Administrator

 

OPIEKUNOWIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ

 

  • Prezesem ministrantów parafii pw. Ducha Świętego jest Michał Kaźmierczak
  • Wiceprezesem ministrantów jest Paweł Sulicki
  • Skarbnikiem ministrantów jest Jakub Madej
  • Opiekunem ministrantów jest ks. Rafał Pernal

 

 

 

 

Ministrant to osoba posługująca kapłanowi w czynnościach liturgicznych podczas Mszy świętej lub innych nabożeństw. Słowo "ministrant" pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", to znaczy "służyć" (ministrans, -ntis 'posługujący'). Ministrant jako sługa Chrystusa raduje się ze czci oddawanej Chrystusowi, bo służyć Mu oznacza z Nim królować, a służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant w czasie nabożeństw:

  • pomaga przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych, usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej;
  • niesie znaki, przedmioty, które mają bogate znaczenie liturgiczne, m.in. krzyż, kielich, świece, trybularz, księgi liturgiczne i inne, co powinien czynić z wielkim szacunkiem należnym dla tych rzeczy;
  • sam powinien być znakiem i jako przedstawiciel ludu bożego stojący najbliżej ołtarza powinien dawać przykład, iż nasze uczestnictwo we Mszy świętej nie powinno ograniczać się tylko do oglądania i słuchania, czyli biernego uczestnictwa, ale wszyscy powinniśmy się czynnie włączać w liturgię! Powinien ukazywać, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko dla kapłana i ministrantów, lecz dla całej parafii i wszystkich wiernych.

 

NAUKI PRZEDŚLUBNE

 

Dotyczą wszystkich nupturientów, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa. Obejmują one trzy spotkania z księdzem i trzy nauki doradczyni oraz spotkania indywidualne, na które należy umawiać się w dogodnym dla obu stron czasie. Nauki ogólne odbywaja się w każdy piatek o godz. 19:30.

 

Najpierw jest spotkanie z księdzem, a nastepnie wykład doradczyni w sali wykładowej mieszczącej się obok kaplicy Chrystusa Króla.

 

Aktualnie nauki piątkowe prowadzi:

ks. Andrzej Popiołek,

a także doradczynie poradnictwa rodzinnego

p. Stanisława Bogowska

p. Dorota Wiśniewska

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

 

Obejmuje tych kandydatów przygotowujących się do małżeństwa, którzy nie mają zaświadczenia o jego ukończeniu w szkole średniej. W ramach kursu  odbywa się wykład pracownika poradnictwa rodzinnego w sali obok kaplicy i ma miejsce w każdy piątek godz. 19.00.

 

Aktualnie nauki w ramach Kursu Przedmałżeńskiego prowadzą pracownicy Poradnictwa Rodzinnego:

p. Dorota Wiśniewska

p. Stanisława Bogowska

p. Marcin Wiśniewski

 

 

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka