Galeria Żaczek

logotyp ue

Zdjęcia ze spotkania z koordynatorem projektu Żaczek.
Zdjęcia z zajęć z gimnastyki korekcyjnej, grupa I.
Zdjęcia z zajęć z gimnastyki korekcyjnej, grupa II.
Zdjęcia z zajęć gimnastyki korekcyjnej, grupa III.
Zdięcia z zajęć z plastyki.
Zdjęcia z zajęć z matematyki.
Zdjęcia z zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
Zzajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne w ramach projektu Żaczek.