Administrator

Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Hasło tego tygodnia brzmi: "Głosić wiarę z radością". Jest rzeczą godną, aby tematyka misyjna w tym tygodniu, zdominowała nasze modlitwy, rozmowy nie tylko na lekcjach religii, ale i w miejscach pracy, przy rodzinnym stole etc. Ofiary z niedzieli misyjnej z całego świata przeznaczone są na Papieskie Dzieła Misyjne (po Mszach św. zamiast zbiórki Caritas).

11 października uroczysta Eucharystia na placu św. Piotra w Rzymie zapoczątkowała w całym kościele Rok Wiary. W naszej diecezji ks. biskup ordynariusz Edward Dajczak Mszą św. odprawioną w katedrze koszalińskiej 13 października o godz. 9.00 (w obecności trzech kapituł: koszalińskiej, kołobrzeskiej i pilskiej) podjął temat Roku Wiary i tym samym ogłosił go dla całej diecezji. Poprzedni rok wiary ogłoszony był przez papieża Pawła VI w 1967 r i trwał do czerwca 1968 r. W cotygodniowych ogłoszeniach będziemy podawać wiadomości o treściach przeżywanych w całym Kościele Powszechnym.

"Niedziela papieska", czyli obchody XII Dnia Papieskiego, przypadała w tym roku 14 października. Nasz kościół, który jest kościołem papieskim - tutaj 1 czerwca 1991 roku modlił się Jan Paweł II - obchodził ten dzień w sposób szczególny. Podczas każdej Mszy świętej, główny celebrans miał na sobie ornat Ojca Świętego, w ktorym sprawował Eucharystię przy naszym kościele w 1991 roku.

Nie było pasowania za pomocą dużego ołówka, jak to się odbywa w innych szkołach, ale ręka położona na księdze Ewangelii, rota ślubowania oraz błogosławieństwo od ks. Kazimierza Bednarskiego, dyrektora szkoły. Pierwszaki w biretach na głowie, jeszcze nie akademickich i bakalarskich, bo wykonanych z papieru i tektury, ale już dziś zapowiadających przyszłe sukcesy naukowe, stali się tego dnia pełnoprawnymi członkami uczniowskiej społeczności. Duże tarcze szkolne, przypięte do odświętnych ubrań, z wizerunkiem gołębicy - Ducha Świętego oraz papieża Jana Pawła II - przypominały o patronie parafii i szkoły.

W piątek 19 października nasza parafia gościła laureatów konkursu "Mój kościół na Pomorzu" z całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Kościół wypełnił się dziećmi z Koszalina, Słupska, Kołobrzegu, Piły, Kalisza Pomorskiego, Świdwina i wielu innych miejscowości Pomorza środkowego.Witali ich ks. biskup Paweł Cieślik, ks. Kazimierz Bednarski, ks. Radosław Mazur - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej,  Krzysztof Rembowski - Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Grzegorz Igel - członek komisji konkursowej. Obecni byli również Ryszard Soroko - prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Koszalinie oraz Jerzy Walczak - prezes Słupskiego Klubu Przyjaciół "Niedzieli". Uroczystość wręczenia nagród poprzedził występ lauretaów konkursu poezji religijnej, przygotowany przez dzieci ze szkół koszalińskich i słupskich, pod kierunkiem pani Jadwigi Grobelnej.