

VII. CZYNNY UDZIAŁ NA RZECZ PARAFII:

 • Dekoracja pierwszego ołtarza w uroczystość Bożego Ciała
 • Wspieranie przez ofiary i dary ołtarza