Administrator

W Klubie Historycznym przygotowanym przez Arkadiusza Wilmana zmarłego duchownego wspominają jego najbliżsi współpracownicy i parafianie. W audycji wykorzystane zostały także fragmenty rozmów i reportaży z archiwum Polskiego Radia Koszalin.

Dziś Czwarta Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Letare - Niedziela Radości. Radość to nie tylko uśmiech, ale postawa całego człowieka napełnionego przez Ducha Świętego darem Radości. Dziś szczególnie radujemy się z faktu, że Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał swojego Syna na świat nie po to, aby świat został przez Niego potępiony, ale po to, aby świat został odkupiony, a każdy z nas otrzymał zbawienie i życie wieczne.

Siostry i Bracia,

Nasze życie jest kruche i z natury rzeczy chwiejne, a świat jest w ciągłej i dynamicznej przemianie. W tym świecie, w którym odpowiedź na pytanie kim jest człowiek? coraz bardziej się rozmywa i zamazuje, Jezus Chrystus pokazuje nam jasną wizję życia. Daje człowiekowi odpowiedź, kim może się stać. Wielki Post jest szansą na powrót do wiary, która budzi osłabłego w nas ducha i pomaga odnaleźć nowe siły do życia. Życia, które niejednokrotnie w tym roku jest dla wielu z nas czasem trudnych doświadczeń, rozczarowań i pytań.

Gościem Aleksandry Kupczk w popołudniowym „Studiu Bałtyk” był ks. Paweł Wojtalewicz, nowy proboszcz największej w Koszalinie parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, liczącej 20 tysięcy wiernych.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka