Wizyty duszpasterskie

REJONY DUSZPASTERSKIE Wszelkie pytania związane z wizytą kolędową prosimy kierować bezpośrednio do kapłanów, którzy opiekują się poszczególnymi rejonami duszpasterskimi parafii: Ks. proboszcz Kazimierz BEDNARSKI - kwartał ulic: Akademicka - Władysława IV - Wąwozowa - Staszica. Ks. Piotr KOZŁOWSKI - kwartał ulic: Jana Pawła II - Gdańska - Staszica - Lelewela. Ks. Dariusz RYBIŃSKI - kwartał ulic: Władysława IV - Starzyńskiego - Na Skarpie - Kwiatkowskiego. Ks. Przemysław GRACEK - kwartał ulic: Jana Pawła II - Fałata - Wańkowicza - Władysława IV.   Ks. proboszcz Kazimierz BEDNARSKI Odwiedzi wiernych mieszkających przy ulicach: 2 stycznia (środa, od 16.00) - Próchnika 5, 5A,…
Co oznacza słowo "kolęda" Calendarium - to po łacinie początek, stąd kalendarz. Calendae - kolęda wzięła się zatem od związania jej z początkiem roku. Historycznie przechodziła różne koleje, w Polsce najstarsza jej forma, to zbieranie daniny, potem dziesięciny, a dopiero dużo później jej akcent skierowano na modlitwę i poświęcenie mieszkania.
  Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy - przez udział w modlitwie. I zewnętrzny - stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona. Każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej w swoim domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty ludzi z duszpasterzami, i aby to przyczyniało się do naszego coraz większego zaangażowania w życie parafii. (xpw)   Przygotowujemy stół (ławę) lub oddzielny…
Duszpasterska wizyta kolędowa odbywa się zwykle po świętach Narodzenia Pańskiego, u progu nowego roku. To właśnie w tym czasie z wdzięcznością patrzymy na mijający czas i z nadzieją zerkamy ku przyszłości. Stąd wizyta kapłana w naszym domu jest przestrzenią modlitwy, w której wspólnie dziękujemy za otrzymane łaski i prosimy o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna kontrola czy wizytacja. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz…