Administrator

 

Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu!

 

felicjanki 01

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu (CSSF), określane także skróconą  nazwą Siotry Felicjanki, to instytut zakonny na prawach papieskich, którego członkinie składają profesję publicznych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie.

ZGROMADZENIE DZISIAJ

Siostry Felicjanki wypełniają swoje posłannictwo, jakim jest WSPÓŁPRACA Z CHRYSTUSEM W DUCHOWEJ ODNOWIE ŚWIATA, na czterech kontynentach, w 12 krajach:

 • w Europie (w Polsce, we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Estonii i w Rosji),
 • w Ameryce Północnej (w Stanach Zjednoczonych, na Alasce i w Kanadzie),
 • w Ameryce Południowej (w Brazylii),
 • w Afryce (w Kenii).

Zgromadzenie tworzą trzy prowincje w Polsce (w Krakowie, w Przemyślu i w Warszawie), jedna prowincja w USA i jedna prowincja w Brazylii. Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie. Przełożoną generalną jest M. M. Celestyna Giertych. Na stronie internetowej Zgromadzenia można zapoznać się z informacjami o jego charyzmacie i działalności w języku polskim, angielskim i portugalskim.

felicjanki swiat banerek

 

Siostry pracują jako:

 • katechetki, nauczycielki, wychowawczynie dzieci i młodzieży,
 • pielęgniarki, terapeutki i opiekunki osób starszych,
 • zakrystianki, organistki, kancelistki, referentki katechetyczne i zakonne w diecezjach,
 • furtianki, kulinarie, krawcowe, ogrodniczki, kierowcy, księgowe, itp.
 • ponadto Siostry w Kenii zajmują się pracą w aptece szpitalnej, w Hospicjum, w Chrześcijańskiej Fundacji na rzecz dzieci, działalnością pastoralną, pracą w kurii biskupiej i w nuncjaturze apostolskiej.

Przy Domu Prowincjalnym w Warszawie mieści się Muzeum Misyjne, które powstało ze zbiorów Sióstr Felicjanek pracujących na misjach w Kenii.

Przy każdym domu zakonnym udzielana jest pomoc charytatywna na rzecz ubogich. W Rosji w Niżnym Nowogrodzie Siostry prowadzą parafialną Caritas. W Warszawie prowadzona jest jadłodajnia dla bezdomnych i innych ubogich. Przy domach zakonnych i parafiach pod kierunkiem Sióstr działają różnego rodzaju grupy religijne, takie między innymi, jak: schole, kręgi biblijne i liturgiczne, kółka różańcowe, koła miłośników św. Franciszka i bł. M. Marii Angeli. 

 

DZIAŁALNOŚĆ

Naszym podstawowym apostolatem w Kościele, jako osób konsekrowanych, jest świadectwo życia. Staramy się być otwarte na różnorodne potrzeby ludu Bożego, szczególnie wobec ubogich i potrzebujących. Jedynie żyjąc wiarą, nadzieją i miłością możemy nieść Chrystusa tym, których spotykamy w naszym apostolacie. W naszych wspólnych apostolatach w Kościele służymy ludowi Bożemu, oddajemy się służbie ewangelizacji.

Dla Sióstr Felicjanek wzorem autentycznie chrześcijańskiego życia są:

 • Najświętsza Maryja Panna
 • Św. Franciszek z Asyżu
 • Św. Feliks z Kantalicjo
 • Bł. Maria Angela Truszkowska
 • Bł. o. Honorat Koźmiński.

Wpatrujemy się zatem w przykład ich życia i cieszymy się ich duchową opieką.

 

KATECHIZACJA

Siostry towarzyszą bezpośrednio dzieciom i młodzieży w kroczeniu drogami wiary. Ale siostry nie ograniczają swej posługi tylko do katechizacji. Angażują się w prowadzenie różnych grup duszpasterskich dla dzieci i młodzieży przy parafiach, m.in: w Ruch Światło-Życie, w schole, grupy liturgiczne, ewangelizacyjne, biblijne, w Żywy Różaniec, koła misyjne, Eucharystyczny Ruch Młodych, koła charytatywne i wiele innych. Siostry organizują pielgrzymki, konkursy, przedstawienia teatralne o tematyce religijnej. Są też do dyspozycji dzieci, młodzieży, rodziców. Służą czasem, radą i oczywiście modlitwą. W ferie zimowe i wakacje letnie organizują lub wspierają kapłanów w pracy z dziećmi i młodzieżą na koloniach lub półkoloniach.

 

Od września 2012 do czerwca 2013r. w naszej szkole jest realizowany projekt systemowy p.n. "Żaczek - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3”. 
Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów  klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu 2012/2013, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ze środków unijnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA

Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!
    Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda o królowaniu Chrystusa ma swe głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata, […] nie jest stąd” (J 18,36). W ten sposób każe nam uważniej spojrzeć na swoje królowanie. Nie było bowiem problemu z samym uznaniem w Jezusie króla. Wymownym świadectwem tego są pełne zachwytu słowa Natanaela: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od samego początku brakowało głębszego rozumienia królewskiej godności Chrystusa.

Nasza wspólnota parafialna ma kaplicę pw. Chrystusa Króla. Jest to miejsce szczególne - bo przeznaczone na adorację Jezusa Eucharystycznego. Dlatego w tradycji parafialnej od Mszy św. wieczornej w sobotę do północy trwa "wystawienie". O 24.00 - odprawiana jest Msza św., Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa.

Pełnia Bożego Miłosierdzia okazała sie dopiero w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. W encyklice "Dives in misericordia" czytamy taką charakterystykę: Miłość w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z cała historyczną ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną jak i moralną". Ten właśnie sposób i zakres przejawiania miłości nazywa się w języku biblijnym - miłosierdziem.  

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka