Administrator

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. (J 20, 1-9)

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci. Zwycięstwo Jezusa pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Kto wierzy w Chrystusa, zmartwychwstanie i żyć będzie na wieki. Możemy być pełni zapału do pracy dla Pana, bo wiemy, że nasz trud nie pójdzie na marne. Czeka nas chwalebne zmartwychwstanie, objawi się w nas chwała, w porównaniu z którą wszystkie trudy i cierpienia doczesne są niczym. Mesjasz Pan, Jezus Chrystus, zmartwychwstał, gdyż niemożliwe było, aby śmierć panowała nad Nim. W Chrystusie, nasze życie to radosne oczekiwanie na wielki dzień zmartwychwstania. A radości naszej nie będzie końca.

Miniony rok doświadczał nas cierpieniem i był próbą dla naszej miłości bliźniego. Przeżywamy Święte Triduum Paschalne, gdzie Chrystus uczy nas i zaprasza do naśladowania Jego zawierzenia Bożej Opatrzności. Ciężko ufać, gdy doświadczamy opuszczenia, niezrozumienia, rozczarowania i być może gniewu. Zasiądźmy z tymi uczuciami w wieczerniku, z uczniami, którzy czując się bardzo podobnie, z zaskoczeniem usłyszeli "Pokój Wam".

 

Na ten czas świętych dni życzymy Wam doświadczenia bogactwa Bożej łaski i radości z tego, że Jezus - choć umarł, zmartwychwstał i żyje! Odwagi! On zwyciężył i my zwyciężymy!

 

Wasi duszpasterze

Dzisiaj w nocy ktoś zdewastował kapliczkę i figurę Matki Bożej stojącą na naszym placu parafialnym przy kościele. Jest to dla nas bardzo smutne wydarzenie, szczególnie, że figura ma niezwykłą wartość historyczną. Została przywieziona z Dachau przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego.

Strona 1 z 284

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka