Administrator

W niedzielę 7 lutego, podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 nadeszła wiadomość o odejściu do Pana ks. proboszcza Kazimierza Bednarskiego. Dokładnie miesiąc później, 7 marca o tej samej porze, ks. biskup Edward Dajczak uroczyście wprowadził do świątyni nowego proboszcza, ks. Pawła Wojtalewicza.

Zbawienie przychodzi przez wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością samego Boga. Chrystus ukrzyżowany jest głoszony od dwóch tysięcy lat i od początku jest On zgorszeniem i głupstwem dla świata. Ale poza Nim nie ma zbawienia. Nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Niego. Szczęśliwy na wieki, kto w ukrzyżowanym zobaczy Pana chwały.

W dniu wspomnienia liturgicznego świętego Kazimierza - 4 marca 2021 roku - nauczyciele i pracownicy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Koszalinie wraz z Proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie Księdzem Pawłem Wojtalewiczem spotkali się nad grobem ś.p. Księdza Dyrektora Kazimierza Bednarskiego, by w modlitwie i wspomnieniach świętować, jak co roku, imieniny założyciela pierwszej po 1989 roku katolickiej szkoły w Polsce.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych". (Mk 9, 2-10)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1, 12-15)

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka