Administrator

Nasza pierwsza notka o wizycie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w parafii Ducha Świętego wzbudziła tak duże zainteresowanie, że jeszcze raz postanowiliśmy wrócić do tamtego wydarzenia. Prezydent Ryszard Kaczorowski, harcerz, żołnierz spod Monte Cassino i człowiek skazany na śmierć przez NKWD, zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 w drodze na groby pomordowanych oficerów polskich w Katyniu.

Dla każdego z nas Eucharystia powinna mieć ogromne znaczenie. Ogromne! Nie tylko wypełnienia 45 czy 60 minut, ale przede wszystkim mojego własnego przeżycia.

Dzisiaj ks. Piotr przypomina o opłatkowym spotkaniu dla lektorów dorosłych i Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego - dom parafialny.

  • W poniedziałek - wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła;
  • we wtorek - wspomnienie dowolne bł. Boleslawy Lament, dziewicy;
  • w czwartek wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana.

W krytyce literackiej przyjmuje się powszechnie rodzajowy podział twórczości na lirykę, epikę i dramat. Poszczególne rodzaje literackie, z uwagi na charakterystykę ich treści, dzielone są z kolei na liczne gatunki. Pozwala to na prowadzenie usystematyzowanych badań nad poszczególnymi utworami literackimi i ich pełniejszą ocenę. Twórczość literacka może być badana jednak nie tylko w ramach odniesień do kategorii ściśle literackich, ale również w odniesieniu do relacji, wpływów i zależności związanych z oddziaływaniem treści o charakterze religijnym, filozoficznym czy mądrościowym. Jako przykład można wskazać często przywoływane relacje zachodzące w trójkącie "literatura - Biblia - teologia". Celowo zostają wymienione w tym miejscu Biblia i teologia, gdyż bardzo często, w nich można odnajdywać genezę określonych gatunków literackich.

Zapytanie ofertowe do projektu Efektywnie i Efektownie. Numer sprawy 1/EE/K/2013.