Historia - Trzeźwość

Przez cała niedzielę (10 sierpnia) parafianie mogli oglądać ustawioną przed wejściem do kościoła wystawę fotograficzną ukazującą pielgrzymki trzeźwości, które przez 24 lata wyruszały sprzed kościoła Ducha Świętego na Chełmską Górę.
3 lutego 2013 ks. Piotr Zieliński, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, wygłosił kazanie w kościele Ducha Świętego w Koszalinie, przypominając historię działalności trzeźwościowej w parafii i diecezji. Przypomniał w nim podstawowe fakty związane z tworzeniem ruchu trzeźwościowego w Koszalinie i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przypominając też osoby liderów ruchu. Skrót kazania poniżej.
Bp Tadeusz Bronakowski

Bp Tadeusz Bronakowski z Łomży, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Duszpasterstwo Trzeźwości