Administrator

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem "Różaniec Skarbem Kościoła", w którym wzięło udział ok. 40 uczniów Szkoły Podstawowe Integracyjnej nr 21. Pomysły były wspaniałe i godne zauważenia. Różańce wykonane były z kasztanów, żołędzi, jabłuszek, fasoli, grochu, koralików, makaronu, cukierków, modeliny, z zasuszonych kwiatów tui itp. Jury w składzie: Marta Derewecka, Violetta Małaczek oraz s. Marianna Mościcka miało bardzo trudne zadanie. Przyznano nagrody i wyróżnienia.

31 października w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych w Szkole Podstawowej Integracyjnej 21 dzieci z Grupy „Małych Pomocników Maryi” przybliżyły wszystkim rzeczywistość Nieba oraz Czyśćca.  Inscenizacja została zrealizowana w obsadzie: Aleksandra Kondraciuk (Matka Boża), Małgorzata Tymieniecka (Narrator), Natalia Orańska (Łucja), Inez Wierzbicka (Hiacynta), Mieszko Sztucki  a podczas przedstawienia w kościele Bartłomiej Symonowicz (Franciszek), Weronika Jurgo-Duczmal (Anioł).

 

Nasza wspólnota w Koszalinie pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady liczy  obecnie 4 siostry :

S.M. Małgorzata Dąbrowska – przełożona oraz katechetka w SPI 21.

S.M. Tobiasza Dąbrowska – katechetka w Gimnazjum nr 6.

S.M. Klarysa Gotowicz – katechetka w SP 17.

S.M. Katarzyna Kossyk – zakrystianka w Parafii Ducha Świętego.

 

felicjanki biskup

Koszalińskie Siostry Felicjanki z biskupem Edwardem Dajczakiem podczas uroczystych obchodów 40-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

 

felicjanki zbiorowe 01

Z okazji 157. rocznicy powstania zgromadzenia, w 32. roku posługi w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, po Mszy Świętej dziękczynnej w intencji Sióstr Felicjanek, ks. Proboszcz i przełożona - s. M. Kazimiera Denis, zawiesili na Ścianie powołanych obraz z wizerunkiem bł. M. Angeli Truszkowskiej - założycielki zgromadzenia, wraz z listą wszystkich Sióstr Felicjanek, które pracowały i pracują w naszej parafii (poniżej)

 

felicjanki lista

 

 

 

Warszawska Prowincja Matki Bożej Królowej Polski została utworzona (erygowana) dnia 04 października 1922 r. przez ówczesną Przełożoną Generalną M. M. Bonawenturę Stawską. Prowincja ta jest jedną z trzech prowincji Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Polsce (ponadto istnieją prowincje Sióstr Felicjanek w Krakowie i w Przemyślu). Dom Prowincjalny znajduje się w Warszawie. W skład prowincji wchodzi 40 placówek (dane z 2007), w tym 29 znajdujących się w kraju, oraz 11 poza jego granicami (we Włoszech - 1; w Kenii - 8; w Rosji - 2). Przy 9 domach zakonnych prowadzone są instytucje edukacyjne (5) albo charytatywno-opiekuńcze (6). Prowincja liczy ogółem 285 Sióstr (po wieczystej i czasowej profesji) zaangażowanych w różnego rodzaju działalność w parafiach, diecezjach, instytucjach i na misjach oraz w pracach wewnętrznych prowincji i zgromadzenia. Działalność apostolska Sióstr naszej Prowincji nie ogranicza się tylko do terytorium naszego kraju. Wiele Sióstr pracuje również poza granicami Polski: we Włoszech (9), w Kenii (39) i w Rosji (5). 

 

felicjanki polska banerek

 

W bieżącym roku w apostolat nauczania i wychowania włączonych jest 68 sióstr naszej prowincji. Są nauczycielkami w szkołach (11), w przedszkolach (14), w Ośrodku Socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (3), w parafiach. Najliczniejszą grupę tworzą katechetki (40). Felicjanki naszej Prowincji katechizują w Polsce w 18 miejscowościach, w 22 parafiach, łącznie w 24 przedszkolach, 35 szkołach podstawowych, 6 gimnazjach i 4 szkołach średnich.

 

felicjanki 02

Dom Prowincjonalny Prowincji Matki Bożej Królowej Polski
ul. Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
tel. (022) 812 03 32

 

Felicjanki - Siostry Szczęścia starają się dzielić nim z młodymi, poszukującymi drogi swego życia i powołania.


 

 

 

 

 

Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu!

 

felicjanki 01

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu (CSSF), określane także skróconą  nazwą Siotry Felicjanki, to instytut zakonny na prawach papieskich, którego członkinie składają profesję publicznych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie.

ZGROMADZENIE DZISIAJ

Siostry Felicjanki wypełniają swoje posłannictwo, jakim jest WSPÓŁPRACA Z CHRYSTUSEM W DUCHOWEJ ODNOWIE ŚWIATA, na czterech kontynentach, w 12 krajach:

 • w Europie (w Polsce, we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Estonii i w Rosji),
 • w Ameryce Północnej (w Stanach Zjednoczonych, na Alasce i w Kanadzie),
 • w Ameryce Południowej (w Brazylii),
 • w Afryce (w Kenii).

Zgromadzenie tworzą trzy prowincje w Polsce (w Krakowie, w Przemyślu i w Warszawie), jedna prowincja w USA i jedna prowincja w Brazylii. Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie. Przełożoną generalną jest M. M. Celestyna Giertych. Na stronie internetowej Zgromadzenia można zapoznać się z informacjami o jego charyzmacie i działalności w języku polskim, angielskim i portugalskim.

felicjanki swiat banerek

 

Siostry pracują jako:

 • katechetki, nauczycielki, wychowawczynie dzieci i młodzieży,
 • pielęgniarki, terapeutki i opiekunki osób starszych,
 • zakrystianki, organistki, kancelistki, referentki katechetyczne i zakonne w diecezjach,
 • furtianki, kulinarie, krawcowe, ogrodniczki, kierowcy, księgowe, itp.
 • ponadto Siostry w Kenii zajmują się pracą w aptece szpitalnej, w Hospicjum, w Chrześcijańskiej Fundacji na rzecz dzieci, działalnością pastoralną, pracą w kurii biskupiej i w nuncjaturze apostolskiej.

Przy Domu Prowincjalnym w Warszawie mieści się Muzeum Misyjne, które powstało ze zbiorów Sióstr Felicjanek pracujących na misjach w Kenii.

Przy każdym domu zakonnym udzielana jest pomoc charytatywna na rzecz ubogich. W Rosji w Niżnym Nowogrodzie Siostry prowadzą parafialną Caritas. W Warszawie prowadzona jest jadłodajnia dla bezdomnych i innych ubogich. Przy domach zakonnych i parafiach pod kierunkiem Sióstr działają różnego rodzaju grupy religijne, takie między innymi, jak: schole, kręgi biblijne i liturgiczne, kółka różańcowe, koła miłośników św. Franciszka i bł. M. Marii Angeli. 

 

DZIAŁALNOŚĆ

Naszym podstawowym apostolatem w Kościele, jako osób konsekrowanych, jest świadectwo życia. Staramy się być otwarte na różnorodne potrzeby ludu Bożego, szczególnie wobec ubogich i potrzebujących. Jedynie żyjąc wiarą, nadzieją i miłością możemy nieść Chrystusa tym, których spotykamy w naszym apostolacie. W naszych wspólnych apostolatach w Kościele służymy ludowi Bożemu, oddajemy się służbie ewangelizacji.

Dla Sióstr Felicjanek wzorem autentycznie chrześcijańskiego życia są:

 • Najświętsza Maryja Panna
 • Św. Franciszek z Asyżu
 • Św. Feliks z Kantalicjo
 • Bł. Maria Angela Truszkowska
 • Bł. o. Honorat Koźmiński.

Wpatrujemy się zatem w przykład ich życia i cieszymy się ich duchową opieką.

 

KATECHIZACJA

Siostry towarzyszą bezpośrednio dzieciom i młodzieży w kroczeniu drogami wiary. Ale siostry nie ograniczają swej posługi tylko do katechizacji. Angażują się w prowadzenie różnych grup duszpasterskich dla dzieci i młodzieży przy parafiach, m.in: w Ruch Światło-Życie, w schole, grupy liturgiczne, ewangelizacyjne, biblijne, w Żywy Różaniec, koła misyjne, Eucharystyczny Ruch Młodych, koła charytatywne i wiele innych. Siostry organizują pielgrzymki, konkursy, przedstawienia teatralne o tematyce religijnej. Są też do dyspozycji dzieci, młodzieży, rodziców. Służą czasem, radą i oczywiście modlitwą. W ferie zimowe i wakacje letnie organizują lub wspierają kapłanów w pracy z dziećmi i młodzieżą na koloniach lub półkoloniach.

 

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka