logotyp ue

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Żaczek - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3".

 

Parafia Rzymskokatolicka pw Ducha Świętego w Koszalinie realizuje projekt pt. "Żaczek - ndywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe.