Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 56
Mali Rycerze MSJ

Mali Rycerze MSJ (8)

Kronika MR

Napisane przez Opublikowano w: Mali Rycerze MSJ

K R O N I K A
Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego
Ważniejsze wydarzenia z życia i działania.

1992 R.P.
4.04 1992 – Modlitwa lidera o wprowadzenie nocnych Adoracji Najświętszego Sakramentu wnagradzających Najświętszemu Sercu P. Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi z Mszą Św. o godz. 2400.

7.06.1992 RP – Niedziela, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W dniu swoich imienin, w 33 roku życia, autor Kroniki, otrzymuje od p. Barbary Witkowskiej – ówczesnego prezydenta Legionu Maryi (którego jest członkiem), wspólnoty parafialnej przy Katedrze – „Dzienniczek” Sługi Bożej S. Marii Faustyny Kowalskiej.

2/3.10.1992 – Pierwsza Adoracja wynagradzająca NSPJ i NSM w kościele Św. Józefa przy Katedrze od godz. 21:00-6:00.

23.10.1992 – Pierwsze nawiedzenie (autora tych słów) kościoła Św. Krzyża w Myśliborzu oraz p. Stanisławy Sadowskiej celem odebrania figurki Matki Bożej Fatimskiej.

1993 R.P.
15.03.1993 – decyzja o ołtarzu Bożego Miłosierdzia i obrazie bł. S. Faustyny w kościele Ducha Świętego.

31.03.1993 – Dekret Kościoła Lokalnego dotyczący czci tajemnicy Miłosierdzia Bożego podpisany przez Biskupa Koszalińsko Kołobrzeskiego Ks. Czesława Domina.

29.03. – 7.04.1993 – Parafialne Rekolekcje Wielkopostne głoszone przez o. Jana Ewangelistę – Karmelitę o Miłosierdziu Bożym.

18.04.1993 – Udział autora tej Kroniki z rodziną w głównych uroczystościach beatyfikacji sł. Bożej s. Faustyny Heleny Kowalskiej w Krakowie – Łgiewnikach.

13.06.1993 – Pierwszy kontakt autora tych słów z p. Zofią Grochowską, świeckim apostołem Miłosierdzia Bożego i założycielem Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

1.08.1993 – Dekretem Ks. Mariana Przykuckiego, Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego, powołane zostaje Myśliborskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

15.09.1993 – Autor Kroniki składa dobrowolną deklarację przynależności do Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

1994 R.P.
I piątek XII.1994 – Przeniesione nocne Adoracje comiesięczne z Katedry do kaplicy Chrystusa Króla w parafii pw. Ducha Świętego.

1995 R.P.
29.01.1995 – Narodziny parafialnej grupy modlitewnej pw. Wspólnoty Miłosierdzia Bożego na fundamencie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

3/4.02.1995 – Oficjalne powierzenie patronatu nad Adoracjami naszej Wspólnocie.
12.02.1995 – Pierwsza Msza Św. nowopowstałej Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, przy parafii p.w. Ducha Świętego (II niedziela lutego).

5.03.1995 – I niedziela miesiąca,  II Msza Św. (odtąd każda I niedziela jest „fundamentem” naszych spotkań). List do Ks. Proboszcza w sprawie nazwy Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, (wręczony 6.03.), podpisany przez 18 osób.

kwiecień 1995 – Ks. dr Janowi Turkielowi zostaje przedstawiona książka pt. „Czas ostatniej szansy” – dzienniczek orędzi P. Jezusa do p. Zofii Grochowskiej.

1.05. 1995 – W kinie „ADRIA” zobaczyliśmy film o Bł. s Faustynie Kowalskiej.

5.05.1995 – Spotkanie w ramach wizytacji pasterskiej z Ks. Bp Czesławem Dominem, oraz wspólne 45 minutowe nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w kościele (na kolanach).
 
1.09.1995 – Otrzymujemy oficjalnego opiekuna duchowego – Ks. Romana Gałkę; dotychczas opiekę tę sprawował Ks. Proboszcz Kazimierz Bednarski.

25/26.11.1995 – Adoracja nocna ku czci Chrystusa Króla. Msza Św. o 24:00 w intencji „Aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski”.

1996 R.P.
29.01.1996 – Pierwsza rocznica naszej Wspólnoty.

15.03.1996 – Z modlitwą „Jezu, ufam Tobie!”- umiera Ks. Bp Czesław Domin - apostoł Bożego Miłosierdzia;

21.03.1996 – Pogrzeb Ks. Biskupa Ordynariusza w krypcie koszalińskiej Katedry;

27-28.08.1996 - Pierwsza pielgrzymka autokarowa Wspólnoty B.M. na Jasną Górę. W liczbie 24 osób udajemy się na I Ogólnopolski Zjazd Czcicieli i Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

1.09.1996 – zmiana opiekuna – ks. Romana Gałkę zastąpił nowy wikary ks. Andrzej Wachowicz. Zostaje opracowany ramowy program Adoracji nocnych. Do programu naszych spotkań zostaje wprowadzony Różaniec Św. i Koronka do B.M. w pierwsze niedziele miesiąca ( 14:30 – Różaniec; po Mszy Św. o godz. 15:00 – koronka do B.M).

26 – 27.10.1996 – w gronie 30 osób udajemy się do Lichenia na rekolekcje Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na zaproszenie p. Tadeusza Krajewskiego z Apostolstwa Miłosierdzia Bożego z Warszawy.

23/24.11.1996 – kolejna Adoracja całonocna ku czci Chrystusa Króla pod patronatem naszej Grupy.

1997 R.P.

29.01.1997 – w 2-gą rocznicę powstania Wspólnoty, z Myśliborza, od p. Stanisławy Sadowskiej lider otrzymuje informację o Zgromadzeniu Braci i Sióstr Samarytan w Grabiu k /Krakowa oraz o książce pt. „Wielka Nowenna” zawierająca Słowo Boże i rozważania na każdy dzień roku w cyklu 3-letnim razy 3 tomy = 9 lat, stąd nazwa WIELKA NOWENNA.

22.02.1997 – w 62 rocznicę wizji P. Jezusa Miłosiernego bł. Faustynie w Płocku, poprowadzone zostało publiczne nabożeństwo ku czci obrazu M.B. przy bocznym ołtarzu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu przez ks. Andrzeja Wachowicza.

28.03.1997 – pierwsza publiczna Nowenna do B.M. w int. Ojczyzny przed Świętem Miłosierdzia Bożego, w naszej parafii.

4/5.04.1997 – Całonocna Adoracja z głównym tematem „Bóg jest Miłosierdziem” „wypadła” tuż przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

6.04.1997 – Comiesięczna Msza Św. o godz.15:00 (I niedziela m – ca 14:30 - Różaniec, po Mszy Św. Koronka z nowenną do B.M.), i tu Msza św. „wypadła” w samo Święto Miłosierdzia Bożego.

19.05.1997 – List lidera informujący ks. bpa Ordynariusza – Mariana Gołębiewskiego o Legionie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

21.06.1997 – Pierwsza Piesza Pielgrzymka Wspólnoty B.M. z kościoła Ducha Świętego do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej, 30 osobowa grupa, bez Ks. Opiekuna, dokonała aktu zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia.

26.06.1997 – Pierwsze spotkanie formacyjno – organizacyjne naszej Wspólnoty, ustalone na każdy ostatni czwartek m – ca (przed I piątkiem).

Lipiec 1997 – Przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego powołana została Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego, wiadomość ta przyszła od naszej znajomej z Myśliborza p. Stanisławy Sadowskiej, wraz z drukami deklaracji, które zostają powielone i rozpowszechnione wśród członków naszej Wspólnoty są pierwsi kandydaci. Następuje bliższa duchowa łączność z tym miejscem, zamówione zostają Msze Św. w Myśliborzu, w intencji Czcicieli i Rycerzy sprawowane w każdą pierwszą  niedzielę m – ca o godz. 13.00. Ta decyzja podyktowana w obliczu kryzysu jaki dotknął naszą grupę, była konieczna.

1.09.1997 – Ponowna zmiana opiekuna grupy – ks. Czesław Łącki – nowy wikary.
Wrzesień 1997 – nowy opiekun wraz z liderem opracowują:
1. Wskazówki dla czcicieli Miłosierdzia Bożego;
2. Plan pracy wspólnoty na rok 1997/98;
3. Nowy program comiesięcznych Adoracji wynagradzających Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Z Myśliborza otrzymujemy  także program Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego na  rok 1997r.,uwzględniając go w naszym programie.

26.09.1997 – Rozpoczynamy Nowennę do B.M. publicznie w kościele przed liturgicznym wspomnieniem bł. s. Faustyny Kowalskiej.

 5.10.1997 – Po raz pierwszy z opiekunem Ks. Czesławem Łąckim udajemy się do Myśliborza na uroczystość odpustową ku czci bł. s. Faustyny Kowalskiej w liczbie 39 osób.

2.11.1997 – Z Ks. Czesławem rozpoczynamy codzienną koronkę do B.M. w intencji: za dusze w czyśćcu cierpiące.

16.11.1997 – W niedzielę, dzień poświęcony Matce Bożej Miłosiernej, w kościele podczas Mszy Św. o godz. 15.00, poświęcona zostaje chorągiew Jezusa Miłosiernego przez ks. Proboszcza i ks. Mieczysława Żołędziejewskiego.

 22 – 23.11.1997 –  Na zaproszenie z Myśliborza, udajemy się na dwudniowe spotkanie Czcicieli B.M. w 42 osobowym składzie, tym razem bez ks. Opiekuna; niedziela 23.11.1997 – to uroczystość Chrystusa Króla (Adoracji tym razem nie było), w dniu tym uroczyście zostaliśmy włączeni we Wspólnotę Czcicieli; J.E. ks. arcybiskup Marian Przykucki wręczył przedstawicielom poszczególnych wspólnot legitymacje członkowskie; z ks. Kustoszem dokonano rezerwacji Mszy Św. w intencji Wspólnoty z Koszalina na 1998 r. (w każdą I niedzielę m – ca).

1998 R.P.

2.01.1998 – W czasie Adoracji nocnej, zostaje poświęcony Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego przez ks. Czesława, który odtąd towarzyszy nam w każdej Adoracji.

4.01.1998 – W niedzielę po Mszy Św. wspólnotowej o godz. 15.00, łamiemy się opłatkiem w Kaplicy Chrystusa Króla.

29.01.1998 – To kolejny, 2 rok naszej działalności w życiu Kościoła Chrystusowego; w tym dniu uczestniczymy w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym, protokołując je.

31.01.–1.02.1998 –„ Zimowa” pielgrzymka do Lichenia, Kalisza, Oławy, Wrocławia, Trzebnicy w liczbie 37 osób.

14.02.1998 – Adoracja od 20:00 – 24:00 ofiarowana jako duchowy „prezent” bł. s. Faustynie Kowalskiej z racji imienin przypadających 15 lutego.

Wielki Post – Podjęliśmy inicjatywę codziennej koronki do B.M. w intencji bł. Faustyny; „za nawrócenie Grzeszników oraz o moc dla Kapłanów w kruszeniu serc grzeszników”.

22.02.1998 – Pierwsza Adoracja ku czci obrazu Bożego Miłosierdzia w kościele przy bocznym ołtarzu, była naszym uwielbieniem Króla Miłosierdzia.

26.02.1998 – Dalszych 7 osób otrzymało legitymacje Czcicieli B.M. z Myśliborza.

4.03.1998 – Imieniny ks. Proboszcza Kazimierza Bednarskiego. Naszym upominkiem jest „Dzienniczek” oraz kwiaty.

15.03.1998 –  II – ga rocznica śmierci Ks. Bp Czesława Domina. Mszą Św. uczciliśmy pamięć zmarłego Apostoła Bożego Miłosierdzia.

19.03.1998 – czcimy Św. Józefa najpierw nowenną – od 10.03. codziennie w kościele a następnie Adoracją  Najświętszego Sakramentu ku Jego czci 18 marca od  godz. 20:00 – 24.00, z Mszą Św. kończącą.

Marzec 1998 – Na złożone życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z Watykanu otrzymaliśmy w imieniu Jana Pawła II odpowiedź z błogosławieństwem;

1.04.1998 – Spotkania formacyjno – organizacyjne, od dzisiaj w każdą środę przed Adoracją nocną.

10.04.1998 – Kolejny raz, przed Świętem B.M. rozpoczynamy w Wielki Piątek nowennę do B.M. w intencji Ojczyzny.

18.04.1998 – Adorujemy Jezusa – Hostię, w wigilię Święta B.M. a zarazem w 5 - ą rocznicę beatyfikacji bł. s. Faustyny. Msza Św. o godz. 24:00 kończy to spotkanie.

19.04.1998 – Po Adoracji nocnej, o godz. 10:00 w 51 osobowym składzie wraz z ks. Opiekunem, na zaproszenie s. Teresy Szałkowskiej (ZSJM), udajemy się do Myśliborza na uroczystości odpustowe z racji Święta Bożego Miłosierdzia.

20.04.1998 – Za aprobatą ks. Proboszcza kontynuujemy codzienną koronkę do B.M. po Mszy Św. wieczornej(1800) w kościele.

25.04.1998 – Z chorągwią naszej wspólnoty uczestniczymy w procesji z relikwiami Św. Wojciecha z Katedry do kościoła pw. Św. Wojciecha na Rokosowie w Koszalinie.

16.05.1998 – To dzień modlitw za Ojca Świętego, dlatego z natchnienia Bożego zorganizowaliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w podziękowaniu: za wybór Papieża – Polaka; za uratowanie mu życia (w zamachu 13.05.1981r.); za dar życia (ur. 18.05.1920r.); za obecność w naszej Ojczyźnie, diecezji, mieście, parafii (1.06.1991).

11.06.1998 – W strugach deszczu bierzemy udział z naszą chorągwią w procesji Bożego Ciała, z Katedry do naszej Parafii (Ducha Świętego). Msza Św. – w kościele.

1.07.1998 – II –ga Piesza Pielgrzymka naszej Wspólnoty na Górę Chełmską

20.07.1998 – imieniny ks. Czesława Łąckiego a także Śp. ks. Bp Czesława Domina; naszym upominkiem dla ks. Opiekuna jest ofiarowana Msza Św. oraz książka pt. „Sekretarka Bożego Miłosierdzia”.

8 –16.08.1998 – I–sza dziewięciodniowa autokarowa  pielgrzymka po Sanktuariach Maryjnych w Polsce (33 miejsca – Koszalin, Toruń, Paradyż, Wąchock, Kałków-Godów, Św. Katarzyna, Chęciny, Jędrzejów, Św. Krzyż, Sandomierz, Leżajsk, Łańcut, Jarosław, Przemyśl, Kalwaria Pacławska, Miejsce Piastowe, Dukla, Ciężkowice, Dębowiec, Tuchów, Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz, Limanowa, Zakopane, Ludźmierz, Maków Podchalański, Wadowice, Oświęcim, Piekary Śląskie, Góra Św. Anny, Twardogóra, Pola Lednickie, Gniezno, Koszalin), z Ks. Czesławem  Łąckim; organizator – P. Józef Łebkowski  to jeden z czcicieli B.M.

1.09.1998 – dotychczasowa, codzienna Koronka do B.M., odmawiana po Mszy Św. wieczornej od dzisiaj zostaje odwołana.

2.09 1998 – od dzisiaj spotkania formacyjne, co tydzień w każdą środę, po nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (po Mszy Św. o godz.1800 );

3.09.1998 – list – odpowiedź od misjonarza ks. Zdzisława Pałubickiego – jezuity, promotora kultu Miłosierdzia Bożego z Kalisza.

6.091998 – Kończymy dziewięcio - mięsięczną nowennę do B.M. w int. Kapłanów odmawianą w każdą I niedzielę m – ca po Mszy Św. o godz. 15:00 w kaplicy Chrystusa Króla prowadzoną przez ks. Opiekuna.

13.09.1998 – w 63 rocznicę ofiarowania przez Pana Jezusa Koronki do B.M. światu przez bł. s. Faustynę, podkreślamy ten dzień odmówieniem tej modlitwy po Mszy Świętej o godz. 15:00 w kościele.

24.09.1998 – śmieć ostatniego z licznego rodzeństwa bł. s. Faustyny – brata Mieczysława Kowalskiego.

25/26.09.1998 – jako Wspólnota B.M. zostaliśmy Zaproszeni do udziału w Adoracji okolicznościowej przez ks. Romualda Tomaszewskiego w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rosnowie od 20:00 do 5:00 z Mszą Św. o godz. 24:00; podkreślić należy obecność naszego opiekuna ks. Czesława Łąckiego.

3–4.10.1998 – 45 osobowa grupa (po nocnej Adoracji) udaje się na II Ogólnopolskie Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego do Myśliborza na pisemne zaproszenie animatorki s. Teresy Szałkowskiej.

5.10.1998 – 60 rocznica narodzenia dla Nieba bł. s. Faustyny; dzień ten uczciliśmy uczestnictwem w zamówionej Mszy Św. ofiarowanej w int. „O owocne Misje Św.(17-25.10.) dla wszystkich kapłanów i wiernych naszej Parafii za przyczyną bł. Faustyny.

5.11.1998 – Ks. Czesław z liderem p. Wiesławem udają się do parafii w Dobrzycy na spotkanie z misjonarzem ludowym, jezuitą ks. Zdzisławem Pałubickim; Ojciec Misjonarz jest promotorem Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Lider otrzymał odznakę i chustę z emblematem Małych Rycerzy MSJ i błogosławieństwo.

8.11.1998 – Początek co tygodniowej nowenny do B.M. z Mszy Św. (8,15,22,29 listopad, 6,13,20,27 grudzień g.15:00 i 31.XII g.18:00).

13.11.1998 - Nawiedza nas grupa ewangelizacyjna ze wspólnoty zakonnej z Grabia k / Krakowa, którego założycielem jest ks. generał Andrzej Michałek – autor „Wielkiej nowenny” (zobacz 29.01.1997 r.). Grupa ewangelizacyjna  Samarytańskiego Ruchu Maryi - Jedność- Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, w składzie: ks. Gabriel Huger; br. Michał Huger i s. Katarzyna w drodze na misję ewangelizacyjną do Lęborka jako goście, zostają przyjęci przez ks. Proboszcza na nocleg, jednakże do konkretnych ustaleń nie doszło. Br. Gabriel dokonuje pamiątkowego wpisu do naszej Kroniki.
 
21 / 22.11.1998 - W nocy, we wspomnienie Ofiarowania NMP i uroczystość Chrystusa Króla, w czasie nocnej Adoracji Króla Miłosierdzia w Hostii Św., pod przewodnictwem ks. Czesława Łąckiego został dokonany Akt Poświęcenia Chrystusowi Królowi Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego działających w diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, a w szczególności członków i ich rodzin z parafii pw. Ducha Św., Katedry i parafii pw. Św. Stanisława Kostki z Sianowa.

26/27.11.1998 – Dokonano aktu wandalizmu naszej gablotki informacyjnej – wybito szybę, zerwano wizerunek Chrystusa Króla oraz napis „przychodzę jako Król Miłosierdzia”. Zaiste – dzieło szatana i ludzi na jego usługach.

Listopad 1998 – Został opracowany plan pracy naszej Wspólnoty na 1999 R.P.

10.12.1998 – Do członków naszej Wspólnoty – zadeklarowanych Czcicieli i Małych Rycerzy M.B., „trochę na luzie” traktujących nasze spotkania cykliczne zostały wysłane życzenia świąteczne z zaproszeniem na spotkanie opłatkowe 3.01.1999 R.P.
 
11.12.1998 – Tego samego dnia otrzymujemy radością napawające materiały z Kalisza i Myśliborza.  Kalisz informuje nas o przejęciu opieki Kościoła nad Małymi Rycerzami M.B. kierowanymi do tego czasu przez p. Zofię Grochowską, obecnie pod zmienioną nazwą Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez Sekretariat Małych Rycerzy w Kaliszu.(m.in. s. Benedyktę Nowosad – oddelegowaną przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu, do współpracy z Małymi Rycerzami). Istotna dla nas informacja to, że Koszalin został wytypowany jako jeden z 26 ośrodków rejonowych zasięgiem swym obejmujący dwa województwa: słupskie (73 zadeklarowanych M.R.) i koszalińskie (96 zadeklarowanych M.R.), a tymczasowym koordynatorem pracy tego ośrodka wytypowany został lider naszej Wspólnoty Wiesław Kaźmierczak


***

„Nasze plany i nadzieje ...”nie ziściły się z naszymi oczekiwaniami, ale dziękować jest za co Miłosiernemu Bogu, za Jego Opatrzność nad tym dziełem, kierowanie nim, hartowanie ducha Małych Rycerzy i Czcicieli M.B., i jest nadzieja na przyszłość, a dobrym do tego potwierdzeniem niech będą słowa wpisane w naszą Kronikę przez ks. Proboszcza „Kropla drąży kamień nie siłą lecz częstym padaniem”. To pozwala optymistycznie spojrzeć na przyszłość tej Wspólnoty, mimo, że „coś niweczy raz po raz”, jednakże „Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufamy Tobie !” Tymi słowami ufności i zawierzenia kończymy 1998 R.P.  rozpoczynając A.D. 1999

1999 R.P.

1.01.1999 – Z Jezusem – Hostią w kaplicy Chrystusa Króla, rozpoczynamy kolejny Rok Pański, na comiesięcznej Adoracji pokutno-wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi; int. „za grzeszników”.

3.01.1999 – Uroczyste spotkanie opłatkowe naszej Wspólnoty nastąpiło po comiesięcznej Mszy Św. w pierwszą niedzielę Nowego Roku i miesiąca (wcześniej odmówiliśmy Różaniec cz. III, po Mszy Św. – Koronka w int. Kapłanów odmówiona wspólnie z ks. Opiekunem). W dolnej części kościoła dzieląc się złożyliśmy sobie życzenia w gronie ok. 60 Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

29.01.1999 – To już czwarte „urodziny” naszej grupy modlitewnej. Z tej okazji zostaje odprawiona Msza Św. o godz. 7:30 w int. Dziękczynnej Bogu Ojcu Miłosiernemu za 4 lata życia i działania naszej Wspólnoty. Mszę Św. Sprawuje ks. Andrzej Wachowicz (poprzedni nasz opiekun) w koncelebrze z obecnym opiekunem – ks. Czesławem Łąckim. Na ołtarzu składamy w darze KRONIKĘ Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Tego samego dnia w kaplicy Matki Bożej na Górze Chełmskiej zostaje odprawiona Msza Św. w int. Wspólnoty Bożego Miłosierdzia i Zastępu Rycerzy Św. Michała Archanioła.

5/6.02.1999 –  4 -ta rocznica – licząc od oficjalnej daty powołania Wspólnoty M.B. – powierzenia patronatu nad Adoracjami nocnymi, co miesięcznymi naszej grupie modlitewnej, modlimy się przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Chrystusa Króla w int. osób życia konsekrowanego.

6.02.1999 – Początek nowenny za przyczyną sł. B. ks. Michała Sopoćko prowadzonej przez Rodzinę Różańcowa codziennie o godz. 17:30 przed codzienną modlitwą różańcową w kościele.

12.02.1999 – Piątek, godz. 18:00 – gromadzimy się wokół ołtarza na Mszy Św. ofiarowanej jako podziękowanie Bogu Ojcu miłosiernemu,  za dar pierwszej Mszy Św. wspólnotowej (II niedziela m-ca 12.02.1999 godz. 15:00 kaplica Chrystusa Króla), oraz za kolejnych opiekunów: ks. Kazimierza Bednarskiego, ks. Romana Gałkę, ks. Andrzeja Wachowicza i obecnego ks. Czesława Łąckiego, a także za wszystkich kapłanów udzielających się w dziele Bożego Miłosierdzia. Po Komunii Św., w obecności naszej chorągwi, pod przewodnictwem ks. Romana – celebransa tej Mszy św. dokonaliśmy Aktu Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu. W związku z tym wydarzeniem zostaje wprowadzona comiesięczna Msza Św. w drugie piątki ku czci i szerzenia Bożego Miłosierdzia.

14.02.1999 – okolicznościowa Adoracja Jezusa – Hostii Św. w podziękowaniu Bogu Ojcu Miłosiernemu za dar Bożego Miłosierdzia – bł. s. Faustynę Kowalską (wigilia jej imienin), oraz za sł. B. ks. Michała Sopoćko- spowiednika, kierownika duchowego s. Faustyny i założyciela zgromadzenia żeńskiego Sióstr Jezusa Miłosiernego. W czasie Mszy Św. o godz. 24:00 na prośbę p. Haliny Burdach, ks. Czesław udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych (ok. 20 osobom), a po przyjęciu Ciała Chrystusa grupa około 25 członów odnowiła Akt Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

15.02.1999 – Imieniny bł. s. Faustyny i 24 rocznica śmierci sł. B. ks. Michała Sopoćko. Z Myśliborza od animatorki s. Teresy Szalkowskiej otrzymujemy bogaty w treść list informujący o planach dot. Święta Bożego Miłosierdzia (peregrynacja obrazu M.B., adoracja nocna, sakrament pokuty).
 
18.02.1999 – W kościele p.w. Św. Józefa przy Katedrze o godz. 17:00  odprawiona została Msza Św. w intencji: „Prośba o łaskę zawiązania się (zorganizowania) Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego” zamówiona przez Małego Rycerza i Czciciela Miłosierdzia Bożego p. Teresę Szachnowską z Katedry.

21.02.1999 – Zakończenie nowenny do Miłosierdzia Bożego zapoczątkowanej 13 lutego (z okazji 68 rocznicy ukazania się Pana Jezusa 22.02.1931r. w Płocku) przed Krzyżem (kontynuowanej w kościele)  w przejściu do kaplicy Chrystusa Króla. Intencja główna nowenny: „Szerzenie czci obrazu Jezusa Miłosiernego i innych kultów Miłosierdzia Bożego zawartych w dzienniczku bł. s. Faustyny, z prośbą o szerzenie Miłosierdzia Bożego w Eucharystii i gorliwość apostolską dla osób świeckich i duchownych”.

28.02.- 4.03.1999 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE prowadzone przez ks. Stanisława z Towarzystwa Chrystusowego z Poznania. Rekolekcjonista otrzymał od naszej grupy 1 i 2 tom Wielkiej Nowenny (codziennego czytania i rozważania Słowa Bożego na  każdy dzień roku) wpisując się do naszej Kroniki.

4.03.1999 – Św. Kazimierz to patron naszego ks. prob. Kazimierza Bednarskiego. Dzień ten jest również kolejną rocznicą urodzin Ojca Parafii, stąd naszym „upominkiem” jest ofiarowana Msza Św. na Górze Chełmskiej w int. ks. Proboszcza.

7.03.1999 – Pamiątkowy wpis do Kroniki naszego obecnego opiekuna ks. Czesława Łąckiego.

13.03.1999 – Z wizytą do Myśliborza udaje się lider naszej Wspólnoty p. Wiesław Kaźmierczak, który jest zaproszony przez p. Stanisławę Sadowską, osobę bardzo oddaną Bożym sprawom (zob. 23.10.1992 r. 29.01.1997 r.; lipiec 1997 r.).
Nawiedzając Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, p. Wiesław spotyka się z ks. Marianem Kucharczykiem – kustoszem, proboszczem (parafii p.w. Krzyża Św.) i moderatorem (Czcicieli M.B.) w jednej osobie. Na prośbę lidera ks. Marian dokonuje pamiątkowego wpisu do naszej Kroniki, jednocześnie informując o nieustannej, siedmiodniowej Adoracji Najświętszego Sakramentu (tzw. „JERYCHO”), przed Zesłaniem Ducha Świętego (16-23.05.1999 r.) zapraszając do udziału.

15.03.1999 – III rocznica śmierci ks. Bp Czesława Domina. Pamiętając o gorliwym Apostole Miłosierdzia Bożego, ofiarowaliśmy za duszę zmarłego Mszę Św. sprawowaną o godz. 7:30 w naszej świątyni.   
18.03.1999 – Okolicznościowa Adoracja Jezusa-Hostii Świętej ku czci Św. Józefa od godz.20:00 – 24:00 z Mszą Św. o godz. 24:00, gromadzi ok. 30 gorliwych dusz.

24.03.1999 – Życzenia wielkanocne przesyłają: w imieniu Czcicieli B.M. -  S. Teresa Szałkowska z Myśliborza oraz Małych Rycerzy - s. Zofia Grochowska z Tolkmicka.

25.03.1999 – Korzystając z zaproszenia, lider nawiedza Kraków oraz Wspólnotę Zakonną Braci i Sióstr Sam. PMNSM (zob. 29.01.1997 i 13.11.1998) w Grabiu, uczestnicząc w obłóczynach i ślubach ośmiu sióstr (m.in. s. Danuty Mucharskiej). Będąc w Krakowie autor tych słów nawiedza Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia uczestnicząc w Godzinie Miłosierdzia przed obrazem Jezusa Miłosiernego i szczątkami doczesnymi bł. s. Faustyn, poleca w szczególny sposób sprawy naszej Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

2.04.1999 –Z godnie z życzeniem Pana Jezusa, z inicjatywy naszej Wspólnoty, w Wielki Piątek rozpoczynamy publiczną Nowennę do Miłosierdzia Bożego w int. Ojczyzny.

4.04.1999 – Wielkanoc gromadzi naszą grupę na comiesięcznej Mszy Św. o godz. 15:00. w kaplicy Chrystusa Króla (tradycyjnie przed Mszą Św.- Różaniec część III, po Mszy Św. Koronka do B.M. w int. Kapłanów prowadzona przez ks. Czesława).

9/10.04.1999 – Comiesięczna Adoracja tym razem z tygodniowym opóźnieniem, ale tuż przed Świętem Miłosierdzia od godz. 20:00 do 6:45, z Mszą Św. o godz. 24:00.

11.04.1999 – Święto Miłosierdzia Bożego czcimy uczestnicząc w 50 - osobowej Pielgrzymce Odpustowej do Myśliborza tym razem bez ks. Opiekuna, pozostający na „warcie” w parafii. Matka Przełożona – s. Celina Kondracikowska dokonuje wpisu do naszej Kroniki oraz proponuje zorganizowanie pieszej pielgrzymki z Koszalina do Myśliborza na 25 sierpnia tzn. aby cel osiągnąć w dzień urodzin bł. s. Faystyny. Mszę Św. odpustową sprawował ks. abp Marian Przykucki, który na prośbę lidera „uwiecznił” się w naszej Kronice.

16.04.1999 – Z Ziemi Świętej powróciło dwoje członków naszej wspólnoty: p. Teresa i p. Stanisław Wiktorowscy, którzy wyjechali na to pielgrzymowanie 25.03.1999 r. Są jeszcze inni członkowie mający perspektywę nawiedzenia miejsc uświęconych obecnością Pana Jezusa i Matki Bożej: p. Stanisława Kielar – Sujecka, p. Zuzanna Graf, p. Józef Łebkowski (13-28.05.1999 r.).

18.04.1999 – 6–ta rocznica beatyfikacji bł. s. Faustyny Kowalskiej. To wydarzenie zaakcentowane zostało informacją w naszej gablotce jak również wspólną modlitwą (Koronką do B.M.) po Mszy Św. o godz. 15:00. Aktem zawierzenia Bożemu Miłosierdziu podziękowaliśmy za ten dar Miłosiernemu Bogu.  Zostało poprowadzone okolicznościowe spotkanie zainteresowanych I Pieszą Pielgrzymka do Myśliborza.

19.04.1999 – Msza Św. o godz. 7:00 w Myśliborzu w int. Pielgrzymów z Koszalina i ich Rodzin.

21.04.1999 –Na cotygodniowym spotkaniu formacyjno – organizacyjnym posiedzenie zainteresowanej grupy osób pieszą pielgrzymką do Myśliborza pod przewodnictwem  ks. Czesława Łąckiego. Burzliwe dyskusje „za” i „przeciw” kończą się propozycją przedstawienia projektu ks. Proboszczowi przez ks. Opiekuna.

26-28.04.1999 – 64-rocznica publicznego wystawienia (po raz pierwszy) obrazu Jezusa Miłosiernego w Ostrej Bramie w Wilnie. O tym ważnym wydarzeniu przypomniano na spotkaniu formacyjnym a także została umieszczona informacja w naszej gablotce.

28.04.1999 – Proboszcz ks. Kazimierz Bednarski wyraża zgodę na organizację Pierwszej Pieszej Pielgrzymki Koszalin – Myślibórz. Dokonany zostaje wybór osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg I PP Koszalin – Myślibórz: ks . Czesław Łącki, W. Kaźmierczak, Stanisław Wiktorowski, Józef Łebkowski, Halina Burdach.

2.05.1999 – Beatyfikacja O. Pio. „Robocze” spotkanie grupy organizującej I PP Koszalin – Myślibórz. Zostaje zaakceptowana trasa pielgrzymki licząca 8 etapów, oraz inne ustalenia i zadania podzielone między obecnymi osobami.

3.05.1999 – Myślibórz oficjalnie poinformowany o I Pieszej Pielgrzymce Koszalin – Myślibórz.

4.05.1999 – Za natchnieniem bożym zostaje podjęta decyzja organizacji pielgrzymki do Pelplina na spotkanie z Ojcem Świętym – Janem Pawłem II.

7/8.05.1999 – Comiesięczna Adoracja pokutno – wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana  Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. W dzień Matki Bożej Łaskawej oraz liturgiczne wspomnienie Św. Stanisława bp i m – ka, zostaje odnowiony Akt Ofiarowania Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego Najśw. Sercu P. Jezusa i Niep. Sercu Maryi, (dokonany wcześniej w uroczystość Chrystusa Króla).

13.05.1999 – Miłosierne Serce Jezusa „dzwoni” z Kalisza. W dzień szczególny: Matki Bożej Fatimskiej a także Wniebowstąpienia Pańskiego – z Kalisza dzwoni siostra Benedykta Nowosad (zob. 11.12.1998 r.) oddelegowana ze zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu do współpracy z Małymi Rycerzami  w Kaliszu, z propozycją spotkania w Koszalinie z wszystkimi Małymi Rycerzami Miłosierdzia Bożego ośrodka Koszalin. Ustalono wstępną datę: 4.06.1999 r. w pierwszy piątek miesiąca, godz.18:00 – Msza Św., po Mszy Św. spotkanie, a potem Adoracja.

16.05.1999 – Potwierdzenie wizyty s. Benedykty w naszej parafii, wspólnocie.

18.05.1999 – Jan Paweł II kończy 79 lat. Z tej okazji 14.05.1999 r. zostaje wysłana kartka z życzeniami dla Ojca Świętego od naszej grupy, w odpowiedzi z Watykanu przychodzi list z podziękowaniem za modlitwy i błogosławieństwo z-cy Chrystusa.

1.06.1999 – W 8–ą rocznicę pobytu Papieża w naszej Ojczyźnie, diecezji, mieście, parafii, ekipa w składzie: ks. Czesław Łącki, p. Stanisław Wiktorowski, p. Józef Łebkowski – wyjeżdża na planowaną trasę I PP Koszalin – Myślibórz o godz. 8:30, celem zapoznania się i poinformowania proboszczów parafii w zaplanowanych miejscach postojów i noclegów. Dzięki Bożej Opatrzności wizytacja okazała się  bardzo owocna.

4.06.1999 –Siostra Benedykta Nowosad w Koszalinie, w naszej Parafii i Wspólnocie. Przed Mszą Św. o godz. 18:00 spotkanie z liderem i wstępne rozmowy dotyczące obecnej sytuacji Małych Rycerzy. Po Mszy Św. zapowiedziane spotkanie z przedstawicielami Koszalina, Sianowa, Słupska i Szczecinka i zachęta s. Benedykty do udziału w rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu. Następnie siostra uczestniczy w Adoracji Najświętszego Sakramentu prowadząc część I radosną Różańca Św. Potem spotkanie w cztery oczy z ks. Opiekunem i nasz gość powraca do Kalisza.

6.06.1999 – Spotkanie z Ojcem Świętym w Pelplinie i Matką Bożą Brzemienną w Gdańsku – Matemblewie. Wyjazd 47 osobowej pielgrzymki pod wodzą ks. Czesława nastąpił o godz. 3:00 (nad ranem). „Błogosławieni którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują Je”, to główne przesłanie z homilii Papieża. W drodze powrotnej nawiedzamy Sanktuarium w Matemblewie, aby tam pokłonić się Matce Bożej Brzemiennej w 185 cm figurze, którą dzień wcześniej pobłogosławił Jan Paweł II. Dowiedzieliśmy się również, że ołtarz papieski z Sopotu zostanie na stałe przeniesiony do Matemblewa.

26.06.1999 – W wyniku wypadku samochodowego umiera mamusia ks. Czesława Łackiego - naszego opiekuna.
 
1.07.1999 – III Piesza Pielgrzymka zawierzenia naszej Wspólnoty Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej. Zbiórka w kaplicy Chrystusa Króla godz. 15:00. Po koronce i Drodze Krzyżowej wyruszyliśmy  ze znakami, śpiewem i modlitwą ok. godz. 16:00. O godz.  17:15 witani jesteśmy przez przełożoną Sióstr - s. Kamilę. Jest czwartek, więc adorujemy Pana Jezusa do godz. 18:00, dokonując aktu zawierzenia. Po Mszy Św. (którą sprawował ks. Zygmunt Czaja – duszpasterz Akcji Katolickiej) dołączył do nas nasz opiekun – ks. Czesław Łącki, udzielając nam swego błogosławieństwa, prosząc o modlitwę za Rodzinę. Matko Boża Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna Swojego.

2/3.07.1999 – Adoracja wg programu – tym razem za czcicieli Miłosierdzia Bożego.

4.07.1999 – Ks. Andarzej Wachowicz, nasz poprzedni opiekun – sprawuje pożegnalną Mszę Św. dla naszej Wspólnoty, przed wyjazdem na studia do Francji (16.07.).

6.07.1999 – Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, rocznica urodzin ks. bp Czesława Domina (6.07.1929 r.),a także Msza Św. w int. Śp Teodory Łąckiej – mamy ks. opiekuna – Czesława Łąckiego.

17-25.07.1999 – II dziewięciodniowa pielgrzymka autokarowa szlakiem Krzyża i Miłosierdzia Bożego, w której brała 46 osobowa grupa pod przewodnictwem opiekuna ks. Czesława zorganizowana przez p. Józefa Łebkowskiego – ps.„Prezes”.

31.07.1999 – Kalisz oficjalnie informuje o Wspólnocie Małych Rycerzy celem poinformowania zainteresowanych m.in. o tym, że Zofia Grochowska zwróciła się dnia 19.06.1998 r. do Sanktuarium Miłosiernego Serca Jezusowego z prośbą o przyjęcie opieki nad Małymi Rycerzami Miłosierdzia Bożego, oraz o tym, że Ks. biskup Józef Wysocki – Biskup pomocniczy Diecezji Elbląskiej – skierował ustną prośbę w spotkaniu z O. Zdzisławem Pałubickim, aby zechciał roztoczyć opiekę nad Wspólnotą Małych Rycerzy Milosierdzia Bożego. Otrzymujemy również Statut i wykaz Ośrodków Rejonowych Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Do  Ośrodka Koszalin zostały przypisane m.in. Białogard, Bytów, Darłowo, Kczewo, Kępice, Kołobrzeg, Lipnica, Nakla, Polanów, Rydzewo, Sianów,Sława, Słupsk, Stare Bielice, Studzienice, Szczecinek, Trzebiatkowa, Tuchomie.

4.08.1999 – Na spotkaniu formacyjnym zostaje odczytana treść informacji z dn.31.07.

18 – 25.08.1999 – I Piesza Pielgrzymka ku czci Miłosierdzia Bożego: Koszalin Myślibórz; 40 uczestników w 8 dni – 225 km - Koszalin – Tychowo(39 km) – Połczyn Zdrój(24 km) – Drawsko Pomorskie(39 km) – Ińsko(25 km) – Recz(24 km) – Pełczyce(34 km) – Lipiany(25 km) – Myślibórz(15 km), pod przewodnictwem ks. Czesława Łąckiego wyruszyła na trasę po Mszy Św. o godz. 8:00. Na szczególne podkreślenie, oprócz Ks. Opiekuna, zasługują wszyscy uczestnicy (najmłodsza – 9 lat, najstarsza – 69 lat) a także pilot – Stanisław Wiktorowski, kwatermistrz – Józef Łebkowski, pielęgniarka – Janina Rywacka. Z udziału w historycznej pielgrzymce wykluczony został, z powodu choroby (zawał serca), lider – Wiesław Kaźmierczak.

3.09.1999 – Kalisz: s. Benedykta Przypomina o wolnych miejscach na rekolekcje zamknięte: 2–6.10.1999 r. i 13–17.11.1999 r.

6.09.1999 – Myślibórz zaprasza na III Ogólnopolskie Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego: 1–3 października 1999 r.
     
12.09.1999 – Imieniny Maryi. P. Leokadia Makselon, lider Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z parafii p.w. Św. Rozalii w Szczecinku przesyła informację dotyczącą Wspólnoty oraz aktualny wykaz Małych Rycerzy (48 członków).

12.09.1999 – Msza Św., int. „o szerzenie czci Bożego Miłosierdzia”. Po Mszy Św. spotkanie zainteresowanych Małych Rycerzy M.B. dotyczące działalności pod patronatem Myśliborza lub Kalisza, albo pozostania w obecnych strukturach. Zdania podzielone. Postanowiono wstrzymać się i poddać tę sprawę Jezusowi Miłosiernemu. Decyzję o opuszczeniu szeregów naszej Wspólnoty podjęła p. Krystyna Bober – pełniąca obecnie funkcję lokalnego animatora Rycerstwa św. Michała Archanioła.

13.09.1999 - 64 lata Koronki do M.B., fakt ten podkreślony zostaje w gablotce informacyjnej naszej Wspólnoty.

16 – 19.09.1999 – Członkowie naszej grupy: Teresa i Stanisław Wiktorowscy uczestniczą w pielgrzymce po Wilnie zorganizowanej przez Straż Honorową N.S.P.J. i Ruch Trzeźwościowy naszej parafii.

22.09.1999 – Szczecinek: p. Leokadia Makselon informuje o gazetce parafialnej pt. „Posłaniec”, a Także o medaliku „Boska tarcza”.

26.09.1999 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia przed liturgicznym wspomnieniem bł. s. Faustyny (5.10.), rozpoczęta przez lidera w kościele o godz.14:45 (niedziela), kontynuowana przez Teresę i Stanisława Wiktorowskich w kaplicy o godz. 15:00, a zakończona przez ks. Opiekuna.

29.09.1999 – Św. Michała Archanioła. Zostaje odwołany wyjazd na III Ogólnopolskie Spotkanie Czcicieli M.B. Na adres lidera przychodzi pisemne podziękowanie z Krakowskiej Wspólnoty dla Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa dla Parafii i ks. Proboszcza Kazimierza Bednarskiego, za zgłoszenie udziału w Ogólnopolskiej    w Wielkiej Nowennie Adoracyjnej 17–18.10.1999 r. trwającej od 14.września (Podwyższenie Krzyża Św.) do 21.11.1999 r.(Chrystusa Króla), wynagradzającej N.S.P.J i N.S.M. za grzechy nasze i naszych rodzin, Intronizacji N.S.P.J. w Polsce i na świecie i Radia Maryja.

5.10.1999 – Bł. s. Faustyny. Spotkanie po pielgrzymkowe uczestników autokarowej pielgrzymki odbytej 17 – 25 lipca 1999 r. rozpoczęte Mszą Św. o godz. 18:00 – dziękczynną za szczęśliwą podróż i owocnie spędzony czas urlopowo – wakacyjny. Ks. Czesław przygotował gazetkę pielgrzymkową autorstwa Karoliny i Kamili i Barbary Kaźmierczak, której streszczenie ukazało się w gazetce parafialnej „Nasze życie”.

2 – 6.10.1999 – W rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu uczestniczyło dwoje Małych Rycerzy z naszego Ośrodka a jednocześnie Czcicieli B.M.: p. Marianna Regina Napiórkowska z Katedry oraz p. Zuzanna Graf z parafii Św. Stanisława Kostki z Sianowa. Pani Renia poinformowała lidera o przyjeździe do Koszalina Zofii Grochowskiej, która również uczestniczyła w tychże rekolekcjach.

7.10.1999 – Królowej Różańca Św. 61 lat temu bł. s. Faustyna zostaje pochowana.

15.10.1999 – Myślibórz informuje nas za pośrednictwem s Celiny Kondracikowskiej, o III Ogólnopolskim Spotkaniu Czcicieli M.B., streszczając: „Brakowało Koszalina”.

15–16.10.1999 – Zofia Grochowska w Koszalinie. Z woli Pana Jezusa misjonarka Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, (zmienionych po przyjęciu przez Kalisz na Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) odwiedza chorego lidera oraz Małych Rycerzy M.B. w Koszalinie i Sianowie, wpisując się do naszej Kroniki.
    
17–18.10.1999 – 24 godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele. Początek o godz. 18:00 Mszą Św. w intencji: wynagradzającej N.S.P.J i N.S.M. za grzechy nasze i naszych rodzin, Intronizacji N.S.P.J. w Polsce i na świecie i Radia Maryja, ofiarowanej przez naszą Wspólnotę. W prowadzeniu Adoracji zaangażowani byli: ks. Proboszcz i ks. wikariusze naszej Parafii. Zakończenie Mszą Św. g. 18:00.

21 i 26.10.1999 – Na adres lidera przesłane zostały dwa listy od animatorki Małych Rycerzy ze Szczecinka, p. Leokadii Makselon, w treściach zawierające troskę wierności opiekunom duchowym z Kalisza, i pragnienie uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Sekretariat Małych Rycerzy.

5.11.1999 – Rozmowa w cztery oczy lidera z ks. Proboszczem Kazimierzem, dotyczyła narosłych problemów naszej Wspólnoty. Poruszone zostały m.in. takie sprawy jak:
1) cotygodniowe spotkania formacyjne;
2) organizacja II Pieszej Pielgrzymki do Myśliborza;  
3) wprowadzenie śpiewu Godzinek ku czci M.B.
4) negatywne wpływy osób wspólnoty parafialnej na działalność naszej Wspólnoty;
5) zaproszenie ks. Proboszcza do spotkania z naszą grupą.
Ponadto lider zdając sprawozdanie z działalności, przedstawił ks. Bednarskiemu roczny program Mszy Św., program spotkań Wspólnoty, fotokopie recenzji dot. książki Zofii Grochowskiej p.t. „U źródeł Bożego Miłosierdzia”, oraz Kronikę do której dokonał pamiątkowego wpisu. Doszło do uzgodnień w następujących kwestiach: śpiewu godzinek - II piątki m-ca, pozostania przy dotychczasowych spotkaniach formacyjnych w każdą środę,  organizacji Adoracji ku czci Chrystusa Króla, organizacji II Pieszej Pielgrzymki do Myśliborza oraz spotkania z grupą (termin do uzgodnienia z ks. Opiekunem).

12.11.1999 – Słupsk: Mały Rycerz – Teresa Szejba odpowiada na otrzymane treści z Sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu. Informuje nas o planowanym udziale dwóch osób w rekolekcjach w Kaliszu. Dziękuje ks. Czesławowi Łąckiemu za zorganizowaną I Pieszą Pielgrzymkę do Myśliborza.

12.11.1999 – Śpiewanie Godzinek ku czci Miłosierdzia Bożego rozpoczęte po Mszy Św. o godz. 18:00 w kościele sprawowanej w int. „Szerzenia czci B.M.”. Uczestniczyło  ok. 40 osób ofiarując ten śpiew w int. Dusz w czyśćcu cierpiących, zmarłych czciciel  Miłosierdzia Bożego, a szczególnie za duszę Śp Czesława Domina. Jeszcze tego dnia opiekun Wspomożycieli Dusz Czyśćcowych ks. Mieczysław Żółędziejewski ofiaruje naszej Wspólnocie na ręce lidera 33 obrazki Bożego Miłosierdzia z przekazami na dobrowolną ofiarę budowy bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewniki.

13–17.11.1999 – Rekolekcje zamknięte Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu. Naszą Wspólnotę i Ośrodek reprezentuje p. Teresa Szachnowska z Koszalina i p. Teresa Szejba ze Słupska.

19.11.1999 – Animatorka Małych Rycerzy ze Szczecinka informuje o braku reprezentantów tej wspólnoty w rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu.

20.11.1999 – Adoracja Króla Miłosierdzia. Kolejny – piąty raz – nasza wspólnota zorganizowała spotkanie z Królem Miłosierdzia w Hostii Św. w Kaplicy Chrystusa Króla. Dokonany został Akt Intronizacji Chrystusa Króla naszej Wspólnoty i wszystkich obecnych (85 osób) pod przewodnictwem ks. Czesława, który udzielił indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Msza Św.- godz. 24:00 w int. Powszechnego królowania Jezusa Miłosiernego w narodzie i państwie polskim.

22-29.11.1999 – Lider w szpitalu. Będąc kolejny raz w szpitalu P.A.M. w Szczecinie otrzymuje od kapelana szpitala ulotkę p.t. „Pan Jezus ciebie kocha”, informującą w skrócie o kulcie Miłosierdzia Bożego, przywieziona do Koszalina zostaje powielona dla celów apostolskich.

3 – 4.12.1999 – Adoracja Boga w Najświętszym Sakramencie. Ostatnim spotkaniem z cyklu comiesięcznych Adoracji pokutno – wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w 1999 R.P. była Adoracja uwielbienia Miłosierdzia Bożego, przebłagania i prośby. Było to także podziękowanie Miłosiernemu Bogu za wszystko co jako Wspólnota Miłosierdzia Bożego otrzymała w minionym roku.

21.12.1999 – Życzenia. Animatorka Wspólnoty Czicieli M.B.  s. Teresa Szałkowska oraz Moderator ks. Marian Kucharczyk przesyłają życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego i Jubileuszu A.D. 2000 z dwoma egzemplarzami Biuletynu dla grupy i dla ks. Proboszcza.

Boże Narodzenie 1999 – Biskup Koszalińsko–Kołobrzeski, ks. bp Marian Gołębiewski, na adres lidera przesyła również życzenia wraz z błogosławieństwem Bożym na cały Rok Jubileuszowy.  

Koniec Roku Pańskiego 1999
oraz pierwszej księgi Kroniki
Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
* * *

K R O N I K A   KSIĘGA II
A.D. 2000
02.01.2000 – niedziela. Pierwsza Msza Święta w Roku Jubileuszowym o godz. 15:00 w kaplicy  Chrystusa Króla gromadzi ponad    30   osób.    Po   Mszy    Św.   łamiemy   się opłatkiem, a także modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia  pod   przewodnictwem   opiekuna  ks.  Czesława Łąckiego

05.01.2000 - środa. Na cotygodniowym spotkaniu naszej Wspólnoty zostaje  wybrany  nowy  sekretarz –  p .Stanisława Kielar-Sujecka. Dotychczasowemu sekretarzowi – p. Zofii Kudelskiej, która poprosiła o tę zmianę dziękujemy! Pozostałe funkcje bez  zmian. Nadal  opiekę  duchową   pełni – ksiądz  CZESŁAW   ŁĄCKI,  lider – Wiesław   Kaźmierczak, skarbnik – Stanisław  Wiktorowski
07/08.01.2000 - I Piątek/ II sobota. Pierwsza ADORACJA w Roku Jubileuszowym za grzeszników.  To  spotkanie  z  Bogiem w Hostii Świętej  skupia liczną rzeszę dusz wiernych wynagradzających – 60-80 osób Najświętszym Sercom Pana Jezusa i Maryi. Adoracja ta zapoczątkowała Wielką Nowennę do Bożego Miłosierdzia składającą się z 9-ciu miesięcznych  intencji - modlitw wynagradzających NSPJ i NSM wg nowenny do B.M.

09.01.2000 - niedziela - CHRZEST PAŃSKI. Nawiedzenie   kościoła pw.  Bożego  Miłosierdzia w Rosnowie przez przedstawicieli naszej Wspólnoty: Marię Leszko, Genowefę Kaźmierczak, Józefa Łebkowskiego, Wiesława Kaźmierczak. Po Mszy Św. (o godz. 14:00) za zgodą tutejszego ks. Proboszcza – Romualda Tomaszewskiego odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji tej Parafii. Jako zaproszona grupa modlitewna gościliśmy tu na nocnej Adoracji z 25/26.09.1998 A.D.
14.01.2000 – II Piątek m–ca. Msza Święta w intencji Bożego Miłosierdzia i gorliwość  apostolską dla Czcicieli B.M. w naszej Wspólnocie.  Po  Mszy  Św.   śpiewaliśmy   GODZINKI ku czci B.M. w intencji Parafii.( ok. 20-30 osób).
23.01.2000 – Niedziela, 14:45. W kościele przed obrazem Jezusa Miłosiernego wznowiona została  co niedzielna   KORONKA  do  Bożego Miłosierdzia.

24.01.2000 – Poniedziałek. Parafia p.w. Św. Kazimierza pragnie Wspólnoty Bożego Miłosierdzia. Z łaski BOŻEJ, udzielonej jednej z naszych czcicielek i Małych Rycerzy p. Krystynie Polańskiej z parafii p.w. Św. Kazimierza doszło do wstępnego spotkania z duchowieństwem tej Parafii celem przedstawienia  oddolnej inicjatywy powołania grupy modlitewnej szerzącej  Boże Miłosierdzie. W imieniu ks. Proboszcza – Ryszarda Łopaciuka – przyjął i wysłuchał inicjatorów tego spotkania – ks. Andrzej Gołębiowski - wikariusz parafii, w biurze w którym ku zaskoczeniu p. Krystyny i p. Grażyny Harasim oraz p. Wiesława Kaźmierczak - obecny był Pan Jezus w obrazie Bożego Miłosierdzia. Przed tym wizerunkiem, na wstępie odmówiliśmy koronkę do B.M. P. Krystyna zamówiła Mszę Św. w int. szerzenia Bożego Miłosierdzia za przyczyną bł. Faustyny 30.01.2000 (niedziela – godz. 18:30 ). Podkreślić należy, iż p. Krystyna  jest od 07.02.1995 r. Małym Rycerzem  natomiast p. Grażyna Harasim od  10.07.1996 r.

25.01.2000 - Wtorek. Ks. Czesław z liderem p. Wiesławem omawiają niżej wymienione sprawy:
• propozycje spotkań modlitewnych w domach członków,
• zmiana cotygodniowych  spotkań na 1 raz na m-c,
• poinformowanie o tworzących się grupach modlitewnych Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia w innych parafiach naszego miasta - w Katedrze, której inicjatorką jest p. Teresa Szachnowska i w Św. Kazimierzu – p. Krystyna Polańska.

27.01.2000 – Czwartek. Katedra pragnie Wspólnoty Małych Rycerzy. Po Mszy Św. o godz. 9:00 w Katedrze delegacja Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia udaje się na pierwsze spotkanie z ks. Proboszczem Tadeuszem Piaseckim  Zostaje naświetlony cel wizyty. W spotkaniu uczestniczą: p. Teresa Szachnowska, p. Stefan Hora, p. Władysława Kasa z Katedry oraz pan Wiesław Kaźmierczak – tymczasowy koordynator  Małych Rycerzy ośrodka KOSZALIN. Inicjatorką spotkania jest  p. Teresa Szachnowska.

28.01.2000 - ostatni piątek m–ca. Droga  KRZYŻOWA  O  TRZEŹWOŚĆ  NARODU. Włączamy się tą modlitwą, (o godz.15:00) w GODZINIE MIŁOSIERDZIA w kaplicy Adoracji  z pomocą wszystkim uzależnionym oraz wszystkim propagującym trzeźwość. Solidaryzujemy się w tym dniu z Ruchem Trzeźwościowym im. Św. Maksymiliana działającym na terenie naszej parafii i nie tylko. Tą modlitwą, o którą prosi nasz Pan Jezus Chrystus, a którą prowadziła p. Halina Burdach, pragniemy zapoczątkować tradycję wspólnego rozważania MĘKI PAŃSKIEJ.

29.01.2000 - sobota godz. 15:30. W  5 – tą  rocznicę istnienia i działania  Wspólnoty, lider informuje w RADIO TERAZ o wydarzeniach grupy modlitewnej Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia. Dyrektor rozgłośni diecezjalnej ks. Zbigniew Zalewski zaprasza na kolejną audycję w powiększonym gronie. Termin zostaje do ustalenia – w „okolicy” 22.02.2000 r. tj. kolejnej 69 rocznicy wizji OBRAZU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA przez bł. Faustynę w Płocku (1931r.).

30.01.2000 - niedziela. W kościele p.w. Ducha Świętego o godz . 14:45 koronka do B.M. w int. dzieci, młodzieży, rodzin, parafii i ojczyzny. W kościele p.w. Świętego Kazimierza I-a Msza Św. O godz.18:30 w int. Bożego Miłosierdzia zamówiona  przez p. Krystynę P. Po Mszy Św. w salce na plebani gospodarze  parafii: p. Krystyna, i p. Grażyna wraz z zaproszonymi gośćmi: p. Marią Leszko, p. Teresą i Stanisławem Wiktorowskimi p. Zofią Kudelską oraz p. Genowefą i p. Wiesławem Kaźmierczak – odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia przed drugim wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w int. szerzenia B.M. w parafii i akceptacji grupy modlitewnej przez duchowieństwo.

31.01.2000 - poniedziałek. Informacje z Kalisza. Z Sekretariatu Małych Rycerzy M.S.J. przysłano nam list (23.01.2000) podsumowujący dotychczasową działalność Wspólnoty Małych Rycerzy, oraz skrót STATUTU Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Natychmiast wysłano i przekazano fotokopie zelatorom kół Małych Rycerzy MSJ: dla p Teresy Szachnowskiej, z Katedry,  p. Leokadii   Makselon   ze   Szczecinka, p. Teresy Szejby ze Słupska. 5-rocznica powołania Wspólnoty Bożego Miłosierdzia przy parafii p.w. Ducha Świętego, była okazją do imiennego poinformowania 35 czcicieli i Małych Rycerzy, a także zaproszenia ich do udziału w zbliżających się spotkaniach naszej Wspólnoty – ( Adoracja - 4/5.02.2000r., Msza Św. w I- ą niedzielę m–ca: 06.02.2000r. godz. 15:00). W imieniu całej wspólnoty, lider i skarbnik poinformowali także ks. Biskupa Mariana Gołębiewskiego oraz ks. Proboszcza Kazimierza Bednarskiego z prośbą o apostolskie i pasterskie błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty.
PODSUMOWANIE MIESIĄCA
Pierwszy miesiąc Roku Jubileuszowego w działalności naszej Wspólnoty, to przede wszystkim działanie łaski Bożej w szerzeniu Bożego Miłosierdzia także poza parafią (Katedra, Św. Kazimierz) jak również rozmodlenie (codzienne o godz. 15:00 – koronka do B.M.,  droga Krzyżowa w piątki)              i formacja duchowa na cotygodniowych spotkaniach (choć brakowało na nich osoby ks. opiekuna – wizyty duszpasterskie). BOGU Miłosiernemu niech będą dzięki za każdy dar!

L U T Y 2000

01.02.2000 – wtorek. Emisja nagranych (zob. 29.01.) informacji o naszej WSPÓLNOCIE w RADIO TERAZ (ok. godz. 17:30 ).

02.02.2000 - Środa OFIAROWANIE PAŃSKIE. Opiekun ks. Czesław po miesięcznej nieobecności z powodowanej wizytami duszpasterskimi, jest wśród nas. Wysłuchuje sprawozdań i ustosunkowuje się do spraw omawianych (m.in.25.01.z liderem grupy). Decyzją opiekuna pozostajemy przy cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Na spotkaniu czytano i rozważano Słowo Boże z biuletynu z Myśliborza ( Jk. 3.1-12 oraz z Dzienniczka p. 92 ).

04/05.02.2000 - I piątek/I  sobota. 5 – lat ADORACJI pod patronatem naszej grupy modlitewnej. Adoracja za kapłanów i zakonników (od godz. 19:00 ) wieńczy 5–letni czas co miesięcznych modlitw pokutno–wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Adoracja ta, to II-gi miesiąc WIELKIEJ NOWENNY do Bożego Miłosierdzia, gromadząca ok. 60-70 osób, do Mszy Św. za Ojczyznę o godz. 24:00. Po Mszy Św. pozostało 15-17 dusz adorujących.

06.02.2000 – I niedziela. Comiesięczna Msza Św. w int. Wynagrodzenia Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata. Przed Mszą Św. – RÓŻANIEC ŚW. w podziękowaniu BOGU za 5 lat istnienia naszej Wspólnoty. W czwartej tajemnicy radosnej Różańca Św. na zaproszenie lidera, przyszedł ks. Proboszcz – Kazimierz BEDNARSKI, kierując do nas słowo z kapłańskim błogosławieństwem. W tym czasie p. Zofia Kudelska i p. Teresa Wiktorowska poprowadziły koronkę do B.M. W kościele. Po Mszy Św. w kaplicy opiekun – ks. Czesław poprowadził koronkę do B.M. w int. Wspólnoty. Obecnych 35-40 osób.

09.02.2000 – środa. Korespondencja z Białegostoku. S. Elżbieta Fedorowicz (znana jako Matka Przełożona ss. Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu z przed kilku lat, a obecnie sekretarz d.s. procesu beatyfikacji sł. B. ks. Michała Sopoćko w Białymstoku), pisze na adres lidera list a także fotografie obrazu B.M. (przeciętego ręką nieznanego sprawcy, wykonane przez pątniczkę z Czech) oraz foldery i książki dot. Sł. B. ks. Michała Sopoćko.

11.02.2000 – II piątek. NMP z Lurdes. Msza Św. w int. Szerzenia Bożego Miłosierdzia i gorliwość apostolską dla członków Wspólnoty, w czasie której obecni mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy Św. zostały odśpiewane GODZINKI ku czci B.M., jako podziękowanie i uwielbienie B.M. za 5 lat istnienia w parafii naszej grupy modlitewnej. Uczestniczyło ok. 80 osób – dzięki BOGU, bogatemu w MIŁOSIERDZIE!

13.02.2000 – niedziela. NOWENNA do Bożego Miłosierdzia. W kościele o godz. 14:45 rozpoczęliśmy nowennę do B.M. ku czci obrazu Jezusa MIŁOSIERNEGO, którego 69 rocznicę wizji bł. S. Faustynie (Płock 1931r.) będziemy obchodzić 22 lutego uroczystą ADORACJĄ Pana Jezusa w Hostii Świętej i OBRAZIE B.M. umieszczonym w bocznym ołtarzu naszej Świątyni. Kontynuacja nowenny – codziennie w kaplicy Adoracji o godz. 15:00. Tego samego dnia p. Halina Burdach, proponuje, aby kopia obrazu B.M. z krakowskich Łagiewnik, nawiedzał domy, rodziny członków naszej Wspólnoty i tych osób, którzy będą chcieli tej formy nawiedzenia Jezusa Miłosiernego.
14.O2.2000 – poniedziałek. Peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia – rozpoczęta ! Obraz zostaje przywieziony przez p. Halinę Burdach do kaplicy Chrystusa Króla. W rozmowie lidera z ks. Proboszczem, zostaje wyrażona zgoda Ojca Parafii na przedstawioną  wyżej propozycję (13.02.).

15.02.2000 – wtorek. Obraz Bożego Miłosierdzia zostaje umieszczony przez kościelnego p. Edwarda na widocznym miejscu w kaplicy ADORACJI. Za aprobatą ks. Proboszcza, ma tak pozostać do dnia 22.02. tj. do dnia 69 rocznicy wizji tego obrazu bł. Faustynie.
15.02.2000 – wtorek. Imieniny bł. Faustyny i 25 rocznica śmierci apostoła Bożego Miłosierdzia, spowiednika bł. Faustyny oraz założyciela ss. Jezusa Miłosiernego tak zwanych „Faustynek”. Z tej okazji, o godz. 18:00 w kościele zostaje sprawowana Msza Św. w int. „przez przyczynę bł. Faustyny – podziękowanie za sł. B. ks. Michała Sopoćko z prośbą o beatyfikację spowiednika s. Faustyny oraz dziękczynienie za 5 lat istnienia Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego  Miłosierdzia”.

19.02.2000 – sobota. Z kaplicy Adoracji, po 5 dniach - zostaje, z przyczyn Bogu wiadomych, zostaje usunięty peregrynujący obraz Miłosierdzia Bożego.

20.02.2000 – niedziela. Radio TERAZ szerzy Boże Miłosierdzie ! Delegacja naszej Wspólnoty w składzie: ks. Czesław ŁĄCKI – opiekun, Wiesław Kaźmierczak – lider, Teresa Szachnowska – członek, są gośćmi dyrektora Radia TERAZ – ks. Zbigniewa Zalewskiego. Na antenie Radia diecezjalnego rozmowy dotyczą m.in. najbliższego wydarzenia – 69 rocznicy ukazania się Pana Jezusa s. Faustynie i organizowanej z tej okazji ADORACJI w kościele, a także nagłośnienia istnienia i działania od 5 lat takiej grupy modlitewnej w parafii, mieście i naszej Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. W czasie trwania emisji programu dołączyła do nas inna czcicielka B.M. p. Renia Napiórkowska z Katedry.

21.02.2000 – poniedziałek. P. Krystyna Polańska z parafii p.w. Św. Kazimierza, informuje o zawieszeniu w tym kościele obrazu Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla. Sprawa o tyle radosna ponieważ jest to wigilia dnia objawienia obrazu B.M. a jednocześnie zakończenie nowenny do B.M.– widoczny owoc naszych modlitw. Chwała Bogu!

22. 02 2000 – wtorek. S. Teresa Szałkowska – animatorka czcicieli B.M. w Myśliborzu przesyła list informujący nas o Wielkopostnym Dniu Skupienia dla grupy czcicieli z Myśliborza dnia 11.03.2000r., a także o organizowanych sesjach o Miłosierdziu Boga w  terminach:  16-18.06.2000 r.; 28 – 30.07.2000 r.;  24 –26.11.2000 r.- zgłoszenia na uczestnictwo - osobiste.

22.02.2000 – wtorek. ADORACJA ku czci obrazu Bożego Miłosierdzia w kościele zgromadziła od 100–150 osób i przebiegała wg programu. W czasie Adoracji był wystawiony obraz B.M. ofiarowany przez p. Halinę Burdach na peregrynację (zob. 13 i 14. luty). Intencją nawiedzenia tego obrazu jest otworzenie drzwi swoich domów dla Jezusa Miłosiernego w tym wizerunku przez wszystkich pragnących uczcić B.M. otrzymać błogosławieństwo dla siebie i swoich rodzin oraz spełnienie obietnic związanych z tym OBRAZEM. Jedną z pierwszych osób, która przyjęła Jezusa Miłosiernego w tym wizerunku jest  p. MAKUCH Urszula, następną osobą jest ABRAMOWSKA Maria, która  ma  przyjąć  obraz za tydzień w środę - 01 marca w kaplicy  Chrystusa  Króla w Godzinie Miłosierdzia . Trzecią z kolei osoba to p. ZIÓŁKOWSKA Janina.

23.02.2000 – środa. Spotkanie formacyjne  - odwołane ! Na wniosek ks. opiekuna, z uwagi na późne zakończenie w/w Adoracji dzisiejsze spotkanie grupy jest odwołane.

25.02.2000 – piątek. W Godzinie Miłosierdzia – Droga Krzyżowa. Wytrwałe grono wiernych czcicieli B.M. pod kierunkiem p. Haliny Burdach ofiaruje rozważania Męki Pańskiej.

27.02.2000 – niedziela. Koronka w int. Ojczyzny ofiarowana przed obrazem B.M. w kościele prowadzona przez lidera po Mszy Św. o godz. 15:00 (z uwagi na Mszę Św. inicjacyjną dla dzieci przygotowujących się do I – szej Komunii Św).

28.O2.2000 – poniedziałek. List z Watykanu. Z apostolskim błogosławieństwem papieża Jana Pawła II otrzymujemy odpowiedź na przesłane życzenia Bożonarodzeniowe Ojcu Świętemu  w imieniu  naszej Wspólnoty - przez lidera naszej grupy modlitewnej.

M A R Z E C 2000

01.03.2000 – środa. Myślibórz informuje o Wielkopostnym Dniu Skupienia – 11.03.2000r.- sobota. Decydujemy się na wyjazd 14 – osobowym mikrobusem.

03/04.03.2000 AD – I piątek/I sobota. Adoracja w int. „Wiernych wyznawców Chrystusa”. W wyniku zamieszania początek Adoracji rozpoczynamy w skromnym kilkuosobowym gronie, lecz z upływem czasu liczba czcicieli Jezusa – Hostii Świętej, wzrasta. Byli to „wierni wyznawcy Chrystusa.”

05.03.2000 – niedziela. Msza Św. w int.”wynagrodzenia B.M.za grzechy nasze i całego świata”, sprawowana przez ks. Czesława. Opiekun naszej grupy ogłosił obecnym o organizowanym wyjeździe delegacji na Dzień Skupienia do Myśliborza oraz o przygotowaniach do pielgrzymek: III – autokarowej p.n. Pielgrzymka 2000, szlakiem B.M. i Matki Bożej, której głównym organizatorem jest p. Józef Łebkowski, a także o II Pieszej Pielgrzymce do Myśliborza.

08.03.2000 – środa, POPIELEC. Spotkanie formacyjne bez ks. Opiekuna, zgromadziło osiem osób.

10.03.2000 – II piątek. Msza Św. o godz. 18:00 w kościele w int. ”szerzenia B.M. i gorliwość apostolską dla członków Wspólnoty”. Po Mszy Św.- za zgodą ks. Proboszcza i ks. Romana po Drodze Krzyżowej zostaje rozpoczęta nowenna ku czci Św. Józefa, przed obrazem tego Świętego, który jest zawieszony na ścianie przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia. W naszej gablotce, zostają umieszczone informacje dotyczące tak nowenny jak i adoracji ku czci Św. Józefa. Nowennę prowadzić będzie p. Teresa Wiktorowska.

11.03.2000 – sobota. Z błogosławieństwem ks. Czesława, 14 – osobowa delegacja, wyjeżdża o godz. 8:00, w zimowej scenerii do Myśliborza na Wielkopostny Dzień Skupienia czcicieli B.M. Po trudnej podróży, jesteśmy na miejscu 15 minut przed mającą się rozpocząć Mszą Św. o godz. 12:00. Mszę Św. celebrował ks. Marian Kucharczyk – kustosz Sanktuarium B.M., a jednocześnie proboszcz parafii p.w. Krzyża Św., oraz Moderator Wspólnoty Czcicieli B.M. przy Myśliborskim Sanktuarium B.M. Po Mszy Św. Ks. Moderator wygłosił konferencję, a po niej poprowadził piękne rozważanie  Drogi Krzyżowej, po której zostaliśmy zaproszeni na obiad przez siostry Jezusa Miłosiernego – „Faustynki”. Po obiedzie, przy wspólnym stole z grupą czcicieli z Myśliborza i kustoszem, mogliśmy przy cieście, herbacie i kawie dzielić się uwagami dotyczącymi naszej działalności.

O 15:00 Godzina Miłosierdzia w kaplicy klasztornej, a następnie adoracja Króla Miłosierdzia w Hostii Św. i obrazie B.M. oraz możliwość skorzystania z Sakramentu Miłosierdzia ( pokuty ). Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, ok. godz. 17:30 zakończył się program Wielkopostnego  Dnia Skupienia. Ksiądz proboszcz ofiarował każdemu uczestnikowi naszej grupy kartkę pocztową, a liderowi zestawienie odprawianych Mszy Św. w Sanktuarium w każdą I – niedzielę miesiąca w intencji naszej Wspólnoty.
Skorzystaliśmy z wolnego czasu spacerując po mieście, nawiedzając kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, w którym to, zaczęły się Misje Św., a także oczekującą nas chorą znajomą – p. Stanisławę Sadowską, której sprawiliśmy wielką radość. Wspólnie odmówiliśmy III część Różańca Św. w intencjach Matki Bożej Róży Duchownej oraz p. Stanisławy. 8 osób, mających problemy zostało obdarowanych różańcami przez miłą gospodynię. Ok. godz. 20:00 udaliśmy się na kolację do klasztoru. O godz. 21:00 w kaplicy klasztornej rozpoczęła się nocna Adoracja pokutna, na której zostaliśmy do Mszy Św. o godz. 24:00. Kazanie dotyczyło modlitwy, a szczególnie modlitwy różańcowej – trwało ok. godziny, a cała Msza Św. zakończyła się o godz. 145. Ok. godz. 2:00 – wyjazd. Po szczęśliwej podróży na miejscu, w Koszalinie jesteśmy o godz. 5:00. A oto lista uczestników:
1.    Pastucha Maria        8. Koblańska Janina
2.    Kaźmierczak Wiesław    9. Kudelska Zofia
3.    Woch Elżbiet        10. Miśko Jarosława
4.    Burdach Halin        11. Zapalska Jadwiga     
5.    Polańska Krystyna    12. Rywacka Janina
6.    Koziaraska Ewa        13. Mazur T. Iwona
7.   Kielar Stanisława        14. Goch Ann        kierowca – Kaźmierczak Dariusz
Ponadto w czasie trwania Drogi Krzyżowej dołączyli do nas czciciele z Sianowa i Koszalina, którzy przyjechali pociągiem: 15. Graf Zuzanna, 16. Harasim Grażyna.

15.03.2000 – środa. 4 – ta rocznica śmierci Ks. Bp. Czesława Domina, gromadzi nas wokół ołtarza na Mszy Św. w intencji: „Przez przyczynę Bł. s. Faustyny, podziękowanie za śp. ks. Bp. Czesława Domina  -  apostoła Bożego Miłosierdzia z prośbą o wieczną radość dla Jego duszy w kolejną 4 rocznicę śmierci”. Po Mszy Św. spotkanie formacyjne grupy wraz z ks. Opiekunem. Na spotkaniu lider Wspólnoty wręczył uaktualniony plan pracy naszej grupy na rok 20:00 a także program adoracji ku czci Św. Józefa ks. Czesławowi i innym członkom Wspólnoty oraz teksty modlitw do Bożej Opatrzności ( litania, nowenna i.t.p.).
Tymczasowy koordynator Małych Rycerzy M.S.J. zamawia i rezerwuje Msze Św. w biurze parafii Katedralnej jak niżej:
1.    14 kwiecień 2000 – II piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra w intencji:
„O duchowy i liczebny rozwój Małych Rycerzy za przyczyną Matki Bożej  i Bł. Faustyny”.
2.    19 maj 2000 – III piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra;
3.    16 czerwiec 2000 – III piątek m – ca, godz. 18:00 – Katedra;
4.    21 lipiec 2000 – III piątek m – ca, godz. 9:00 – Katedra;
5.    11 sierpień 2000 – II piątek m – ca, godz. 18:00 – Katedra;
6.    15 wrzesień 2000 – III piątek m – ca, godz. 17:00 – Św. Józef;
7.    13 październik 2000 - III piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra;
8.    17 listopad 2000 – III piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra;
9.    15 grudzień 2000 – III piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra;
powiadamiając o tym Małego Rycerza z Katedry – p. Teresę Szachnowską.

19.03.2000 – sobota.
Adoracja ku czci Św. Józefa. Staje się dla nas tradycją, aby uczcić tak wielkiego Patrona Kościoła Chrystusowego. Zaraz po Mszy Św. o godz. 18:00 grono wiernych czcicieli Św. Józefa przechodzi do kaplicy Chrystusa Króla, aby tam przywitać Jezusa w Najświętszym Sakramencie i pod przewodnictwem ks. Czesława zakończyć 9 – dzień nowenny ku czci Św. Józefa oraz rozpocząć kilkugodzinną nocną Adorację. W programie modlitw wspólnych był cały Różaniec Św., nabożeństwo do Św. Józefa, Apel Jasnogórski, modlitwy do Bożej Opatrzności, Litania do Matki Bożej, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, a także czas na cichą Adorację Miłosiernego Boga w Hostii Świętej. Msza Św. o godz. 24:00 w intencji: „Podziękowanie Bożej Opatrzności i Bożemu Miłosierdzi za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa – Kościołowi, Ojczyźnie naszej oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym, którym Św. Józef patronuje z prośbą o dalszą Jego opiekę,”- kończy tę okolicznościową Adorację.

22.03.2000 - środa.
Spotkanie Formacyjne gromadzi 7 czcicieli B.M. Rozważania dotyczą aspektu CIERPIENIA, fragmenty z Pisma Św. i Dzienniczka Bł. Faustyny, zawarte  w grudniowym Biuletynie czcicieli B.M. z Myśliborza. Opiekun Ks. Czesław informuje o wykonanym zleceniu dotyczącym slajdów     z pieśniami ku czci B.M. dla wspólnot i grup modlitewnych B.M. przy parafii: Ducha Świętego, Św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia NMP ( Katedra ). Koszt 3 kompletów (105 ramek każdy) – 240 zł. (80 zł./kpl.).

24.03.2000 - piątek
Czcicielka, p. Stanisława K., jako narzędzie Bożej Opatrzności, wspomaga chwilowe braki finansowe naszej wspólnoty – kredytem bezprocentowym i bezterminowym, na pokrycie kosztów w/w slajdów. Bogu niech będą dzięki!

25.03.2000 - sobota
Sprawozdanie tymczasowego koordynatora Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – ośrodka Koszalin – dla Sekretariatu Wspólnoty MRMSJ w Kaliszu. Lider Wspólnoty M.B. jako czciciel i Mały Rycerz MSJ jest tymczasowym łącznikiem Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego między Sekretariatem w Kaliszu a Ośrodkiem Koszalin obejmującym swym zasięgiem byłe województwa: koszalińskie i słupskie, a zgodnie ze Statutem Małych Rycerzy zwany dalej jako „animator”.

26.03.2000 - niedziela
Boża Opatrzność daje impuls do podjęcia organizacji odpustowej pielgrzymki 30 kwietnia 2000r. – w Święto Miłosierdzia Bożego i kanonizacji Bł. s. Faustyny Kowalskiej – do Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zostaje potwierdzony autokar i zapisani pierwsi pątnicy. Pod rozwagę poddana jest propozycja zorganizowania pielgrzymki do Bolesnej Królowej Polski w Licheniu: 24/25 czerwiec 2000r.

28.03.2000 - wtorek
Czciciel B.M. p. Józef Łebkowski informuje o rezerwacji noclegu w Licheniu 24/25.06.2000r.  Z nadzieją w Bożą Opatrzność - lider zamawia autokar, w celu zrealizowania Bożego  natchnienia.

29.03.2000 - środa
Peregrynacja obrazu B.M. trwa. P. Maria Rybczyńska – nasza parafianka – wykonała piękny pokrowiec na obraz i podręcznik do peregrynacji. Z tego powodu obraz B.M. gościł u niej przez 2 tygodnie (15-29.03.), a także z innej przyczyny – mama p. Marii obchodziła 75 lat życia i był to swoisty prezent. Bóg zapłać p. Rybczyńskiej za tę bezinteresowną ofiarę.
Spotkanie formacyjne zgromadziło 13 osób pod przewodnictwem ks. Czesława. Na zakończenie podana została informacja, że z uwagi na rekolekcje nie będzie co miesięcznej  Mszy Św. w kaplicy.

31.03.2000 - piątek
W 7-ą  rocznicę (dokładnie 31.03.1993r.) DEKRETU dot. Czci Tajemnicy Miłosierdzia Bożego wydanego przez śp. ks. Bp Czesława Domina, w kościele pw. Św. Kazimierza nowo powstająca grupa Miłosierdzia Bożego uczestniczy we Mszy Św. w int. „szerzenia Bożego Miłosierdzia w parafii za przyczyną Św. Kazimierza i Bł. S. Faustyny”.

    Po Mszy Św. spotkanie formacyjno – organizacyjne w salce na plebani. Uczestniczy 8 osób, w tym zaproszony przez p. Krystynę Polańską, lider Wspólnoty B.M. przy parafii pw. Ducha Św. Spotkanie rozpoczęła animatorka grupy (p. Krystyna) koronką do B.M. Zostały poruszone zasadnicze kwestie nowo powstającej Wspólnoty B.M. takie jak: cykliczne spotkania, formacja, składki pieniężne (ofiary na Mszę Św. i inne cele). Gość z sąsiedniej Parafii przedstawił propozycję pielgrzymki odpustowej do Myśliborza w Święto Bożego Miłosierdzia (niedziela 30.04.2000r.), na którą zapisało się 5 osób. Rozdane zostały deklaracje Wspólnoty Czcicieli M.B. przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, oraz informacje o organizowanych Sesjach w tym miejscu. Nadto p. Wiesław przekazał wszystkim uczestnikom spotkania ofiarowane różańce (Ofiarodawca p. Józef Łebkowski, czciciel z Katedry).

 Na zakończenie p. Mirosława odczytała Słowo Boże z tomu 1 Wielkiej nowenny (Słowo Boże na każdy dzień roku z rozważaniami). Pieśnią: „Nasze plany i nadzieje ...”podkreślone zostało zakończenie II z kolei spotkania formacyjno – organizacyjnego w tej parafii, jeszcze bez księdza opiekuna. Rozejście nastąpiło w radosnej i optymistycznej atmosferze. Dzięki Bogu i Jego łasce!
Wcześniej, tego samego dnia lider Wiesław K. otrzymuje z rąk ks. Czesława Ł. wykonane trzy komplety slajdów pieśni i godzinek o Miłosierdziu Bożym, z przeznaczeniem dla parafii pw. Ducha Św.; Niepokalanego Poczęcia NMP; Św. Kazimierza, wykonane przez kleryków seminarium koszalińskiego.

K W I E C I E Ń 2000

2.04.2000 - I niedziela
Pomimo zapowiedzi o zmienionym programie dot. Mszy Św. o godz. 15:00 – Msza Św. zostaje odprawiona w kaplicy Chrystusa Króla. Homilię rekolekcyjną o Miłosierdziu Bożym wygłosił Ojciec Rekolekcjonista ks. Henryk Korża, Krajowy Duszpasterz Trzeźwościowy przy Episkopacie Polskim. Wcześniej tradycyjnie -  Różaniec Św. II część, tajemnice bolesne; po Mszy Św.- Koronka do B.M. oraz krótkie spotkanie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego celem poinformowania o obecnej sytuacji  Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z siedzibą w Kaliszu. List – sprawozdanie Ośrodka Koszalin przedstawił tymczasowy animator i lider w jednej osobie – p. Wiesław Kaźmierczak, wyjaśniając i odpowiadając na pytania zainteresowanych. Potwierdzenie pozostania Małymi Rycerzami wyraziło w tym dniu 7 osób, inni przedstawieni w liście-sprawozdaniu uczynili to wcześniej. 

3.04.2000 - poniedziałek
List – sprawozdanie adresowany do Sekretariatu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu, zostaje poprawiony, uzupełniony, powielony i przekazany do wiadomości ks. Czesławowi Łąckiemu – opiekunowi Wspólnoty B.M. przez lidera i animatora Małych Rycerzy MSJ.

   4.04.2000 - wtorek
Sprawozdanie kierowane do Sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu zostaje wysłane na adresata (z pełnym wykazem załączników) oraz do wiadomości niżej wymienionym Małym Rycerzom (bez załączników wymienionych na końcu listu):
1.    Grochowska Zofia – Tolkmicko,             3. Szejba Teresa – Słupsk,
2.  Szachnowska Teresa – Koszalin.             4. Makselon Leokadia – Szczecinek

5.04.2000 - środa
Spotkanie formacyjno – organizacyjne zdominowane zostało sprawami finansowymi, które zostały poruszone przez „ministra finansów p. Stanislawa Wiktorowskiego. Skarbnik przedstawił obecny budżet naszej Wspólnoty – deficyt przekraczający 280 zł., co w znacznej mierze spowodowały koszty slajdów oraz mały przychód z ofiar na Msze Św. ( 5 Mszy Św. w m-cu). Podjęto decyzję o poinformowaniu ks. Opiekuna i całej WspólnotyB.M.

7/8.04.2000 – I piątek
Adoracja za nie znających Chrystusa w szczycie gromadzi 50-60 osób, w tym dwie siostry zakonne (s. Maksymiliana – felicjanka, s. Maria Róża – loretanka z Mińska Mazowieckiego), ks. Proboszcz, ks. Ryszard Korża – rekolekcjonista, ks. Czesław – spowiednik, celebrans Mszy Św. za Ojczyznę, nasz opiekun oraz ks. diakon, odbywający praktykę w naszej parafii. To było dla nas budujące, oby tak dalej! S. Maria Róża zbudowana programem, dokonała pamiątkowego wpisu. Nasz skarbnik przekazał Małemu Rycerzowi z Katedry – p. Teresie Szachnowskiej komplet slajdów (pieśni i godzinki o B.M.). Do rana  pozostaje stała grupa wiernych dusz adorujących (18 – 13 osób). 

9.04.2000 – niedziela
Dyrektor Radia „Teraz”, a zarazem redaktor diecezjalnego czasopisma „Wierzę” (będącego częścią tygodnika „Gość Niedzielny”) telefonicznie około 21:30 umawia się na rozmowę-wywiad z liderem  Wiesławem K.

10.04.2000 – poniedziałek
Po uprzednim nawiedzeniu Pana Jezusa w kaplicy Adoracji, lider naszej grupy o godz. 1000 „melduje” się w mieszkaniu ks. Zbigniewa Zalewskiego, celem przeprowadzenia rozmowy dotyczącej powstania, życia i działania Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego w parafii, mieście i diecezji. Materiał ten ma być opublikowany we wspomnianym wyżej tygodniku w niedzielę Święta Bożego Miłosierdzia – 30.04. Wywiad kończy się ok. 12:30. Jeszcze tego dnia przy okazji badań lekarskich w Słupsku, animator Małych Rycerzy spotyka się z p. Teresą Szejbą, Małym Rycerzem, uczestnikiem I PP do Myśliborza – aby omówić sytuację Małych Rycerzy w Słupsku.

12.04.2000 – środa
Na cotygodniowym spotkaniu „niespodzianka”. Ks. Zbigniew Zalewski, niespodziewanie wykonuje zdjęcia, jako uzupełnienie do udzielonego wcześniej wywiadu dotyczącego naszej grupy dla tygodnika diecezjalnego „Wierzę”. Na modlitwie początkowej obecny jest nasz opiekun ks. Czesław. Rozważaliśmy treści Pisma Św. i Dzienniczka na temat Krzyża zawarte w myśliborskim Biuletynie Czcicieli M.B. Pan Stanisław Wiktorowski prezentuje obecnym gotowe slajdy pieśni o Miłosierdziu Bożym. Została przeprowadzona rozmowa z organistą na temat śpiewu wyznaczonych pieśni w II piątek m – ca.

14.04.2000 – II piątek
Comiesięczna Msza Św. w int. „szerzenia Bożego Miłosierdzia i gorliwość apostolską dla członków Wspólnoty”, podkreślona zostaje obecnością naszej chorągwi oraz śpiewem pieśni o Miłosierdziu Bożym. Na uwagę zasługuje postawa Czciciela p. Stanisława zaangażowanego konsekwentnie w sprawie slajdów i ich wykorzystania.

14.04.2000 – II piątek
Tego samego dnia w tym samym czasie (godz. 18:00) w Katedrze sprawowana jest Msza Św. (zamówiona 15.03.) w int. o duchowy i liczebny rozwój  Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną Matki Bożej i Bł. siostry Faustyny, przez ks. Grzegorza Marcidszewicza.

19.04.2000 – Wielka Środa
Peregrynacja obrazu Miłosierdzia trwa. W kaplicy Chrystusa Króla w Godzinie Miłosierdzia Pana Jezusa Miłosiernego do swojego domu przyjmuje kolejna czcicielka Miłosierdzia Bożego z Katedry p. Maria Leszko, która dokładnie 2 lata temu (19 kwietnia 1998r.) została dotkliwie pobita wracając z nocnej Adoracji ku czci Miłosierdzia Bożego. Z pomocą w zawiezieniu obrazu posłużył p. Stanisław Wiktorowski.
Spotkanie formacyjne tym razem bez ks. opiekuna (spowiedź) dotyczy rozważań o Krzyżu – kontynuacja tematu z poprzedniego spotkania.
W gablotce naszej Wspólnoty zostaje umieszczony widoczny plakat – obraz Świętej S. Faustyny Kowalskiej z postacią papieża Jana Pawła II. Są również umieszczone informacje dotyczące Nowenny do M.B. zaczynającej się w Wielki Piątek, Adoracji ku czci Miłosierdzia Bożego (29.IV) oraz Święta M.B. (30.IV).
Tymczasowy koordynator ośrodka Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Koszalinie otrzymuje odpowiedź z Kalisza. List podpisany przez Siostrę Jezusa Miłosiernego – s. Dorotę Michaluk, oraz list z Sekretariatu Małych Rycerzy informujący nas o zmianach personalnych, przypomnienie o trwających zapisach na rekolekcje, a także życzenia na nadchodzące Święta Wielkanocne podpisane przez ks. A. Jacyniaka, ks. Zdzisława Pałubickiego – TJ, oraz s. Dorotę Michaluk ZSJM – obecnego centralnego koordynatora Małych Rycerzy MSJ przy Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu.

20.04.2000 – Wielki Czwartek
Lider naszej Wspólnoty kończy 40 – ty rok życia. W Godzinie Miłosierdzia, opiekun ks. Czesław Łącki wyznacza p. Wiesława do uczestnictwa w liturgii Wielko-Czwartkowej (obmycie nóg „apostołom”).

21.04.2000 – Wielki Piątek
Młodzież oazowa pod kierunkiem s. Maksymiliany (Felicjanki) i lidera naszej Wspólnoty, włącza się do prowadzenia modlitw w Godzinie Miłosierdzia  (Nowenny z koronką do M.B. oraz Drogi Krzyżowej + śpiew). Opiekun naszej grupy, ks. Czesław Łącki po liturgii Krzyża, przed Grobem Pańskim, rozpoczyna Nowennę do Miłosierdzia Bożego (w int. Ojczyzny) przygotowującą nas do Święta Miłosierdzia Bożego.

22.04.2000 – Wielka Sobota
Za aprobatą ks. Romana Gałki i prośbę wiernych, przedstawiciel naszej grupy (p. Wiesław) o godz. 1500 poprowadził publiczną Koronkę do M.B. przed Grobem Pańskim. Pięć godzin później, po zakończeniu liturgii Wielko – Sobotniej, ks. Czesław przewodniczył w drugim dniu parafialnej Nowenny do Miłosierdzia Bożego, przed Najświętszym Sakramentem.

25.04.2000 – wtorek
Życzenia z Białegostoku przesyła s. Elżbieta Fedorowicz ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

26.04.2000 – środa
Animatorka s. Dominika Steć oraz moderator ks. prob. Marian Kucharczyk życząc potrzebnych łask naszej Wspólnocie, dzielą się z nami informacjami dot. spraw formacyjnych w Myśliborzu. Informacjami tymi lider Wspólnoty M.B. dzieli się na spotkaniu formacyjnym, które tego dnia gromadzi wyjątkowo dużą grupę Małych Rycerzy MSJ i czcicieli Miłosierdzia Bożego – ponad 20 osób. Na spotkaniu w obecności ks. opiekuna Czesława Łąckiego, grupa zostaje zaznajomiona także z treścią listów z Białegostoku (od s. Elżbiety Fedorowicz) i Kalisza dot. spraw Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Szczególny akcent został położony w zachęcie do udziału w rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu dla Małych Rycerzy (w terminach 22-26.06.2000r.; 4-8.10.2000r.; 15-19.11.2000r.) i w Sesji o Miłosierdziu Bożym w Myśliborzu (16-18.06.2000r.; 28-30.07.2000r.; 24-26.11.2000r.). W Kaliszu zmiana personalna. S. Dorota Michaluk ZSJM zmienia dotychczas pełniącą obowiązki centralnego koordynatora Małych Rycerzy MSJ – s. Benedyktę Nowosad, która została przeniesiona na Białoruś w związku z nagłym odejściem z tego świata s. Kazimiery Olczyk (zginęła w wypadku samochodowym).

26.04.2000 – środa
Parafia p.w. Św. Kazimierza pozyskuje nowych kandydatów na Czcicieli Miłosierdzia Bożego. W imieniu 5 osób pragnących wstąpić w szeregi członków Wspólnoty M.B. przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, deklaracje wstąpienia przedłożyła liderowi p. Krystyna Polańska z parafii p.w. Św. Kazimierza.

29.04.2000 – sobota
Dekoracja obrazu Miłosierdzia Bożego w naszym kościele. Ponaglany przez p. Romana Sołohub (kościelnego) i p. Wandę (pracownika biura parafialnego), o godz. 9:30 lider naszej Wspólnoty akcentuje Święto Miłosierdzia Bożego i kanonizację bł. s. Faustyny, dekorując boczny ołtarz Miłosierdzia Bożego. Do dekoracji zostaje wykorzystany Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego, biało-czerwone wstążki oraz plakat-obraz św. Faustyny z obliczem papieża Jana Pawła II, z podpisem: „Dziś wysyłam ciebie do zbolałej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. (...) przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia. (Dz. 1588)
Adoracja ku czci Miłosierdzia Bożego. Zgodnie z Planem pracy Wspólnoty na rok 2000 – choć pominięta w ogłoszeniach parafialnych - odbyło się modlitewne czuwanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie w kaplicy Chrystusa Króla zaraz po Mszy Św. o godz. 18:00 do północy z Mszą Św. w intencji:
„Podziękowanie Bogu Miłosiernemu za Święto Bożego Miłosierdzia i związane z tym Świętem obietnice oraz udzielone łaski wszystkim grzesznikom i wszystkim wierzącym i ufającym w Bożą Dobroć”.

30.04.2000 – niedziela, Święto Miłosierdzia Bożego zostaje uczczone:
1. Pielgrzymką odpustową do Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wyruszamy o godz. 800 autokarem (51 osób) i busem (16 osób) wraz z ks. Czesławem Łąckim, przyjeżdżając na miejsce o godz. 1130. W czasie naszej podróży dokonana zostaje kanonizacja s. Faustyny Marii Kowalskiej przez Jana Pawła II w Rzymie (ok. godz. 11:00). W czasie podróży zostaje rozprowadzony tygodnik katolicki „Gość niedzielny”, a w nim diecezjalne pismo „Wierzę”, w którym ukazał się artykuł dotyczący Miłosierdzia Bożego i naszej Wspólnoty.
2. W kaplicy klasztornej sióstr Jezusa Miłosiernego zostajemy gościnnie przyjęci przez siostry tego zgromadzenia. Krótką historię o tym zgromadzeniu, miejscu oraz kulcie Miłosierdzia Bożego przedstawia s. Michalina. Nawiązując do Ewangelii mówiącej o niewiernym Tomaszu s. Michalina zachęca do dotknięcia Ran Pana Jezusa w prezentowanym obrazie Miłosierdzia Bożego.
3. Na prośbę lidera p. Wiesława, s. Michalina wręcza członkom naszej grupy: p. Olechnowicz Irenie i p. Koblańskiej Janinie legitymacje członkowskie Wspólnoty Miłosierdzia Bożego przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
4. Ks.Czesław udziela błogosławieństwa relikwiarzem – już św. Faustyny, a następnie czcimy je przez ucałowanie.
5. S. Michalina dokonuje pamiątkowego wpisu do naszej Kroniki.
6. Nasz opiekun ks. Czesław zasiada do konfesjonału, celem umożliwienia wiernym wypełnienia obietnicy Pana Jezusa dotyczącej Święta M.B. „(...) Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).
7. W międzyczasie Sanktuarium niespodziewanie nawiedza biskup pomocniczy diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej ks. bp Jan Gałecki pragnący sprawować Najświętszą Ofiarę w kościele o godz. 13:00 w int. Pielgrzymki Kolejarzy.  Zachęceni przez naszego lidera uczestniczymy w tej Mszy Św.; ks. Czesław w tym czasie nadal spowiada.
8. Ks. bp Jan Gałecki dokonuje pamiątkowego wpisu do naszej Kroniki.
9. W pokoju p.w. św. Faustyny lider rozmawia z s. Celiną Kondracikowską. Rozmowa dotyczy m.in. II Pieszej Pielgrzymki z Koszalina do Myśliborza.
10. O godz. 15:00 wraz z ks. biskupem modlimy się koronką do M.B. dziękując za dar kanonizacji s. Faustyny oraz ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła Świętego.
11. Członek naszej Wspólnoty p. Tadeusz Mongiało z bratem dołącza do nas swoim samochodem.
12. Godz. 16:00 – Msza Św. odpustowa, w której bierzemy udział wraz z ks. Czesławem, będący współ-celebransem Najświętszej Ofiary.
13. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówiona litania do Miłosierdzia Bożego, procesja ulicami Myśliborza (wokół kościoła i klasztoru), Te Deum, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz uczczenie relikwii św. Faustyny przez wiernych kończy uroczystości odpustowe.
14. Nasz opiekun zostaje zaproszony przez kustosza ks. Mariana Kucharczyka na obiad. W tym czasie lider składa ofiarę za ofiarowane comiesięczne Msze Św. w intencji naszej Wspólnoty (7 maj godz. 13:00 i 4 czerwiec godz. 18:00 wg rezerwacji), oraz zamawia Mszę Św. za uczestników pielgrzymki i ich rodziny 16 maja 2000 r. o godz. 7:00 (w dzień modlitw za Ojca Świętego).
15. Podczas oczekiwania na ks. Czesława, wizytę w autokarze składa nasz „duchowy dobroczyńca”, parafianka, charyzmatyk - Stanisława Sadowska z mamą, której zawdzięczamy pierwsze kontakty i pomoc duchową udzieloną liderowi i całej naszej Wspólnocie.
16. Godz. 18:50 – wracamy autokarem do domu. Pół godziny wcześniej wyruszył BUS pod przewodnictwem s. Haliny Burdach.
17. W drodze powrotnej odmawiamy dalsze 2 części Różańca Św., śpiewamy. Uczestnicy pielgrzymki: Karolina i Kamila Kaźmierczak przygotowały pytania konkursowe dotyczące życia św. Faustyny i kultu Miłosierdzia Bożego. Prowadzeniu konkursu-zabawy przewodniczył nasz opiekun ks. Czesław. Zwycięzcy to: p. Józef Łebkowski, pani Danuta Kalita z Sianowa i Michał Kaźmierczak.
18. Dzięki Bogu w Koszalinie jesteśmy ok. godz. 22:10. (BUS ok. 21:30). Wszyscy zostają rozwiezieni w pobliże swojego miejsca zamieszkania, również pielgrzymi jadący BUS-em.

M A J 2000

5.05.2000 – piątek
Szkoła podstawowa nr 16 gości Pana Jezusa Miłosiernego w obrazie Bożego Miłosierdzia. Na zaproszenie katechetki pierwszych klas gimnazjalnych – s. Maksymiliany, lider naszej Wspólnoty udaje się na 3 lekcje katechezy, aby powiedzieć na temat kultu Miłosierdzia Bożego i życia św. Faustyny, przynosząc z sobą kopię obrazu Miłosierdzia Bożego z krakowskich Łagiewnik, który od 22 lutego 2000 nawiedza rodziny naszej wspólnoty, parafii, miasta. W ramach modlitwy wspólnej na wstępie katechezy, była modlitwa indywidualna z dotknięciem Ran Jezusa Miłosiernego w przyniesionym wizerunku. Młodzież zostaje obdarowana obrazkami Miłosierdzia Bożego oraz pismami katolickimi (głównie młodzieżowymi) przyniesionymi przez lidera z kiosku parafialnego.

5/6.05.2000 – I piątek / I sobota
Adoracja za braci odłączonych – to wiodąca intencja co miesięcznego nocnego czuwania modlitewnego będącego wynagrodzeniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata. Adoracja rozpoczęta zaraz po Mszy Św. o godz. 18:00, prowadzona była wg programu i zgromadziła dość znaczną grupę wiernych dusz pokutno – wynagradzających. Szczególną troską w modlitwie ogarniamy s. Janinę – siostrę zakonną i rodzoną siostrę ks. Czesława, ciężko chorą na chorobę nowotworową.

7.05.2000 – niedziela
W liczbie ok. 40 osób gromadzimy się na wspólnotowej co miesięcznej Mszy Św., której intencją jest wynagrodzenie Miłosierdziu Bożemu za grzech nasze i całego świata. Tradycyjnie już przed Mszą Św. Różaniec w intencjach grupy, po Mszy Św. koronka do M.B. prowadzona przez ks. Czesława. Ks. opiekun wręcza p. Danucie Bogusławskiej legitymację członkowską Wspólnoty Czcicieli M.B. przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie modlimy się za przyczyną św. Stanisława bp i męczennika jeszcze za Stanisławę Kielar i Stanisława Wiktorowskiego z racji ich patrona (św. Stanisława ze Szczepanowa) czyli imienin przypadających 8.05.2000 r.

10.05.2000 – środa
Bogaty dzień w wydarzenia NASZEJ Wspólnoty, zaczął się od:
otrzymania listu zelatorki Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ze Szczecinka p. Leokadii Makselon, w odpowiedzi na treści sprawozdania kierowanego do Sekretariatu Małych Rycerzy z dnia 3.04.2000 r. następnie:
Chorego ks. prałata Mieczysława Żołędziejewskiego w imieniu naszej wspólnoty odwiedza lider z synem Michałkiem. Ks. Mieczysław – emerytowany kapłan, opiekun Wspólnoty Wspomożycieli Duszom Czyśćcowym – obecnie zostaje wyłączony z posługi kapłańskiej w naszej parafii jeszcze przez miesiąc – noga w gipsie.
Spotkanie formacyjne tym razem zapoczątkowane koronką do M.B. w kaplicy Chrystusa Króla, a następnie przenosimy się do salki ministranckiej kontynuować co tygodniowe spotkanie naszej grupy.
Sekretarz p. Stanisława Kielar przeczytała sprawozdanie naszego skarbnika bilansu finansowego wspólnoty za m - c kwiecień, który jest ujemny i wynosi –77 zł.
Swoimi wrażeniami z pobytu w Rzymie i uczestnictwie w kanonizacji s. Faustyny podzieliła się p. Ewa Koziarska – sympatyczka naszej wspólnoty. Szczególnym osobistym przeżyciem dla p. Ewy była spowiedź św. w wigilię Święta M.B. w sobotę 29.04.2000 r. u hiszpańskiego spowiednika, oraz widok rozmodlonych pątników. Przywiezione materiały informacyjne przez naszą sympatyczkę zostały rozdzielone wśród obecnych m. in. „Dziennik pielgrzyma”, modlitewnik z Mszy Św. kanonizacyjnej, obrazki z wizerunkiem św. Faustyny oraz  bilet wstępu.
Czytanie duchowe odbyło się z biuletynu myśliborskiego na miesiąc maj p. n. „Maryja”. Opiekun przeczytał fragment Ewangelii wg św. Jana (J 19, 25-27) oraz z Dzienniczka św. Faustyny (akapit 805 i 843). Dyskusja toczyła się wobec następujących pytań: Kim jest dla ciebie Maryja? Czy odnajdujesz się w tajemnicach Jej życia (różaniec)? Cechy Maryi. W ramach modlitwy na zakończenie spotkania, ks.  Opiekun zaproponował, aby w osobistym akcie ofiarowania złożyć swoje życie, troski Maryi.
Peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego trwa. Przyniesiony przez p. Stanisławę Kielar- Sujecką, został przekazany na najbliższy tydzień  p. Teresie i p. Stanisławowi Wiktorowskim.
Ks. Czesław przedstawił stan zdrowia rodzonej siostry – s. Janiny, będącej w szpitalu w Warszawie, z punktu widzenia lekarzy jako beznadziejny, prosząc o modlitwę w intencji chorej w mężnym znoszeniu dolegliwości.
Ks. opiekun zwołuje ekipę odpowiedzialną za organizację i przebieg II Pieszej Pielgrzymki Koszalin – Myślibórz w następnym dniu ( czwartek, 11 maja 2000 r.) o godz. 14:00.

11.05.2000 – czwartek
Spotkanie organizacyjne ekipy odpowiedzialnej za organizację i przebieg II PP ku czci Miłosierdzia Bożego Koszalin – Myślibórz odbyło się w n/ w  składzie:
Ks. Czesław Łącki – opiekun WMB, przewodnik grupy
Stanisław Wiktorowski – skarbnik, pilot pielgrzymki
Józef Łebkowski –  członek WMB, kwatermistrz
Wiesław Kaźmierczak – lider WMB

c.d. 11.05.2000
Omawiane sprawy dotyczyły podziału funkcji, przebieg trasy, noclegi, transport bagaży, sygnalizacji i pilotażu pielgrzymów, uczestnictwo Sióstr Jezusa Miłosiernego. Nie został wyznaczony termin wizytacji parafii celem rozmów z gospodarzami  (proboszczami). Zakończenie spotkania – kilka minut przed 1500.
Godzina Miłosierdzia – jej przebieg z jedną zmianą: zamiast modlitwy o uproszenie łask za przyczyną św. Faustyny, rozpoczynamy nowennę o beatyfikację sł. B. ks. Michała Sopoćko i modlitwę za jego przyczyną o cud uzdrowienia dla s. Janiny Łąckiej (Służebniczki NMP), rodzonej siostry ks. Czesława W związku z tą sprawą, lider telefonicznie powiadamia przełożoną Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu – s. Celinę Kondracikowską i w Białymstoku – s. Izabelę Różycką z prośbą o modlitwę w intencji chorej s. Janiny za przyczyną sł. B. ks. Michała Sopoćko.
Dla lidera naszej Wspólnoty jest to kolejna 31 rocznica I Komunii Świętej. Przyjęcie Ciała Pana Jezusa odbyło się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – w dzisiejszej Katedrze – gdzie duszpasterzowali OO Franciszkanie (OFM).

12.05.2000 – piątek
Msza Św. w int. Szerzenia Miłosierdzia Bożego i gorliwość apostolską dla członków Wspólnoty zostaje odprawiona tym razem w kaplicy Chrystusa Króla przez ks. Czesława z  uwagi na udzielany w tym czasie Sakrament Bierzmowania w kościele przez ks. bp seniora Ignacego Jeża. Jedną z 340 bierzmowanych była Karolina Kaźmierczak – członek naszej grupy.
Godzinki ku czci Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. w kaplicy poprowadziła p. Teresa Wiktorowska w intencji przyjmujących Sakrament Bierzmowania.
W południe tego dnia lider bierze udział w 3 lekcjach katechezy dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych (E,A,B) Zespołu Szkół nr 6, na zaproszenie katechetki s. Maksymiliany. Poruszane tematy to objawienia Matki Bożej w Fatimie 1917 r.
W tym dniu Jan Paweł II nawiedza Fatimę aby dnia następnego, w 83 rocznicę tych wydarzeń beatyfikować Hiacyntę i Franciszka – świadków nadprzyrodzonych wydarzeń.

13.05.2000 - sobota
W Fatimie Ojciec Święty wynosi na ołtarze dwoje dzieci, świadków wydarzeń fatimskich – rodzeństwo Hiacyntę i Franciszka. Liturgiczne wspomnienie zostało określone na dzień 20 lutego (dzień śmierci Hiacynty).
W tym dniu zamiast rozważań drogi krzyżowej w Godzinie Miłosierdzia, ofiarujemy różaniec wynagradzający część II bolesną, (zgodnie z życzeniem Matki Bożej), przez wstawiennictwo bł. Hiacynty i bł. Franciszka.
Kontynuujemy nowennę w intencji chorej s. Janiny Łąckiej (dzień trzeci).
Pani Henryka Kaźmierczyk Mały Rycerz z Darłowa potwierdza zainteresowanie otrzymywanymi wiadomościami dotyczącymi Małych Rycerzy.

14.05.2000 – niedziela
Telefoniczna rozmowa z Kaliszem, najpierw z O. Aleksandrem Jacyniakiem dotyczącej organizowanych rekolekcji, a następnie rozmowa z s. Dorotą Michaluk ZSJM, która dotyczyła jej ewentualnej wizyty w Koszalinie 3-4.06.2000 r. (sobota – niedziela) i przeprowadzenia dnia skupienia dla Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
c.d. 14.05.2000

O wyżej wymienionych rezultatach rozmów i decyzjach tymczasowy animator Małych Rycerzy telefonicznie powiadamia p. Teresę Szachnowską – Małego Rycerza z Katedry a także listownie zostają przekazane informacje z Kalisza (z dn. 10.04.2000) oraz ogłoszenia organizowanych pielgrzymek: pieszej do Myśliborza i 9 – cio dniowej PIELGRZYMKI 2000 (m. in. do Wilna) dla PRZEDSTAWICIELI (zelatorów kół) Małych Rycerzy ośrodka Koszalin: p. Teresy Szejby ze Słupska, p. Leokadii Makselon ze Szczecinka i p. Henryki Kaźmierczyk z Darłowa.

15.05.2000 – poniedziałek
Opiekun wspólnoty i przewodnik II Pieszej Pielgrzymki ku czci Miłosierdzia Bożego Koszalin – Myślibórz powiadamia ekipę organizującą tę pielgrzymkę, na wyjazd dnia następnego celem poinformowania Proboszczów (gospodarzy) parafii leżących na trasie II PP Koszalin – Myślibórz.

16.05.2000 – wtorek
Św. Andrzeja Boboli – męczennika za wiarę
W dniu modlitw w int. Ojca Świętego po Mszy Św. o godz. 7:00 (w tym samym czasie sprawowana była Msza Św. w Myśliborzu zamówiona w int. Uczestników autokarowej pielgrzymki i ich rodzin w dniu 30.04.2000 r.),
przewodnik grupy ks. Czesław Łącki,
pilot – Stanisław Wiktorowski,
lider WMB – Wiesław Kaźmierczak,
najmłodszy członek WMB – Michałek Kaźmierczak, rówieśnik naszej Wspólnoty (5 lat), wyruszają na trasę II PP, aby powiadomić gospodarzy parafii o naszym zamierzeniu i prosić o pomoc.
Pierwszym postojem była parafia w Zegrzu Pomorskim. Tu nie zastaliśmy nikogo.
W Tychowie po krótkim oczekiwaniu spotkaliśmy ks. prob. Bogusława Piech, wracającego z apteki. Zostały wręczone ogłoszenia informujące o II PP jak i o spotkaniach naszej grupy modlitewnej.

W Połczynie Zdroju z uwagi na nieobecność ks. proboszcza, rozmawialiśmy z katechetą p. Januszem Zawadzkim przekazując nasze ogłoszenia. W drodze powrotnej zastaliśmy ks. proboszcza Bolesław Jewulskiego, który omówił z nami sprawę noclegu, posiłku i ewentualnego transportu bagaży do Drawska Pomorskiego.
W Ostrowicach ks. prob. Roman Śledź był w tym dniu dla nas nieosiągalny. Pozostawiliśmy nasze ogłoszenia.
Również plebania w Drawsku Pomorskim była zamknięta tego dnia dla naszej ekipy. Jednak i tu pozostawiliśmy ślad po naszej wizycie, umieszczając w drzwiach w/w ogłoszenia.

Storkowo w osobie ks. prob. Krzysztofa Brożyny (młodszy brat księdza to znany kolarz)  zostaje powiadomione. Ks. proboszcz informuje nas o zmianie „szefa” tej parafii, ale zapewnił nas o powiadomieniu swojego następcy.
W Ińsku mile przyjął nas ks. proboszcz Czesław Fryska, zapewniając udzielić niezbędnej pomocy.
W Reczu mieliśmy szczęście zastać gospodynię, przekazując jej niezbędne  informacje, a w drodze powrotnej bardziej szczegółowo poinformowany został ks. wikariusz, spieszący się na posługę liturgiczną do następnej parafii.
W Choszcznie w imieniu chorego (po operacji serca-by-passach) ks. proboszcza Henryka Przestackiego wysłuchał nas wikariusz ks. Marek Siedlecki.

W Pełczycach ks. proboszcz Robert Rażniewski, mimo przygotowań parafii w tym dniu do Sakramentu Bierzmowania przyjmuje ze zrozumieniem nasze propozycje mimo że w tym czasie (18-25.08) będzie nieobecny.
W Barlinku ks. prob. Bronisław Lose przyjął nas w refektarzu, a ss. Betanki poczęstowały nas kawą, herbatą i ciastkami. W przyjaznej, serdecznej rozmowie ks. Bronisław nawiązał do znajomości z ks. Kazimierzem Bednarskim będącej owocem wspólnych studiów seminaryjnych w pewnym okresie czasu, przekazując nam pozdrowienia tak dla ks. proboszcza naszej parafii, jak i dla obecnej przełożonej ss. Felicjanek przy naszej parafii – s. Karoliny.

Do Mostkowa przybyliśmy ok. godz. 15:00. Po serdecznej rozmowie z ks. Romanem Wiatrowskim, z inicjatywy ks. Czesława udaliśmy się do kościoła p.w. św. Antoniego, aby tam ofiarować koronkę do B.M. oraz 6 dzień nowenny o beatyfikację sł. B. Ks. Michała Sopoćko i modlitwy za jego przyczyną o cud uzdrowienia dla s. Janiny Łąckiej.
W Lipianach znaleźliśmy ks. prob. Jana Szczepańczyka przy pracach budowlanych plebani, a parafian przy dekorujących kościół z okazji zbliżającej się I Komunii Św.

Do Myśliborza przybyliśmy ok. godz. 16:00. Po przywitaniu się z Gospodarzem tego miejsca, Panem Jezusem Miłosiernym, zostaliśmy przyjęci przez s. Celinę Kondracikowską matkę przełożoną Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wymieniając swoje uwagi, zostaliśmy obdarowani materiałami apostolsko-informacyjnymi na II PP (foldery, obrazki, pocztówki z Sanktuarium Myśliborskiego). Kustosza ks. Mariana Kucharczyka nie zastaliśmy, zostawiając jednak na ręce wikariusza nasze „informatory”.
Modlitwą w celu uzyskania odpustu w kościele stacyjnym p.w. Krzyża Św. do którego przybywał i modlił się sł. B. ks. Michał Sopoćko, pragnęliśmy pożegnać się z tym miejscem. Wracając, wstąpiliśmy na chwilę odwiedzić naszą znajomą chorą p. Stanisławę Sadowską, szykującą się do kościoła. Nasz kierowca zaofiarował się podwieźć chorą znajomą do kościoła. Drugim uczynkiem miłosierdzia ks. Czesława było odwiedzenie rodziny zmarłego parafianina z Mostkowa (w następstwie wypadku przy pracy).
W drodze powrotnej nawiedziliśmy jeszcze te parafie w których nie zastaliśmy proboszczów m. in. Recz, Drawsko Pomorskie, Ostrowice, Toporzyk, Połczyn Zdrój.
Na miejsce do Koszalina – dzięki Bogu - przyjechaliśmy ok. 22:00. Chwała Panu!

17.05.2000 – środa
Na spotkaniu formacyjnym zostają podjęte decyzje dotyczące DNIA SKUPIENIA w naszej parafii i programu wizyty s Doroty Michaluk.

18.05.2000 - czwartek
80 rocznica urodzin papieża – Jana Pawła II
Z tej okazji lider pisze list z życzeniami, prosząc o apostolskie błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty. Tego dnia spotkanie lidera Wiesława z p. Teresą Szachnowską, w którym zostają przekazane i omówione szczegółowe informacje dotyczące wizyty w Katedrze s. Doroty Michaluk z Sekretariatu  Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu.

19.05.2000 – piątek
Z Kalisza otrzymujemy korespondencje, w której jest list i informacje o rekolekcjach zamkniętych dla Wspólnoty Małych Rycerzy oraz album Kaliskiego Sanktuarium Miłosiernego Serca Jezusowego. Powyższe informacje zostają natychmiast przekazane grupie Małych Rycerzy z Katedry na ręce p. Teresy Szachnowskiej. Grupa Małych Rycerzy z Katedry w tym dniu miała „swoją” Mszę Św., a po niej spotkanie informacyjne.

19-21.05.2000 - piątek -niedziela
Pielgrzymka do Częstochowy zorganizowana przez  S. Maksymilianę – felicjankę – na zaproszenie organizatorów Krajowego Kongresu Powołań. W 48 osobowym składzie autokarowej pielgrzymki znaleźli się członkowie naszej Wspólnoty: Wiesław i Michał Kaźmierczak, Józef Łębkowski, Regina Marianna Napiórkowska, Halina Burdach, Janina Koblańska oraz opiekun ks. Czesław Łącki. W czasie nawiedzenia Doliny Miłosierdzia, lider i jego syn Michał zostali zaproszeni do odmówienia Koronki do M.B. przez Radio „FIAT”- diecezjalną rozgłośnię transmitującą tę modlitwę z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Godzinie Bożego Miłosierdzia.
W pielgrzymce  uczestniczyli członkowie wspólnoty modlitewnej ku czci Ducha Świętego z Katedry pod opieką ks. Grzegorza Marciszewicza, którzy w tym samym czasie mieli na Jasnej Górze swój coroczny Kongres. Siostra Maksymiliana w drodze powrotnej informuje uczestników pielgrzymki o Mszy Św. zamówionej w int. Pielgrzymów i ich rodzin, oraz ofiaruje obrazki Miłosierdzia Bożego.

22.05.2000 – poniedziałek
Początek Nowenny do Bożego Miłosierdzia. W kaplicy Chrystusa Króla w Godzinie Miłosierdzia rozpoczynamy nowennę do B.M. w intencji owocnego uczestnictwa Małych Rycerzy i czcicieli Miłosierdzia Bożego w dniu skupienia (3-4.czerwca z s. Dorota Michaluk) oraz w organizowanych rekolekcjach w Kaliszu i w Sesji o Miłosierdziu Boga w Myśliborzu.

24.05.2000 – środa
Zostaje napisany list do Sekretariatu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu, kierowany na ręce s. Doroty Michaluk przez lidera naszej grupy, informujacy o programie dnia skupienia. W dniu tym ułożony zostaje program dnia skupienia dla naszej Wspólnoty. Termin wyznaczony jest na I niedzielę m-ca tj. 4.06.2000 r. od godz. 9:00 do ok. godz. 16:15.

25.05.2000 – czwartek
Do reprezentantów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego naszego ośrodka zostają wysłane listy zawierające fotokopie listu z Kalisza, informacje o terminach rekolekcji dla Małych Rycerzy w kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego oraz program dnia skupienia w naszej parafii. A oto wybrani Mali Rycerze do dalszego przekazania informacji:
1.    Kuźma Janina – Sianów            5. Napiórkowska Regina – Koszalin - Katedra
2.    Makselon Leokadia – Szczecinek   6. Kazimierczyk Henryka - Darłowo
3.    Szejba Teresa – Słupsk            7. Szachnowska Teresa – Koszalin - Katedra
4. Skrzyszewska Apolonia –Białogard  8. Polańska Krystyna – K-lin – Św. Kazimierz

27.05.2000 – Sobota
Święcenia kapłańskie w Kołobrzegu. W Roku Jubileuszowym, diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska „zasilona” zostaje siedemnastoma kapłanami (jeden z nich – ks. Dariusz Pęczak – jest naszym parafianinem, i jeszcze tego dnia, o godz. 18:00, w naszej świątyni sprawuje Mszę Św. prymicyjną). Patronem tego kursu jest święta Faustyna Kowalska – to szczególny znak dla tego Roku JUBILEUSZOWEGO – Roku Łaski i Miłosierdzia, także dla naszej grupy modlitewnej. Na uroczystościach przyjęcia święceń jest obecny lider oraz kilku członków naszej Wspólnoty.
S. Dorota Michaluk w telefonicznej rozmowie z liderem potwierdza swój przyjazd do Koszalina i naszej parafii.

28.05.2000 – Niedziela
W ogłoszeniach parafialnych została podana informacja o DNIU SKUPIENIA naszej grupy w niedzielę 4 czerwca od godz. 9:00. O godz. 14:45 w kościele, czcicielka B.M. p. Teresa Wiktorowska prowadzi kolejny 6 dzień nowenny do B.M. w intencji owocnego dnia skupienia i licznego udziału Małych Rycerzy i czcicieli B.M. w rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu i w sesji o miłosierdziu Boga w Myśliborzu.

29.05.2000 – poniedziałek
Z Gorzowa Wielkopolskiego, s. Dominika Steć – animatorka czcicieli  Miłosierdzia Bożego – przysyła list oraz legitymacje członkowskie dla czcicieli z parafii p.w. św. Kazimierza:

30.05.2000 – wtorek
W Wilnie w kościele p.w. Ducha Św. zostaje odprawiona Msza Św. w intencji: O Bożą Opatrzność i owoce dla organizowanej 9-cio dniowej pielgrzymki z Koszalina do Wilna (22-30 lipca 2000 r.) i jej uczestników oraz uczestnictwo. w niej  pielgrzymów według woli Bożej”.  Msza św. zostaje zamówiona dzięki Halince Pupkiewicz z Wilna, która gościła w naszej parafii wraz z innymi koleżankami i kolegami z polskiej szkoły w Wilnie na zaproszenie naszego ks. prob. Kazimierza Bednarskiego.

31.05.2000 – środa
Nawiedzenie NMP
Ostatni dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego w intencji owocnego dnia skupienia i licznego udziału Małych Rycerzy i czcicieli B.M. w rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu i w sesji o miłosierdziu Boga w Myśliborzu. Spotkanie formacyjne z dominowane zbliżającym się DNIEM SKUPIENIA. Zostaje wybrana „Marta” (p. Halina Burdach) – osoba odpowiedzialna i koordynująca spotkanie przy kawie, herbacie i cieście, podczas przerwy jednio-dniowego spotkania Małych Rycerzy MSJ i czcicieli Miłosierdzia Bożego.
2/3.06.2000 - piątek / sobota
Adoracja nocna w intencji dusz cichych, pokornych i małych dzieci (zob. 6 dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia), jest naszym cyklicznym wynagrodzeniem NSP Jezusa i NS Maryi.   W czasie tej adoracji kończymy trzy 9 – cio miesięczne nowenny:
1.    Do Serca Pana Jezusa (z książeczki Krzyż naszą ucieczką).
2.    Do Najświętszej Eucharystii.
3.    Do Anioła Stróża Polski.

C Z E R W I E C 2000

3.06.2000 - Sobota
S. Dorota Michaluk w Koszalinie. Prosto z dworca PKP s. Dorota w towarzystwie skarbnika p. Stanisława Wiktorowskiego, lidera p. Wiesława Kaźmierczak i najmłodszego członka Wspólnoty –5 - letniego Michała , udają się do Katedry. Tam po Mszy Św. zostaje zorganizowane spotkanie z grupą Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Spotkanie rozpoczęte zostaje modlitwą – Koronką do B.M. W spotkaniu w salce 103 bierze udział 17 osób, w tym  proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Tadeusz Piasecki, który w swojej wypowiedzi zapewnił o przydzieleniu kapłana - opiekuna duchowego dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy tej parafii. Liderem grupy Małych Rycerzy przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP zostaje p. Teresa Szachnowska, a animatorem Małych Rycerzy w całym ośrodku Koszalin p. Wiesław Kaźmierczak (wskazani przez s. Dorotę).

4.06.2000 – niedziela
Dzień skupienia dla Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęcie według programu w kaplicy Chrystusa Króla przez opiekuna ks. Czesława Łąckiego. Z błogosławieństwem Pana Jezusa w Hostii Św. udajemy się do Szkoły Katolickiej, uczestnicząc w dalszej części programu.

 • W tym czasie w kościele neoprezbiter ks. Krzysztof  Karwasz, który miał praktykę diakońską w naszej parafii (uczestniczył w naszych adoracjach), rozpoczynał Mszę Św. prymicyjną. Kurs ks. Krzysztofa za swojego patrona obrał s. Faustynę Kowalską. Z tej racji, w imieniu naszej Wspólnoty i opiekuna ks. Czesława – lider p. Wiesław wyraża życzenia, wręcza kwiaty i książkę biograficzną sługi Bożego ks. Michała Sopoćko jako wzór apostoła Miłosierdzia Bożego. Na prymicyjne błogosławieństwo zostają zaproszeni wszyscy uczestnicy dnia skupienia.
 • Kontynuując dzień skupienia, s. Dorota przedstawiła materiały pogłębiające duchowość (m. in. kazania pasyjne ks. Zdzisława Pałubickiego pt. Miłosierdzie Boże ujawnione w 5 Ranach duchowych Jezusa, na które zostało złożone największe zapotrzebowanie oraz informacyjne - album Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu.
 •  Około godz. 13:00 przy kawie, herbacie i cieście kontynuowane są rozmowy „nie dokończone”. Wszystkim członkom Wspólnoty zaangażowanym w zorganizowanie agappy na czele z p. Haliną Burdach należą się słowa uznania. Bóg zapłać! 
 • Ponowne spotkanie dotyczy ściśle Małych Rycerzy. S. Dorota dzieli się informacjami dotyczącymi sytuacji Małych Rycerzy, związku p. Zofii Grochowskiej z Sekretariatem itp. itd.
 • W tym czasie czciciele Miłosierdzia Bożego odmawiają różaniec w kaplicy Chrystusa Króla. Wspólną modlitwą - litanią do Serca Pana Jezusa – kończymy spotkanie udając się do kościoła na Mszę Św., na której usłyszeliśmy słowo Boże z ust ks. kustosza Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – ks. Henryka Romanika, głoszącego tego dnia kazania dotyczące koronacji obrazu z Sanktuarium na Górze Chełmskiej, którego kopia GOŚCIŁA tego dnia w naszej świątyni.
 • Po Mszy Św. akt ofiarowania się Boskiemu Miłosierdziu (poprowadzony przez ks. Czesława) i wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego (klęcząc na stopniu komunijnym) uczestników dnia skupienia kończy pierwsze spotkanie Małych Rycerzy MSJ i czcicieli Miłosierdzia Bożego ośrodka Koszalin. Udzielonym kapłańskim błogosławieństwem przez ks. Czesława Łąckiego, zostajemy rozesłani do swoich domów.

7.06.2000 - środa
Siostra Elżbieta Fedorowicz (ZSJM) pisze z Białegostoku, że jest bardzo zaangażowana w proces beatyfikacyjny sł. B. ks. Michała Spoćko. S. Elżbieta służy nam bezinteresowną pomocą w zorganizowaniu posiłków i noclegu w miejscu życia i śmierci spowiednika św. Faustyny i gorliwego apostoła Miłosierdzia Bożego.
Spotkanie formacyjne tego dnia rozpoczęte koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji solenizanta tego dnia – Wiesława Kaźmierczaka – lidera naszej Wspólnoty. Temat wiodący dotyczył uroczystości zesłania Ducha Świętego.

8.06.2000 - czwartek
Z Kalisza s. Dorota Michaluk przysyła wg listy zamówień 25 egzemplarzy kazań pasyjnych – książeczek autorstwa ks. Zdzisława Pałubickiego (TJ) pt. Miłosierdzie Boże ujawnione w Pięciu Ranach duchowych Jezusa oraz teksty pieśni miłosierdziowych wg prośby lidera.

9.06.2000 – II piątek
Msza Św. w int. Szerzenia Miłosierdzia Bożego i gorliwość apostolską dla członków wspólnoty – odprawiona została w kościele. Po Mszy Św. godzinki o Bożym Miłosierdziu w intencji nawrócenia grzeszników i o Miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych, śpiewane według tekstów wyświetlanych przez rzutnik – po raz pierwszy!!!

14.06.2000 – środa
W kaplicy adoracji, w Godzinie Miłosierdzia rozpoczynamy nowennę do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny oraz owocnej pielgrzymki do Lichenia (24-25 czerwiec).

16.06.2000 – piątek
Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z Katedry, gromadzą się na „swojej” Mszy Św., a po niej na comiesięcznym spotkaniu formacyjno–organizacyjnym w salce 103. W spotkaniu bierze udział 16–osobowa grupa pod przewodnictwem lidera tej wspólnoty – p. Teresy Szachnowskiej. Celem właściwego funkcjonowania Koła Małych Rycerzy zostali wyznaczeni: skarbnik – p. Stefan Hora i sekretarz – p. Władysława Kasa.

4-25.06.2000 – sobota /niedziela, św. Jana Chrzciciela
Dwudniowa autokarowa pielgrzymka do Lichenia w intencji Polski – Ojczyzny naszej. Decyzję o tej okolicznościowej pielgrzymce podjęto już 28 marca, zamawiając noclegi i autokar. Okazało się jednak, że chętnych jest znacznie więcej, stąd zorganizowany zostaje dodatkowy autokar, co w końcu daje 100 osobową grupę (!) reprezentującą nasze koszalińskie parafie, a także z poza miasta. Mszą Św. o godz. 7:00 w intencji pielgrzymów i ich rodzin rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie. Uroczystego błogosławieństwa udzielił główny celebrans ks. Roman Gałka. Brak profesjonalnej opieki duchowej zostaje  “załatany” przez br. Józefa Łebkowskiego i br. Wiesława Kaźmierczak.
Po zajęciu miejsc i sprawdzeniu listy obecności wyruszamy na trasę o godz. 8:00. Dodatkowym  miejscem naszego pielgrzymowania jest klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Po przywitaniu się z Panem Jezusem, kleryk MŚR Mariusz Szczepkowski (pochodzący z naszej diecezji) przybliża nam historię tego miejsca, a także samego zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. O godz. 15:00 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela (patron także tego dnia) i Pięciu Pierwszych Męczenników Polskich: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna  odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i zaraz po niej wyruszamy do lasku w Grąblinie – miejscu objawień Bolesnej Królowej Polski. Przygotowani w znaki (pasyjny Krzyż Serca Jezusowego i znak z napisem KOSZALIN, parafia pw. Ducha Świętego)  i stosowne nagłośnienie, w lasku grąblińskim rozważamy Mękę Pańską, następnie przez ucałowanie Pasyjnego Krzyża Serca Jezusowego czcimy Rany Zbawiciela, po czym jedziemy na kwatery do Lichenia. O godz. 21:00 uczestniczymy w apelu i procesji z obrazem Matki Bożej Licheńskiej z kościoła Św. Doroty do kaplicy Trójcy Świętej, gdzie odmówiliśmy Różaniec św. oraz wysłuchaliśmy katechezy dotyczącej spowiedzi świętej. Powrót ok. godz. 23:00 z procesją do kościoła Św. Doroty kończmy pierwszy dzień naszej pielgrzymki.

L I P I E C 2000

25.06.2000 – niedziela,
Matki Bożej Królowej Pokoju z Miedjugorje.
W tym dniu o godz. 9:00 uczestniczymy we Mszy Św. przed cudownym obrazem Bolesnej Królowej Polski, a o godz. 12:00 na placu przed budowaną bazyliką - w głównych uroczystościach poświęcenia i chrztu dzwonu, o nazwie Maryja Bogarodzica, największego w Polsce i 3 w Europie, którym przewodniczy nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Józef Kowalczyk. Obecny jest prezydent Lech Wałęsa. Na zakończenie Mszy Św. procesja z Najświętszym Sakramentem i udzielone błogosławieństwo rozsyłają pielgrzymów do domów. Powrót z małymi przygodami (na 2 godziny zginęła nam jedna z pątniczek, opóźniony wyjazd – zablokowane drogi przez liczne pojazdy osobowe i autokarowe, mała awaria jednego z dwóch naszych autokarów) zakończył się ok. godz. 100 w Koszalinie.

1.07.2000 - I sobota miesiąca
Święto Najdroższej Krwi Chrystusa, wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
IV Piesza Pielgrzymka zawierzenia naszej grupy modlitewnej Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej. O godz. 15:00 w kaplicy adoracji (Chrystusa Króla) pod przewodnictwem opiekuna ks. Czesław Łąckiego odnawiamy akt poświęcenia Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego NSP Jezusa i NS Maryi, następnie koronka do Bożego Miłosierdzia, rozważenie męki Pańskiej i błogosławieństwo Króla Miłosierdzia (Najświętszym Sakramentem) wysyła zgromadzonych uczestników z kilku parafii Koszalina i Słupska na trasę, która tego roku wiodła z parafii pw. Ducha Św. dalej ulicami Wańkowicza, Buczka, Piłsudskiego do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Podczas marszu w pochmurnej, deszczowej pogodzie odmawiamy cały Różaniec Święty w intencjach liczebnego i duchowego rozwoju Małych Rycerzy MSJ i czcicieli M.B. w parafii, mieście , diecezji i całej Polsce, a także w intencjach uczestników tej pielgrzymki. Na Górze Chełmskiej jesteśmy ok. godz. 17:00. Wyjątkowo (pomimo deszczu) tego dnia kaplica staje się ciasna. Oprócz naszej ok. 30 osobowej grupy przybyła tu grupa Odnowy w Duchu Świętym z Katedry oraz pielgrzymi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. (nawiedzając to miejsce co miesiąc I – sze soboty). Jeszcze przed wspólną Eucharystią nasza grupa dokonuje aktu zawierzenia Matce Bożej, a po Mszy Św. dziękujemy razem odmawiając 3x Zdrowaś Maryjo...

2.07.2000 – niedziela
Godna odnotowania jest co miesięczna Msza Św. wynagradzająca za grzechy nasze i całego świata gromadząca w tym dniu pełną kaplicę wiernych, nie mogących uczestniczyć w Eucharystii w kościele z uwagi na przeniesienie tej Mszy Św. z godz. 15:00 na godz. 19:30 w okresie wakacji.
Również głoszone Słowo Boże tego dnia było przez ks. Proboszcza z nowo powstałej parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu ze Szczecinka kwestującego w naszej parafii na budowę świątyni. Ksiądz kaznodzieja poprowadził także koronkę do Miłosierdzia Bożego.

7.07.2000 – I piątek miesiąca
Święto Najświętszej Głowy Jezusa – Siedliska Bożej Mądrości
Adoracja za czcicieli Bożego Miłosierdzia.(7 dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego) gromadzi mimo okresu urlopowo – wakacyjnego średnią ilość uczestników (40-50 w kulminacyjnym punkcie jakim jest Msza Św. w intencji Ojczyzny (2400) i przebiegała według programu.

12.07.2000 - środa
Sprawozdanie napisane przez lidera naszej Wspólnoty, zostaje przesłane na ręce s. Dominiki Steć – animatorki Czcicieli Bożego Miłosierdzia w Gorzowie Wlkp.

22.07 – 30.07.2000
III AUTOKAROWA PIELGRZYMKA SZLAKIEM Bożego miłosierdzia i sanktuariów Maryjnych
L.P.    DZIEŃ TYGODNIA, DATA    MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMKOWE
1. SOBOTA, 22.07.2000    (1) Koszalin – (2)Toruń – (3)Płock – (4)Niepokalanów (nocleg);
2. NIEDZIELA, 23.07.2000 (4)Niepokalanów –(5) Warszawa –(6) Kodeń (nocleg);
3. PONIEDZIAŁEK, 24.07.2000 (6)Kodeń –(7) Pratulin – (8)Janów Podlaski – (9)Białystok (nocleg);
4. WTOREK, 25.07.2000 (9)Białystok – (10)Święta Woda – (11)Suchowola –(12)Różanystok -  (13)Augustów – Studzieniczna – (14)Sejny (nocleg);
5. ŚRODA,26.07.2000 (14)Sejny –(15)Ogrodniki – (16)Wilno – Cmentarz Rossa (nocleg poza Wilnem)
6. CZWARTEK, 27.07.2000 (16)Wilno – (17)Troki – (18)Mariampol – (19)Kalwaria – (15)Ogrodniki – (14)Sejny (nocleg);
7. PIĄTEK, 28.07.2000 (14)Sejny – (20)Wigry – (21)Suwałki – (24)Gierłoż (Wilczy Szaniec) – (23)Święta Lipka (nocleg);
8. SOBOTA, 29.07.2000    (23)Święta Lipka – (25)Stoczek Warmiński – (26)Gietrzwałd – (27)Zielonka Pasłęcka (nocleg);
9. NIEDZIELA, 30.07.2000 (27)Zielonka Pasłęcka – (28)Elbląg – (29)Malbork – (30)Pelplin – (31)Gdańsk Matemblewo – (1)Koszalin.
Kolejna, trzecia już, autokarowa pielgrzymka zorganizowana przy pomocy Bożej Opatrzności przez pana Józefa Łebkowskiego z poparciem duchowo-modlitewnym i czynnym Wspólnoty Bożego Miłosierdzia działającej przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie, przebiegać miała szlakiem kultu Miłosierdzia Bożego i Sanktuariów Maryjnych znajdujących się w północno-wschodniej części Polski a także na terenie Litwy. Była to więc pielgrzymka zagraniczna, co wymagało od naszego „prezesa” (przydomek p. Józefa z I pielgrzymki) znacznie więcej zabiegów organizacyjnych. Przede wszystkim charyzmat jakim jest obdarowany przez Ducha Świętego szef pielgrzymki, wspierany wiarą i modlitwą przyczynił się do godnych owoców, które w pełni poznane zostaną w wieczności – za to niech będzie Bóg uwielbiony! Chwała Panu!
A oto uczestnicy tej jubileuszowej pielgrzymki:
L.p.    Nazwisko i imię    miejscowość
1.        AUGUSTYN Zygmunt    Koszalin
2.        DULLEK Alicja    Koszalin
3.        DULLEK Jan    Koszalin
4.        FUTYMA Elżbieta    Koszalin
5.        GARCZYŃSKA Jadwiga    Koszalin
6.        GRYCHUTA Ryszard    Szczecin
7.        JAKUBIAK Cecylia    Koszalin
8.        JAKUBOWSKA Małgorzata    Koszalin
9.        JAKUBOWSKI Krzysztof    Koszalin
10.        JANUSZEWSKA Bogusława    Koszalin
11.        JUREWICZ  Eugenia        Koszalin
12.        KALITA Danuta        Sianów
13.        KAMIŃSKA Janina    Koszalin
14.        KAŹMIERCZAK Barbara    Koszalin
15.        KAŹMIERCZAK Iwona    Koszalin
16.        KAŹMIERCZAK Kamila    Koszalin
17.        KAŹMIERCZAK Karolina    Koszalin
18.        KAŹMIERCZAK Michał    Koszalin
19.        KAŹMIERCZAK Wiesław    Koszalin
20.        KIELAR  Stanisława    Koszalin
21.        KLIMAS  Marianna    Szczecin
22.        KOZIARSKA  Ewa    Kępice – Łuszki
23.        KRAJEWSKA Maria        Koszalin
24.        KRASKA Maria    Elbląg
25.        KRAWCZYK Maria    Koszalin
26.        KUNZ Katarzyna    Koszalin
27.        KUNZ Michał    Koszalin
28.        KWOLEK Teresa        Łańcut
29.        LANGOWSKA Aniela    Koszalin
30.        LESZKO Maria    Koszalin
31.        ŁĄCKI Czesław - ksiądz    Koszalin
32.        ŁEBKOWSKA Kazimiera    Wadowice
33.        ŁEBKOWSKI Józef    Koszalin
34.        MARSZAŁEK Adela    Koszalin
35.        MATUSEWICZ Teresa    Koszalin
36.        MIELNIK Halina        Koszalin
37.        NALBACH Sylwia    Suwałki
38.        NOWICKI Marian    Koszalin
39.        OLECHNOWICZ Irena    Koszalin
40.        PIEC Jolanta    Koszalin
41.        PIEC Monika    Koszalin   
42.        POLECHOŃSKA Janina    Koszalin
43.        RYWACKA Janina    Koszalin   
44.        WALUK Genowefa    Koszalin
45.        WIKTOROWSKA Teresa    Koszalin
46.        WIKTOROWSKI Stanisław    Koszalin
47.        WOJTACH Teresa    Koszalin   
48.        WOJTKIEWICZ Dorota    Koszalin
49.        WOŹNICKA Barbara    Koszalin
50.        ŻMUDA – TRZEBIATOWSKI Marek - kierowca    Koszalin
Najważniejszymi miejscami dla Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia, uczestniczących w tej III autokarowej 9 – cio dniowej PIELGRZYMCE 2000 były miasta Płock. Warszawa, Białystok i Wilno – miejsca życia apostołów Bożego Miłosierdzia św. Faustyny (Płock, Warszawa, Wilno), i sł. B. ks. Michała Sopoćko (Wilno, Białystok). Nie mniej godne uwagi były Sanktuaria Maryjne (Kodeń, Św. Woda, Różanystok, Studzieniczna, Sejny, Wilno, Św. Lipka, Gietrzwałd, Stoczek Klasztorny, Gdańsk-Matemblewo), a także inne miejsca np. w Toruniu Radio Maryja (gdzie pamiątkowego wpisu dokonał sam o. Tadeusz Rydzyk), w Niepokalanowie Panorama Tysiąclecia, w Warszawie galeria obrazów im. Jana Pawła II, Powązki, cmentarz wojskowy, w Augustowie rejs statkiem (którym płynął Ojciec Św.) po wodach augustowskich, w Wigrach klasztor cysterski w którym odpoczywał Jan Paweł II w 1999 r., w Gierłoży miejsce zamachu Hitlera – kwatera która miała być bezpieczna – i to co po niej dzisiaj pozostało. Zostało ustalone po pielgrzymkowe spotkanie na dzień 12.09.2000 (wtorek, po Mszy św. o godz. 18:00)

24.07.2000 – poniedziałek
Z Gorzowa Wielkopolskiego pisze do nas s. Dominika Steć.

25.07.2000 – wtorek
Z Sekretariatu Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu z dobrymi wiadomościami pisze do nas s. Dorota Michaluk.

29.07.2000 – sobota
Poste Vaticane (Poczta Watykańska) przesyła w imieniu papieża Jana Pawła II podziękowanie  za przesłane życzenia i dowody pamięci na dzień 18 maja, zwłaszcza za ofiarowaną w Jego intencjach modlitwę.

31.07.2000 – poniedziałek
Od nieznanej nam czcicielki p. Krystyny z parafii pw. Św. Kazimierza otrzymujemy list z prośbą o wsparcie modlitewne, a także o zamówienie Mszy Św. w Myśliborzu w intencji: Umocnienia mnie i mojej Rodziny na dalsze drogi życia. 

S I E R P I E Ń 2000

  4/5.08.2000 – I PIĄTEK/I SOBOTA
Adoracja za dusze w czyśćcu cierpiące – 8 miesiąc nowenny do Miłosierdzia Bożego. Mszę Świętą za Ojczyznę o godz. 24:00 sprawował ks. Roman Gałka. Przed północą na Adorację przybyli: ks. proboszcz Kazimierz Bednarski i ks. Henryk Korża – krajowy duszpasterz trzeźwości.

6.08.2000 – niedziela
Przemienienie Pańskie
Pierwsze spotkanie przed II Pieszą Pielgrzymką ku czci Bożego Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborza. Co miesięczna Msza Św. w intencji: Wynagrodzenia Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata oraz o nawrócenie grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny. Po Mszy Św. koronka do B.M., a po niej spotkanie przed pielgrzymkowe poprowadzone przez naszego opiekuna ks. Czesława, a zarazem przewodnika II PP ku czci Bożego Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborza w dniach 18-25.08.2000 R.P.  Na razie jest niewielu chętnych pątników (ok. 20 osób). Ufamy Panu że na wyznaczone 16 sierpnia drugie spotkanie przed pielgrzymkowe uczestników II PP będzie więcej. W intencji II PP przed Mszą Św. odmówiliśmy część radosną Różańca św.
9.08.2000 – wtorek
Pani Leokadia Makselon, zelatorka koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Św. Rozalii w Szczecinku -– pisze w odpowiedzi na otrzymane wiadomości z Kalisza. W imieniu naszej Wspólnoty, lider Wiesław Kaźmierczak pisze list do Sekretariatu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa w Kaliszu, w odpowiedzi na otrzymane informacje z Kalisza (list z Sekretariatu Małych Rycerzy MSJ z 25 lipca).

11.08.2000 – II piątek
Msza Św. w kościele w intencji: Szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i diecezji oraz gorliwość apostolską dla Kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tej Wspólnoty. Po Mszy Św. godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia poprowadzone po raz drugi przez p. Teresę Wiktorowską w intencji nawrócenia grzeszników i Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących z prośbą o potrzebne łaski dla II PP z Koszalina do Myśliborza.

15.08.2000 – wtorek
Wniebowzięcie Matki Bożej
Koronacja Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej na Królową Przymierza

16.08.2000 środa
II spotkanie przed pielgrzymkowe II PP ku czci Bożego Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborza. Zostały wysłane powiadomienia do gospodarzy parafii na trasie II PP o uczestnictwie ok. 40 – osobowej grupy pielgrzymkowej. Wykonane zostały śpiewniki, biało-czerwone szarfy, znaczki (identyfikatory). Specjalnie na spotkanie przyjechał ks. Czesław Łącki, przebywający na urlopie wypoczynkowym.

18 – 25.08.2000 – II Piesza Pielgrzymka ku czci Bożego Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kolejna II PP staje się faktem. Po Mszy Św. o godz. 6:30 w kaplicy Chrystusa Króla 43 osobowa grupa wyrusza na trasę. Pierwszym naszym postojem jest Katedra. Tu wita nas ks. proboszcz Tadeusz Piasecki. Wspólnie odmawiamy koronkę do BM, otrzymujemy błogosławieństwo, krótko modlimy się przy sarkofagu Śp. ks. bp Czesława Domina i wyruszamy w kierunku Tychowa. Tu jako jedynym miejscu noclegowym śpimy w szkole. W innych miejscowościach miejsc noclegowych u gospodarzy było więcej niż... pątników. W parafii Toporzyk ks. Czesław przed Mszą Św. zgromadzonych parafian poinformował o naszej Wspólnocie BM, a także o nowych formach kultu BM przekazanych przez Pana Jezusa s. Faustynie. Rozdaliśmy obrazki z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz widokówki Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu otrzymane od s. Celiny Kondracikowskiej. W czasie VI etapu z Recza do Pełczyc zostajemy poinformowani o śmierci s. Janiny Łąckiej, rodzonej siostry naszego przewodnika ks. Czesława Łąckiego. Z oczywistych powodów ks. Czesław opuszcza nas w Choszcznie, przekazując przewodnictwo pielgrzymki liderowi wspólnoty Wiesławowi Kaźmierczakowi. Dzięki Bogu szczęśliwie dotarliśmy do Myśliborza o godz.11:45 w dzień urodzin św. Faustyny. Zostaliśmy przywitani przez ks. kustosza Mariana Kucharczyka i ks. bp Jana Gałeckiego. O godz. 12:00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w której jedno z czytań liturgicznych przeczytała nasza etatowa pielęgniarka – s. Janina Rywacka. Następnie mogliśmy posilić się przygotowanymi przez gospodarzy kanapkami. O godz. 15:00 w kaplicy klasztornej modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia, otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a następnie uczciliśmy relikwie św. Faustyny przez ucałowanie, po czym zajęliśmy miejsca w podstawionym autokarze, który miał nas zawieźć z powrotem do Koszalina. Reasumując. Należy się wielkie podziękowanie Panu Bogu za jego opiekę i błogosławieństwo i wszelkie łaski udzielone całej II PP. Za organizację, przebieg, trasę, pogodę, gościnność gospodarzy oraz wszystkich uczestników. Szczególnie za ks. Czesława, kleryka Mariusza, pielęgniarkę s. Janinę Rywacką, pilota br. Stanisława Wiktorowskiego, porządkowych, kwatermistrza – br. Józefa Łebkowskiego, śpiewaków, młodzież i starszych, za wszystkie dusze ofiarne. Bogu niech będą dzięki.

31.08.2000 – czwartek
4-ta rocznica konsekracji Biskupa Koszlińsko – Kolobrzeskiego, ks. bpa Mariana Gołębiewskiego. Z tej okazji ofiarujemy Mszę Św. w niżej wymienionej intencji o godz. 1800  w kościele:
„Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosiernej – podziękowanie za Ks. Biskupa Ordynariusza – Mariana Gołębiewskiego, z prośbą o potrzebne dary i błogosławieństwo Boże w szerzeniu Miłosierdzia Bożego i pełnienia woli Bożej w całej diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ”.
 Z Myśliborza pisze do nas s. Celina Kondracikowska ZSJM – matka przełożona.

W R Z E S I E Ń 2000

1/2. 09.2000 – I piątek/I sobota
Adoracja Króla Miłosierdzia. Wiodąca intencja – adoracja za usze oziębłe. Jest to 9 m-c wielkiej nowenny, którą ofiarujemy w int. Polski – Ojczyzny naszej.

3.09.2000 – I niedziela
O godz. 15:00 jak co m-c gromadzimy się w kaplicy Chrystusa Króla na Mszy św. w int. „Wynagrodzenia Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata” oraz o nawrócenie grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny. Tym razem zawitał do nas niespodziewany gość – śpiewak Andrzej Bator, dając świadectwo swojego życia duchowego, a jednocześnie zaśpiewał nam swój utwór o św. Faustynie. Po koronce do Bożego Miłosierdzia p. Andrzej na prośbę lidera p. Wiesława dokonuje pamiątkowego wpisu do naszej kroniki, następnie zostaje zaproszony do wizyty w mieszkaniu lidera naszej wspólnoty na dalsza rozmowę.

4.09.2000 – poniedziałek
Lider koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ze Szczecinka p. Leokadia Makselon zdaje relacje w kolejnym liście.

8.09.2000 – II piątek
Święto Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej
Spotkanie po pielgrzymkowe II Pieszej Pielgrzymki Koszalin – Myślibórz. Po Mszy Św. w int. Szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i diecezji oraz gorliwość apostolską dla Kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tej Wspólnoty wszyscy wierni mogli otrzymać smaczny chleb cebulkowy, a potem wraz z naszym opiekunem ks. Czesławem odśpiewaliśmy Godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia, po których udaliśmy się na wspomniane wyżej spotkanie z uczestnikami II PP. Tam przy herbacie, ciastach, owocach dzieliliśmy się wrażeniami, fotografiami oraz śpiewem. Na zakończenie odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

12.09.2000 – wtorek
Wspomnienie Imienia NMP
Spotkanie III autokarowej 9 – cio dniowej PIELGRZYMKI 2000. Podobnie jak 8.09.,po Mszy Św. dziękczynnej za III AP2000 udaliśmy się do salki nr 66 pod kościołem, by tam jeszcze raz spotkać się i podzielić naszymi wrazeniami, fotografiami a także nabyć kronikę z tej pielgrzymki napisaną przez Kamilkę, Karolinkę i Basię Kaźmierczak, bogatą w treści i opatrzoną w czarno-białe zdjęcia. Spotkanie zakończyliśmy litanią do imienia Maryi.

13.09.2000 – środa
Koronka do Bożego Miłosierdzia ma 65 lat. Św. Faustyna przebywała w Wilnie w okresie od 25 maja 1933 – 21 marca 1936, mieszkając w domu – daczy, który zachował się do dnia dzisiejszego. Właśnie w Wilnie Pan Jezus polecił s. Faustynie odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego. Było to w piątek 13 września 1935 r. Siostra Faustyna opisuje szczegółowo w swoim dzienniczku – zeszyt I (474) Anioła, wykonawcę gniewu Bożego oraz modlitwę słyszaną i odmawianą „z mocą wewnętrzną” (dz. I 475) przez s. Faustynę. Na drugi dzień usłyszała wewnętrznie słowa:
Ile razy wejdziesz do kaplicy – odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj... – Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz  na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie, na paciorkach Ojcze nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki mniej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (dz.476)  

14.09.2000 – czwartek
Podwyższenie Krzyża Świętego
W tym dniu dziękujemy za dar Koronki do BM we Mszy Św. o godz. 18:00 w naszej świątyni w int. W 65 – rocznicę ofiarowania ludzkości modlitwy – koronki do B.M. przez polską zakonnicę – Św. Faustynę Kowalską, podziękowanie Panu Jezusowi Miłosiernemu za wszystkie owoce tej modlitwy, z prośbą o Miłosierdzie Boże dla grzeszników.

15.09.2000 – III piątek
Matki Bożej Bolesnej
Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z Katedry mają swojego opiekuna. Po Mszy Św. w kościele św. Józefa o godz. 1700 w int. szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i gorliwość apostolską dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Św. Faustyny, apostołki Miłosierdzia Bożego, sprawowaną przez ks. Grzegorza Marciszewicza w koncelebrze, doszło do pierwszego spotkania z ks. opiekunem – Grzegorzem w salce 103, a następnie w salce św. Kazimierza. Obecnych było 17 osób.

19.09.2000 - wtorek
Wspomnienie Matki Bożej Saletyńskiej
Z okazji 63 rocznicy urodzin (22.09.1937 r.) J.E. ks. bp Mariana Gołębiewskiego listownie składamy życzenia solenizantowi wraz z egzemplarzem gazetki III Autokarowej PIELGRZYMKI 2000.

Od animatorki czcicieli Bożego Miłosierdzia z Gorzowa Wlkp. s. Dominiki Steć Otrzymujemy oficjalne zaproszenie na IV Ogólnopolski Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego 30 wrzesień / 1 październik 2000 r. (sobota/niedziela).

29.09.2000 – piątek
ŚŚ. Archaniołów św. Michała, św. Gabriela i  św. Rafała
W ramach 6 Diecezjalnego Kongresu Stowarzyszeń i Ruchów Katolickich jesteśmy współuczestnikami Drogi Krzyżowej w parafii pw. św. Ignacego Loyoli o godz. 20:00.
W parafii pw. św. Kazimierza o godz. 18:00 Msza Św. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia. 

30.09.2000 – sobota
I Piesza Pielgrzymka Małych Rycerzy w intencji OJCZYZNY
(Kościół Ducha Św. – kaplica MB Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej)
Piesza pielgrzymka za Ojczyznę. Z natchnienia Bożego zostaje zorganizowana I PP w int. Polski – Ojczyzny naszej z kościoła pw. Ducha Świętego na Górę Chełmską. O godz. 15:00 gromadzimy się przed Najświętszym Sakramentem na godzinie Bożego Miłosierdzia aby pod przewodnictwem ks. Czesława Łąckiego odmówić 2 dzień nowenny do B.M., Koronkę do B. M., drogę krzyżową oraz litanię Narodu Polskiego, po czym wraz z siostrą Iloną z Sanktuarium MB Trzykroć Przedziwnej wyruszyliśmy na trasę pielgrzymki (trasa taka sama jak 1 lipca podczas IV PP Zawierzenia M.B.) Podczas drogi odmówiliśmy I i II część Różańca Świętego, śpiewaliśmy a także poznaliśmy historię sanktuarium przedstawioną przez s. Ilonę. Jeszcze przed Mszą św. o godz. 18:00 w kaplicy wspólnie z Siostrami Szensztackimi odmówiliśmy III część Różańca Świętego. 

P A Ź D Z I E R N I K 2000

1.10.2000 - niedziela
IV Ogólnopolskie Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Tym razem w  wąskim gronie (27 osób) uczestniczymy z czcicielami m.in. z Myśliborza, Szczecina, Gdańska i innych miejscowości dołączając do tej grupy, która już drugi dzień bierze udział w zorganizowanym przez moderatora ks. Mariana Kucharczyka i Siostry Jezusa Miłosiernego spotkaniu Czcicieli B.M.
4.10.2000 - środa
Na spotkaniu formacyjnym, lider wspólnoty składa propozycję zmiany osobowej szefa Wspólnoty, proponując dotychczasowego sekretarza p. Stanisławę Kielar – Sujecką.

5.10.2000 – czwartek
Liturgiczne wspomnienie św. Faustyny
Naszą pamięcią i wdzięcznością jest ofiarowana Msza Św. i uczestnictwo w niej o godz. 18:00 w int. W 62 – rocznicę narodzin dla nieba Św. Faustyny Kowalskiej – podziękowanie Panu Jezusowi Miłosiernemu za  cały skarb  duchowych wskazówek  i  nowych  form  kultu  do  B.M.  zawartych  w  Dzienniczku św. Faustyny.

6/7.10.2000 - I piątek /I sobota
Adoracja za Ojczyznę
W związku z wyborami kandydatów na urząd prezydenta RP, tę adorację ofiarowaliśmy w intencji Polski: o mądrość i bojaźń Bożą dla narodu polskiego.

7.10.2000 - sobota
Królowej Różańca Świętego
Zakończyliśmy NOWENNĘ do B.M. za Ojczyznę, codziennie odprawianą o godz. 15:00 w kaplicy Chrystusa Króla, zapoczątkowaną 29.09.2000 r.

9/10.10.2000 - poniedziałek / wtorek
W Szczecinku, w parafii wojskowej p.w. św. Ignacego Loyoli odbyła się 24 godzinna adoracja w intencji Krakowskiej Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce i na świecie. Do udziału w adoracji tej zostaliśmy zaproszeni przez Małych Rycerzy: Ewę Jabłńską  i Helenę Sowińską – organizatorkę tej adoracji. Naszą wspólnotę reprezentowali p. Teresa Wiktorowska członek Wspólnoty Bożego Miłosierdzia przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie oraz Wiesław Kaźmierczak zelator koła i koordynator rejonowy Małych Rycerzy MSJ – uczestnicząc od godz. 18:00 do godz. 4:30.

13.10.2000 - II piątek
W tym dniu ofiarowane są Msze św. w dwóch świątyniach:

 • w kościele p.w. Ducha Świętego Wspólnoty Bożego Miłosierdzia w int.

Szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i diecezji oraz gorliwość apostolską dla Kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tej Wspólnoty. Tym razem nie śpiewaliśmy Godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia.

 • W Katedrze Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w int.

Szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i gorliwość apostolską dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Św. Faustyny, apostołki Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. i parafialnym nabożeństwie różańcowym odbyło się II co miesięczne spotkanie z ks. Grzegorzem Marciszewiczem – opiekunem duchowym Wspólnoty. Opiekun ustosunkował się do codziennie prowadzonej Godziny Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 przez grupę modlitewną w Katedrze.

 • W kościele św. Kazimierza odbyło się ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie ogodz.21:00

(Msza św. ze stosownym kazaniem, różaniec, procesja z figurką Matką Bożą Fatimską wokół kościoła).

15.10.2000 – niedziela
Spotkanie informacyjne - organizacyjne w mieszkaniu zelatora Małych Rycerzy MSJ z Katedry – Teresa Szachnowska. Ponadto w spotkaniu udział wzięli ks. Grzegorz Marciszewicz, ks. Czesław Łącki oraz animator lokalny Małych Rycerzy MSJ ośrodka rejonowego i zelator koła MR MSJ przy parafii pw. Ducha Św.– Wiesław Kaźmierczak. Ustalono, że zaplanowane spotkanie 5.11.2000 r. z  O. Zdzisławem Pałubickim – jezuitą z Kalisza oraz p. Zofią Grochowską z Tolkmicka odbędzie się w parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie.

17.10.2000 - wtorek
Został napisany list do Sekretariatu w Kaliszu informujący o spotkaniu 15 października oraz potwierdzenie spotkania się z przedstawicielami Sekretariatu 5 listopada.

25/26.10.2000 - środa / czwartek
Okolicznościowa 24 godzinna adoracja w kaplicy Chrystusa Króla
Zorganizowana z inspiracji Ducha Świętego we współpracy z Krakowską Wspólnotą dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa promującą Wielką Nowennę Adoracyjną Najświętszego Sakramentu trwającej od Święta Podwyższenia Krzyża (14 IX 2000) do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata (26 XI 2000) w różnych parafiach Polski, pragnących przeprowadzenia taki
w intencjach:   

 • Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce
 • Za Ojca Świętego, Biskupów, Kapłanów;
 • O miłosierdzie dla Polski – Ojczyzny naszej;
 • Za Radio Maryja;
 • Aby Kościół Tryumfujący pomógł nam pielgrzymującym do Niebieskiej Ojczyzny wypełnić Wolę Bożą.

Choć zabrakło nagłośnienia w niedzielnych ogłoszeniach i tak dziękujemy Ci Boże za ten dar wspólnej modlitwy z Mszą Św. o północy celebrowaną przez pierwszego opiekuna naszej grupy modlitewnej ks. Romana Gałkę w w/w intencjach.

30-31.10.2000 – poniedziałek – wtorek
Do zelatorów i Małych Rycerzy spoza Koszalina są wysłane zawiadomienia o spotkaniu informacyjnym Małych Rycerzy z przedstawicielami Sekretariatu Małych Rycerzy z Kalisza.

L I S T O P A D 2000

3/4 .11.2000 – I piątek / I sobota
Adoracja z Matką Miłosierdzia
Taka intencja ogólna przyświecała tej co miesięcznej cało nocnej modlitwie wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

5.11.2000 – niedziela
Spotkanie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Katedrze zostaje zapoczątkowane Mszą Św. o godz. 900 w intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, której przewodniczył ks. Zdzisław Pałubicki w koncelebrze z ks. Grzegorzem Marciszewiczem opiekunem Małych Rycerzy MSJ. W czasie Mszy św. O. Pałubicki wygłosił gościnne kazanie o Miłosierdziu Bożym nawiązując do ruchu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zapraszając wszystkich zasięgnąć informacji o tej Wspólnocie po Mszy św. do salki 103 na plebani.
W spotkaniu udział wzięło 57 osób w tym ekipa odpowiedzialna do współpracy Małych Rycerzy w osobach: ks. Zdzisław Pałubicki, s. Dorota Michaluk (po raz drugi w naszym mieście), oraz Zofia Grochowska z woli Pana Jezusa – Boże narzędzie w dziele Małych Rycerzy. Nadto na spotkanie przybyli zaproszeni Mali Rycerze z różnych miejscowości naszego regionu. Koszalin reprezentowało 35 osób (w tym 16 MR i opiekun koła MR z Katedry oraz 15 czcicieli Bożego Miłosierdzia); Sianów – 7 (6 MR); Słupsk – 5 (4 MR); Szczecinek – 4 (4 MR); Kalisz – 2 osoby (ks. Zdzisław i s. Dorota); Białogard, Darłowo, Świdwin, Tolkmicko (p. Zofia) i Elbląg (kierowca p. Zofii) po 1 osobie. Ze złożonych na dzień dzisiejszy 26 deklaracji – zgłoszeń 16 osób to nowi kandydaci na MR, natomiast 11 MR MB potwierdziło swoją przynależność do Wspólnoty Małych Rycerzy MSJ.
Dziwnym zbiegiem Bożej Opatrzności dnia  5 listopada 2000 r. minęło dokładnie 2 lata od spotkania się Wiesław K. i ks. Czesława Łąckiego z ks. Zdzisławem przebywającym w parafii Dobrzyca (niedaleko Koszalina), z którym  wówczas wstępnie rozmawialiśmy o ewentualnej wizycie w naszej parafii. Spotkanie w niedzielę 5.11.2000 r. należy uznać za udane z uwagi na zapoczątkowanie wspólnych wysiłków zmierzających do scalenia i uporządkowania w szeregach Małych Rycerzy. Jezu, Królu Miłosierdzia dziękujemy Ci za ten dar jedności i prosimy o ducha zgody, pokoju, pojednania i miłości wśród wszystkich Małych Rycerzy i księży opiekunów. Jezu. ufamy Tobie!
Jeszcze tego samego dnia koordynator lokalny Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego Wiesław Kaźmierczak kieruje list na ręce ks. proboszcza parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie – ks. dr Kazimierza Bednarskiego.Zostaje również skierowane podziękowanie do Sekretariatu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

8.11.2000 – środa
Ze Szczecinka zelatorka Małych Rycerzy MSJ p. Leokadia Makselon  w liście dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi minionego spotkania Małych Rycerzy w Katedrze.

13.11.2000 – poniedziałek
Drugi list zelatorki ze Szczecinka p. Leokadii chłodniejszy w tonie dotyczy odpowiedzi na zlecenie uaktualnienia listy członków  w kole Małych Rycerzy przy parafii p.w. Św. Rozalii w Szczecinku.

15-19.11.2000 R.P. – środa - niedziela
Rekolekcje zamknięte dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Sanktuarium Serca Jezusowego u księży jezuitów w Kaliszu, zgromadziły ostatecznie 33 osoby. W wypadku tej uczty duchowej, szkoda, że nie uczestniczyło więcej  przedstawicieli z  licznego koszalińskiego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy. W zamkniętych rekolekcjach uczestniczyły 9 Małych Rycerzy z naszego ośrodka rejonowego (8 z Koszalina i 1 z Sianowa). Udział także brała s. Zofia Grochowska – narzędzie Pana Jezusa w inicjowaniu ruchu Małych Rycerzy. Rekolekcje prowadziło 5 osób życia konsekrowanego -  księża: O. Aleksander Jacyniak –TJ, O. Mariusz Bigiel -TJ, O. Zdzisław Pałubicki -TJ Siostry zakonne s. Dorota Michaluk - ZSJM,  s. Jadwiga – ZSJM.Również s. Zofia Grochowska miała dany czas podzielenia się swoimi refleksjami, świadectwami. Konferencje poświęcone były m. in. takim tematom jak:

 • Pokorna obecność we wspólnocie Kościoła (O. Aleksander Jacyniak)
 • Karzące Miłosierdzie Boże (O. Aleksander Jacyniak);
 • Bóg jako Miłość Miłosierna; ufność w Bogu (s. Jadwiga);
 • Rozważania O. Zdzisława Pałubickiego;
 • Przygotowanie do owocnego przeżycia Sakramentu Pojednania (O. Mariusz Bigiel);
 • Boże Objawienie a objawienia prywatne. Kościół wobec objawień prywatnych (O. Mariusz Bigiel); 
 • Być Małym Rycerzem na mocy Sakramentu Bierzmowania (O. Mariusz Bigiel);

Codziennie po Mszy św. od godz. 19:00 do Apelu Jasnogórskiego (21:00)Adorowaliśmy Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Hostii Świętej. Piątek był dniem milczenia, była również możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. W sobotę w południe uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice św. Józefa. Oprócz modlitwy wspólnej (różaniec, droga krzyżowa, koronka do Bożego Miłosierdzia, godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia i o Niepokalanym Poczęciu NMP mogliśmy modlić się indywidualnie w kościele, kaplicy rekolekcyjnej, oratorium, w swoich pokojach (jedno i dwu – pokojowych) lub na spacerze po ogrodzie klasztornym. Pobyt rzeczywiście kosztuje tyle na ile stać danego uczestnika. Padła propozycja aby zamożniejsi Mali Rycerze mogli  pomóc tym osobom, których nie stać na podróż, zaś koszty pobytu pokryje specjalny fundusz rekolekcyjny w Kaliszu.

W czasie przyszłorocznych rekolekcji w Kaliszu 18-22 kwiecień, 21-25 czerwiec oraz w czasie triduum modlitewnego poświęconego Bogu Ojcu 2-6 sierpień dokonany zostanie akt poświęcenia (zawierzenia) Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

21.11.2000 – wtorek
Ofiarowanie NMP- trudne chwile koła MR MSJ w Katedrze
Opiekun grupy Małych Rycerzy przy Katedrze na spotkaniu Odnowy w Duchu Świętym (której jest również opiekunem) podaje do wiadomości o rozwiązaniu tego dopiero co powstającego koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy tej parafii. Nastaje trudny czas dla tego ruchu w naszym ośrodku rejonowym. Lecz dzieło Boże musi przejść przez ogień oczyszczenia. Jezu, to Twoje dzieło i Ty nas prowadzisz, więc ufamy Tobie!

22.11.2000 – środa
Lider naszej grupy dowiaduje się o smutnej decyzji
Na spotkaniu formacyjnym Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosiernego Serca Jezusowego zelator koła MR MSJ przy parafii pw. Ducha Świętego i koordynator lokalny Małych Rycerzy zostaje poinformowany o powyższym fakcie (rozwiązaniu) z ust Haliny Burdach będącej jednocześnie członkiem grupy charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym przy Katedrze.

23.11.2000 – czwartek
Rozmowa w cztery oczy lidera Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, zelatora koła przy parafii p.w. Ducha Świętego i koordynatora Małych Rycerzy MSJ ośrodka rejonowego Koszalin Wiesława Kaźmierczaka z opiekunem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia i grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p. w. Ducha Świętego w Koszalinie z ks. Czesławem Łąckim. Rozmowa dotyczyła ostatnich wydarzeń wokół Małych Rycerzy, i szeregu okoliczności negatywnie wpływających na istnienie i życie Małych Rycerzy w Kościele Lokalnym.

24.11.2000 – piątek
W Myśliborzu rozpoczęła się Sesja o Miłosierdziu Boga.
W tym trzydniowym spotkaniu udział bierze pięcioosobowa grupa Czcicieli Bożego Miłosierdzia z naszej grupy modlitewnej. Są to: Stanisława Kielar–Sujecaka, Halina Burdach, Janina Koblańska, Anna Szewc, Stanisław Wiktorowski.
Rozmowa lidera Wspólnoty Bożego Miłosierdzia i koordynatora Małych Rycerzy MSJ ośrodka rejonowego Koszalin z ks. Proboszczem Kazimierzem Bednarskim w sprawie uznania oficjalnej nazwy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego obok nazwy Czcicieli Bożego Miłosierdzia w parafialnej Wspólnocie Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Ks. Proboszcz w rozumieniu lidera wyraził na tą propozycję swoją aprobatę.  Po zakończeniu dialogu, lider spotkał się z ks. opiekunem ks. Czesławem, informując go o zaistniałej oficjalnej korekcie w nazwie naszej grupy modlitewnej, jednocześnie prosząc o podanie tej wiadomości w czasie ogłoszeń Mszy św. Wspólnotowej w pierwsza niedzielę m-ca grudnia.

25.11.2000 – sobota
Okolicznościowa ADORACJA ku czci Chrystusa Króla
To kolejna już, coroczna adoracja organizowana przez naszą Wspólnotę. W tym roku ks. proboszcz zachęcił do uczestnictwa szczególnie parafialnych grup modlitewnych. Dlatego w uzgodnieniu z ks. Czesławem lider naszej wspólnoty w porozumieniu z liderami grup modlitewnych podzielił czas Adoracji Króla Miłosierdzia w Hostii Św. wg programu przedstawionego w ogłoszeniu o adoracji. W czasie wyznaczonym dla naszej grupy Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia, od godz. 22:00 – 23:00 lider Wspólnoty w imieniu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego odnowił akt intronizacji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi Wszystkich Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia.

G R U D Z I E Ń 2000

1/2.12.2000 R.P. – I piątek / I sobota
Adoracja uwielbienia Miłosierdzia Bożego, przebłagania i prośby
Zakończyła cykl comiesięcznych Adoracji pokutno – wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w roku Jubileuszowym 2000 R.P, a Msza Św. w intencji: O Boże Miłosierdzie i potrzebne łaski dla Polski - Ojczyzny naszej za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych była szczytem naszych modlitw w tej dwunasto – godzinnym spotkaniu z Królem Miłosierdzia.
Dziękujemy Ci Ojcze Miłosierdzia przez Jezusa Miłosiernego w Niepokalanym Sercu Matki Bożego Miłosierdzia za ten wielki dar przebywania z nami grzesznymi, nieużytecznymi Twoimi sługami. Bądź uwielbiony Boże Najświętszym Sakramencie Miłości teraz i we wszystkich duszach pokuty, modlitwy i wynagrodzenia.

3.12.2000 R.P. – Pierwsza niedziela grudnia
Spotkanie członków naszej Wspólnoty: Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Czcicieli Bożego Miłosierdzia i wiernych sympatyzujących tej naszej wspólnocie w kaplicy Chrystusa Króla na modlitwie różańcowej, Mszy św. o godz. 15:00 i koronce do Bożego Miłosierdzia. Na początku Mszy św. ks. Czesław Łącki – opiekun naszej Wspólnoty przywitał wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia formacji będącej w łączności z Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego formacji będącej w łączności z Kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego oraz wszystkich sympatyzujących naszej wspólnocie.

5.12.2000 – wtorek
W Kołobrzegu Mali Rycerze zostali obudzeni
W imieniu wyznaczonej p. Józefy Turskiej dzwoni do Animatora Małych Rycerzy MSJ – Wiesława Kaźmierczak Mały Rycerz Henryka Korkosz (78 lat) informując o otrzymanych materiałach i obecnej sytuacji wśród tamtejszego ogniska Małych Rycerzy.
Członkowie naszej grupy modlitewnej w roli katechetów
Na lekcje religii do Zespołu nr 6 (dawna szesnastka) p. Halinę Burdach i Wiesława Kaźmierczak zaprasza s. Maksymiliana – felicjanka, katechetka tej szkoły. Tematem katechez są świadectwa dotyczące objawień Matki Bożej w Medjugore.

6.12.2000 - środa
św. Mikołaja
Piękny prezent sprawił św. Mikołaj animatorowi Małych Rycerzy rejonu Koszalin, w osobie p. Teresy Sobol z koła Małych Rycerzy w Bytowie, która przysłała długo oczekiwane wiadomości od jeszcze nie uformowanej  ale licznej 35 osobowej grupy Małych Rycerzy w tej miejscowości wchodzącej w skład koszalińskiego ośrodka.
Spotkanie co tygodniowe Wspólnoty Bożego Miłosierdzia ubogie w liczbę uczestników: ks. Czesław i lider Wiesław Kaźmierczak, bogate były natomiast poruszane bolesne sprawy Małych Rycerzy MSJ, członków i struktury Wspólnoty.

7.12.2000 – czwartek
O godz. 10:00 w biurze Parafii Katedralnej dochodzi do spotkania koordynatora Małych Rycerzy rejonu Koszalin z proboszczem tej parafii ks. prał. Tadeuszem Piaseckim. Rozmowy dotyczyły trudnej, skomplikowanej i delikatnych spraw wokół spotkania Małych Rycerzy MSJ 5.11.2000 r. z ks. Zdzisławem Pałubickim, s. Dorotą Michaluk i s. Zofią Grochowską, oraz konsekwencji wynikających z tego spotkania. Ok. godz. 9:30 dołączyły: Teresa Szachnowska i Renia Napiórkowska – Mali Rycerze MSJ z Katedry, przedstawiając bolesne doświadczenia z wyznaczonym opiekunem grupy modlitewnej Małych Rycerzy ks. Grzegorzem Marciszewiczem, który podjął decyzję nie uznającą formacji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w parafii katedralnej.

8.12.2000 – piątek
Niepokalanego Poczęcia NMP
Mały Rycerz w roli katechety
Lider naszej Wspólnoty jest zaproszony przez s. Maksymilianę – katechetę Zespół szkół nr 6 na prowadzenie katechezy w 2 klasach gimnazjalnych i jednej klasie szkoły podstawowej. Tematem wiodącym było Rycerstwo Niepokalanej i historia Cudownego Medalika.

12.12.2000 – wtorek
Ponowienie zaproszenia do wspomnianej wyżej szkoły do „trudnych” dwóch klas gimnazjalnych. Tematem spotkań były objawienia Matki Bożej w Naju – Korei Południowej  oraz z tym miejscem związane Cuda Eucharystyczne. To bardzo trudny egzamin z cierpliwości, wobec arogancko zachowującej się młodzieży, żadnych oznak wiary, wychowania, bojaźni Bożej, szacunku wobec osób starszych itd. itp.

15.12.2000 – piątek
W czasie codziennej Godziny Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa króla, przed Bożym Narodzeniem rozpoczęliśmy nowennę do Dzieciątka Jezus. Jeszcze tego dnia o godz. 18:00 miała być odprawiona Msza św. w intencji: Szerzenia Miłosierdzia Bożego oraz gorliwość apostolską i potrzebne łaski dla Kapłanów, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tych formacji”. Niestety intencja została zmieniona przez „niewidzialną rękę”. Z treści intencji zostało wykreślone „Małych Rycerzy”.

18.12.2000 - poniedziałek
Ks. Proboszcz Kazimierz Bednarski zatwierdza program comiesięcznych nocnych adoracji pokutno – wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz plan pracy naszej Wspólnoty na 2001 rok.

22.12.2000 – piątek
Parafialne spotkanie opłatkowe
Tym razem ks. Proboszcz zaprosił wszystkich pracowników parafialnych, grupy modlitewne na spotkanie opłatkowe w świątyni naszej parafii. W tym roku Jubileuszowym na wyróżnienie ks. Proboszcza zostali uznani: p. Tadeusz Rogowski z Ruchu Trzeźwościowego, redaktor naczelny kwartalnika Trzeźwość, p. Wiesław Kaźmierczak – Mały Rycerz i lider Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, p. Barbarę Terczyńską kucharka – pracownik parafialny.

31.12.2000 – niedziela
Rok 2000 kończymy Mszą św. pasterką noworoczną o 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla.

PODSUMOWANIE AUTORA
Rok Jubileuszowy to rok Łaski i Miłosierdzia dany od Pana. Myślę, że dla Wspólnoty Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia był to rok bardzo owocny tak w radosne chwile jak i smutne i można by ująć to w krótkich słowach Hioba: Dał Pan i zabrał Pan – Niech będzie imię Pańskie błogosławione! To nasz Pan, Król Miłosierdzia jest Panem i Twórcą historii, również tej w naszym mikroskopijnym wymiarze i cokolwiek czyni – jest dobre, choćby na ludzki rozum było krzywdzące, bolesne to jednak w ostatecznym rezultacie jest mądre i dobre! Piszący te słowa jest Małym Rycerzem jego Boskiego Serca więc nie może być nad Mistrza, jak i całe dzieło Małych Rycerzy przygotowywanych i hartowanych na stosowny czas i potrzebę. Dlatego mimo wielu przegranych potyczek z ufnością patrzę na końcowy tryumf Małych Rycerzy w mistycznym ciele Chrystusa.  Wyróżnienie mojej osoby przez ks. proboszcza to nic innego jak pociecha od Króla miłosierdzia, że inaczej widzi nasze czyny człowiek – inaczej Bóg!   Chwała Ci Panie i Boże nasz!

A.D. 2001

Jako parafialna Wspólnota Bożego Miłosierdzia (grupy modlitewnej Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia) nadal trwamy na codziennych modlitwach w Godzinie Bożego Miłosierdzia – godz. 1500 -  koronka do B.M., Droga Krzyżowa.

5/6.01.2001 – I piątek / I sobota m-ca
Objawienie Pańskie – Trzech Króli
Pierwszym naszym Wspólnotowym spotkaniem w Nowym Tysiącleciu, Nowym Wieku i Nowym Roku 2001 jest Adoracja Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, podczas której modlimy się w intencji Jezusa Miłosiernego z pierwszego dnia nowenny do Bożego Miłosierdzia: tj. za grzeszników. Tak będziemy co miesiąc modlić się w kolejnych intencjach na kolejne dni z tej nowenny. Będzie to tzw. 9-cio miesięczna adoracyjna kolejna wielka nowenna do Bożego Miłosierdzia. Zapoczątkowane zostały również inne Nowenny m.in. do Najświętszej Eucharystii, Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, do św. Michała Archanioła.  

7.01.2001 – I niedziela m-ca
Uroczystość Chrztu Pańskiego
W kaplicy Chrystusa Króla w tak uroczystym dniu gromadzimy się: o godz. 14:30 na wspólnotowym różańcu, o godz. 15:00 Msza św. w int: Wynagrodzenie Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata oraz o nawrócenie grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny. Po mszy św. jeszcze na koronce do Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych przez ks. Czesława (w int. wizyt duszpasterskich – tzw. kolędy) i ks. Proboszcza z Chwalimia goszczącego w tym dniu w naszej świątyni – za ofiarodawców i jak najszybszej odbudowy spalonej świątyni w tej parafii. Wyjątkowo koronkę w tym dniu poprowadził lider naszej Wspólnoty (do tej pory ks. opiekun). Wobec rezygnacji z funkcji skarbnika Stanisława Wiktorowskiego, ofiary na cele naszej Wspólnoty zebrał lider. Na krótkie spotkanie informacyjne pozostali jeszcze Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z zelatorem Wiesławem Kaźmierczakiem, który poinformował o aktualnej sytuacji tej formacji i jej miejsca we Wspólnocie B.M. i  parafii, oraz o treści listu z Kalisza z dn. 12 grudnia 2000 r. Po zaopiniowaniu przez ks. Proboszcza spotkania Małych Rycerzy będą miały swoje miejsce w każdą I niedzielę m-ca o godz. 15:00 w kaplicy Chrystusa Króla.

12.01.2001 – II piątek
W kościele o godz. 18:00 Msza św. dla czcicieli Miłosierdzia Bożego formacji myśliborskiej w int.
Wynagrodzenie Ojcu bogatemu w Miłosierdzie za grzechy nasze i całego świata z prośbą o łaskę nawrócenie zatwardziałych grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny. Po Mszy św. tradycyjny śpiew godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia poprowadzone przez Stanisławę Kielar – Sujecką i Teresę Wiktorowską a także zwołane spotkanie organizacyjne dla członków tej formacji duchowej w salce ministranckiej. W czasie spotkania dyskutowano nad strukturą i planem pracy wspólnoty, wyborem lidera tej formacji a także wysłuchano list napisany do ks. Proboszcza Kazimierza Bednarskiego, a przeczytany przez obecnego lidera Wiesława Kaźmierczaka.

14.01.2001 – II niedziela
Po Mszy św. o godz. 15:00 lider WBM – Wiesław Kaźmierczak wręcza ks. Proboszczowi korespondencję zawierającą:
1.    Przeczytany list 12 01.2001 r. z dopiskiem;
2.    Plan pracy Małych Rycerzy na 2001 r.
3.    Plan pracy Czcicieli Bożego Miłosierdzia 2001 r.;
4.    Vademecum dotyczące Małych Rycerzy MSJ;
5.    List z Sekretariatu Małych Rycerzy MSJ z Kalisza z pozdrowieniami na Boże Narodzenie 2000;
6.    Plan rekolekcji zamkniętych i czuwania w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu;
7.    Tekst II odnowienia Aktu poświęcenia Małych Rycerzy MSJ i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
Mali Rycerze z Bytowa obudzeni
Jeszcze tego samego dnia dzwoni zelatorka Małych Rycerzy koła Bytów - Teresa Sobol zapraszając na spotkanie z Małymi Rycerzami tego koła koordynatora Małych Rycerzy rejonowego ośrodka Koszalin w dniu 11 lutego 2001 r. o godz. 15:00.

27.01.2001 – Ostatnia sobota m-ca.
III Piesza Pielgrzymka za Ojczyznę
Jako formacja Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, mimo braku zainteresowania tak ze strony duchowieństwa (brak stosownych ogłoszeń) jak i ze strony członków Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, kontynuujemy zaczęte we wrześniu 20:00 r. Piesze Pielgrzymki w intencji Polski – Ojczyzny naszej. Po modlitwach w Godzinie Miłosierdzia, w skromnym trzyosobowym gronie wyruszamy ok. 15:50 na trasę w kierunku Góry Chełmskiej, aby zdążyć na Mszę św. w int. Ojczyzny sprawowaną w okresie zimowym o godz. 17:00. W drodze dołączają do nas jeszcze dwie pątniczki. Na szczyt góry docieramy o godz. 16:45 kończąc 13 tajemnicę (Zesłanie Ducha Św.) wspólnego różańca za Ojczyznę. 

28.01.2001 – niedziela
Z Tolkmicka dzwoni s. Zofia Grochowska w sprawie otrzymanego listu – sprawozdania napisanego do Sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu.

29.01.2001 – poniedziałek
6 – ta  rocznica istnienia i działania  Wspólnoty Bożego Miłosierdzia na fundamencie dzieła Małych Rycerzy. Nasza Wspólnota skupia dwie formacje duchowe: kaliską (Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego) i myśliborską (czcicieli Bożego Miłosierdzia), które mają swoje niezależne Msze św. i spotkania: I niedziela – Mali Rycerze MSJ, II piątek – Czciciele BM.

31.01.2001 – środa
Kryzys we wspólnocie trwa
Nie planowane spotkanie informacyjne członków naszej Wspólnoty bez kapłana. Po odmówionej koronce do BM w kaplicy, doszło do spotkania niewielkiej grupy czcicieli z liderem. Zostały poruszone i wyjaśnione sporne kwestie współistnienia dwóch formacji duchowych naszej Wspólnoty, będących od kilku miesięcy w centrum zainteresowań niektórych bardziej zaangażowanych przedstawicieli naszej wspólnoty B.M.

L U T Y 2001

2/3 luty 2001 – I piątek / I sobota
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej
Adoracja za kapłanów i zakonników – to drugi miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Swoją czynną obecnością na adoracji zaznaczyła s. Maksymiliana – felicjanka. Ks. Czesław udzielał sakramentu pokuty, sprawował Mszę św. w intencji Ojczyzny a także udzielił specjalnego błogosławieństwa przeciw chorobom gardła z okazji patrona dnia (3 luty) św. Błażeja, będącego m.in. patronem od chorób gardła. Ks. Czesław podał informację dotyczącą programu rekolekcji i czuwań w kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

4.02.2001 – I niedziela
W kaplicy o 1430 – Różaniec św. w intencjach Małych Rycerzy MSJ, o 15:00 - Msza św. w intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, po Mszy św. III dzień nowenny z koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji SS Felicjanek. Zapoczątkowane zostało pierwsze spotkanie informacyjne Małych Rycerzy MSJ z Koszalina i Sianowa. Tematem wiodącym była sprawa udziału w rekolekcjach kaliskich.

 5.02.2001 – poniedziałek
św. Agaty
Pierwsze spotkanie Wiesława Kaźmierczaka - koordynatora Małych Rycerzy MSJ naszego rejonu z Małymi Rycerzami z Kołobrzegu. Spotkanie dotyczyło wzajemnego poinformowania się odnośnie „planów i nadziei”  koła Małych Rycerzy z tego miasta, jak również pozyskania nowych kandydatów do Wspólnoty MR MSJ. Oprócz zadeklarowanych członów MR MSJ obecni byli goście zaproszeni przez gospodarza p. Henrykę Korkosz - w sumie 9 osób. Nowym zadeklarowanym kandydatem został Jan Adamowski, zelatorem koła pozostała Henryka Korkosz.

11.02.2001 – I niedziela
Matki Bożej z Lurdes
Spotkanie informacyjne z Małymi Rycerzami w Bytowie zostało zapoczątkowane w Godzinie Bożego Miłosierdzia koronką poprowadzoną przez liderkę p. Teresę Sobol. W spotkaniu wzięło udział 22 osoby z koła Bytów, 3 z Koszalina (Michał i Teresa Szachnowscy, Wiesław Kaźmierczak), jedna ze Słupska (Teresa Szejba) – w sumie 26 osób. Spotkanie zorganizowane przez p. Teresę Sobol w salce katechetycznej parafii św. Katarzyny miało charakter informacyjny. Aktualizowano stan osobowy koła Bytów. Zostało potwierdzonych 12 zgłoszeń – deklaracji. Wybrano zelatorkę koła Bytów – Teresa Sobol. Przekazane zostały informacje dotyczące rekolekcji dla Małych Rycerzy w Kaliszu, oraz 8 szt. Vademecum, obrazki Jezusa Miłosiernego, a dla pozostałych teksty z codzienną modlitwą Małych Rycerzy. Modlitwą tą i odśpiewaniem hymnu Małych Rycerzy zakończyliśmy spotkanie.

12.02.2001 – Poniedziałek
W kolejną 6 rocznicę pierwszej Mszy św. naszej Wspólnoty, w Trzebini w Sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi została odprawiona Msza św. zmówiona przez Wiesława Kaźmierczaka m.in. w intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

13.02.2001 – wtorek
Zapoczątkowana została Nowenna do Bożego Miłosierdzia przed 70 rocznicą (22.02.1931) objawienia obrazu Miłosierdzia Bożego w intencji jak niżej:
„Prośba do Jezusa Miłosiernego o szerzenie Miłosierdzia Bożego oraz gorliwość apostolską i potrzebne łaski dla papieża, biskupów, kapłanów, zakonników, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tych formacji”

15.02.2001 – czwartek
W imieniny św. Faustyny i 26 rocznicę śmierci, w naszej świątyni została odprawiona Msza św. z prośba o beatyfikację sł. B. ks. dr Michała Sopoćko w intencji jak niżej:
„Za przyczyną św. s. Faustyny, prośba o beatyfikację sł. B. Ks. Michała Sopoćko - w 26-tą rocznicę narodzin dla nieba - spowiednika św.. Faustyny i apostoła Miłosierdzia Bożego.

16.02.2001 – piątek
Z Kalisza długo oczekiwana odpowiedź – list podpisany przez s. Dorotę Michaluk na wysłane sprawozdanie koordynatora naszego ośrodka rejonowego – Wiesława Kaźmierczak.
Tego samego dnia lider Wspólnoty Bożego Miłosierdzia zostaje poinformowany przez ks. Proboszcza o terminie wizytacji ordynariusza ks. bpa Mariana Gołębiewskiego wspólnot modlitewnych w naszej parafii. Spotkanie takie odbędzie się w sobotę 24 lutego o godz. 15:00 w kaplicy Chrystusa Króla.
22.02.2001 – czwartek
70 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w Płocku (1931)
Z tej okazji w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka Koszalin. Jest to pierwsza z serii sześciu Mszy św. zarezerwowanych 22 każdego m-ca. Treść intencji pierwszej Mszy św. j.n.:
„Do Ojca bogatego w Miłosierdzie przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny, prośba o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakonników, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Czcicieli, sympatyków i ofiarodawców Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, oraz o pokój duszy dla + Ks. Biskupa Czesława Domina i wszystkich zmarłych duchownych i świeckich apostołów Bożego Miłosierdzia.”
W okrągłą rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego zorganizowana zostaje kolejna czwarta rzędu, coroczna adoracja okolicznościowa do godz. 24:00 przed bocznym ołtarzem Bożego Miłosierdzia. Pierwszą godzinę adoracji poprowadził nasz opiekun ks. Czesław Łącki. Msza św. w intencji jak na załączonym programie adoracji.

24.02.2001 – sobota
Spotkanie wspólnot modlitewnych naszej parafii w ramach okresowych (co 5 lat) wizytacji arcypasterskich. Czwartym z kolei wizytatorem naszej parafii jest ks. Bp Marian Gołębiewski – ordynariusz Kościoła Koszalińsko – Kołobrzeskiego. Poprzednio wizytowali: ks. Bp. Tadeusz Werno, ks. Bp. Ignacy Jeż i Śp. ks. Bp Czesław Domin. Po przyjęciu sprawozdania, ks. Biskup Ordynariusz dokonał  okolicznościowego wpisu do naszej kroniki.
Z  serca błogosławię Wspólnocie Miłosierdzia
Bożego polecając się modlitwom
+ Marian Gołębiewski
Biskup Koszalińsko – Kołobrzeski
Wizytacja ks. Biskupa Ordynariusza Mariana Gołębiewskiego rozpoczęta została zgodnie z programem modlitwami do Bożego Miłosierdzia (Akt poświecenia Polski Miłosierdziu Bożemu, koronka do B.M.) poprowadzonymi przez animatora Małych Rycerzy MSJ i lidera Czcicieli B.M. w jednej osobie -  Wiesława Kaźmierczaka . Po czym swoje sprawozdania zdali ks. Biskupowi poszczególni przedstawiciele wspólnot modlitewnych naszej parafii. Nasze sprawozdanie przedstawił lider Wiesław Kaźmierczak po czym wręczył pisemne sprawozdanie z załącznikami  oraz oznakę-logo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  Biskupowi Koszalińsko - Kołobrzeskiemu.

 • Plan pracy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli B.M. w R.P. 2000
 •  Program co miesięcznych adoracji Najświętszego Sakramentu w 2001 r.
 • Plan rekolekcji i czuwań Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy Sanktuarium Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu
 • Skrócony Statut Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
 • Vademecum Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego;
 • Informacje o Wspólnocie Małych Rycerzy MSJ
 • Statut Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Św. Faustyny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.

M A R Z E C 2001

2/3 marzec 2001 – I piątek / I sobota
Adoracja za wiernych wyznawców Chrystusa – to trzeci miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Swoją czynną obecnością na adoracji zaznaczyła ponownie s. Maksymiliana – felicjanka. Ks. Czesław udzielał sakramentu pokuty, sprawował Mszę św. w intencji:
„O przebłaganie Bożego Miłosierdzia za grzechy Polaków  z prośbą o potrzebne łaski dla Polski - Ojczyzny naszej za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych ”

4.03.2001 – I niedziela
św. Kazimierza - królewicza
W kaplicy o 14:30 – Różaniec św. w intencjach Małych Rycerzy MSJ, o 15:00 - Msza św. w intencji
naszej Wspólnoty: „Wynagrodzenie Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata oraz o nawrócenie grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny.
Po Mszy św. koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu gościły na naszej Mszy św. siostry felicjanki, które w czasie przeznaczonym na kazanie, przybliżyły swoje zgromadzenie i jej założycielkę s. Angelę Truszkowską. Jedną z sióstr była nasza parafianka.
Drugie spotkanie informacyjne Małych Rycerzy MSJ z Koszalina i Sianowa w salce ministranckiej. Ponownie tematem wiodącym była sprawa udziału w rekolekcjach kaliskich
Jeszcze tego dnia naszym upominkiem imieninowym i urodzinowym dla ks. Proboszcza - Kazimierza Bednarskiego jest Msza św. o godz. 1800 w intencji: „Za przyczyną Św. Kazimierza – królewicza, podziękowanie Bożemu Miłosierdziu za dary Ducha Św. udzielone ks. Kazimierzowi Bednarskiemu, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w służbie Bogu i ludziom w czynnym apostolstwie Bożego Miłosierdzia”.
Oraz złożone życzenia z kwiatami przez delegację naszej wspólnoty złożoną z 5 członków WBM.

 6.03.2001 – wtorek
Wiesław Kaźmierczak - koordynator Małych Rycerzy MSJ naszego pisze list do Biskupa Kaliskiego z prośbą o zatwierdzenie Statutu MR MSJ.

 9.03.2001 – II piątek
Tradycyjnie w drugi piątek miesiąca ofiarowana zostaje Msza św. w int.
Wynagrodzenie Ojcu bogatemu w Miłosierdzie za grzechy nasze i całego świata z prośbą o łaskę nawrócenie zatwardziałych grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny.
Z uwagi na Drogę Krzyżową Godzinek o Bożym Miłosierdziu w tym dniu nie było.
Po raz pierwszy w historii parafii i naszej Wspólnoty w kościele została poprowadzona parafialna Droga Krzyżowa przez członków naszej grupy modlitewnej. Przewodniczył nasz opiekun ks. Czesław Łącki. Poszczególne stacje czytali: Renia Napiórkowska, Teresa Szachnowska, Halina Burdach, Zofia Kudelska, Stanisława Kielar – Sujecka, Teresa Wiktorowska, Ewa Przybyszewska. Podczas rozważań Męki Pańskiej towarzyszył nam nasza chorągiew.

11-12.03.2001 –  niedziela
Nieoczekiwanie z wizytą w Myśliborzu przebywa lider naszej Wspólnoty – Wiesław Kaźmierczak. Spotyka się z siostrami Jezusa Miłosiernego i ks. moderatorem Czcicieli Bożego Miłosierdzia im św. Faustyny. Zostają zarezerwowane terminy Mszy św. w intencji Czcicieli BM z Koszalina.

12.03.2001 – poniedziałek
Po powrocie – spotkanie z ks. Proboszczem dotyczące spraw zatwierdzenia i istnienia Małych Rycerzy MSJ w parafii. Rozmowa toczy się wokół pisma Biskupa Kaliskiego, który odpowiedział na list koordynatora Małych Rycerzy MSJ. Ks. Proboszcz wyraża swoją aprobatę na istnienie formacji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego we Wspólnocie Miłosierdzia Bożego i na co miesięczne spotkania po Mszy św. w pierwsze niedziele miesiąca.

13.03.2001 – wtorek
Koordynator Małych Rycerzy MSJ otrzymuje osobiście odpowiedź na list wysłany 6 marca Z Tolkmicka dzwoni s. Zofia Grochowska z propozycją nawiedzenia naszego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy MSJ, która zostaje przyjęta.

15.03.2001 – czwartek
W kolejną 5 rocznicę śmierci Śp. ks. biskupa Czesława Domina składamy hołd czynnemu apostołowi Bożego Miłosierdzia, ofiarując modlitwy i Mszę św.

18.03.2001 – niedziela
W wigilię uroczystości św. Józefa tradycyjna kolejna adoracja zaraz po Mszy św. o godz. 18:00 z mszą św. o godz. 24:00 w kaplicy w int.: Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa – Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, rodzinom oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym którym Św. Józef patronuje, z prośbą o dalszą Jego opiekę.

22.03.2001 – czwartek
W Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka Koszalin. Jest to druga z serii sześciu Mszy św. zarezerwowanych 22 każdego m-ca. Treść intencji tej Mszy św.: Ku czci Pan Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, ażeby Bóg - Ojciec bogaty w Miłosierdzie przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny, udzielił swego błogosławieństwa dla: papieża, biskupów, kapłanów, zakonników, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Czcicieli, sympatyków i ofiarodawców Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, oraz obdarzył swoim miłosierdziem duszę + Ks. Biskupa Czesława Domina i dusze wszystkich wiernych zmarłych, aby zostały uwolnione od ciężkich kar, na które zasłużyły z powodu popełnionych grzechów i za które zostały przez sprawiedliwy sąd Boży skazane.”

24.03.2001 – piątek
Wielkanocny list z Kalisza ze szczegółowym planem czuwań modlitewnych organizowanych w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego oraz informacja o terminie odprawienia Mszy św. w intencji oficjalnego zatwierdzenia Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kościele, mająca się odbyć podczas pierwszego nocnego czuwania w Święto Miłosierdzia Bożego – 21/22.04.2001r. o godz. 24:00.

24.03.2001 – sobota
Ostatnia sobota miesiąca przypada w tym miesiącu 31.03.2001 i w tym dniu będzie ofiarowana w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Msza św. w intencji Ojczyzny. Z uwagi jednak na rozpoczynające się parafialne rekolekcje wielkopostne (25-28.03.2001 prowadzone przez ks. Mariana Polaka – ze zgromadzenia św. Michała Archanioła) łączymy nasze modlitwy i ofiary uczestnicząc w co miesięcznej (z przerwami) pieszej pielgrzymce na Górę Chełmska w int. Polski – Ojczyzny naszej. Spotykamy się o godz. 15:00 w kaplicy. Jednakże w tym dniu wyjątkowo nasze codzienne modlitwy poprowadzone zostały w kościele. Rozważania drogi krzyżowej czytała s. Maksymiliana. Po modlitwach ok. godz. 15:45 - 16 osobowa grupa pod przewodnictwem lidera Wspólnoty BM wychodzi na trasę modląc się na różańcu. Zakończenie pielgrzymki uwieńczone zostało Mszą św. o godz. 1700 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odprawioną przez ks. Czesława Łąckiego.

26.03.2001 – poniedziałek
Liturgiczna uroczystość Zwiastowania NMP- wcielenie Słowa Bożego
Zofia Grochowska z wizyta w naszym ośrodku rejonowym
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
Wizyta rozpoczyna się w Szczecinku w kole Małych Rycerzy przy Parafii św. Rozalii Mszą św. w int. „s. Zofii i Czcicieli Miłosiernego Serca Jezusowego” o godz. 800 w nowym kościele. Po Mszy św. spotkanie zorganizowane przez ks. Proboszcza Andrzeja Targosza i zelatorkę p. Leokadię Makselon w salce plebani. Na zaproszenie zelatorki i ks. Proboszcza przyjechał z Koszalina animator lokalny ośrodka Małych Rycerzy MSJ – Wiesław Kaźmierczak. Spotkanie rozpoczęto przy herbacie i kawie odśpiewaniu hymnu Małych Rycerzy. S. Zofia przedstawiła cel swojej wizyty oraz refleksje z osobistych doświadczeń duchowych. Spotkanie w gronie 32 osób zakończone zostało błogosławieństwem udzielonym przez ks. Proboszcza. Na prośbę ks. Andrzeja Targosza parafianka p. Helena Sowińska wraz z p. Ewą Jabłońską oprowadziły koordynatora Małych Rycerzy po stacjach Drogi Krzyżowej oraz groty św. Rozalii patronki parafii, który na zakończenie dokonał w kronice fundowanej Drogi Krzyżowej pamiątkowego wpisu.
Po powrocie ze Szczecinka lider Wspólnoty Bożego Miłosierdzia przy parafii Ducha Świętego na prośbę Ojca Rekolekcjonisty ks. Mariana Polaka (CSMA) poprowadził koronkę do Bożego Miłosierdzia.

27.03.2001 – wtorek
Zofia Grochowska wraz z Wiesławem Kaźmierczakiem wizytuje Kołobrzeg. Spotkanie w mieszkaniu zelatorki p. Henryki Korkosz w gronie 10 osób (6 Małych Rycerzy i 4 gości) zakończone zostało odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.

28.03.2001 – środa
Do południa s. Zofia prywatnie spotyka się z zaproszonymi Małymi Rycerzami MSJ w domu Wiesława Kaźmierczak po czym udaje się na spotkanie do Sianowa. Tu w domu p. Stanisława Łozowskiego o godz. 1500 w gronie 12 osób modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach przedstawionych przez s. Zofię. Tematem spotkania jest sprawa stanu obecnego i zatwierdzenia przez kościół Wspólnoty Małych Rycerzy. Zostały rozdane teksty specjalnej nowenny o zatwierdzenie Małych Rycerzy MSJ.

29.03.2001 – czwartek
Oficjalne spotkanie s. Zofii Grochowskiej z Małymi Rycerzami koła Koszalin zostało zorganizowane przy kawie, herbacie i cieście o godz. 900 w salce ministranckiej w parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Na spotkanie przybyło 19 osób oraz ks. Kazimierz Bednarski – proboszcz tej parafii, który wysłuchał s. Zofię, a następnie udzielił kapłańskiego błogosławieństwa oraz odśpiewał z uczestnikami spotkania fragment hymnu Małych Rycerzy.
Po obiedzie u p. Teresy Szachnowskiej, w obecności s. Zofii i lidera Wiesława Kaźmierczaka p. Bożena Zakałużna złożyła pisemne zgłoszenie na Małego Rycerza.
Dalsza wizytacja s. Zofii kół Małych Rycerzy naszego ośrodka to: Słupsk, Bytów i Człuchów.
Za modlitwy, ofiary i gościnność Małych Rycerzy oraz obecność s. Zofii – przez wstawiennictwo św. Józefa - Bogu niech będą dzięki!

SIERPIEŃ 2001

2-6.08.2001
W  Kaliskim Sanktuarium Miłosiernego Serca Jezusowego odbyły się kolejne (i ostatnie z tej serii) w tym roku rekolekcje zamknięte dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Powiązane one były z  tzw. triduum ku czci Boga Ojca.
3/4 sierpień 2001 – I piątek / I sobota
Adoracja za dusze w czyśćcu cierpiące– to już ósmy miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Ks. Czesław tradycyjnie udzielał sakramentu pokuty, sprawował Mszę św. w intencji:
Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski - szczególnie posłuszeństwa woli Bożej - za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych.
Po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji Polski.

5.08.2001 – niedziela
Matki Bożej Śnieżnej
Ks. Czesław Łącki odprawił jak co miesiąc Mszę św. w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:
Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i całego świata z prośbą o potrzebne łaski dla: Kościoła, kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, nawrócenia grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących, oraz o szerzenia Bożego Miłosierdzia za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, św. Faustyny i Wszystkich Świętych.
Po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty poprowadził koronkę do B.M. oraz 3 -ci dzień nowenny do B.M. ofiarowanej w intencji III pieszej pielgrzymki z Koszalina do Myśliborza 18-25.08.2001 r. W związku z kończącą się pracą duszpasterską w naszej parafii ks. Czesława, lider wspólnoty poinformował o tym fakcie wszystkich obecnych członków Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz sympatyków B.M. dziękując naszemu opiekunowi za czteroletni trud w opiece nad naszą grupą modlitewną, ponieważ była to ostatnia Msza św. dla naszej Wspólnoty sprawowana oficjalnie w ramach duchowej opieki ks. Czesława. Delegacja czcicieli B.M.: Halina Burdach, Stanisława Sujecka - Kielar, Józef Łebkowski w imieniu całej grupy Małych Rycerzy MSJ, czcicieli B.M. i sympatyków złożyli życzenia, kwiaty, pamiątkowy album z ostatniej wizyty (1999 r.) Jan Pawła II w Polsce z dedykacją: O wielka godności kapłana, ale i o wielka odpowiedzialności kapłana. Wiele ci dano, o kapłanie, ale i wiele od ciebie żądać będą...(Dz.941)

10.08.2001 – II piątek
Spotkanie przed pielgrzymkowe III pieszej pielgrzymki ku czci Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem ks. Czesław łąckiego - przewodnika grupy zostało poprzedzone Mszą św. w int.
Przez Serce Jezusa Miłosiernego prośba o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla uczestników, gospodarzy i organizatorów oraz owocnego i szczęśliwego  przebiegu III pieszej pielgrzymki ku czci Bożego Miłosierdzia z naszej parafii do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.
oraz śpiewem godzinek o Bożym Miłosierdziu.

18-25. sierpnia 2001
Kolejna, trzecia piesza pielgrzymka zorganizowana przy pomocy Bożej Opatrzności przez naszą wspólnotę z poparciem duchowym i modlitewnym tejże Wspólnoty Bożego Miłosierdzia działającej przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie pod opieką duchową księdza Czesława Łąckiego.

Kolejna III PP staje się faktem. Po Mszy Św. o godz. 630 przez przewodnika grupy ks. Czesława Łąckiego w kaplicy Chrystusa Króla ok. 40 osobowa grupa wyrusza na trasę. Pierwszym naszym postojem jest Katedra. Tu wita nas Ks. proboszcz Tadeusz Piasecki. Wspólnie odmawiamy koronkę do BM przy sarkofagu Śp. ks. bp Czesława Domina, otrzymujemy błogosławieństwo ks. proboszcza i wyruszamy w kierunku Tychowa. Tu po dwóch latach noclegów w szkole, zostajemy przyjęci na noclegi do parafian Tychowa. W innych miejscowościach miejsc noclegowych u gospodarzy było więcej niż... pątników. Na trasie tak jak rok wcześniej rozdawaliśmy obrazki z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz widokówki Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu otrzymane od s. Celiny Kondracikowskiej - przełożonej klasztoru myśliborskiego.

W czasie VI etapu z Recza zostajemy zasileni 23 osobową grupą pątników pod przewodnictwem ks. Bogusława Przybysza - wikarego parafii pw. Chrystusa Króla w Pełczycach. Dzięki Bogu szczęśliwie dotarliśmy do Myśliborza ok godz. 11:30 w dzień urodzin św. Faustyny. Zostaliśmy przywitani przez ks. kustosza Mariana Kucharczyka i ks. bp Błażeja Kruszyłowicza - biskupa pomocniczego Kościoła Szczecinsko - Kamieńskiego. O godz. 12:00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. koncelebrowanej. Następnie mogliśmy posilić się przygotowanymi przez gospodarzy zupą, kanapkami, ciastem, owocami i napojami. Ok. godz. 14:00 zajęliśmy miejsca w podstawionym autokarze, który zawiózł nas do naszych miejsc zamieszkania. Reasumując. Należy się wielkie podziękowanie Panu Bogu za jego opiekę, błogosławieństwo i wszelkie łaski udzielone całej III PP. Za organizację, przebieg, trasę, pogodę, gościnność gospodarzy oraz wszystkich uczestników, którzy w tym roku licznie dołączali na całej trasie III PP. Szczególnie za przewodnika ks. Czesława, ks. Bogusława "Złotoustego geografa", diakona Wojciecha, kleryka Konrada, pielęgniarkę s. Janinę Rywacką i wspomagających ja "medyków" braci Barczaków, pilota br. Stanisława Wiktorowskiego, porządkowych- Magdę, Małgosię, Michała, Zbyszka, kwatermistrza – br. Józefa Łebkowskiego, śpiewaków, młodzież i starszych, za wszystkie dusze ofiarne. Bogu niech będą dzięki.     

LISTA (niepełna) UCZESTNIKÓW
III PIESZEJ PIELGRZYMKI
KU CZCI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
KOSZALIN – MYŚLIBÓRZ
18 – 25 SIERPIEŃ 2001 R.P.
L.p    NAZWISKO I IMIĘ
1.        Ks. ŁĄCKI CZESŁAW - przewodnik
2.        ks. diakon - PANEK WOJCIECH
3.        KLERYK - GRUDA KONRAD
4.        ŁEBKOWSKI JÓZEF - kwatermistrz
5.        WIKTOROWSKI STANISŁAW - pilot
6.        KAŹMIERCZAK WIESŁAW – lider WMB
7.        RYWACKA JANINA – pielęgniarka
8.        BARCZAK PIOTR
9.        BARCZAK WOJCIECH
10.        BRYŁA MICHAŁ
11.        BUDYNEK ZOFIA
12.        CHYBA MARZENA
13.        CISZEK KATARZYNA
14.        CZYSZEK MAGDALENA
15.        FRANKOWSKA MARLENA
16.        FURUS MAŁGORZATA
17.        GAWLAK MARTA
18.        GRABOWICZ MARTA
19.        HARASIM GRAŻYNA
20.        HORBOWICZ KATARZYNA
21.        HUTA MAGDALENA
22.        IMIELA ADAM
23.        KAŹMIERCZAK BARBARA
24.        KAŹMIERCZAK DAMIAN
25.        KAŹMIERCZAK GENOWEFA
26.        KAŹMIERCZAK IWONA
27.        KAŹMIERCZAK KAMILA
28.        KAŹMIERCZAK KAROLINA
29.        KAŹMIERCZAK MAGDALENA
30.        KAŹMIERCZAK MICHAŁ
31.        KOCZAN MICHALINA
32.        KOZIARSKA EWA
33.        KUCHAREK STANISŁAW
34.        ŁEBKOWSKA KAZIMIERA
35.        PĘCZAK MARIOLA
36.        PINDUR ZBIGNIEW
37.        POLSKA MAŁGORZATA
38.        SZARSZEWSKA HALINA
39.        WASZKIEWICZ MARIA
40.        WATROWSKA PAULINA
41.        WIKTOROWSKA TERESA
42.        Ks. PRZYBYSZ BOGDAN
43.        BŁACHA DOROTA
44.        DZIURZYŃSKI TOMASZ
45.        HEŚ KAROL
46.        HEŚ MARIA
47.        HEŚ TERESA
48.        JAŁOEIECKI PIOTR
49.        KOZINA NATALIA
50.        OKONEK KRYSTYNA
51.        PACZKOWSKA KAMILA
52.        SIKORA MICHAŁ
53.        ZYCH DAWID

2.09.2001 – niedziela
Ks. Adam Paź odprawił jak co miesiąc Mszę św. w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:
Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i całego świata z prośbą o potrzebne łaski dla: Kościoła, kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, dusz w czyśćcu cierpiących, nawrócenia grzeszników,  oraz o szerzenia Bożego Miłosierdzia za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, św. Faustyny i Wszystkich Świętych.

4.09.2001 – wtorek
Ks. Adam Paź na spotkaniu księży parafialnych zostaje oficjalnie przydzielonym kolejnym - piątym opiekunem Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia przy parafii p.w. Ducha św. w Koszalinie.

7/8 wrzesień 2001 – I piątek / I sobota
Adoracja za ludzi oziębłych – rozpoczęła się ok. godz. 19:00 (po Mszy św. wieczornej) – to już ostatni dziewiąty miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Tę wielką nowennę ofiarowaliśmy w intencji Polski - Ojczyzny naszej wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych. Nowy opiekun naszej Wspólnoty Ks. Adam Paź tradycyjnie udzielał sakramentu pokuty, sprawował Mszę św. w intencji:
Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski.
Po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji Polski w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych (23.09.2001).

8.09.2001 – sobota
Narodzenie NMP - Matki Bożej Siewnej
O godz. 1800 została odprawiona Masz św. ofiarowana przez naszą Wspólnotę w intencji:
Prośba o Boże dary i błogosławieństwo w posłudze Kościołowi Lokalnemu” dla Ks. Biskupa Ordynariusza – Mariana Gołębiewskiego,. z racji 5 rocznicy sprawowania urzędu biskupa diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

8.09.2001 – sobota
Dokładnie tego dnia na adres lidera naszej Wspólnoty zostały jednocześnie wysłane dwa listy. Pierwszy z Kalisza przez s. Dorotę Michaluk podsumowujący tegoroczne rekolekcje zamknięte i spotkania Małych Rycerzy MSJ w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu (zob. str. ...). Drugi z Gorzowa Wlkp - s. Teresę Szałkowską zapraszający czcicieli Bożego Miłosierdzia i  informujący o 5 spotkaniu Czcicieli B.M. w Myśliborzu w dniach 5-6 październik 2001 r. (zob. str. ...).

14.09.2001 - II piątek
Podwyższenie Krzyża św.- 66 rocznica Koronki do Bożego Miłosierdzia
Tradycyjnie już została odprawiona Masz św. w intencji naszej Wspólnoty:
W intencjach Wspólnoty Małych Rycerzy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i Czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz  podziękowanie Bogu za dar modlitwy - koronki do Bożego Miłosierdzia i za wszystkie jej owoce w 66 rocznicę ofiarowania tej modlitwy ludzkości. A po niej wspólnie w kościele odśpiewaliśmy Godzinki o Bożym Miłosierdziu.

21.09.2001 - III piątek
W katedrze została odprawiona Msza św. w intencji koła Małych Rycerzy MSJ a po niej spotkanie z opiekunem ks. Igorem Mackiwem. Liderem koła Małych Rycerzy MSJ przy katedrze została p. Teresa Szachnowska. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Ustalono też termin co miesięcznych spotkań tej wspólnoty - każdy czwarty piątek m-ca po modlitwach do Bożego Miłosierdzia ok. godz. 1600 w kościele p.w. św. Józefa, a po spotkaniu o godz. 17:00 Msza św. w intencji Małych Rycerzy kończąca to spotkanie.

22.09.2001 - sobota
Na Górze Chełmskiej o godz. 17:00 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbyła się Msza św.  w intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin. Zaraz po Mszy św. z inicjatywy koordynatora Małych Rycerzy MSJ br. Wiesława Kaźmierczaka została poprowadzona koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Polski - Ojczyzny naszej, a szczególnie o mądre wybory parlamentarne. Do kaplicy przyszło pięciu Małych Rycerzy z Koszalina: Krystyna Polańska, Grażyna Harasim, Władysława Kasa, Janina Szymańska i Wiesław Kaźmierczak. Mszę św. sprawował ks. Andrzej N. - wikary z parafii p.w. Ducha św. z Koszalina.

28.09.2001 - piątek
W mieszkaniu animatora lokalnego i lidera Małych Rycerzy MSJ doszło do spotkania z ks. Adamem. Rozmowy w cztery oczy dotyczyły poinformowania nowego opiekuna o życiu i działalności Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli B.M. przy parafii Ducha św. w Koszalinie oraz roli ks. Adama w tej Wspólnocie. Omówiono istotny problem dotyczący formacji ukierunkowującej w stronę Małych Rycerzy MSJ i opieki profesjonalnej Księży Jezuitów z kaliskiego Sanktuarium Serca Jezusowego. 
KWARTALNE SPOTKANIE LIDERÓW GRUP MODLITEWNYCH  Z KS. PROBOSZCZEM
Wieczorem tego samego dnia pierwsze kwartalne spotkanie ks. proboszcza Kazimierza Bednarskiego z liderami grup modlitewnych przy parafii p.w. Ducha Świętego. Przebieg spotkania upłynął w rodzinnej atmosferze zaufania i podzielenia się drobnymi ale istotnymi problemami takimi jak: pomoc w przystrajaniu ołtarza w kościele, prania bielizny liturgicznej. Na początku spotkania lider każdej wspólnoty otrzymał brewiarz dla świeckich jako zachętę do szerzenia modlitwy kościoła w podległych sobie wspólnotach.
W rozmowie w cztery oczy lider Wspólnoty Bożego Miłosierdzia poinformował ks. Proboszcza o formacji tej grupy modlitewnej w kierunku Kalisza i Księży Jezuitów. Wiesław Kaźmierczak uzyskał ponadto pozwolenie ks. Kazimierza na zaproszenie ks. Zdzisława Pałubickiego do naszej parafii celem głoszenia Słowa Bożego o Bożym Miłosierdziu.

PAŹDZIERNK 2003

5.10.2001 – piątek
Wspomnienie św. Faustyny
Telefoniczna rozmowa lidera z ks. Aleksandrem Jacyniakiem dotycząca zaproszenia misjonarza ludowego, ks. Zdzisława Pałubickiego do parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Zaproszenie zostało przyjęte lecz termin miał zostać podany po konsultacji Księży Jezuitów.

5/6.10. 2001 – I piątek / I sobota
Adoracja z prośbą o łaskę zawierzenia Miłosierdziu Bożemu – rozpoczęła się nieco wcześniej ok. godz. 1845 (po Mszy św. wieczornej) i przypadła w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny Marii Kowalskiej. Opiekun naszej Wspólnoty Ks. Adam Paź dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu a następnie po modlitwach początkowych odmówił wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego a także z uwagi na liturgiczne wspomnienie św. Faustyny - apostołki Bożego Miłosierdzia - litanię ku jej czci. Około godz. 2315 opiekun naszej wspólnoty tradycyjnie udzielał sakramentu pokuty oraz sprawował Mszę św. w intencji:
Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski.
Novum w dotychczasowym przebiegu adoracji była obecność organisty - p. Iwonki Barczak od godz. 2300 do godz. 130. Graniem i śpiewem  godzinek o Bożym Miłosierdziu i innych pieśni ożywiła obecnych czcicieli Najświętszego Sakramentu. Również liturgia Mszy św. miała fachową oprawę muzyczną. Chwała Panu Bogu!
Po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą Ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji Polski.

7.10.2001 – niedziela
 - NMP Różańcowej - Królowej Różańca Świętego
W  tym szczególnym dniu jak co miesiąc poprowadzony został Różaniec św. część chwalebna. Tym razem przez lidera wspólnoty Wiesława Kaźmierczaka, który do rozważań posłużył się fragmentami orędzi Pana Jezusa, które dotyczyły wskazówek i zadań dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ks. Adam Paź odprawił jak co miesiąc Mszę św. w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:
Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i całego świata z prośbą o potrzebne łaski dla: Kościoła, kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, dusz w czyśćcu cierpiących, nawrócenia grzeszników,  oraz o szerzenie Bożego Miłosierdzia za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, św. Faustyny i Wszystkich Świętych.
a po Mszy św. w intencji modlitwy codziennego ofiarowania (zob. Vademecum str.44) odmówiliśmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia zakończonej wezwaniami patronów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa (por. Vademecum str. 43).
W tym dniu zostało zapoczątkowane przez ks. Adama spotkanie formacyjne w nowej wersji. Jego główna treścią było wyjaśnienie i porozumienie co do ujednolicenia formacji, a co za tym idzie również nazwy grupy modlitewnej szerzącej Boże Miłosierdzie dotychczas pod nazwą Wspólnoty Bożego Miłosierdzia. Opiekun zaproponował obecnym Małym Rycerzom i czcicielom, aby grupa ta przyjęła nazwę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i miała swoje centrum formacyjne pod kierunkiem Księży Jezuitów w Kaliszu. Poza tym nic nie ulega zmianie. Na potwierdzenie jedności opiekun przytoczył fragment Pisma Świętego. Propozycja bez większych uwag i sprzeciwów została przyjęta przez obecnych ponad 30 członków wspólnoty.

8.10.2001 – poniedziałek
Liderka wspólnoty Straży Honorowej NSPJ I NSM której opiekunem jest również ks. Adam Paź - Stanisława Rynkiewicz, przedstawiła liderowi Małych Rycerzy propozycję zorganizowania adoracji całodobowej będącej cząstką tzw. Ogólnopolskiej Wielkiej Nowenny Adoracyjnej organizowanej przez krakowską Wspólnotę dla intronizacji Chrystusa Królem Polski od 14.09 - 25.11.2001 r. Jeszcze tego dnia uzyskano zgodę ks. Proboszcza na zorganizowanie adoracji w parafii ustalając wstępnie termin 17/18 październik. Wiesław Kaźmierczak dokonał telefonicznego zgłoszenia w krakowskiej Wspólnocie i otrzymał potwierdzenie terminu - 17/18 październik. Takie adoracje były już w historii naszej parafii organizowane w poprzednich latach: w 1999 roku 17/18 październik i w 2000 roku 25/26 październik.

9.10.2001 – wtorek
Ks. Adam Paź poinformowany został o Wielkiej Nowennie Adoracyjnej. Opiekun naszej Wspólnoty wyznacza termin spotkania liderów wspólnot parafialnych na dzień 10.10.2001 r. w środę po nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Telefoniczna rozmowa lidera Małych Rycerzy z s. Dorotą Michaluk z Sekretariatu Małych Rycerzy MSJ w Kaliszu z prośbą o przesłanie 20 kpl. Vademecum i oznak Małych Rycerzy MSJ. Zamówienie zostało przyjęte.

10.10.2001 – środa
O godz. 19:00 została pod przewodnictwem ks. Adama zostaje poprowadzone spotkanie organizacyjne dotyczące całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencjach Krakowskiej Wspólnoty dla intronizacji Chrystusa Króla w Polsce i na świecie. Czas prowadzenia modlitw przez Małych Rycerzy został wyznaczony po Mszy św. o północy tj. ok. godz.1:00 do pierwszej Mszy św. rano tj. ok godz. 7:00.
Z Kalisza s./ Dorota  przesłała zamówione ilości Vademecum i oznak dla kół Małych Rycerzy w Koszalinie.

12.10.2001 – II piątek
Msza św. w int. "szerzenia Bożego Miłosierdzia z prośbą o duchowy i liczebny wzrost Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego". Po Mszy św. tradycyjnie już wielbimy Boże Miłosierdzie śpiewem Godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia.

17/18.10.2001 – środa/czwartek
Okolicznościowe całodobowe parafialne czuwanie eucharystyczne Najświętszego Sakramentu "Aby Chrystus Królował..." w ramach Wielkiej Nowenny Adoracyjnej organizowanej od 14.09. - 25.11.2001 r. w intencjach Krakowskiej Wspólnoty dla intronizacji Chrystusa Króla w Polsce i na świecie, zostało rozpoczęte Mszą św. o godz. 18:00. Adoracja została prowadzona przez grupy modlitewne naszej parafii wg ustalonego porządku:
19:00 – 21:00 - Wspólnota Charyzmatyczna
21:00 – 22:00 - Rodzina Różańcowa
22:00 -23:00 - Straż Honorowa
godz. 24:00 odprawiona została Msza Święta przez ks. Adama w intencjach:
-wynagrodzenia za grzechy parafii, Polski i świata
-Ojca św. Biskupów i kapłanów
-Radia Maryja
-Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa przez Naród Polski i cały świat
1:45 – 7:00 - Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego o godz. (7:00 i 7:30 Msze św.)
8:00 – 10:00 - Wspólnota Wspomożycieli Duszom Czyśćcowym
10:00 – 12:00 - Rycerstwo św. Michała Archanioła
12:00 - Anioł Pański i Różaniec św. - ks. Proboszcz
15:00 - Godzina Miłosierdzia
17:30 - Różaniec parafialny i błogosławieństwo kończące całodobową Adorację parafialną.
19.10.2001 - III piątek
W katedrze została odprawiona Msza św. w intencji koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego parafii katedralnej.
22.10.2001 - sobota
Na Górze Chełmskiej o godz. 17:00 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z uwagi na nieporozumienie siostry zakrystianki, nie odbyła się wcześniej zarezerwowana Msza św.  w intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin.

26.10.2001 - IV piątek
W Katedrze przed Najświętszym Sakramentem Godzina Bożego Miłosierdzia koła Małych Rycerzy MSJ parafii Katedralnej. Ok. 16:00 spotkanie formacyjne ze słowem  ks. Igora oraz modlitwa różańcowa wobec Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w kościele św. Józefa. Zakończenie spotkania wieńczy Msza św. o godz. 17:00 w intencjach Małych Rycerzy, podczas której pięciu Małych Rycerzy przyjęło Szkaplerz karmelitański.

27.10.2001 - sobota
Ksiądz proboszcz Kazimierz Bednarski oicjalnie informuje ks. Adama opiekuna dotychczasowej wspólnoty Bożego Miłosierdzia o treści pisma Biskupa Kaliskiego dotyczącego nie zatwierdzonej do chwili obecnej formacji Małych Rycerzy.

28.10.2001 - niedziela
Lider koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii p.w. Ducha Świętego wobec braku akceptacji i zaufania wobec Małych Rycerzy redaguje pismo dotyczące rezygnacji z dotychczasowej funkcji lidera Wspólnoty Bożego Miłosierdzia do chwili zatwierdzenia Wspólnoty Małych Rycerzy w kościele.

29.10.2001 - poniedziałek
Rozmowa Wiesława Kaźmierczaka z ks. Kazimierzem Bednarskim wokół treści w/w pisma dotyczącego rezygnacji z funkcji lidera Wspólnoty Bożego Miłosierdzia. Zostaje podjęta ustna umowa na zasadzie wzajemnego zaufania. Ksiądz Proboszcz wraża zgodę na wybraną formację kaliską i używanie nazwy koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  wobec dotychczasowej nazwy Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, warunkując, aby była zgoda w tej grupie modlitewnej.

30.10.2001 - wtorek
Animator lokalny Małych Rycerzy informuje opiekuna ks. Adama o wyrażonej zgodzie Księdza Proboszcza na wybraną formację kaliską i używanie nazwy koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i przekazuje plan cyklicznych spotkań koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie.

LISTOPAD 2003

2/3.11. 2001 – I piątek / I sobota
Adoracja z Matką Bożą Miłosierdzia – rozpoczęła się nieco wcześniej ok. godz. 19:00 (po Mszy św. wieczornej) i przypadła w liturgiczne wspomnienie Dusz wiernych zmarłych tzw. "Zaduszki". Opiekun naszej Wspólnoty Ks. Adam Paź dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu. Dalszą część adoracji poprowadził lider koła Małych Rycerzy - Wiesław Kaźmierczak. Około godz. 22:30 opiekun naszej wspólnoty poprowadził Drogę krzyżową w int. Dusz czyśćcowych a o godz. 24:00 tradycyjnie sprawował Mszę św. w intencji:
Przez Niepokalane Serce Maryi wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski.
Także tradycyjnie już, po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą Ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji dusz czyśćcowych.

3.11.2001 – I sobota m-ca
Telefoniczna rozmowa ks. Aleksandra Jacyniaka, który poinformował animatora lokalnego Wiesława Kaźmierczaka po wewnętrznej konsultacji z Księżmi Jezuitami o przyjęciu zaproszenia z dnia
5.10.2001 i potwierdził przyjazd przedstawiciela Księży Jezuitów w pierwsza niedzielę stycznia tj. 6.01.2002 r. do parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Dziękujemy Ci Miłosierny Boże przez Niepokalane Serce Maryi i przyczynę św. Faustyny.

4.11.2001 – I niedziela
 św. Karola Boromeusza - patrona Jana Pawła II
Święto Naszej Parafii
W tym szczególnym dniu jak co miesiąc poprowadzony został Różaniec św. - część chwalebna w kościele w intencjach Małych Rycerzy przez lidera wspólnoty Wiesława Kaźmierczaka. Ks. Adam Paź odprawił jak co miesiąc Mszę św. w koncelebrze z ks. Mieczysławem Żąłędziejewskim w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:
W intencji Kościoła Katolickiego, biskupów, kapłanów, zakonników, nawrócenia grzeszników z prośbą o Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących

NAŁOŻENIE SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO
Podczas Mszy św. ks. Adam dokonał poświecenia Szkaplerza św. i nałożenia go na ks. Mieczysława (!) oraz  24 Małym Rycerzom i wiernym. Po Mszy św. w intencji III dnia nowenny do Bożego Miłosierdzia (rozpoczęcie nastąpiło w piątek 2.11.2001) odmówiliśmy wspólnie z opiekunem koronkę do Bożego Miłosierdzia zakończonej wezwaniami patronów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa (por. Vademecum str. 43).
W tym dniu zostało także poprowadzone spotkanie formacyjne przez ks. Adama  w salce ministranckiej. Jego główna treścią było naświetlenie obecnym  istoty formacji Małych Rycerzy podkreślając obowiązki wynikające ze statutu Małych Rycerzy MSJ. W tym czasie obecni na spotkaniu mogli nabyć Vademecum i oznaki Małych Rycerzy. Po spotkaniu Wiesław Kaźmierczak spotkał się jeszcze z Ks. Adamem celem wyjaśnień dotyczących powstania Małych Rycerzy. Dla szczegółowego zapoznania opiekuna, animator lokalny pozostawił ks. Adamowi książkę Zofii Grochowskiej  z orędziami dla Małych Rycerzy oraz dokumentację dotycząca całej historii Małych Rycerzy ze szczególnym uwzględnieniem "drogi krzyżowej"  Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego w parafii, mieście i całym ośrodku rejonowym.

9.11.2001 – II piątek
Msza św. w int. "szerzenia Bożego Miłosierdzia z prośbą o duchowy i liczebny wzrost Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego". Po Mszy św. tradycyjnie już wielbimy Boże Miłosierdzie śpiewem Godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia.

15.11.2001 - czwartek
Animator lokalny Małych Rycerzy MSJ - Wiesław Kaźmierczak w towarzystwie rycerek: Bożeny Zakałużnej (z Koszalina) i Teresy Szejby (liderki koła słupskiego Małych Rycerzy) nawiedzili klasztor Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku celem zamówienia chorągwi kościelnej dla Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin. Zamówienie przyjęła s. Goretti, zajmująca się sprawami haftowania i szycia szat liturgicznych i innych dewocjonalii kościelnych.

16.11.2001 - piątek
Matki Bożej Ostrobramskiej
W kościele pw. Ducha Świętego odbyła się Msza św. "październikowa"  w stałej intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin:
"W intencjach wszystkich kół Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego koszalińskiego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy, księży opiekunów, Księży Jezuitów i sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu."
Była to intencja stała odbywającej się na Górze Chełmskiej każdego 22 dnia miesiąca. Jednakże z uwagi na nie odprawienie tej Mszy św. w październiku, została ona odprawiona w dzień Matki Bożej Miłosiernej w świątyni naszej parafii.
W katedrze została odprawiona Msza św. o godz. 18:00 w intencji grupy modlitewnej do Miłosierdzia Bożego (koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego parafii katedralnej).

22.11.2001 - czwartek
Na Górze Chełmskiej o godz. 17:00 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbyła się wcześniej zarezerwowana Msza św.  w stałej intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin:
"W intencjach wszystkich kół Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego koszalińskiego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy, księży opiekunów, Księży Jezuitów i sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu."

 23.11.2001 - IV piątek
W Katedrze przed Najświętszym Sakramentem Godzina Bożego Miłosierdzia Wspólnoty Bożego Miłosierdzia (oficjalna nazwa koła Małych Rycerzy MSJ parafii Katedralnej). Ok. 16:00 spotkanie formacyjne ze słowem  ks. Igora - opiekunem katedralnej grupy Małych Rycerzy oraz modlitwa różańcowa wobec Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w kościele św. Józefa. Zakończenie spotkania wieńczy Msza św. o godz. 17:00 w intencjach Wspólnoty.

24.11.2001 – sobota
Okolicznościowa Adoracja ku czci Chrystusa Króla. To kolejna już, coroczna adoracja organizowana przez naszą Wspólnotę. W tym roku ks. Adam Paź wespół z ks. Andrzejem Naporowskim zachęcił do uczestnictwa parafialne grupy modlitewne takie jak. Straż Honorowa, Mali Rycerze MSJ, grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym. Dlatego czas przewodniczenia w tej okolicznościowej adoracji został podzielony między te wspólnoty wg wymienionej kolejności: 19:00-21:00 Straż Honorowa, 21:00-23:00 Mali Rycerze,
23:00-24:00 Odnowa. Msza św. o 24:00 w koncelebrze: ks. Adam-przewodniczy i ks. Andrzej-słowo Boże. W czasie wyznaczonym dla naszej grupy Małych Rycerzy, ks. Adam ponowił akt intronizacji Chrystusa Króla Wspólnoty Małych Rycerzy naszego koła parafialnego i całego ośrodka rejonowego.

25.11.2001 - niedziela
Telefoniczna rozmowa animatora lokalnego Małych Rycerzy z ks. Aleksandrem Jacyniakiem - jezuitą z Kalisza w sprawie przyjazdu przedstawiciela tego zasłużonego dla Kościoła zakonu do naszej parafii i koła Małych Rycerzy MSJ. Nie znany jest jeszcze delegat. Rozmowa odłożona została na początek grudnia.

GRUDZIEŃ 2003

2.12.2001 – niedziela

W tym szczególnym dniu jak co miesiąc poprowadzony został Różaniec św. - część chwalebna w kościele w intencjach Małych Rycerzy przez lidera wspólnoty Wiesława Kaźmierczaka. Ks. Adam Paź odprawił jak co miesiąc Mszę św. w koncelebrze z ks. Mieczysławem Żąłędziejewskim w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:
W intencji Kościoła Katolickiego, biskupów, kapłanów, zakonników, nawrócenia grzeszników z prośbą o Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Podczas Mszy św. ks. Adam dokonał poświecenia Szkaplerza i nałożenia go na ok. 15 Małym Rycerzom i wiernym, którzy mieli szkaplerz i pragnęli go uroczyście przyjąć na siebie. Po Mszy św. odmówiliśmy wspólnie z opiekunem koronkę do Bożego Miłosierdzia zakończonej wezwaniami patronów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa (por. Vademecum str. 43).
W tym dniu zostało także poprowadzone spotkanie formacyjne - konferencja przez ks. Adama  w kaplicy Chrystusa Króla dla ok. 30 Małych Rycerzy MSJ. Spotkanie zakończone zostało odmówieniem kolejnego - 3 dnia nowenny do Bożego Miłosierdzia przez ks. Adama.
Telefoniczna rozmowa ks. Aleksandra Jacyniaka, wieczorem tego dnia, który poinformował animatora lokalnego Wiesława Kaźmierczaka po wewnętrznej konsultacji z księżmi o przyjeździe misjonarza ks. Zdzisława Pałubickiego, przedstawiciela Księży Jezuitów w pierwsza niedzielę stycznia tj. 6.01.2002 r. do parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Dziękujemy Ci Miłosierny Boże przez Niepokalane Serce Maryi i przyczynę św. Faustyny.

7/8.12. 2001 – I piątek / I sobota
Adoracja UWIELBIENIA Miłosierdzia Bożego, przebłagania i prośby – rozpoczęła się ok. godz. 19:00 (po Mszy św. wieczornej) i przypadła w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP Opiekun naszej Wspólnoty Ks. Adam Paź dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu. Dalszą część adoracji poprowadził animator lokalny i lider koła Małych Rycerzy - Wiesław Kaźmierczak. O godz. 24:00 tradycyjnie ks. Adam sprawował Mszę św. w intencji:
Przez Niepokalane Serce Maryi wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski."
Także tradycyjnie już, po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą Ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji Ojczyzny. Adoracja zakończona została nieco wcześniej tj. ok. godz. 6:00 z uwagi na odprawiające się o godz. 6:00 Roraty.

10.12.2001 – poniedziałek, NMP Loretańskiej
Animator lokalny Małych Rycerzy adresuje do wszystkich Małych Rycerzy ośrodka rejonowego list świąteczny (zob. str. ...) z informacjami dotyczącymi spotkania 6.01.2002 r. w kościele pw. Ducha Świętego oraz zamówioną chorągwią dla Wspólnoty Małych Rycerzy rejonu Koszalin.

13.12.2001 – Godzinki w II czwartki m-ca
Od dzisiaj śpiew godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia będzie prowadzony w każdy II czwartek miesiąca przez organistkę p. Iwonkę Barczak. Z uwagi na zmianę terminu, w śpiewie uczestniczyło kilka osób, za to pod przewodnictwem opiekuna ks. Adama. 

14.12.2001 – II piątek
Msza św. w int. "szerzenia Bożego Miłosierdzia z prośbą o duchowy i liczebny wzrost Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego". Jest to ostatnia Msza św. w II piątek m-ca. Od stycznia Msze św. w tej intencji będą sprawowane w II czwrtki m-ca tak jak śpiew godzinek o Bożym Miłosierdziu. W tym dniu Jan Paweł II prosił cały świat o post i modlitwę w intencji POKOJU.

17.12.2001 – poniedziałek
Animator lokalny wysyła list-sprawozdanie z załączonymi zgłoszeniami -deklaracjami Małych Rycerzy do Sekretariatu Małych Rycerzy MSJ w Kaliszu.
Wiesław Kaźmierczak w imieniu Wspólnoty Małych Rycerzy wręcza ks. Proboszczowi i ks. Adamowi roczny harmonogram spotkań koła Małych Rycerzy przy parafii p.w. Ducha Świętego. (zob. str. ...)

22.12.2001 - sobota
Na otrzymany list od s. Teresy Szałkowskiej animatorki Czcicieli Bożego Miłosierdzia z Gorzowa Wlkp. wytypowany lider członków tej formacji wysyła list świąteczny do wszystkich (35) zadeklarowanych czcicieli Bożego Miłosierdzia z terenu miasta i diecezji.
Na Górze Chełmskiej o godz. 17:00 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbyła się wcześniej zarezerwowana Msza św.  w stałej intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin:
"W intencjach wszystkich kół Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego koszalińskiego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy, księży opiekunów, Księży Jezuitów i sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu."
Mszę św. sprawował ks. Adam Paź.

Wigilia w parafii Ducha Świętego
Jeszcze tego dnia o godz. 20:00 ks. proboszcz Kazimierz Bednarski organizuje parafialne spotkanie opłatkowe dla wszystkich przedstawicieli rodziny parafialnej. Po spotkaniu ogólnym spotkanie przy wieczerzy wigilijnej przewodniczących grup modlitewnych i członków rady parafialnej w refektarzu plebani.

24.12.2001 – imieniny ks. Adama
Okolicznościowa Msza św. w int. solenizanta ks. Adama z okazji imienin, odbyła się o godz. 6:00 podczas ostatnich Rorat w adwencie 2001 r. Po Mszy św. animator lokalny złożył w imieniu Małych Rycerzy życzenia imieninowe z upominkiem w postaci porcelanowej figurki Anioła Stróża, nawiązując do treści hymnu rorat śpiewanego przez ks. Adama: "Aniele, Aniele, niebieski posłańcu..."

PODSUMOWANIE 2001 R.P.
Dziękując Bogu za dar Bożego Miłosierdzia, należy podkreślić ważne wydarzenia z minionego roku kalendarzowego A.D. 2001. Do istotniejszych spraw zaliczyć trzeba:

 • List ks. bpa Stanisława Napierały - Biskupa Kaliskiego
 • Wizyta s. Zofii Grochowskiej w naszym ośrodku
 • Udział ok. 25 członków naszego ośrodka w zamkniętych rekolekcjach dla Małych Rycerzy w Kaliszu
 • 9-cio dniowa autokarowa pielgrzymka pn. Polska piękna jest...
 • III Piesza Pielgrzymka ku czci Bożego Miłosierdzia do Myśliborza. (8 dni - 225 km)
 • Zmiana opiekuna ks. Czesława ŁĄCKIEGO na ks. Adama PAZIA
 • PRZYJĘCIE FORMACJI KALISKIEJ w duchowym i liczebnym wzroście Wspólnoty
 • Uzgodnienie dotyczące przyjazdu 6.01.2002 przedstawiciela opiekunów Małych Rycerzy z Kalisza
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

KRONIKAKSIĘGA II

A.D. 2000

02.01.2000 – niedziela. Pierwsza Msza Święta w Roku Jubileuszowym o godz. 15:00 w kaplicy  Chrystusa Króla gromadzi ponad    30   osób.    Po   Mszy    Św.   łamiemy   się opłatkiem, a także modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia  pod   przewodnictwem   opiekuna  ks.  Czesława Łąckiego

05.01.2000 - środa. Na cotygodniowym spotkaniu naszej Wspólnoty zostaje  wybrany  nowy  sekretarz –  p .Stanisława Kielar-Sujecka. Dotychczasowemu sekretarzowi – p. Zofii Kudelskiej, która poprosiła o tę zmianę dziękujemy! Pozostałe funkcje bez  zmian. Nadal  opiekę  duchową   pełni – ksiądz  CZESŁAW   ŁĄCKI,  lider – Wiesław   Kaźmierczak, skarbnik – Stanisław  Wiktorowski

07/08.01.2000 - I Piątek/ II sobota. Pierwsza ADORACJA w Roku Jubileuszowym za grzeszników.  To  spotkanie  z  Bogiem w Hostii Świętej  skupia liczną rzeszę dusz wiernych wynagradzających – 60-80 osób Najświętszym Sercom Pana Jezusa i Maryi. Adoracja ta zapoczątkowała Wielką Nowennę do Bożego Miłosierdzia składającą się z 9-ciu miesięcznych  intencji - modlitw wynagradzających NSPJ i NSM wg nowenny do B.M.

09.01.2000 - niedziela - CHRZEST PAŃSKI. Nawiedzenie   kościoła pw.  Bożego  Miłosierdzia w Rosnowie przez przedstawicieli naszej Wspólnoty: Marię Leszko, Genowefę Kaźmierczak, Józefa Łebkowskiego, Wiesława Kaźmierczak. Po Mszy Św. (o godz. 14:00) za zgodą tutejszego ks. Proboszcza – Romualda Tomaszewskiego odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji tej Parafii. Jako zaproszona grupa modlitewna gościliśmy tu na nocnej Adoracji z 25/26.09.1998 A.D.

14.01.2000 – II Piątek m–ca. Msza Święta w intencji Bożego Miłosierdzia i gorliwość  apostolską dla Czcicieli B.M. w naszej Wspólnocie.  Po  Mszy  Św.   śpiewaliśmy   GODZINKI ku czci B.M. w intencji Parafii.( ok. 20-30 osób).

23.01.2000 – Niedziela, 14:45. W kościele przed obrazem Jezusa Miłosiernego wznowiona została  co niedzielna   KORONKA  do  Bożego Miłosierdzia.

24.01.2000 – Poniedziałek. Parafia p.w. Św. Kazimierza pragnie Wspólnoty Bożego Miłosierdzia. Z łaski BOŻEJ, udzielonej jednej z naszych czcicielek i Małych Rycerzy p. Krystynie Polańskiej z parafii p.w. Św. Kazimierza doszło do wstępnego spotkania z duchowieństwem tej Parafii celem przedstawienia  oddolnej inicjatywy powołania grupy modlitewnej szerzącej  Boże Miłosierdzie. W imieniu ks. Proboszcza – Ryszarda Łopaciuka – przyjął i wysłuchał inicjatorów tego spotkania – ks. Andrzej Gołębiowski - wikariusz parafii, w biurze w którym ku zaskoczeniu p. Krystyny i p. Grażyny Harasim oraz p. Wiesława Kaźmierczak - obecny był Pan Jezus w obrazie Bożego Miłosierdzia. Przed tym wizerunkiem, na wstępie odmówiliśmy koronkę do B.M. P. Krystyna zamówiła Mszę Św. w int. szerzenia Bożego Miłosierdzia za przyczyną bł. Faustyny 30.01.2000 (niedziela – godz. 18:30 ). Podkreślić należy, iż p. Krystyna  jest od 07.02.1995 r. Małym Rycerzem  natomiast p. Grażyna Harasim od  10.07.1996 r.

25.01.2000 - Wtorek. Ks. Czesław z liderem p. Wiesławem omawiają niżej wymienione sprawy:

• propozycje spotkań modlitewnych w domach członków,

• zmiana cotygodniowych  spotkań na 1 raz na m-c,

• poinformowanie o tworzących się grupach modlitewnych Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia w innych parafiach naszego miasta - w Katedrze, której inicjatorką jest p. Teresa Szachnowska i w Św. Kazimierzu – p. Krystyna Polańska.

27.01.2000 – Czwartek. Katedra pragnie Wspólnoty Małych Rycerzy. Po Mszy Św. o godz. 9:00 w Katedrze delegacja Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia udaje się na pierwsze spotkanie z ks. Proboszczem Tadeuszem Piaseckim  Zostaje naświetlony cel wizyty. W spotkaniu uczestniczą: p. Teresa Szachnowska, p. Stefan Hora, p. Władysława Kasa z Katedry oraz pan Wiesław Kaźmierczak – tymczasowy koordynator  Małych Rycerzy ośrodka KOSZALIN. Inicjatorką spotkania jest  p. Teresa Szachnowska.

28.01.2000 - ostatni piątek m–ca. Droga  KRZYŻOWA  O  TRZEŹWOŚĆ  NARODU. Włączamy się tą modlitwą, (o godz.15:00) w GODZINIE MIŁOSIERDZIA w kaplicy Adoracji  z pomocą wszystkim uzależnionym oraz wszystkim propagującym trzeźwość. Solidaryzujemy się w tym dniu z Ruchem Trzeźwościowym im. Św. Maksymiliana działającym na terenie naszej parafii i nie tylko. Tą modlitwą, o którą prosi nasz Pan Jezus Chrystus, a którą prowadziła p. Halina Burdach, pragniemy zapoczątkować tradycję wspólnego rozważania MĘKI PAŃSKIEJ.

29.01.2000 - sobota godz. 15:30. W  5 – tą  rocznicę istnienia i działania  Wspólnoty, lider informuje w RADIO TERAZ o wydarzeniach grupy modlitewnej Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia. Dyrektor rozgłośni diecezjalnej ks. Zbigniew Zalewski zaprasza na kolejną audycję w powiększonym gronie. Termin zostaje do ustalenia – w „okolicy” 22.02.2000 r. tj. kolejnej 69 rocznicy wizji OBRAZU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA przez bł. Faustynę w Płocku (1931r.).

 

30.01.2000 - niedziela. W kościele p.w. Ducha Świętego o godz . 14:45 koronka do B.M. w int. dzieci, młodzieży, rodzin, parafii i ojczyzny. W kościele p.w. Świętego Kazimierza I-a Msza Św. O godz.18:30 w int. Bożego Miłosierdzia zamówiona  przez p. Krystynę P. Po Mszy Św. w salce na plebani gospodarze  parafii: p. Krystyna, i p. Grażyna wraz z zaproszonymi gośćmi: p. Marią Leszko, p. Teresą i Stanisławem Wiktorowskimi p. Zofią Kudelską oraz p. Genowefą i p. Wiesławem Kaźmierczak – odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia przed drugim wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w int. szerzenia B.M. w parafii i akceptacji grupy modlitewnej przez duchowieństwo.

31.01.2000 - poniedziałek. Informacje z Kalisza. Z Sekretariatu Małych Rycerzy M.S.J. przysłano nam list (23.01.2000) podsumowujący dotychczasową działalność Wspólnoty Małych Rycerzy, oraz skrót STATUTU Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Natychmiast wysłano i przekazano fotokopie zelatorom kół Małych Rycerzy MSJ: dla p Teresy Szachnowskiej, z Katedry,  p. Leokadii   Makselon   ze   Szczecinka, p. Teresy Szejby ze Słupska. 5-rocznica powołania Wspólnoty Bożego Miłosierdzia przy parafii p.w. Ducha Świętego, była okazją do imiennego poinformowania 35 czcicieli i Małych Rycerzy, a także zaproszenia ich do udziału w zbliżających się spotkaniach naszej Wspólnoty – ( Adoracja - 4/5.02.2000r., Msza Św. w I- ą niedzielę m–ca: 06.02.2000r. godz. 15:00). W imieniu całej wspólnoty, lider i skarbnik poinformowali także ks. Biskupa Mariana Gołębiewskiego oraz ks. Proboszcza Kazimierza Bednarskiego z prośbą o apostolskie i pasterskie błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty.

PODSUMOWANIE MIESIĄCA

Pierwszy miesiąc Roku Jubileuszowego w działalności naszej Wspólnoty, to przede wszystkim działanie łaski Bożej w szerzeniu Bożego Miłosierdzia także poza parafią (Katedra, Św. Kazimierz) jak również rozmodlenie (codzienne o godz. 15:00 – koronka do B.M.,  droga Krzyżowa w piątki)              i formacja duchowa na cotygodniowych spotkaniach (choć brakowało na nich osoby ks. opiekuna – wizyty duszpasterskie). BOGU Miłosiernemu niech będą dzięki za każdy dar!

L U T Y

01.02.2000 – wtorek. Emisja nagranych (zob. 29.01.) informacji o naszej WSPÓLNOCIE w RADIO TERAZ (ok. godz. 17:30 ).

02.02.2000 - Środa OFIAROWANIE PAŃSKIE. Opiekun ks. Czesław po miesięcznej nieobecności z powodowanej wizytami duszpasterskimi, jest wśród nas. Wysłuchuje sprawozdań i ustosunkowuje się do spraw omawianych (m.in.25.01.z liderem grupy). Decyzją opiekuna pozostajemy przy cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Na spotkaniu czytano i rozważano Słowo Boże z biuletynu z Myśliborza ( Jk. 3.1-12 oraz z Dzienniczka p. 92 ).

04/05.02.2000 - I piątek/I  sobota. 5 – lat ADORACJI pod patronatem naszej grupy modlitewnej. Adoracja za kapłanów i zakonników (od godz. 19:00 ) wieńczy 5–letni czas co miesięcznych modlitw pokutno–wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Adoracja ta, to II-gi miesiąc WIELKIEJ NOWENNY do Bożego Miłosierdzia, gromadząca ok. 60-70 osób, do Mszy Św. za Ojczyznę o godz. 24:00. Po Mszy Św. pozostało 15-17 dusz adorujących.

06.02.2000 – I niedziela. Comiesięczna Msza Św. w int. Wynagrodzenia Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata. Przed Mszą Św. – RÓŻANIEC ŚW. w podziękowaniu BOGU za 5 lat istnienia naszej Wspólnoty. W czwartej tajemnicy radosnej Różańca Św. na zaproszenie lidera, przyszedł ks. Proboszcz – Kazimierz BEDNARSKI, kierując do nas słowo z kapłańskim błogosławieństwem. W tym czasie p. Zofia Kudelska i p. Teresa Wiktorowska poprowadziły koronkę do B.M. W kościele. Po Mszy Św. w kaplicy opiekun – ks. Czesław poprowadził koronkę do B.M. w int. Wspólnoty. Obecnych 35-40 osób.

09.02.2000 – środa. Korespondencja z Białegostoku. S. Elżbieta Fedorowicz (znana jako Matka Przełożona ss. Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu z przed kilku lat, a obecnie sekretarz d.s. procesu beatyfikacji sł. B. ks. Michała Sopoćko w Białymstoku), pisze na adres lidera list a także fotografie obrazu B.M. (przeciętego ręką nieznanego sprawcy, wykonane przez pątniczkę z Czech) oraz foldery i książki dot. Sł. B. ks. Michała Sopoćko.

11.02.2000 – II piątek. NMP z Lurdes. Msza Św. w int. Szerzenia Bożego Miłosierdzia i gorliwość apostolską dla członków Wspólnoty, w czasie której obecni mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy Św. zostały odśpiewane GODZINKI ku czci B.M., jako podziękowanie i uwielbienie B.M. za 5 lat istnienia w parafii naszej grupy modlitewnej. Uczestniczyło ok. 80 osób – dzięki BOGU, bogatemu w MIŁOSIERDZIE!

13.02.2000 – niedziela. NOWENNA do Bożego Miłosierdzia. W kościele o godz. 14:45 rozpoczęliśmy nowennę do B.M. ku czci obrazu Jezusa MIŁOSIERNEGO, którego 69 rocznicę wizji bł. S. Faustynie (Płock 1931r.) będziemy obchodzić 22 lutego uroczystą ADORACJĄ Pana Jezusa w Hostii Świętej i OBRAZIE B.M. umieszczonym w bocznym ołtarzu naszej Świątyni. Kontynuacja nowenny – codziennie w kaplicy Adoracji o godz. 15:00. Tego samego dnia p. Halina Burdach, proponuje, aby kopia obrazu B.M. z krakowskich Łagiewnik, nawiedzał domy, rodziny członków naszej Wspólnoty i tych osób, którzy będą chcieli tej formy nawiedzenia Jezusa Miłosiernego.

14.O2.2000 – poniedziałek. Peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia – rozpoczęta ! Obraz zostaje przywieziony przez p. Halinę Burdach do kaplicy Chrystusa Króla. W rozmowie lidera z ks. Proboszczem, zostaje wyrażona zgoda Ojca Parafii na przedstawioną  wyżej propozycję (13.02.).

15.02.2000 – wtorek. Obraz Bożego Miłosierdzia zostaje umieszczony przez kościelnego p. Edwarda na widocznym miejscu w kaplicy ADORACJI. Za aprobatą ks. Proboszcza, ma tak pozostać do dnia 22.02. tj. do dnia 69 rocznicy wizji tego obrazu bł. Faustynie.

15.02.2000 – wtorek. Imieniny bł. Faustyny i 25 rocznica śmierci apostoła Bożego Miłosierdzia, spowiednika bł. Faustyny oraz założyciela ss. Jezusa Miłosiernego tak zwanych „Faustynek”. Z tej okazji, o godz. 18:00 w kościele zostaje sprawowana Msza Św. w int. „przez przyczynę bł. Faustyny – podziękowanie za sł. B. ks. Michała Sopoćko z prośbą o beatyfikację spowiednika s. Faustyny oraz dziękczynienie za 5 lat istnienia Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego  Miłosierdzia”.

19.02.2000 – sobota. Z kaplicy Adoracji, po 5 dniach - zostaje, z przyczyn Bogu wiadomych, zostaje usunięty peregrynujący obraz Miłosierdzia Bożego.

20.02.2000 – niedziela. Radio TERAZ szerzy Boże Miłosierdzie ! Delegacja naszej Wspólnoty w składzie: ks. Czesław ŁĄCKI – opiekun, Wiesław Kaźmierczak – lider, Teresa Szachnowska – członek, są gośćmi dyrektora Radia TERAZ – ks. Zbigniewa Zalewskiego. Na antenie Radia diecezjalnego rozmowy dotyczą m.in. najbliższego wydarzenia – 69 rocznicy ukazania się Pana Jezusa s. Faustynie i organizowanej z tej okazji ADORACJI w kościele, a także nagłośnienia istnienia i działania od 5 lat takiej grupy modlitewnej w parafii, mieście i naszej Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. W czasie trwania emisji programu dołączyła do nas inna czcicielka B.M. p. Renia Napiórkowska z Katedry.

21.02.2000 – poniedziałek. P. Krystyna Polańska z parafii p.w. Św. Kazimierza, informuje o zawieszeniu w tym kościele obrazu Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla. Sprawa o tyle radosna ponieważ jest to wigilia dnia objawienia obrazu B.M. a jednocześnie zakończenie nowenny do B.M.– widoczny owoc naszych modlitw. Chwała Bogu!

22. 02 2000 – wtorek. S. Teresa Szałkowska – animatorka czcicieli B.M. w Myśliborzu przesyła list informujący nas o Wielkopostnym Dniu Skupienia dla grupy czcicieli z Myśliborza dnia 11.03.2000r., a także o organizowanych sesjach o Miłosierdziu Boga w  terminach:  16-18.06.2000 r.; 28 – 30.07.2000 r.;  24 –26.11.2000 r.- zgłoszenia na uczestnictwo - osobiste.

22.02.2000 – wtorek. ADORACJA ku czci obrazu Bożego Miłosierdzia w kościele zgromadziła od 100–150 osób i przebiegała wg programu. W czasie Adoracji był wystawiony obraz B.M. ofiarowany przez p. Halinę Burdach na peregrynację (zob. 13 i 14. luty). Intencją nawiedzenia tego obrazu jest otworzenie drzwi swoich domów dla Jezusa Miłosiernego w tym wizerunku przez wszystkich pragnących uczcić B.M. otrzymać błogosławieństwo dla siebie i swoich rodzin oraz spełnienie obietnic związanych z tym OBRAZEM. Jedną z pierwszych osób, która przyjęła Jezusa Miłosiernego w tym wizerunku jest  p. MAKUCH Urszula, następną osobą jest ABRAMOWSKA Maria, która  ma  przyjąć  obraz za tydzień w środę - 01 marca w kaplicy  Chrystusa  Króla w Godzinie Miłosierdzia . Trzecią z kolei osoba to p. ZIÓŁKOWSKA Janina.

23.02.2000 – środa. Spotkanie formacyjne  - odwołane ! Na wniosek ks. opiekuna, z uwagi na późne zakończenie w/w Adoracji dzisiejsze spotkanie grupy jest odwołane.

25.02.2000 – piątek. W Godzinie Miłosierdzia – Droga Krzyżowa. Wytrwałe grono wiernych czcicieli B.M. pod kierunkiem p. Haliny Burdach ofiaruje rozważania Męki Pańskiej.

27.02.2000 – niedziela. Koronka w int. Ojczyzny ofiarowana przed obrazem B.M. w kościele prowadzona przez lidera po Mszy Św. o godz. 15:00 (z uwagi na Mszę Św. inicjacyjną dla dzieci przygotowujących się do I – szej Komunii Św).

28.O2.2000 – poniedziałek. List z Watykanu. Z apostolskim błogosławieństwem papieża Jana Pawła II otrzymujemy odpowiedź na przesłane życzenia Bożonarodzeniowe Ojcu Świętemu  w imieniu  naszej Wspólnoty - przez lidera naszej grupy modlitewnej.

M A R Z E C

01.03.2000 – środa. Myślibórz informuje o Wielkopostnym Dniu Skupienia – 11.03.2000r.- sobota. Decydujemy się na wyjazd 14 – osobowym mikrobusem.

03/04.03.2000 AD – I piątek/I sobota. Adoracja w int. „Wiernych wyznawców Chrystusa”. W wyniku zamieszania początek Adoracji rozpoczynamy w skromnym kilkuosobowym gronie, lecz z upływem czasu liczba czcicieli Jezusa – Hostii Świętej, wzrasta. Byli to „wierni wyznawcy Chrystusa.”

05.03.2000 – niedziela. Msza Św. w int.”wynagrodzenia B.M.za grzechy nasze i całego świata”, sprawowana przez ks. Czesława. Opiekun naszej grupy ogłosił obecnym o organizowanym wyjeździe delegacji na Dzień Skupienia do Myśliborza oraz o przygotowaniach do pielgrzymek: III – autokarowej p.n. Pielgrzymka 2000, szlakiem B.M. i Matki Bożej, której głównym organizatorem jest p. Józef Łebkowski, a także o II Pieszej Pielgrzymce do Myśliborza.

08.03.2000 – środa, POPIELEC. Spotkanie formacyjne bez ks. Opiekuna, zgromadziło osiem osób.

10.03.2000 – II piątek. Msza Św. o godz. 18:00 w kościele w int. ”szerzenia B.M. i gorliwość apostolską dla członków Wspólnoty”. Po Mszy Św.- za zgodą ks. Proboszcza i ks. Romana po Drodze Krzyżowej zostaje rozpoczęta nowenna ku czci Św. Józefa, przed obrazem tego Świętego, który jest zawieszony na ścianie przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia. W naszej gablotce, zostają umieszczone informacje dotyczące tak nowenny jak i adoracji ku czci Św. Józefa. Nowennę prowadzić będzie p. Teresa Wiktorowska.

11.03.2000 – sobota. Z błogosławieństwem ks. Czesława, 14 – osobowa delegacja, wyjeżdża o godz. 8:00, w zimowej scenerii do Myśliborza na Wielkopostny Dzień Skupienia czcicieli B.M. Po trudnej podróży, jesteśmy na miejscu 15 minut przed mającą się rozpocząć Mszą Św. o godz. 12:00. Mszę Św. celebrował ks. Marian Kucharczyk – kustosz Sanktuarium B.M., a jednocześnie proboszcz parafii p.w. Krzyża Św., oraz Moderator Wspólnoty Czcicieli B.M. przy Myśliborskim Sanktuarium B.M. Po Mszy Św. Ks. Moderator wygłosił konferencję, a po niej poprowadził piękne rozważanie  Drogi Krzyżowej, po której zostaliśmy zaproszeni na obiad przez siostry Jezusa Miłosiernego – „Faustynki”. Po obiedzie, przy wspólnym stole z grupą czcicieli z Myśliborza i kustoszem, mogliśmy przy cieście, herbacie i kawie dzielić się uwagami dotyczącymi naszej działalności.

O 15:00 Godzina Miłosierdzia w kaplicy klasztornej, a następnie adoracja Króla Miłosierdzia w Hostii Św. i obrazie B.M. oraz możliwość skorzystania z Sakramentu Miłosierdzia ( pokuty ). Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, ok. godz. 17:30 zakończył się program Wielkopostnego  Dnia Skupienia. Ksiądz proboszcz ofiarował każdemu uczestnikowi naszej grupy kartkę pocztową, a liderowi zestawienie odprawianych Mszy Św. w Sanktuarium w każdą I – niedzielę miesiąca w intencji naszej Wspólnoty.

Skorzystaliśmy z wolnego czasu spacerując po mieście, nawiedzając kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, w którym to, zaczęły się Misje Św., a także oczekującą nas chorą znajomą – p. Stanisławę Sadowską, której sprawiliśmy wielką radość. Wspólnie odmówiliśmy III część Różańca Św. w intencjach Matki Bożej Róży Duchownej oraz p. Stanisławy. 8 osób, mających problemy zostało obdarowanych różańcami przez miłą gospodynię. Ok. godz. 20:00 udaliśmy się na kolację do klasztoru. O godz. 21:00 w kaplicy klasztornej rozpoczęła się nocna Adoracja pokutna, na której zostaliśmy do Mszy Św. o godz. 24:00. Kazanie dotyczyło modlitwy, a szczególnie modlitwy różańcowej – trwało ok. godziny, a cała Msza Św. zakończyła się o godz. 145. Ok. godz. 2:00 – wyjazd. Po szczęśliwej podróży na miejscu, w Koszalinie jesteśmy o godz. 5:00. A oto lista uczestników:

1.            Pastucha Maria                                8. Koblańska Janina

2.            Kaźmierczak Wiesław    9. Kudelska Zofia

3.            Woch Elżbiet                     10. Miśko Jarosława

4.            Burdach Halin                   11. Zapalska Jadwiga     

5.            Polańska Krystyna          12. Rywacka Janina

6.            Koziaraska Ewa                13. Mazur T. Iwona

7.   Kielar Stanisława                      14. Goch Ann                    kierowca – Kaźmierczak Dariusz

Ponadto w czasie trwania Drogi Krzyżowej dołączyli do nas czciciele z Sianowa i Koszalina, którzy przyjechali pociągiem: 15. Graf Zuzanna, 16. Harasim Grażyna.

 

15.03.2000 – środa. 4 – ta rocznica śmierci Ks. Bp. Czesława Domina, gromadzi nas wokół ołtarza na Mszy Św. w intencji: „Przez przyczynę Bł. s. Faustyny, podziękowanie za śp. ks. Bp. Czesława Domina  -  apostoła Bożego Miłosierdzia z prośbą o wieczną radość dla Jego duszy w kolejną 4 rocznicę śmierci”. Po Mszy Św. spotkanie formacyjne grupy wraz z ks. Opiekunem. Na spotkaniu lider Wspólnoty wręczył uaktualniony plan pracy naszej grupy na rok 20:00 a także program adoracji ku czci Św. Józefa ks. Czesławowi i innym członkom Wspólnoty oraz teksty modlitw do Bożej Opatrzności ( litania, nowenna i.t.p.).

Tymczasowy koordynator Małych Rycerzy M.S.J. zamawia i rezerwuje Msze Św. w biurze parafii Katedralnej jak niżej:

1.            14 kwiecień 2000 – II piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra w intencji:

„O duchowy i liczebny rozwój Małych Rycerzy za przyczyną Matki Bożej  i Bł. Faustyny”.

2.            19 maj 2000 – III piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra;

3.            16 czerwiec 2000 – III piątek m – ca, godz. 18:00 – Katedra;

4.            21 lipiec 2000 – III piątek m – ca, godz. 9:00 – Katedra;

5.            11 sierpień 2000 – II piątek m – ca, godz. 18:00 – Katedra;

6.            15 wrzesień 2000 – III piątek m – ca, godz. 17:00 – Św. Józef;

7.            13 październik 2000 - III piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra;

8.            17 listopad 2000 – III piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra;

9.            15 grudzień 2000 – III piątek m – ca godz. 18:00 – Katedra;

powiadamiając o tym Małego Rycerza z Katedry – p. Teresę Szachnowską.

 

19.03.2000 – sobota.

Adoracja ku czci Św. Józefa. Staje się dla nas tradycją, aby uczcić tak wielkiego Patrona Kościoła Chrystusowego. Zaraz po Mszy Św. o godz. 18:00 grono wiernych czcicieli Św. Józefa przechodzi do kaplicy Chrystusa Króla, aby tam przywitać Jezusa w Najświętszym Sakramencie i pod przewodnictwem ks. Czesława zakończyć 9 – dzień nowenny ku czci Św. Józefa oraz rozpocząć kilkugodzinną nocną Adorację. W programie modlitw wspólnych był cały Różaniec Św., nabożeństwo do Św. Józefa, Apel Jasnogórski, modlitwy do Bożej Opatrzności, Litania do Matki Bożej, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, a także czas na cichą Adorację Miłosiernego Boga w Hostii Świętej. Msza Św. o godz. 24:00 w intencji: „Podziękowanie Bożej Opatrzności i Bożemu Miłosierdzi za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa – Kościołowi, Ojczyźnie naszej oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym, którym Św. Józef patronuje z prośbą o dalszą Jego opiekę,”- kończy tę okolicznościową Adorację.

22.03.2000 - środa.

Spotkanie Formacyjne gromadzi 7 czcicieli B.M. Rozważania dotyczą aspektu CIERPIENIA, fragmenty z Pisma Św. i Dzienniczka Bł. Faustyny, zawarte  w grudniowym Biuletynie czcicieli B.M. z Myśliborza. Opiekun Ks. Czesław informuje o wykonanym zleceniu dotyczącym slajdów     z pieśniami ku czci B.M. dla wspólnot i grup modlitewnych B.M. przy parafii: Ducha Świętego, Św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia NMP ( Katedra ). Koszt 3 kompletów (105 ramek każdy) – 240 zł. (80 zł./kpl.).

24.03.2000 - piątek

Czcicielka, p. Stanisława K., jako narzędzie Bożej Opatrzności, wspomaga chwilowe braki finansowe naszej wspólnoty – kredytem bezprocentowym i bezterminowym, na pokrycie kosztów w/w slajdów. Bogu niech będą dzięki!

25.03.2000 - sobota

Sprawozdanie tymczasowego koordynatora Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – ośrodka Koszalin – dla Sekretariatu Wspólnoty MRMSJ w Kaliszu. Lider Wspólnoty M.B. jako czciciel i Mały Rycerz MSJ jest tymczasowym łącznikiem Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego między Sekretariatem w Kaliszu a Ośrodkiem Koszalin obejmującym swym zasięgiem byłe województwa: koszalińskie i słupskie, a zgodnie ze Statutem Małych Rycerzy zwany dalej jako „animator”.

26.03.2000 - niedziela

Boża Opatrzność daje impuls do podjęcia organizacji odpustowej pielgrzymki 30 kwietnia 2000r. – w Święto Miłosierdzia Bożego i kanonizacji Bł. s. Faustyny Kowalskiej – do Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zostaje potwierdzony autokar i zapisani pierwsi pątnicy. Pod rozwagę poddana jest propozycja zorganizowania pielgrzymki do Bolesnej Królowej Polski w Licheniu: 24/25 czerwiec 2000r.

28.03.2000 - wtorek

Czciciel B.M. p. Józef Łebkowski informuje o rezerwacji noclegu w Licheniu 24/25.06.2000r.  Z nadzieją w Bożą Opatrzność - lider zamawia autokar, w celu zrealizowania Bożego  natchnienia.

29.03.2000 - środa

Peregrynacja obrazu B.M. trwa. P. Maria Rybczyńska – nasza parafianka – wykonała piękny pokrowiec na obraz i podręcznik do peregrynacji. Z tego powodu obraz B.M. gościł u niej przez 2 tygodnie (15-29.03.), a także z innej przyczyny – mama p. Marii obchodziła 75 lat życia i był to swoisty prezent. Bóg zapłać p. Rybczyńskiej za tę bezinteresowną ofiarę.

Spotkanie formacyjne zgromadziło 13 osób pod przewodnictwem ks. Czesława. Na zakończenie podana została informacja, że z uwagi na rekolekcje nie będzie co miesięcznej  Mszy Św. w kaplicy.       

31.03.2000 - piątek

W 7-ą  rocznicę (dokładnie 31.03.1993r.) DEKRETU dot. Czci Tajemnicy Miłosierdzia Bożego wydanego przez śp. ks. Bp Czesława Domina, w kościele pw. Św. Kazimierza nowo powstająca grupa Miłosierdzia Bożego uczestniczy we Mszy Św. w int. „szerzenia Bożego Miłosierdzia w parafii za przyczyną Św. Kazimierza i Bł. S. Faustyny”.

                Po Mszy Św. spotkanie formacyjno – organizacyjne w salce na plebani. Uczestniczy 8 osób, w tym zaproszony przez p. Krystynę Polańską, lider Wspólnoty B.M. przy parafii pw. Ducha Św. Spotkanie rozpoczęła animatorka grupy (p. Krystyna) koronką do B.M. Zostały poruszone zasadnicze kwestie nowo powstającej Wspólnoty B.M. takie jak: cykliczne spotkania, formacja, składki pieniężne (ofiary na Mszę Św. i inne cele). Gość z sąsiedniej Parafii przedstawił propozycję pielgrzymki odpustowej do Myśliborza w Święto Bożego Miłosierdzia (niedziela 30.04.2000r.), na którą zapisało się 5 osób. Rozdane zostały deklaracje Wspólnoty Czcicieli M.B. przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, oraz informacje o organizowanych Sesjach w tym miejscu. Nadto p. Wiesław przekazał wszystkim uczestnikom spotkania ofiarowane różańce (Ofiarodawca p. Józef Łebkowski, czciciel z Katedry).

 Na zakończenie p. Mirosława odczytała Słowo Boże z tomu 1 Wielkiej nowenny (Słowo Boże na każdy dzień roku z rozważaniami). Pieśnią: „Nasze plany i nadzieje ...”podkreślone zostało zakończenie II z kolei spotkania formacyjno – organizacyjnego w tej parafii, jeszcze bez księdza opiekuna. Rozejście nastąpiło w radosnej i optymistycznej atmosferze. Dzięki Bogu i Jego łasce!

Wcześniej, tego samego dnia lider Wiesław K. otrzymuje z rąk ks. Czesława Ł. wykonane trzy komplety slajdów pieśni i godzinek o Miłosierdziu Bożym, z przeznaczeniem dla parafii pw. Ducha Św.; Niepokalanego Poczęcia NMP; Św. Kazimierza, wykonane przez kleryków seminarium koszalińskiego.

2.04.2000 - I niedziela

Pomimo zapowiedzi o zmienionym programie dot. Mszy Św. o godz. 15:00 – Msza Św. zostaje odprawiona w kaplicy Chrystusa Króla. Homilię rekolekcyjną o Miłosierdziu Bożym wygłosił Ojciec Rekolekcjonista ks. Henryk Korża, Krajowy Duszpasterz Trzeźwościowy przy Episkopacie Polskim. Wcześniej tradycyjnie -  Różaniec Św. II część, tajemnice bolesne; po Mszy Św.- Koronka do B.M. oraz krótkie spotkanie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego celem poinformowania o obecnej sytuacji  Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z siedzibą w Kaliszu. List – sprawozdanie Ośrodka Koszalin przedstawił tymczasowy animator i lider w jednej osobie – p. Wiesław Kaźmierczak, wyjaśniając i odpowiadając na pytania zainteresowanych. Potwierdzenie pozostania Małymi Rycerzami wyraziło w tym dniu 7 osób, inni przedstawieni w liście-sprawozdaniu uczynili to wcześniej. 

3.04.2000 - poniedziałek

List – sprawozdanie adresowany do Sekretariatu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu, zostaje poprawiony, uzupełniony, powielony i przekazany do wiadomości ks. Czesławowi Łąckiemu – opiekunowi Wspólnoty B.M. przez lidera i animatora Małych Rycerzy MSJ.  

4.04.2000 - wtorek

Sprawozdanie kierowane do Sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu zostaje wysłane na adresata (z pełnym wykazem załączników) oraz do wiadomości niżej wymienionym Małym Rycerzom (bez załączników wymienionych na końcu listu):

1.            Grochowska Zofia – Tolkmicko,                         3. Szejba Teresa – Słupsk,

2.  Szachnowska Teresa – Koszalin.                  4. Makselon Leokadia – Szczecinek

 

5.04.2000 - środa

Spotkanie formacyjno – organizacyjne zdominowane zostało sprawami finansowymi, które zostały poruszone przez „ministra finansów p. Stanislawa Wiktorowskiego. Skarbnik przedstawił obecny budżet naszej Wspólnoty – deficyt przekraczający 280 zł., co w znacznej mierze spowodowały koszty slajdów oraz mały przychód z ofiar na Msze Św. ( 5 Mszy Św. w m-cu). Podjęto decyzję o poinformowaniu ks. Opiekuna i całej WspólnotyB.M.

7/8.04.2000 – I piątek

Adoracja za nie znających Chrystusa w szczycie gromadzi 50-60 osób, w tym dwie siostry zakonne (s. Maksymiliana – felicjanka, s. Maria Róża – loretanka z Mińska Mazowieckiego), ks. Proboszcz, ks. Ryszard Korża – rekolekcjonista, ks. Czesław – spowiednik, celebrans Mszy Św. za Ojczyznę, nasz opiekun oraz ks. diakon, odbywający praktykę w naszej parafii. To było dla nas budujące, oby tak dalej! S. Maria Róża zbudowana programem, dokonała pamiątkowego wpisu. Nasz skarbnik przekazał Małemu Rycerzowi z Katedry – p. Teresie Szachnowskiej komplet slajdów (pieśni i godzinki o B.M.). Do rana  pozostaje stała grupa wiernych dusz adorujących (18 – 13 osób). 

9.04.2000 – niedziela

Dyrektor Radia „Teraz”, a zarazem redaktor diecezjalnego czasopisma „Wierzę” (będącego częścią tygodnika „Gość Niedzielny”) telefonicznie około 21:30 umawia się na rozmowę-wywiad z liderem  Wiesławem K.

10.04.2000 – poniedziałek

Po uprzednim nawiedzeniu Pana Jezusa w kaplicy Adoracji, lider naszej grupy o godz. 1000 „melduje” się w mieszkaniu ks. Zbigniewa Zalewskiego, celem przeprowadzenia rozmowy dotyczącej powstania, życia i działania Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego w parafii, mieście i diecezji. Materiał ten ma być opublikowany we wspomnianym wyżej tygodniku w niedzielę Święta Bożego Miłosierdzia – 30.04. Wywiad kończy się ok. 12:30. Jeszcze tego dnia przy okazji badań lekarskich w Słupsku, animator Małych Rycerzy spotyka się z p. Teresą Szejbą, Małym Rycerzem, uczestnikiem I PP do Myśliborza – aby omówić sytuację Małych Rycerzy w Słupsku.

12.04.2000 – środa

Na cotygodniowym spotkaniu „niespodzianka”. Ks. Zbigniew Zalewski, niespodziewanie wykonuje zdjęcia, jako uzupełnienie do udzielonego wcześniej wywiadu dotyczącego naszej grupy dla tygodnika diecezjalnego „Wierzę”. Na modlitwie początkowej obecny jest nasz opiekun ks. Czesław. Rozważaliśmy treści Pisma Św. i Dzienniczka na temat Krzyża zawarte w myśliborskim Biuletynie Czcicieli M.B. Pan Stanisław Wiktorowski prezentuje obecnym gotowe slajdy pieśni o Miłosierdziu Bożym. Została przeprowadzona rozmowa z organistą na temat śpiewu wyznaczonych pieśni w II piątek m – ca.

14.04.2000 – II piątek

Comiesięczna Msza Św. w int. „szerzenia Bożego Miłosierdzia i gorliwość apostolską dla członków Wspólnoty”, podkreślona zostaje obecnością naszej chorągwi oraz śpiewem pieśni o Miłosierdziu Bożym. Na uwagę zasługuje postawa Czciciela p. Stanisława zaangażowanego konsekwentnie w sprawie slajdów i ich wykorzystania.

14.04.2000 – II piątek

Tego samego dnia w tym samym czasie (godz. 18:00) w Katedrze sprawowana jest Msza Św. (zamówiona 15.03.) w int. o duchowy i liczebny rozwój  Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną Matki Bożej i Bł. siostry Faustyny, przez ks. Grzegorza Marcidszewicza.

19.04.2000 – Wielka Środa

Peregrynacja obrazu Miłosierdzia trwa. W kaplicy Chrystusa Króla w Godzinie Miłosierdzia Pana Jezusa Miłosiernego do swojego domu przyjmuje kolejna czcicielka Miłosierdzia Bożego z Katedry p. Maria Leszko, która dokładnie 2 lata temu (19 kwietnia 1998r.) została dotkliwie pobita wracając z nocnej Adoracji ku czci Miłosierdzia Bożego. Z pomocą w zawiezieniu obrazu posłużył p. Stanisław Wiktorowski.

Spotkanie formacyjne tym razem bez ks. opiekuna (spowiedź) dotyczy rozważań o Krzyżu – kontynuacja tematu z poprzedniego spotkania.

W gablotce naszej Wspólnoty zostaje umieszczony widoczny plakat – obraz Świętej S. Faustyny Kowalskiej z postacią papieża Jana Pawła II. Są również umieszczone informacje dotyczące Nowenny do M.B. zaczynającej się w Wielki Piątek, Adoracji ku czci Miłosierdzia Bożego (29.IV) oraz Święta M.B. (30.IV).

Tymczasowy koordynator ośrodka Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Koszalinie otrzymuje odpowiedź z Kalisza. List podpisany przez Siostrę Jezusa Miłosiernego – s. Dorotę Michaluk, oraz list z Sekretariatu Małych Rycerzy informujący nas o zmianach personalnych, przypomnienie o trwających zapisach na rekolekcje, a także życzenia na nadchodzące Święta Wielkanocne podpisane przez ks. A. Jacyniaka, ks. Zdzisława Pałubickiego – TJ, oraz s. Dorotę Michaluk ZSJM – obecnego centralnego koordynatora Małych Rycerzy MSJ przy Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu.

20.04.2000 – Wielki Czwartek

Lider naszej Wspólnoty kończy 40 – ty rok życia. W Godzinie Miłosierdzia, opiekun ks. Czesław Łącki wyznacza p. Wiesława do uczestnictwa w liturgii Wielko-Czwartkowej (obmycie nóg „apostołom”).

21.04.2000 – Wielki Piątek

Młodzież oazowa pod kierunkiem s. Maksymiliany (Felicjanki) i lidera naszej Wspólnoty, włącza się do prowadzenia modlitw w Godzinie Miłosierdzia  (Nowenny z koronką do M.B. oraz Drogi Krzyżowej + śpiew). Opiekun naszej grupy, ks. Czesław Łącki po liturgii Krzyża, przed Grobem Pańskim, rozpoczyna Nowennę do Miłosierdzia Bożego (w int. Ojczyzny) przygotowującą nas do Święta Miłosierdzia Bożego.

22.04.2000 – Wielka Sobota

Za aprobatą ks. Romana Gałki i prośbę wiernych, przedstawiciel naszej grupy (p. Wiesław) o godz. 1500 poprowadził publiczną Koronkę do M.B. przed Grobem Pańskim. Pięć godzin później, po zakończeniu liturgii Wielko – Sobotniej, ks. Czesław przewodniczył w drugim dniu parafialnej Nowenny do Miłosierdzia Bożego, przed Najświętszym Sakramentem.

25.04.2000 – wtorek

Życzenia z Białegostoku przesyła s. Elżbieta Fedorowicz ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

26.04.2000 – środa

Animatorka s. Dominika Steć oraz moderator ks. prob. Marian Kucharczyk życząc potrzebnych łask naszej Wspólnocie, dzielą się z nami informacjami dot. spraw formacyjnych w Myśliborzu. Informacjami tymi lider Wspólnoty M.B. dzieli się na spotkaniu formacyjnym, które tego dnia gromadzi wyjątkowo dużą grupę Małych Rycerzy MSJ i czcicieli Miłosierdzia Bożego – ponad 20 osób. Na spotkaniu w obecności ks. opiekuna Czesława Łąckiego, grupa zostaje zaznajomiona także z treścią listów z Białegostoku (od s. Elżbiety Fedorowicz) i Kalisza dot. spraw Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Szczególny akcent został położony w zachęcie do udziału w rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu dla Małych Rycerzy (w terminach 22-26.06.2000r.; 4-8.10.2000r.; 15-19.11.2000r.) i w Sesji o Miłosierdziu Bożym w Myśliborzu (16-18.06.2000r.; 28-30.07.2000r.; 24-26.11.2000r.). W Kaliszu zmiana personalna. S. Dorota Michaluk ZSJM zmienia dotychczas pełniącą obowiązki centralnego koordynatora Małych Rycerzy MSJ – s. Benedyktę Nowosad, która została przeniesiona na Białoruś w związku z nagłym odejściem z tego świata s. Kazimiery Olczyk (zginęła w wypadku samochodowym).

 

26.04.2000 – środa

Parafia p.w. Św. Kazimierza pozyskuje nowych kandydatów na Czcicieli Miłosierdzia Bożego. W imieniu 5 osób pragnących wstąpić w szeregi członków Wspólnoty M.B. przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, deklaracje wstąpienia przedłożyła liderowi p. Krystyna Polańska z parafii p.w. Św. Kazimierza.

 

29.04.2000 – sobota

Dekoracja obrazu Miłosierdzia Bożego w naszym kościele. Ponaglany przez p. Romana Sołohub (kościelnego) i p. Wandę (pracownika biura parafialnego), o godz. 9:30 lider naszej Wspólnoty akcentuje Święto Miłosierdzia Bożego i kanonizację bł. s. Faustyny, dekorując boczny ołtarz Miłosierdzia Bożego. Do dekoracji zostaje wykorzystany Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego, biało-czerwone wstążki oraz plakat-obraz św. Faustyny z obliczem papieża Jana Pawła II, z podpisem: „Dziś wysyłam ciebie do zbolałej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. (...) przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia. (Dz. 1588)

Adoracja ku czci Miłosierdzia Bożego. Zgodnie z Planem pracy Wspólnoty na rok 2000 – choć pominięta w ogłoszeniach parafialnych - odbyło się modlitewne czuwanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie w kaplicy Chrystusa Króla zaraz po Mszy Św. o godz. 18:00 do północy z Mszą Św. w intencji:

„Podziękowanie Bogu Miłosiernemu za Święto Bożego Miłosierdzia i związane z tym Świętem obietnice oraz udzielone łaski wszystkim grzesznikom i wszystkim wierzącym i ufającym w Bożą Dobroć”.

30.04.2000 – niedziela, Święto Miłosierdzia Bożego zostaje uczczone:

1. Pielgrzymką odpustową do Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wyruszamy o godz. 800 autokarem (51 osób) i busem (16 osób) wraz z ks. Czesławem Łąckim, przyjeżdżając na miejsce o godz. 1130. W czasie naszej podróży dokonana zostaje kanonizacja s. Faustyny Marii Kowalskiej przez Jana Pawła II w Rzymie (ok. godz. 11:00). W czasie podróży zostaje rozprowadzony tygodnik katolicki „Gość niedzielny”, a w nim diecezjalne pismo „Wierzę”, w którym ukazał się artykuł dotyczący Miłosierdzia Bożego i naszej Wspólnoty.

2. W kaplicy klasztornej sióstr Jezusa Miłosiernego zostajemy gościnnie przyjęci przez siostry tego zgromadzenia. Krótką historię o tym zgromadzeniu, miejscu oraz kulcie Miłosierdzia Bożego przedstawia s. Michalina. Nawiązując do Ewangelii mówiącej o niewiernym Tomaszu s. Michalina zachęca do dotknięcia Ran Pana Jezusa w prezentowanym obrazie Miłosierdzia Bożego.

3. Na prośbę lidera p. Wiesława, s. Michalina wręcza członkom naszej grupy: p. Olechnowicz Irenie i p. Koblańskiej Janinie legitymacje członkowskie Wspólnoty Miłosierdzia Bożego przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

4. Ks.Czesław udziela błogosławieństwa relikwiarzem – już św. Faustyny, a następnie czcimy je przez ucałowanie.

5. S. Michalina dokonuje pamiątkowego wpisu do naszej Kroniki.

6. Nasz opiekun ks. Czesław zasiada do konfesjonału, celem umożliwienia wiernym wypełnienia obietnicy Pana Jezusa dotyczącej Święta M.B. „(...) Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).

7. W międzyczasie Sanktuarium niespodziewanie nawiedza biskup pomocniczy diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej ks. bp Jan Gałecki pragnący sprawować Najświętszą Ofiarę w kościele o godz. 13:00 w int. Pielgrzymki Kolejarzy.  Zachęceni przez naszego lidera uczestniczymy w tej Mszy Św.; ks. Czesław w tym czasie nadal spowiada.

8. Ks. bp Jan Gałecki dokonuje pamiątkowego wpisu do naszej Kroniki.

9. W pokoju p.w. św. Faustyny lider rozmawia z s. Celiną Kondracikowską. Rozmowa dotyczy m.in. II Pieszej Pielgrzymki z Koszalina do Myśliborza.

10. O godz. 15:00 wraz z ks. biskupem modlimy się koronką do M.B. dziękując za dar kanonizacji s. Faustyny oraz ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła Świętego.

11. Członek naszej Wspólnoty p. Tadeusz Mongiało z bratem dołącza do nas swoim samochodem.

12. Godz. 16:00 – Msza Św. odpustowa, w której bierzemy udział wraz z ks. Czesławem, będący współ-celebransem Najświętszej Ofiary.

13. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówiona litania do Miłosierdzia Bożego, procesja ulicami Myśliborza (wokół kościoła i klasztoru), Te Deum, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz uczczenie relikwii św. Faustyny przez wiernych kończy uroczystości odpustowe.

14. Nasz opiekun zostaje zaproszony przez kustosza ks. Mariana Kucharczyka na obiad. W tym czasie lider składa ofiarę za ofiarowane comiesięczne Msze Św. w intencji naszej Wspólnoty (7 maj godz. 13:00 i 4 czerwiec godz. 18:00 wg rezerwacji), oraz zamawia Mszę Św. za uczestników pielgrzymki i ich rodziny 16 maja 2000 r. o godz. 7:00 (w dzień modlitw za Ojca Świętego).

15. Podczas oczekiwania na ks. Czesława, wizytę w autokarze składa nasz „duchowy dobroczyńca”, parafianka, charyzmatyk - Stanisława Sadowska z mamą, której zawdzięczamy pierwsze kontakty i pomoc duchową udzieloną liderowi i całej naszej Wspólnocie.

16. Godz. 18:50 – wracamy autokarem do domu. Pół godziny wcześniej wyruszył BUS pod przewodnictwem s. Haliny Burdach.

17. W drodze powrotnej odmawiamy dalsze 2 części Różańca Św., śpiewamy. Uczestnicy pielgrzymki: Karolina i Kamila Kaźmierczak przygotowały pytania konkursowe dotyczące życia św. Faustyny i kultu Miłosierdzia Bożego. Prowadzeniu konkursu-zabawy przewodniczył nasz opiekun ks. Czesław. Zwycięzcy to: p. Józef Łebkowski, pani Danuta Kalita z Sianowa i Michał Kaźmierczak.

18. Dzięki Bogu w Koszalinie jesteśmy ok. godz. 22:10. (BUS ok. 21:30). Wszyscy zostają rozwiezieni w pobliże swojego miejsca zamieszkania, również pielgrzymi jadący BUS-em.

5.05.2000 – piątek

Szkoła podstawowa nr 16 gości Pana Jezusa Miłosiernego w obrazie Bożego Miłosierdzia. Na zaproszenie katechetki pierwszych klas gimnazjalnych – s. Maksymiliany, lider naszej Wspólnoty udaje się na 3 lekcje katechezy, aby powiedzieć na temat kultu Miłosierdzia Bożego i życia św. Faustyny, przynosząc z sobą kopię obrazu Miłosierdzia Bożego z krakowskich Łagiewnik, który od 22 lutego 2000 nawiedza rodziny naszej wspólnoty, parafii, miasta. W ramach modlitwy wspólnej na wstępie katechezy, była modlitwa indywidualna z dotknięciem Ran Jezusa Miłosiernego w przyniesionym wizerunku. Młodzież zostaje obdarowana obrazkami Miłosierdzia Bożego oraz pismami katolickimi (głównie młodzieżowymi) przyniesionymi przez lidera z kiosku parafialnego.

5/6.05.2000 – I piątek / I sobota

Adoracja za braci odłączonych – to wiodąca intencja co miesięcznego nocnego czuwania modlitewnego będącego wynagrodzeniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata. Adoracja rozpoczęta zaraz po Mszy Św. o godz. 18:00, prowadzona była wg programu i zgromadziła dość znaczną grupę wiernych dusz pokutno – wynagradzających. Szczególną troską w modlitwie ogarniamy s. Janinę – siostrę zakonną i rodzoną siostrę ks. Czesława, ciężko chorą na chorobę nowotworową.

7.05.2000 – niedziela

W liczbie ok. 40 osób gromadzimy się na wspólnotowej co miesięcznej Mszy Św., której intencją jest wynagrodzenie Miłosierdziu Bożemu za grzech nasze i całego świata. Tradycyjnie już przed Mszą Św. Różaniec w intencjach grupy, po Mszy Św. koronka do M.B. prowadzona przez ks. Czesława. Ks. opiekun wręcza p. Danucie Bogusławskiej legitymację członkowską Wspólnoty Czcicieli M.B. przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie modlimy się za przyczyną św. Stanisława bp i męczennika jeszcze za Stanisławę Kielar i Stanisława Wiktorowskiego z racji ich patrona (św. Stanisława ze Szczepanowa) czyli imienin przypadających 8.05.2000 r.

10.05.2000 – środa

Bogaty dzień w wydarzenia NASZEJ Wspólnoty, zaczął się od:

otrzymania listu zelatorki Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ze Szczecinka p. Leokadii Makselon, w odpowiedzi na treści sprawozdania kierowanego do Sekretariatu Małych Rycerzy z dnia 3.04.2000 r. następnie:

Chorego ks. prałata Mieczysława Żołędziejewskiego w imieniu naszej wspólnoty odwiedza lider z synem Michałkiem. Ks. Mieczysław – emerytowany kapłan, opiekun Wspólnoty Wspomożycieli Duszom Czyśćcowym – obecnie zostaje wyłączony z posługi kapłańskiej w naszej parafii jeszcze przez miesiąc – noga w gipsie.

Spotkanie formacyjne tym razem zapoczątkowane koronką do M.B. w kaplicy Chrystusa Króla, a następnie przenosimy się do salki ministranckiej kontynuować co tygodniowe spotkanie naszej grupy.

Sekretarz p. Stanisława Kielar przeczytała sprawozdanie naszego skarbnika bilansu finansowego wspólnoty za m - c kwiecień, który jest ujemny i wynosi –77 zł.

Swoimi wrażeniami z pobytu w Rzymie i uczestnictwie w kanonizacji s. Faustyny podzieliła się p. Ewa Koziarska – sympatyczka naszej wspólnoty. Szczególnym osobistym przeżyciem dla p. Ewy była spowiedź św. w wigilię Święta M.B. w sobotę 29.04.2000 r. u hiszpańskiego spowiednika, oraz widok rozmodlonych pątników. Przywiezione materiały informacyjne przez naszą sympatyczkę zostały rozdzielone wśród obecnych m. in. „Dziennik pielgrzyma”, modlitewnik z Mszy Św. kanonizacyjnej, obrazki z wizerunkiem św. Faustyny oraz  bilet wstępu.

Czytanie duchowe odbyło się z biuletynu myśliborskiego na miesiąc maj p. n. „Maryja”. Opiekun przeczytał fragment Ewangelii wg św. Jana (J 19, 25-27) oraz z Dzienniczka św. Faustyny (akapit 805 i 843). Dyskusja toczyła się wobec następujących pytań: Kim jest dla ciebie Maryja? Czy odnajdujesz się w tajemnicach Jej życia (różaniec)? Cechy Maryi. W ramach modlitwy na zakończenie spotkania, ks.  Opiekun zaproponował, aby w osobistym akcie ofiarowania złożyć swoje życie, troski Maryi.

Peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego trwa. Przyniesiony przez p. Stanisławę Kielar- Sujecką, został przekazany na najbliższy tydzień  p. Teresie i p. Stanisławowi Wiktorowskim.

Ks. Czesław przedstawił stan zdrowia rodzonej siostry – s. Janiny, będącej w szpitalu w Warszawie, z punktu widzenia lekarzy jako beznadziejny, prosząc o modlitwę w intencji chorej w mężnym znoszeniu dolegliwości.

Ks. opiekun zwołuje ekipę odpowiedzialną za organizację i przebieg II Pieszej Pielgrzymki Koszalin – Myślibórz w następnym dniu ( czwartek, 11 maja 2000 r.) o godz. 14:00.

11.05.2000 – czwartek

Spotkanie organizacyjne ekipy odpowiedzialnej za organizację i przebieg II PP ku czci Miłosierdzia Bożego Koszalin – Myślibórz odbyło się w n/ w  składzie:

Ks. Czesław Łącki – opiekun WMB, przewodnik grupy

Stanisław Wiktorowski – skarbnik, pilot pielgrzymki

Józef Łebkowski –  członek WMB, kwatermistrz

Wiesław Kaźmierczak – lider WMB

c.d. 11.05.2000

Omawiane sprawy dotyczyły podziału funkcji, przebieg trasy, noclegi, transport bagaży, sygnalizacji i pilotażu pielgrzymów, uczestnictwo Sióstr Jezusa Miłosiernego. Nie został wyznaczony termin wizytacji parafii celem rozmów z gospodarzami  (proboszczami). Zakończenie spotkania – kilka minut przed 1500.

Godzina Miłosierdzia – jej przebieg z jedną zmianą: zamiast modlitwy o uproszenie łask za przyczyną św. Faustyny, rozpoczynamy nowennę o beatyfikację sł. B. ks. Michała Sopoćko i modlitwę za jego przyczyną o cud uzdrowienia dla s. Janiny Łąckiej (Służebniczki NMP), rodzonej siostry ks. Czesława W związku z tą sprawą, lider telefonicznie powiadamia przełożoną Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu – s. Celinę Kondracikowską i w Białymstoku – s. Izabelę Różycką z prośbą o modlitwę w intencji chorej s. Janiny za przyczyną sł. B. ks. Michała Sopoćko.

Dla lidera naszej Wspólnoty jest to kolejna 31 rocznica I Komunii Świętej. Przyjęcie Ciała Pana Jezusa odbyło się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP – w dzisiejszej Katedrze – gdzie duszpasterzowali OO Franciszkanie (OFM).

12.05.2000 – piątek

Msza Św. w int. Szerzenia Miłosierdzia Bożego i gorliwość apostolską dla członków Wspólnoty zostaje odprawiona tym razem w kaplicy Chrystusa Króla przez ks. Czesława z  uwagi na udzielany w tym czasie Sakrament Bierzmowania w kościele przez ks. bp seniora Ignacego Jeża. Jedną z 340 bierzmowanych była Karolina Kaźmierczak – członek naszej grupy.

Godzinki ku czci Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. w kaplicy poprowadziła p. Teresa Wiktorowska w intencji przyjmujących Sakrament Bierzmowania.

W południe tego dnia lider bierze udział w 3 lekcjach katechezy dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych (E,A,B) Zespołu Szkół nr 6, na zaproszenie katechetki s. Maksymiliany. Poruszane tematy to objawienia Matki Bożej w Fatimie 1917 r.

W tym dniu Jan Paweł II nawiedza Fatimę aby dnia następnego, w 83 rocznicę tych wydarzeń beatyfikować Hiacyntę i Franciszka – świadków nadprzyrodzonych wydarzeń.

13.05.2000 - sobota

W Fatimie Ojciec Święty wynosi na ołtarze dwoje dzieci, świadków wydarzeń fatimskich – rodzeństwo Hiacyntę i Franciszka. Liturgiczne wspomnienie zostało określone na dzień 20 lutego (dzień śmierci Hiacynty).

W tym dniu zamiast rozważań drogi krzyżowej w Godzinie Miłosierdzia, ofiarujemy różaniec wynagradzający część II bolesną, (zgodnie z życzeniem Matki Bożej), przez wstawiennictwo bł. Hiacynty i bł. Franciszka.

Kontynuujemy nowennę w intencji chorej s. Janiny Łąckiej (dzień trzeci).

Pani Henryka Kaźmierczyk Mały Rycerz z Darłowa potwierdza zainteresowanie otrzymywanymi wiadomościami dotyczącymi Małych Rycerzy.

14.05.2000 – niedziela

Telefoniczna rozmowa z Kaliszem, najpierw z O. Aleksandrem Jacyniakiem dotyczącej organizowanych rekolekcji, a następnie rozmowa z s. Dorotą Michaluk ZSJM, która dotyczyła jej ewentualnej wizyty w Koszalinie 3-4.06.2000 r. (sobota – niedziela) i przeprowadzenia dnia skupienia dla Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

c.d. 14.05.2000

O wyżej wymienionych rezultatach rozmów i decyzjach tymczasowy animator Małych Rycerzy telefonicznie powiadamia p. Teresę Szachnowską – Małego Rycerza z Katedry a także listownie zostają przekazane informacje z Kalisza (z dn. 10.04.2000) oraz ogłoszenia organizowanych pielgrzymek: pieszej do Myśliborza i 9 – cio dniowej PIELGRZYMKI 2000 (m. in. do Wilna) dla PRZEDSTAWICIELI (zelatorów kół) Małych Rycerzy ośrodka Koszalin: p. Teresy Szejby ze Słupska, p. Leokadii Makselon ze Szczecinka i p. Henryki Kaźmierczyk z Darłowa.

15.05.2000 – poniedziałek

Opiekun wspólnoty i przewodnik II Pieszej Pielgrzymki ku czci Miłosierdzia Bożego Koszalin – Myślibórz powiadamia ekipę organizującą tę pielgrzymkę, na wyjazd dnia następnego celem poinformowania Proboszczów (gospodarzy) parafii leżących na trasie II PP Koszalin – Myślibórz.

16.05.2000 – wtorek

Św. Andrzeja Boboli – męczennika za wiarę

W dniu modlitw w int. Ojca Świętego po Mszy Św. o godz. 7:00 (w tym samym czasie sprawowana była Msza Św. w Myśliborzu zamówiona w int. Uczestników autokarowej pielgrzymki i ich rodzin w dniu 30.04.2000 r.),

przewodnik grupy ks. Czesław Łącki,

pilot – Stanisław Wiktorowski,

lider WMB – Wiesław Kaźmierczak,

najmłodszy członek WMB – Michałek Kaźmierczak, rówieśnik naszej Wspólnoty (5 lat), wyruszają na trasę II PP, aby powiadomić gospodarzy parafii o naszym zamierzeniu i prosić o pomoc.

Pierwszym postojem była parafia w Zegrzu Pomorskim. Tu nie zastaliśmy nikogo.

W Tychowie po krótkim oczekiwaniu spotkaliśmy ks. prob. Bogusława Piech, wracającego z apteki. Zostały wręczone ogłoszenia informujące o II PP jak i o spotkaniach naszej grupy modlitewnej.

W Połczynie Zdroju z uwagi na nieobecność ks. proboszcza, rozmawialiśmy z katechetą p. Januszem Zawadzkim przekazując nasze ogłoszenia. W drodze powrotnej zastaliśmy ks. proboszcza Bolesław Jewulskiego, który omówił z nami sprawę noclegu, posiłku i ewentualnego transportu bagaży do Drawska Pomorskiego.

W Ostrowicach ks. prob. Roman Śledź był w tym dniu dla nas nieosiągalny. Pozostawiliśmy nasze ogłoszenia.

Również plebania w Drawsku Pomorskim była zamknięta tego dnia dla naszej ekipy. Jednak i tu pozostawiliśmy ślad po naszej wizycie, umieszczając w drzwiach w/w ogłoszenia.

Storkowo w osobie ks. prob. Krzysztofa Brożyny (młodszy brat księdza to znany kolarz)  zostaje powiadomione. Ks. proboszcz informuje nas o zmianie „szefa” tej parafii, ale zapewnił nas o powiadomieniu swojego następcy.

W Ińsku mile przyjął nas ks. proboszcz Czesław Fryska, zapewniając udzielić niezbędnej pomocy.

W Reczu mieliśmy szczęście zastać gospodynię, przekazując jej niezbędne  informacje, a w drodze powrotnej bardziej szczegółowo poinformowany został ks. wikariusz, spieszący się na posługę liturgiczną do następnej parafii.

W Choszcznie w imieniu chorego (po operacji serca-by-passach) ks. proboszcza Henryka Przestackiego wysłuchał nas wikariusz ks. Marek Siedlecki.

W Pełczycach ks. proboszcz Robert Rażniewski, mimo przygotowań parafii w tym dniu do Sakramentu Bierzmowania przyjmuje ze zrozumieniem nasze propozycje mimo że w tym czasie (18-25.08) będzie nieobecny.

W Barlinku ks. prob. Bronisław Lose przyjął nas w refektarzu, a ss. Betanki poczęstowały nas kawą, herbatą i ciastkami. W przyjaznej, serdecznej rozmowie ks. Bronisław nawiązał do znajomości z ks. Kazimierzem Bednarskim będącej owocem wspólnych studiów seminaryjnych w pewnym okresie czasu, przekazując nam pozdrowienia tak dla ks. proboszcza naszej parafii, jak i dla obecnej przełożonej ss. Felicjanek przy naszej parafii – s. Karoliny.

Do Mostkowa przybyliśmy ok. godz. 15:00. Po serdecznej rozmowie z ks. Romanem Wiatrowskim, z inicjatywy ks. Czesława udaliśmy się do kościoła p.w. św. Antoniego, aby tam ofiarować koronkę do B.M. oraz 6 dzień nowenny o beatyfikację sł. B. Ks. Michała Sopoćko i modlitwy za jego przyczyną o cud uzdrowienia dla s. Janiny Łąckiej.

W Lipianach znaleźliśmy ks. prob. Jana Szczepańczyka przy pracach budowlanych plebani, a parafian przy dekorujących kościół z okazji zbliżającej się I Komunii Św.

Do Myśliborza przybyliśmy ok. godz. 16:00. Po przywitaniu się z Gospodarzem tego miejsca, Panem Jezusem Miłosiernym, zostaliśmy przyjęci przez s. Celinę Kondracikowską matkę przełożoną Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wymieniając swoje uwagi, zostaliśmy obdarowani materiałami apostolsko-informacyjnymi na II PP (foldery, obrazki, pocztówki z Sanktuarium Myśliborskiego). Kustosza ks. Mariana Kucharczyka nie zastaliśmy, zostawiając jednak na ręce wikariusza nasze „informatory”.

Modlitwą w celu uzyskania odpustu w kościele stacyjnym p.w. Krzyża Św. do którego przybywał i modlił się sł. B. ks. Michał Sopoćko, pragnęliśmy pożegnać się z tym miejscem. Wracając, wstąpiliśmy na chwilę odwiedzić naszą znajomą chorą p. Stanisławę Sadowską, szykującą się do kościoła. Nasz kierowca zaofiarował się podwieźć chorą znajomą do kościoła. Drugim uczynkiem miłosierdzia ks. Czesława było odwiedzenie rodziny zmarłego parafianina z Mostkowa (w następstwie wypadku przy pracy).

W drodze powrotnej nawiedziliśmy jeszcze te parafie w których nie zastaliśmy proboszczów m. in. Recz, Drawsko Pomorskie, Ostrowice, Toporzyk, Połczyn Zdrój.

Na miejsce do Koszalina – dzięki Bogu - przyjechaliśmy ok. 2200. Chwała Panu!

17.05.2000 – środa

Na spotkaniu formacyjnym zostają podjęte decyzje dotyczące DNIA SKUPIENIA w naszej parafii i programu wizyty s Doroty Michaluk.

18.05.2000 - czwartek

80 rocznica urodzin papieża – Jana Pawła II

Z tej okazji lider pisze list z życzeniami, prosząc o apostolskie błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty. Tego dnia spotkanie lidera Wiesława z p. Teresą Szachnowską, w którym zostają przekazane i omówione szczegółowe informacje dotyczące wizyty w Katedrze s. Doroty Michaluk z Sekretariatu  Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu.

19.05.2000 – piątek

Z Kalisza otrzymujemy korespondencje, w której jest list i informacje o rekolekcjach zamkniętych dla Wspólnoty Małych Rycerzy oraz album Kaliskiego Sanktuarium Miłosiernego Serca Jezusowego. Powyższe informacje zostają natychmiast przekazane grupie Małych Rycerzy z Katedry na ręce p. Teresy Szachnowskiej. Grupa Małych Rycerzy z Katedry w tym dniu miała „swoją” Mszę Św., a po niej spotkanie informacyjne.

19-21.05.2000 - piątek -niedziela

Pielgrzymka do Częstochowy zorganizowana przez  S. Maksymilianę – felicjankę – na zaproszenie organizatorów Krajowego Kongresu Powołań. W 48 osobowym składzie autokarowej pielgrzymki znaleźli się członkowie naszej Wspólnoty: Wiesław i Michał Kaźmierczak, Józef Łębkowski, Regina Marianna Napiórkowska, Halina Burdach, Janina Koblańska oraz opiekun ks. Czesław Łącki. W czasie nawiedzenia Doliny Miłosierdzia, lider i jego syn Michał zostali zaproszeni do odmówienia Koronki do M.B. przez Radio „FIAT”- diecezjalną rozgłośnię transmitującą tę modlitwę z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Godzinie Bożego Miłosierdzia.

W pielgrzymce  uczestniczyli członkowie wspólnoty modlitewnej ku czci Ducha Świętego z Katedry pod opieką ks. Grzegorza Marciszewicza, którzy w tym samym czasie mieli na Jasnej Górze swój coroczny Kongres. Siostra Maksymiliana w drodze powrotnej informuje uczestników pielgrzymki o Mszy Św. zamówionej w int. Pielgrzymów i ich rodzin, oraz ofiaruje obrazki Miłosierdzia Bożego.

22.05.2000 – poniedziałek

Początek Nowenny do Bożego Miłosierdzia. W kaplicy Chrystusa Króla w Godzinie Miłosierdzia rozpoczynamy nowennę do B.M. w intencji owocnego uczestnictwa Małych Rycerzy i czcicieli Miłosierdzia Bożego w dniu skupienia (3-4.czerwca z s. Dorota Michaluk) oraz w organizowanych rekolekcjach w Kaliszu i w Sesji o Miłosierdziu Boga w Myśliborzu.

24.05.2000 – środa

Zostaje napisany list do Sekretariatu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu, kierowany na ręce s. Doroty Michaluk przez lidera naszej grupy, informujacy o programie dnia skupienia. W dniu tym ułożony zostaje program dnia skupienia dla naszej Wspólnoty. Termin wyznaczony jest na I niedzielę m-ca tj. 4.06.2000 r. od godz. 9:00 do ok. godz. 16:15.

25.05.2000 – czwartek

Do reprezentantów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego naszego ośrodka zostają wysłane listy zawierające fotokopie listu z Kalisza, informacje o terminach rekolekcji dla Małych Rycerzy w kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego oraz program dnia skupienia w naszej parafii. A oto wybrani Mali Rycerze do dalszego przekazania informacji:

1.            Kuźma Janina – Sianów                                    5. Napiórkowska Regina – Koszalin - Katedra

2.            Makselon Leokadia – Szczecinek   6. Kazimierczyk Henryka - Darłowo

3.            Szejba Teresa – Słupsk                     7. Szachnowska Teresa – Koszalin - Katedra

4. Skrzyszewska Apolonia –Białogard  8. Polańska Krystyna – K-lin – Św. Kazimierz

27.05.2000 – Sobota

Święcenia kapłańskie w Kołobrzegu. W Roku Jubileuszowym, diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska „zasilona” zostaje siedemnastoma kapłanami (jeden z nich – ks. Dariusz Pęczak – jest naszym parafianinem, i jeszcze tego dnia, o godz. 18:00, w naszej świątyni sprawuje Mszę Św. prymicyjną). Patronem tego kursu jest święta Faustyna Kowalska – to szczególny znak dla tego Roku JUBILEUSZOWEGO – Roku Łaski i Miłosierdzia, także dla naszej grupy modlitewnej. Na uroczystościach przyjęcia święceń jest obecny lider oraz kilku członków naszej Wspólnoty.

S. Dorota Michaluk w telefonicznej rozmowie z liderem potwierdza swój przyjazd do Koszalina i naszej parafii.

28.05.2000 – Niedziela

W ogłoszeniach parafialnych została podana informacja o DNIU SKUPIENIA naszej grupy w niedzielę 4 czerwca od godz. 9:00. O godz. 14:45 w kościele, czcicielka B.M. p. Teresa Wiktorowska prowadzi kolejny 6 dzień nowenny do B.M. w intencji owocnego dnia skupienia i licznego udziału Małych Rycerzy i czcicieli B.M. w rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu i w sesji o miłosierdziu Boga w Myśliborzu.

29.05.2000 – poniedziałek

Z Gorzowa Wielkopolskiego, s. Dominika Steć – animatorka czcicieli  Miłosierdzia Bożego – przysyła list oraz legitymacje członkowskie dla czcicieli z parafii p.w. św. Kazimierza:

30.05.2000 – wtorek

W Wilnie w kościele p.w. Ducha Św. zostaje odprawiona Msza Św. w intencji: O Bożą Opatrzność i owoce dla organizowanej 9-cio dniowej pielgrzymki z Koszalina do Wilna (22-30 lipca 2000 r.) i jej uczestników oraz uczestnictwo. w niej  pielgrzymów według woli Bożej”.  Msza św. zostaje zamówiona dzięki Halince Pupkiewicz z Wilna, która gościła w naszej parafii wraz z innymi koleżankami i kolegami z polskiej szkoły w Wilnie na zaproszenie naszego ks. prob. Kazimierza Bednarskiego.

31.05.2000 – środa

Nawiedzenie NMP

Ostatni dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego w intencji owocnego dnia skupienia i licznego udziału Małych Rycerzy i czcicieli B.M. w rekolekcjach zamkniętych w Kaliszu i w sesji o miłosierdziu Boga w Myśliborzu. Spotkanie formacyjne z dominowane zbliżającym się DNIEM SKUPIENIA. Zostaje wybrana „Marta” (p. Halina Burdach) – osoba odpowiedzialna i koordynująca spotkanie przy kawie, herbacie i cieście, podczas przerwy jednio-dniowego spotkania Małych Rycerzy MSJ i czcicieli Miłosierdzia Bożego.

2/3.06.2000 - piątek / sobota

Adoracja nocna w intencji dusz cichych, pokornych i małych dzieci (zob. 6 dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia), jest naszym cyklicznym wynagrodzeniem NSP Jezusa i NS Maryi.   W czasie tej adoracji kończymy trzy 9 – cio miesięczne nowenny:

1.            Do Serca Pana Jezusa (z książeczki Krzyż naszą ucieczką).

2.            Do Najświętszej Eucharystii.

3.            Do Anioła Stróża Polski.

3.06.2000 - Sobota

S. Dorota Michaluk w Koszalinie. Prosto z dworca PKP s. Dorota w towarzystwie skarbnika p. Stanisława Wiktorowskiego, lidera p. Wiesława Kaźmierczak i najmłodszego członka Wspólnoty –5 - letniego Michała , udają się do Katedry. Tam po Mszy Św. zostaje zorganizowane spotkanie z grupą Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Spotkanie rozpoczęte zostaje modlitwą – Koronką do B.M. W spotkaniu w salce 103 bierze udział 17 osób, w tym  proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Tadeusz Piasecki, który w swojej wypowiedzi zapewnił o przydzieleniu kapłana - opiekuna duchowego dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy tej parafii. Liderem grupy Małych Rycerzy przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP zostaje p. Teresa Szachnowska, a animatorem Małych Rycerzy w całym ośrodku Koszalin p. Wiesław Kaźmierczak (wskazani przez s. Dorotę).

4.06.2000 – niedziela

Dzień skupienia dla Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęcie według programu w kaplicy Chrystusa Króla przez opiekuna ks. Czesława Łąckiego. Z błogosławieństwem Pana Jezusa w Hostii Św. udajemy się do Szkoły Katolickiej, uczestnicząc w dalszej części programu.

             W tym czasie w kościele neoprezbiter ks. Krzysztof  Karwasz, który miał praktykę diakońską w naszej parafii (uczestniczył w naszych adoracjach), rozpoczynał Mszę Św. prymicyjną. Kurs ks. Krzysztofa za swojego patrona obrał s. Faustynę Kowalską. Z tej racji, w imieniu naszej Wspólnoty i opiekuna ks. Czesława – lider p. Wiesław wyraża życzenia, wręcza kwiaty i książkę biograficzną sługi Bożego ks. Michała Sopoćko jako wzór apostoła Miłosierdzia Bożego. Na prymicyjne błogosławieństwo zostają zaproszeni wszyscy uczestnicy dnia skupienia.

             Kontynuując dzień skupienia, s. Dorota przedstawiła materiały pogłębiające duchowość (m. in. kazania pasyjne ks. Zdzisława Pałubickiego pt. Miłosierdzie Boże ujawnione w 5 Ranach duchowych Jezusa, na które zostało złożone największe zapotrzebowanie oraz informacyjne - album Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu.

             Około godz. 1300 przy kawie, herbacie i cieście kontynuowane są rozmowy „nie dokończone”. Wszystkim członkom Wspólnoty zaangażowanym w zorganizowanie agappy na czele z p. Haliną Burdach należą się słowa uznania. Bóg zapłać! 

             Ponowne spotkanie dotyczy ściśle Małych Rycerzy. S. Dorota dzieli się informacjami dotyczącymi sytuacji Małych Rycerzy, związku p. Zofii Grochowskiej z Sekretariatem itp. itd.

             W tym czasie czciciele Miłosierdzia Bożego odmawiają różaniec w kaplicy Chrystusa Króla. Wspólną modlitwą - litanią do Serca Pana Jezusa – kończymy spotkanie udając się do kościoła na Mszę Św., na której usłyszeliśmy słowo Boże z ust ks. kustosza Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – ks. Henryka Romanika, głoszącego tego dnia kazania dotyczące koronacji obrazu z Sanktuarium na Górze Chełmskiej, którego kopia GOŚCIŁA tego dnia w naszej świątyni.

             Po Mszy Św. akt ofiarowania się Boskiemu Miłosierdziu (poprowadzony przez ks. Czesława) i wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego (klęcząc na stopniu komunijnym) uczestników dnia skupienia kończy pierwsze spotkanie Małych Rycerzy MSJ i czcicieli Miłosierdzia Bożego ośrodka Koszalin. Udzielonym kapłańskim błogosławieństwem przez ks. Czesława Łąckiego, zostajemy rozesłani do swoich domów.

7.06.2000 - środa

Siostra Elżbieta Fedorowicz (ZSJM) pisze z Białegostoku, że jest bardzo zaangażowana w proces beatyfikacyjny sł. B. ks. Michała Spoćko. S. Elżbieta służy nam bezinteresowną pomocą w zorganizowaniu posiłków i noclegu w miejscu życia i śmierci spowiednika św. Faustyny i gorliwego apostoła Miłosierdzia Bożego.

Spotkanie formacyjne tego dnia rozpoczęte koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji solenizanta tego dnia – Wiesława Kaźmierczaka – lidera naszej Wspólnoty. Temat wiodący dotyczył uroczystości zesłania Ducha Świętego.

8.06.2000 - czwartek

Z Kalisza s. Dorota Michaluk przysyła wg listy zamówień 25 egzemplarzy kazań pasyjnych – książeczek autorstwa ks. Zdzisława Pałubickiego (TJ) pt. Miłosierdzie Boże ujawnione w Pięciu Ranach duchowych Jezusa oraz teksty pieśni miłosierdziowych wg prośby lidera.

9.06.2000 – II piątek

Msza Św. w int. Szerzenia Miłosierdzia Bożego i gorliwość apostolską dla członków wspólnoty – odprawiona została w kościele. Po Mszy Św. godzinki o Bożym Miłosierdziu w intencji nawrócenia grzeszników i o Miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych, śpiewane według tekstów wyświetlanych przez rzutnik – po raz pierwszy!!!

14.06.2000 – środa

W kaplicy adoracji, w Godzinie Miłosierdzia rozpoczynamy nowennę do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny oraz owocnej pielgrzymki do Lichenia (24-25 czerwiec).

16.06.2000 – piątek

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z Katedry, gromadzą się na „swojej” Mszy Św., a po niej na comiesięcznym spotkaniu formacyjno–organizacyjnym w salce 103. W spotkaniu bierze udział 16–osobowa grupa pod przewodnictwem lidera tej wspólnoty – p. Teresy Szachnowskiej. Celem właściwego funkcjonowania Koła Małych Rycerzy zostali wyznaczeni: skarbnik – p. Stefan Hora i sekretarz – p. Władysława Kasa.

24-25.06.2000 – sobota /niedziela, św. Jana Chrzciciela

Dwudniowa autokarowa pielgrzymka do Lichenia w intencji Polski – Ojczyzny naszej. Decyzję o tej okolicznościowej pielgrzymce podjęto już 28 marca, zamawiając noclegi i autokar. Okazało się jednak, że chętnych jest znacznie więcej, stąd zorganizowany zostaje dodatkowy autokar, co w końcu daje 100 osobową grupę (!) reprezentującą nasze koszalińskie parafie, a także z poza miasta. Mszą Św. o godz. 7:00 w intencji pielgrzymów i ich rodzin rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie. Uroczystego błogosławieństwa udzielił główny celebrans ks. Roman Gałka. Brak profesjonalnej opieki duchowej zostaje  “załatany” przez br. Józefa Łebkowskiego i br. Wiesława Kaźmierczak.

Po zajęciu miejsc i sprawdzeniu listy obecności wyruszamy na trasę o godz. 8:00. Dodatkowym  miejscem naszego pielgrzymowania jest klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Po przywitaniu się z Panem Jezusem, kleryk MŚR Mariusz Szczepkowski (pochodzący z naszej diecezji) przybliża nam historię tego miejsca, a także samego zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. O godz. 15:00 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela (patron także tego dnia) i Pięciu Pierwszych Męczenników Polskich: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna  odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i zaraz po niej wyruszamy do lasku w Grąblinie – miejscu objawień Bolesnej Królowej Polski. Przygotowani w znaki (pasyjny Krzyż Serca Jezusowego i znak z napisem KOSZALIN, parafia pw. Ducha Świętego)  i stosowne nagłośnienie, w lasku grąblińskim rozważamy Mękę Pańską, następnie przez ucałowanie Pasyjnego Krzyża Serca Jezusowego czcimy Rany Zbawiciela, po czym jedziemy na kwatery do Lichenia. O godz. 21:00 uczestniczymy w apelu i procesji z obrazem Matki Bożej Licheńskiej z kościoła Św. Doroty do kaplicy Trójcy Świętej, gdzie odmówiliśmy Różaniec św. oraz wysłuchaliśmy katechezy dotyczącej spowiedzi świętej. Powrót ok. godz. 23:00 z procesją do kościoła Św. Doroty kończmy pierwszy dzień naszej pielgrzymki.

25.06.2000 – niedziela,

Matki Bożej Królowej Pokoju z Miedjugorje.

W tym dniu o godz. 9:00 uczestniczymy we Mszy Św. przed cudownym obrazem Bolesnej Królowej Polski, a o godz. 12:00 na placu przed budowaną bazyliką - w głównych uroczystościach poświęcenia i chrztu dzwonu, o nazwie Maryja Bogarodzica, największego w Polsce i 3 w Europie, którym przewodniczy nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Józef Kowalczyk. Obecny jest prezydent Lech Wałęsa. Na zakończenie Mszy Św. procesja z Najświętszym Sakramentem i udzielone błogosławieństwo rozsyłają pielgrzymów do domów. Powrót z małymi przygodami (na 2 godziny zginęła nam jedna z pątniczek, opóźniony wyjazd – zablokowane drogi przez liczne pojazdy osobowe i autokarowe, mała awaria jednego z dwóch naszych autokarów) zakończył się ok. godz. 100 w Koszalinie.

1.07.2000 - I sobota miesiąca

Święto Najdroższej Krwi Chrystusa, wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.

IV Piesza Pielgrzymka zawierzenia naszej grupy modlitewnej Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej. O godz. 15:00 w kaplicy adoracji (Chrystusa Króla) pod przewodnictwem opiekuna ks. Czesław Łąckiego odnawiamy akt poświęcenia Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego NSP Jezusa i NS Maryi, następnie koronka do Bożego Miłosierdzia, rozważenie męki Pańskiej i błogosławieństwo Króla Miłosierdzia (Najświętszym Sakramentem) wysyła zgromadzonych uczestników z kilku parafii Koszalina i Słupska na trasę, która tego roku wiodła z parafii pw. Ducha Św. dalej ulicami Wańkowicza, Buczka, Piłsudskiego do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Podczas marszu w pochmurnej, deszczowej pogodzie odmawiamy cały Różaniec Święty w intencjach liczebnego i duchowego rozwoju Małych Rycerzy MSJ i czcicieli M.B. w parafii, mieście , diecezji i całej Polsce, a także w intencjach uczestników tej pielgrzymki. Na Górze Chełmskiej jesteśmy ok. godz. 17:00. Wyjątkowo (pomimo deszczu) tego dnia kaplica staje się ciasna. Oprócz naszej ok. 30 osobowej grupy przybyła tu grupa Odnowy w Duchu Świętym z Katedry oraz pielgrzymi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. (nawiedzając to miejsce co miesiąc I – sze soboty). Jeszcze przed wspólną Eucharystią nasza grupa dokonuje aktu zawierzenia Matce Bożej, a po Mszy Św. dziękujemy razem odmawiając 3x Zdrowaś Maryjo...

2.07.2000 – niedziela

Godna odnotowania jest co miesięczna Msza Św. wynagradzająca za grzechy nasze i całego świata gromadząca w tym dniu pełną kaplicę wiernych, nie mogących uczestniczyć w Eucharystii w kościele z uwagi na przeniesienie tej Mszy Św. z godz. 15:00 na godz. 19:30 w okresie wakacji.

Również głoszone Słowo Boże tego dnia było przez ks. Proboszcza z nowo powstałej parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu ze Szczecinka kwestującego w naszej parafii na budowę świątyni. Ksiądz kaznodzieja poprowadził także koronkę do Miłosierdzia Bożego.

7.07.2000 – I piątek miesiąca

Święto Najświętszej Głowy Jezusa – Siedliska Bożej Mądrości

Adoracja za czcicieli Bożego Miłosierdzia.(7 dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego) gromadzi mimo okresu urlopowo – wakacyjnego średnią ilość uczestników (40-50 w kulminacyjnym punkcie jakim jest Msza Św. w intencji Ojczyzny (2400) i przebiegała według programu.

12.07.2000 - środa

Sprawozdanie napisane przez lidera naszej Wspólnoty, zostaje przesłane na ręce s. Dominiki Steć – animatorki Czcicieli Bożego Miłosierdzia w Gorzowie Wlkp.

22.07 – 30.07.2000

III AUTOKAROWA PIELGRZYMKA SZLAKIEM Bożego miłosierdzia i sanktuariów Maryjnych

L.P.        DZIEŃ TYGODNIA, DATA              MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMKOWE

1. SOBOTA, 22.07.2000  (1) Koszalin – (2)Toruń – (3)Płock – (4)Niepokalanów (nocleg);

2. NIEDZIELA, 23.07.2000 (4)Niepokalanów –(5) Warszawa –(6) Kodeń (nocleg);

3. PONIEDZIAŁEK, 24.07.2000 (6)Kodeń –(7) Pratulin – (8)Janów Podlaski – (9)Białystok (nocleg);

4. WTOREK, 25.07.2000 (9)Białystok – (10)Święta Woda – (11)Suchowola –(12)Różanystok -  (13)Augustów – Studzieniczna – (14)Sejny (nocleg);

5. ŚRODA,26.07.2000 (14)Sejny –(15)Ogrodniki – (16)Wilno – Cmentarz Rossa (nocleg poza Wilnem)

6. CZWARTEK, 27.07.2000 (16)Wilno – (17)Troki – (18)Mariampol – (19)Kalwaria – (15)Ogrodniki – (14)Sejny (nocleg);

7. PIĄTEK, 28.07.2000 (14)Sejny – (20)Wigry – (21)Suwałki – (24)Gierłoż (Wilczy Szaniec) – (23)Święta Lipka (nocleg);

8. SOBOTA, 29.07.2000  (23)Święta Lipka – (25)Stoczek Warmiński – (26)Gietrzwałd – (27)Zielonka Pasłęcka (nocleg);

9. NIEDZIELA, 30.07.2000 (27)Zielonka Pasłęcka – (28)Elbląg – (29)Malbork – (30)Pelplin – (31)Gdańsk Matemblewo – (1)Koszalin.

Kolejna, trzecia już, autokarowa pielgrzymka zorganizowana przy pomocy Bożej Opatrzności przez pana Józefa Łebkowskiego z poparciem duchowo-modlitewnym i czynnym Wspólnoty Bożego Miłosierdzia działającej przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie, przebiegać miała szlakiem kultu Miłosierdzia Bożego i Sanktuariów Maryjnych znajdujących się w północno-wschodniej części Polski a także na terenie Litwy. Była to więc pielgrzymka zagraniczna, co wymagało od naszego „prezesa” (przydomek p. Józefa z I pielgrzymki) znacznie więcej zabiegów organizacyjnych. Przede wszystkim charyzmat jakim jest obdarowany przez Ducha Świętego szef pielgrzymki, wspierany wiarą i modlitwą przyczynił się do godnych owoców, które w pełni poznane zostaną w wieczności – za to niech będzie Bóg uwielbiony! Chwała Panu!

A oto uczestnicy tej jubileuszowej pielgrzymki:

L.p.        Nazwisko i imię                miejscowość

1.                            AUGUSTYN Zygmunt     Koszalin

2.                            DULLEK Alicja    Koszalin

3.                            DULLEK Jan        Koszalin

4.                            FUTYMA Elżbieta             Koszalin

5.                            GARCZYŃSKA Jadwiga  Koszalin

6.                            GRYCHUTA Ryszard        Szczecin

7.                            JAKUBIAK Cecylia            Koszalin

8.                            JAKUBOWSKA Małgorzata          Koszalin

9.                            JAKUBOWSKI Krzysztof                Koszalin

10.                         JANUSZEWSKA Bogusława         Koszalin

11.                         JUREWICZ  Eugenia                        Koszalin

12.                         KALITA Danuta                 Sianów

13.                         KAMIŃSKA Janina           Koszalin

14.                         KAŹMIERCZAK Barbara Koszalin

15.                         KAŹMIERCZAK Iwona    Koszalin

16.                         KAŹMIERCZAK Kamila   Koszalin

17.                         KAŹMIERCZAK Karolina                Koszalin

18.                         KAŹMIERCZAK Michał   Koszalin

19.                         KAŹMIERCZAK Wiesław               Koszalin

20.                         KIELAR  Stanisława         Koszalin

21.                         KLIMAS  Marianna          Szczecin

22.                         KOZIARSKA  Ewa             Kępice – Łuszki

23.                         KRAJEWSKA Maria                         Koszalin

24.                         KRASKA Maria  Elbląg

25.                         KRAWCZYK Maria            Koszalin

26.                         KUNZ Katarzyna              Koszalin

27.                         KUNZ Michał     Koszalin

28.                         KWOLEK Teresa                               Łańcut

29.                         LANGOWSKA Aniela      Koszalin

30.                         LESZKO Maria    Koszalin

31.                         ŁĄCKI Czesław - ksiądz  Koszalin

32.                         ŁEBKOWSKA Kazimiera Wadowice

33.                         ŁEBKOWSKI Józef            Koszalin

34.                         MARSZAŁEK Adela          Koszalin

35.                         MATUSEWICZ Teresa    Koszalin

36.                         MIELNIK Halina                Koszalin

37.                         NALBACH Sylwia              Suwałki

38.                         NOWICKI Marian             Koszalin

39.                         OLECHNOWICZ Irena     Koszalin

40.                         PIEC Jolanta       Koszalin

41.                         PIEC Monika      Koszalin              

42.                         POLECHOŃSKA Janina   Koszalin

43.                         RYWACKA Janina             Koszalin              

44.                         WALUK Genowefa         Koszalin

45.                         WIKTOROWSKA Teresa                Koszalin

46.                         WIKTOROWSKI Stanisław            Koszalin

47.                         WOJTACH Teresa            Koszalin              

48.                         WOJTKIEWICZ Dorota   Koszalin

49.                         WOŹNICKA Barbara       Koszalin

50.                         ŻMUDA – TRZEBIATOWSKI Marek - kierowca    Koszalin

Najważniejszymi miejscami dla Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia, uczestniczących w tej III autokarowej 9 – cio dniowej PIELGRZYMCE 2000 były miasta Płock. Warszawa, Białystok i Wilno – miejsca życia apostołów Bożego Miłosierdzia św. Faustyny (Płock, Warszawa, Wilno), i sł. B. ks. Michała Sopoćko (Wilno, Białystok). Nie mniej godne uwagi były Sanktuaria Maryjne (Kodeń, Św. Woda, Różanystok, Studzieniczna, Sejny, Wilno, Św. Lipka, Gietrzwałd, Stoczek Klasztorny, Gdańsk-Matemblewo), a także inne miejsca np. w Toruniu Radio Maryja (gdzie pamiątkowego wpisu dokonał sam o. Tadeusz Rydzyk), w Niepokalanowie Panorama Tysiąclecia, w Warszawie galeria obrazów im. Jana Pawła II, Powązki, cmentarz wojskowy, w Augustowie rejs statkiem (którym płynął Ojciec Św.) po wodach augustowskich, w Wigrach klasztor cysterski w którym odpoczywał Jan Paweł II w 1999 r., w Gierłoży miejsce zamachu Hitlera – kwatera która miała być bezpieczna – i to co po niej dzisiaj pozostało. Zostało ustalone po pielgrzymkowe spotkanie na dzień 12.09.2000 (wtorek, po Mszy św. o godz. 1800)

24.07.2000 – poniedziałek

Z Gorzowa Wielkopolskiego pisze do nas s. Dominika Steć.

25.07.2000 – wtorek

Z Sekretariatu Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu z dobrymi wiadomościami pisze do nas s. Dorota Michaluk.

29.07.2000 – sobota

Poste Vaticane (Poczta Watykańska) przesyła w imieniu papieża Jana Pawła II podziękowanie  za przesłane życzenia i dowody pamięci na dzień 18 maja, zwłaszcza za ofiarowaną w Jego intencjach modlitwę.

31.07.2000 – poniedziałek

Od nieznanej nam czcicielki p. Krystyny z parafii pw. Św. Kazimierza otrzymujemy list z prośbą o wsparcie modlitewne, a także o zamówienie Mszy Św. w Myśliborzu w intencji: Umocnienia mnie i mojej Rodziny na dalsze drogi życia.  

4/5.08.2000 – I PIĄTEK/I SOBOTA

Adoracja za dusze w czyśćcu cierpiące – 8 miesiąc nowenny do Miłosierdzia Bożego. Mszę Świętą za Ojczyznę o godz. 24:00 sprawował ks. Roman Gałka. Przed północą na Adorację przybyli: ks. proboszcz Kazimierz Bednarski i ks. Henryk Korża – krajowy duszpasterz trzeźwości.

 

6.08.2000 – niedziela

Przemienienie Pańskie

Pierwsze spotkanie przed II Pieszą Pielgrzymką ku czci Bożego Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborza. Co miesięczna Msza Św. w intencji: Wynagrodzenia Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata oraz o nawrócenie grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny. Po Mszy Św. koronka do B.M., a po niej spotkanie przed pielgrzymkowe poprowadzone przez naszego opiekuna ks. Czesława, a zarazem przewodnika II PP ku czci Bożego Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborza w dniach 18-25.08.2000 R.P.  Na razie jest niewielu chętnych pątników (ok. 20 osób). Ufamy Panu że na wyznaczone 16 sierpnia drugie spotkanie przed pielgrzymkowe uczestników II PP będzie więcej. W intencji II PP przed Mszą Św. odmówiliśmy część radosną Różańca św.

9.08.2000 – wtorek

Pani Leokadia Makselon, zelatorka koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Św. Rozalii w Szczecinku -– pisze w odpowiedzi na otrzymane wiadomości z Kalisza. W imieniu naszej Wspólnoty, lider Wiesław Kaźmierczak pisze list do Sekretariatu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa w Kaliszu, w odpowiedzi na otrzymane informacje z Kalisza (list z Sekretariatu Małych Rycerzy MSJ z 25 lipca).

11.08.2000 – II piątek

Msza Św. w kościele w intencji: Szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i diecezji oraz gorliwość apostolską dla Kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tej Wspólnoty. Po Mszy Św. godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia poprowadzone po raz drugi przez p. Teresę Wiktorowską w intencji nawrócenia grzeszników i Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących z prośbą o potrzebne łaski dla II PP z Koszalina do Myśliborza.

15.08.2000 – wtorek

Wniebowzięcie Matki Bożej

Koronacja Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej na Królową Przymierza.

16.08.2000 środa

II spotkanie przed pielgrzymkowe II PP ku czci Bożego Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborza. Zostały wysłane powiadomienia do gospodarzy parafii na trasie II PP o uczestnictwie ok. 40 – osobowej grupy pielgrzymkowej. Wykonane zostały śpiewniki, biało-czerwone szarfy, znaczki (identyfikatory). Specjalnie na spotkanie przyjechał ks. Czesław Łącki, przebywający na urlopie wypoczynkowym.

18 – 25.08.2000 – II Piesza Pielgrzymka

ku czci Bożego Miłosierdzia

z Koszalina do Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Kolejna II PP staje się faktem. Po Mszy Św. o godz. 6:30 w kaplicy Chrystusa Króla 43 osobowa grupa wyrusza na trasę. Pierwszym naszym postojem jest Katedra. Tu wita nas ks. proboszcz Tadeusz Piasecki. Wspólnie odmawiamy koronkę do BM, otrzymujemy błogosławieństwo, krótko modlimy się przy sarkofagu Śp. ks. bp Czesława Domina i wyruszamy w kierunku Tychowa. Tu jako jedynym miejscu noclegowym śpimy w szkole. W innych miejscowościach miejsc noclegowych u gospodarzy było więcej niż... pątników. W parafii Toporzyk ks. Czesław przed Mszą Św. zgromadzonych parafian poinformował o naszej Wspólnocie BM, a także o nowych formach kultu BM przekazanych przez Pana Jezusa s. Faustynie. Rozdaliśmy obrazki z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz widokówki Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu otrzymane od s. Celiny Kondracikowskiej. W czasie VI etapu z Recza do Pełczyc zostajemy poinformowani o śmierci s. Janiny Łąckiej, rodzonej siostry naszego przewodnika ks. Czesława Łąckiego. Z oczywistych powodów ks. Czesław opuszcza nas w Choszcznie, przekazując przewodnictwo pielgrzymki liderowi wspólnoty Wiesławowi Kaźmierczakowi. Dzięki Bogu szczęśliwie dotarliśmy do Myśliborza o godz.11:45 w dzień urodzin św. Faustyny. Zostaliśmy przywitani przez ks. kustosza Mariana Kucharczyka i ks. bp Jana Gałeckiego. O godz. 12:00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w której jedno z czytań liturgicznych przeczytała nasza etatowa pielęgniarka – s. Janina Rywacka. Następnie mogliśmy posilić się przygotowanymi przez gospodarzy kanapkami. O godz. 15:00 w kaplicy klasztornej modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia, otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a następnie uczciliśmy relikwie św. Faustyny przez ucałowanie, po czym zajęliśmy miejsca w podstawionym autokarze, który miał nas zawieźć z powrotem do Koszalina. Reasumując. Należy się wielkie podziękowanie Panu Bogu za jego opiekę i błogosławieństwo i wszelkie łaski udzielone całej II PP. Za organizację, przebieg, trasę, pogodę, gościnność gospodarzy oraz wszystkich uczestników. Szczególnie za ks. Czesława, kleryka Mariusza, pielęgniarkę s. Janinę Rywacką, pilota br. Stanisława Wiktorowskiego, porządkowych, kwatermistrza – br. Józefa Łebkowskiego, śpiewaków, młodzież i starszych, za wszystkie dusze ofiarne. Bogu niech będą dzięki.      

31.08.2000 – czwartek

4-ta rocznica konsekracji Biskupa Koszlińsko – Kolobrzeskiego, ks. bpa Mariana Gołębiewskiego. Z tej okazji ofiarujemy Mszę Św. w niżej wymienionej intencji o godz. 1800  w kościele:

„Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosiernej – podziękowanie za Ks. Biskupa Ordynariusza – Mariana Gołębiewskiego, z prośbą o potrzebne dary i błogosławieństwo Boże w szerzeniu Miłosierdzia Bożego i pełnienia woli Bożej w całej diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ”.

 Z Myśliborza pisze do nas s. Celina Kondracikowska ZSJM – matka przełożona.

1/2. 09.2000 – I piątek/I sobota

Adoracja Króla Miłosierdzia. Wiodąca intencja – adoracja za usze oziębłe. Jest to 9 m-c wielkiej nowenny, którą ofiarujemy w int. Polski – Ojczyzny naszej.

3.09.2000 – I niedziela

O godz. 1500 jak co m-c gromadzimy się w kaplicy Chrystusa Króla na Mszy św. w int. „Wynagrodzenia Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata” oraz o nawrócenie grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny. Tym razem zawitał do nas niespodziewany gość – śpiewak Andrzej Bator, dając świadectwo swojego życia duchowego, a jednocześnie zaśpiewał nam swój utwór o św. Faustynie. Po koronce do Bożego Miłosierdzia p. Andrzej na prośbę lidera p. Wiesława dokonuje pamiątkowego wpisu do naszej kroniki, następnie zostaje zaproszony do wizyty w mieszkaniu lidera naszej wspólnoty na dalsza rozmowę.

4.09.2000 – poniedziałek

Lider koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ze Szczecinka p. Leokadia Makselon zdaje relacje w kolejnym liście.

8.09.2000 – II piątek

Święto Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej

Spotkanie po pielgrzymkowe II Pieszej Pielgrzymki Koszalin – Myślibórz. Po Mszy Św. w int. Szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i diecezji oraz gorliwość apostolską dla Kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tej Wspólnoty wszyscy wierni mogli otrzymać smaczny chleb cebulkowy, a potem wraz z naszym opiekunem ks. Czesławem odśpiewaliśmy Godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia, po których udaliśmy się na wspomniane wyżej spotkanie z uczestnikami II PP. Tam przy herbacie, ciastach, owocach dzieliliśmy się wrażeniami, fotografiami oraz śpiewem. Na zakończenie odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

12.09.2000 – wtorek

Wspomnienie Imienia NMP

Spotkanie III autokarowej 9 – cio dniowej PIELGRZYMKI 2000. Podobnie jak 8.09.,po Mszy Św. dziękczynnej za III AP2000 udaliśmy się do salki nr 66 pod kościołem, by tam jeszcze raz spotkać się i podzielić naszymi wrazeniami, fotografiami a także nabyć kronikę z tej pielgrzymki napisaną przez Kamilkę, Karolinkę i Basię Kaźmierczak, bogatą w treści i opatrzoną w czarno-białe zdjęcia. Spotkanie zakończyliśmy litanią do imienia Maryi.

13.09.2000 – środa

Koronka do Bożego Miłosierdzia ma 65 lat. Św. Faustyna przebywała w Wilnie w okresie od 25 maja 1933 – 21 marca 1936, mieszkając w domu – daczy, który zachował się do dnia dzisiejszego. Właśnie w Wilnie Pan Jezus polecił s. Faustynie odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego. Było to w piątek 13 września 1935 r. Siostra Faustyna opisuje szczegółowo w swoim dzienniczku – zeszyt I (474) Anioła, wykonawcę gniewu Bożego oraz modlitwę słyszaną i odmawianą „z mocą wewnętrzną” (dz. I 475) przez s. Faustynę. Na drugi dzień usłyszała wewnętrznie słowa:

Ile razy wejdziesz do kaplicy – odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj... – Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz  na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie, na paciorkach Ojcze nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki mniej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (dz.476)  

14.09.2000 – czwartek

Podwyższenie Krzyża Świętego

W tym dniu dziękujemy za dar Koronki do BM we Mszy Św. o godz. 18:00 w naszej świątyni w int. W 65 – rocznicę ofiarowania ludzkości modlitwy – koronki do B.M. przez polską zakonnicę – Św. Faustynę Kowalską, podziękowanie Panu Jezusowi Miłosiernemu za wszystkie owoce tej modlitwy, z prośbą o Miłosierdzie Boże dla grzeszników.

15.09.2000 – III piątek

Matki Bożej Bolesnej

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z Katedry mają swojego opiekuna. Po Mszy Św. w kościele św. Józefa o godz. 1700 w int. szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i gorliwość apostolską dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Św. Faustyny, apostołki Miłosierdzia Bożego, sprawowaną przez ks. Grzegorza Marciszewicza w koncelebrze, doszło do pierwszego spotkania z ks. opiekunem – Grzegorzem w salce 103, a następnie w salce św. Kazimierza. Obecnych było 17 osób.

19.09.2000 - wtorek

Wspomnienie Matki Bożej Saletyńskiej

Z okazji 63 rocznicy urodzin (22.09.1937 r.) J.E. ks. bp Mariana Gołębiewskiego listownie składamy życzenia solenizantowi wraz z egzemplarzem gazetki III Autokarowej PIELGRZYMKI 2000.

Od animatorki czcicieli Bożego Miłosierdzia z Gorzowa Wlkp. s. Dominiki Steć Otrzymujemy oficjalne zaproszenie na IV Ogólnopolski Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego 30 wrzesień / 1 październik 2000 r. (sobota/niedziela).

29.09.2000 – piątek

ŚŚ. Archaniołów św. Michała, św. Gabriela i  św. Rafała

W ramach 6 Diecezjalnego Kongresu Stowarzyszeń i Ruchów Katolickich jesteśmy współuczestnikami Drogi Krzyżowej w parafii pw. św. Ignacego Loyoli o godz. 20:00.

W parafii pw. św. Kazimierza o godz. 18:00 Msza Św. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia. 

30.09.2000 – sobota

I Piesza Pielgrzymka Małych Rycerzy

w intencji OJCZYZNY

(Kościół Ducha Św. – kaplica MB Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej)

Piesza pielgrzymka za Ojczyznę. Z natchnienia Bożego zostaje zorganizowana I PP w int. Polski – Ojczyzny naszej z kościoła pw. Ducha Świętego na Górę Chełmską. O godz. 15:00 gromadzimy się przed Najświętszym Sakramentem na godzinie Bożego Miłosierdzia aby pod przewodnictwem ks. Czesława Łąckiego odmówić 2 dzień nowenny do B.M., Koronkę do B. M., drogę krzyżową oraz litanię Narodu Polskiego, po czym wraz z siostrą Iloną z Sanktuarium MB Trzykroć Przedziwnej wyruszyliśmy na trasę pielgrzymki (trasa taka sama jak 1 lipca podczas IV PP Zawierzenia M.B.) Podczas drogi odmówiliśmy I i II część Różańca Świętego, śpiewaliśmy a także poznaliśmy historię sanktuarium przedstawioną przez s. Ilonę. Jeszcze przed Mszą św. o godz. 18:00 w kaplicy wspólnie z Siostrami Szensztackimi odmówiliśmy III część Różańca Świętego. 

1.10.2000 - niedziela

IV Ogólnopolskie Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Tym razem w  wąskim gronie (27 osób) uczestniczymy z czcicielami m.in. z Myśliborza, Szczecina, Gdańska i innych miejscowości dołączając do tej grupy, która już drugi dzień bierze udział w zorganizowanym przez moderatora ks. Mariana Kucharczyka i Siostry Jezusa Miłosiernego spotkaniu Czcicieli B.M.

4.10.2000 - środa

Na spotkaniu formacyjnym, lider wspólnoty składa propozycję zmiany osobowej szefa Wspólnoty, proponując dotychczasowego sekretarza p. Stanisławę Kielar – Sujecką.

5.10.2000 – czwartek

Liturgiczne wspomnienie św. Faustyny

Naszą pamięcią i wdzięcznością jest ofiarowana Msza Św. i uczestnictwo w niej o godz. 18:00 w int. W 62 – rocznicę narodzin dla nieba Św. Faustyny Kowalskiej – podziękowanie Panu Jezusowi Miłosiernemu za  cały skarb  duchowych wskazówek  i  nowych  form  kultu  do  B.M.  zawartych  w  Dzienniczku św. Faustyny.

6/7.10.2000 - I piątek /I sobota

Adoracja za Ojczyznę

W związku z wyborami kandydatów na urząd prezydenta RP, tę adorację ofiarowaliśmy w intencji Polski: o mądrość i bojaźń Bożą dla narodu polskiego.

7.10.2000 - sobota

Królowej Różańca Świętego

Zakończyliśmy NOWENNĘ do B.M. za Ojczyznę, codziennie odprawianą o godz. 15:00 w kaplicy Chrystusa Króla, zapoczątkowaną 29.09.2000 r.

9/10.10.2000 - poniedziałek / wtorek

W Szczecinku, w parafii wojskowej p.w. św. Ignacego Loyoli odbyła się 24 godzinna adoracja w intencji Krakowskiej Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce i na świecie. Do udziału w adoracji tej zostaliśmy zaproszeni przez Małych Rycerzy: Ewę Jabłńską  i Helenę Sowińską – organizatorkę tej adoracji. Naszą wspólnotę reprezentowali p. Teresa Wiktorowska członek Wspólnoty Bożego Miłosierdzia przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie oraz Wiesław Kaźmierczak zelator koła i koordynator rejonowy Małych Rycerzy MSJ – uczestnicząc od godz. 18:00 do godz. 4:30.

13.10.2000 - II piątek

W tym dniu ofiarowane są Msze św. w dwóch świątyniach:

             w kościele p.w. Ducha Świętego Wspólnoty Bożego Miłosierdzia w int.

Szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i diecezji oraz gorliwość apostolską dla Kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tej Wspólnoty. Tym razem nie śpiewaliśmy Godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia.

             W Katedrze Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w int.

Szerzenia Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i gorliwość apostolską dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Św. Faustyny, apostołki Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. i parafialnym nabożeństwie różańcowym odbyło się II co miesięczne spotkanie z ks. Grzegorzem Marciszewiczem – opiekunem duchowym Wspólnoty. Opiekun ustosunkował się do codziennie prowadzonej Godziny Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 przez grupę modlitewną w Katedrze.

             W kościele św. Kazimierza odbyło się ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie ogodz.21:00

(Msza św. ze stosownym kazaniem, różaniec, procesja z figurką Matką Bożą Fatimską wokół kościoła).

15.10.2000 – niedziela

Spotkanie informacyjne - organizacyjne w mieszkaniu zelatora Małych Rycerzy MSJ z Katedry – Teresa Szachnowska. Ponadto w spotkaniu udział wzięli ks. Grzegorz Marciszewicz, ks. Czesław Łącki oraz animator lokalny Małych Rycerzy MSJ ośrodka rejonowego i zelator koła MR MSJ przy parafii pw. Ducha Św.– Wiesław Kaźmierczak. Ustalono, że zaplanowane spotkanie 5.11.2000 r. z  O. Zdzisławem Pałubickim – jezuitą z Kalisza oraz p. Zofią Grochowską z Tolkmicka odbędzie się w parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie.

17.10.2000 - wtorek

Został napisany list do Sekretariatu w Kaliszu informujący o spotkaniu 15 października oraz potwierdzenie spotkania się z przedstawicielami Sekretariatu 5 listopada.

25/26.10.2000 - środa / czwartek

Okolicznościowa 24 godzinna adoracja w kaplicy Chrystusa Króla

Zorganizowana z inspiracji Ducha Świętego we współpracy z Krakowską Wspólnotą dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa promującą Wielką Nowennę Adoracyjną Najświętszego Sakramentu trwającej od Święta Podwyższenia Krzyża (14 IX 2000) do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata (26 XI 2000) w różnych parafiach Polski, pragnących przeprowadzenia taki

w intencjach:    Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce

Za Ojca Świętego, Biskupów, Kapłanów;

O miłosierdzie dla Polski – Ojczyzny naszej;

Za Radio Maryja;

Aby Kościół Tryumfujący pomógł nam pielgrzymującym do Niebieskiej Ojczyzny

wypełnić Wolę Bożą.

Choć zabrakło nagłośnienia w niedzielnych ogłoszeniach i tak dziękujemy Ci Boże za ten dar wspólnej modlitwy z Mszą Św. o północy celebrowaną przez pierwszego opiekuna naszej grupy modlitewnej ks. Romana Gałkę w w/w intencjach.

30-31.10.2000 – poniedziałek – wtorek

Do zelatorów i Małych Rycerzy spoza Koszalina są wysłane zawiadomienia o spotkaniu informacyjnym Małych Rycerzy z przedstawicielami Sekretariatu Małych Rycerzy z Kalisza.

3/4 .11.2000 – I piątek / I sobota

Adoracja z Matką Miłosierdzia

Taka intencja ogólna przyświecała tej co miesięcznej cało nocnej modlitwie wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

5.11.2000 – niedziela

Spotkanie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Katedrze zostaje zapoczątkowane Mszą Św. o godz. 900 w intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, której przewodniczył ks. Zdzisław Pałubicki w koncelebrze z ks. Grzegorzem Marciszewiczem opiekunem Małych Rycerzy MSJ. W czasie Mszy św. O. Pałubicki wygłosił gościnne kazanie o Miłosierdziu Bożym nawiązując do ruchu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zapraszając wszystkich zasięgnąć informacji o tej Wspólnocie po Mszy św. do salki 103 na plebani.

W spotkaniu udział wzięło 57 osób w tym ekipa odpowiedzialna do współpracy Małych Rycerzy w osobach: ks. Zdzisław Pałubicki, s. Dorota Michaluk (po raz drugi w naszym mieście), oraz Zofia Grochowska z woli Pana Jezusa – Boże narzędzie w dziele Małych Rycerzy. Nadto na spotkanie przybyli zaproszeni Mali Rycerze z różnych miejscowości naszego regionu. Koszalin reprezentowało 35 osób (w tym 16 MR i opiekun koła MR z Katedry oraz 15 czcicieli Bożego Miłosierdzia); Sianów – 7 (6 MR); Słupsk – 5 (4 MR); Szczecinek – 4 (4 MR); Kalisz – 2 osoby (ks. Zdzisław i s. Dorota); Białogard, Darłowo, Świdwin, Tolkmicko (p. Zofia) i Elbląg (kierowca p. Zofii) po 1 osobie. Ze złożonych na dzień dzisiejszy 26 deklaracji – zgłoszeń 16 osób to nowi kandydaci na MR, natomiast 11 MR MB potwierdziło swoją przynależność do Wspólnoty Małych Rycerzy MSJ.

Dziwnym zbiegiem Bożej Opatrzności dnia  5 listopada 2000 r. minęło dokładnie 2 lata od spotkania się Wiesław K. i ks. Czesława Łąckiego z ks. Zdzisławem przebywającym w parafii Dobrzyca (niedaleko Koszalina), z którym  wówczas wstępnie rozmawialiśmy o ewentualnej wizycie w naszej parafii. Spotkanie w niedzielę 5.11.2000 r. należy uznać za udane z uwagi na zapoczątkowanie wspólnych wysiłków zmierzających do scalenia i uporządkowania w szeregach Małych Rycerzy. Jezu, Królu Miłosierdzia dziękujemy Ci za ten dar jedności i prosimy o ducha zgody, pokoju, pojednania i miłości wśród wszystkich Małych Rycerzy i księży opiekunów. Jezu. ufamy Tobie!

Jeszcze tego samego dnia koordynator lokalny Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego Wiesław Kaźmierczak kieruje list na ręce ks. proboszcza parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie – ks. dr Kazimierza Bednarskiego.Zostaje również skierowane podziękowanie do Sekretariatu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

8.11.2000 – środa

Ze Szczecinka zelatorka Małych Rycerzy MSJ p. Leokadia Makselon  w liście dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi minionego spotkania Małych Rycerzy w Katedrze.

13.11.2000 – poniedziałek

Drugi list zelatorki ze Szczecinka p. Leokadii chłodniejszy w tonie dotyczy odpowiedzi na zlecenie uaktualnienia listy członków  w kole Małych Rycerzy przy parafii p.w. Św. Rozalii w Szczecinku.

15-19.11.2000 R.P. – środa - niedziela

Rekolekcje zamknięte dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Sanktuarium Serca Jezusowego u księży jezuitów w Kaliszu, zgromadziły ostatecznie 33 osoby. W wypadku tej uczty duchowej, szkoda, że nie uczestniczyło więcej  przedstawicieli z  licznego koszalińskiego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy. W zamkniętych rekolekcjach uczestniczyły 9 Małych Rycerzy z naszego ośrodka rejonowego (8 z Koszalina i 1 z Sianowa). Udział także brała s. Zofia Grochowska – narzędzie Pana Jezusa w inicjowaniu ruchu Małych Rycerzy. Rekolekcje prowadziło 5 osób życia konsekrowanego -  księża: O. Aleksander Jacyniak –TJ, O. Mariusz Bigiel -TJ, O. Zdzisław Pałubicki -TJ Siostry zakonne s. Dorota Michaluk - ZSJM,  s. Jadwiga – ZSJM.Również s. Zofia Grochowska miała dany czas podzielenia się swoimi refleksjami, świadectwami. Konferencje poświęcone były m. in. takim tematom jak:

             Pokorna obecność we wspólnocie Kościoła (O. Aleksander Jacyniak)

             Karzące Miłosierdzie Boże (O. Aleksander Jacyniak);

             Bóg jako Miłość Miłosierna; ufność w Bogu (s. Jadwiga);

             Rozważania O. Zdzisława Pałubickiego;

             Przygotowanie do owocnego przeżycia Sakramentu Pojednania (O. Mariusz Bigiel);

             Boże Objawienie a objawienia prywatne. Kościół wobec objawień prywatnych (O. Mariusz Bigiel); 

             Być Małym Rycerzem na mocy Sakramentu Bierzmowania (O. Mariusz Bigiel);

Codziennie po Mszy św. od godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego (2100)Adorowaliśmy Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Hostii Świętej. Piątek był dniem milczenia, była również możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. W sobotę w południe uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice św. Józefa. Oprócz modlitwy wspólnej (różaniec, droga krzyżowa, koronka do Bożego Miłosierdzia, godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia i o Niepokalanym Poczęciu NMP mogliśmy modlić się indywidualnie w kościele, kaplicy rekolekcyjnej, oratorium, w swoich pokojach (jedno i dwu – pokojowych) lub na spacerze po ogrodzie klasztornym. Pobyt rzeczywiście kosztuje tyle na ile stać danego uczestnika. Padła propozycja aby zamożniejsi Mali Rycerze mogli  pomóc tym osobom, których nie stać na podróż, zaś koszty pobytu pokryje specjalny fundusz rekolekcyjny w Kaliszu.

W czasie przyszłorocznych rekolekcji w Kaliszu 18-22 kwiecień, 21-25 czerwiec oraz w czasie triduum modlitewnego poświęconego Bogu Ojcu 2-6 sierpień dokonany zostanie akt poświęcenia (zawierzenia) Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

21.11.2000 – wtorek

Ofiarowanie NMP- trudne chwile koła MR MSJ w Katedrze

Opiekun grupy Małych Rycerzy przy Katedrze na spotkaniu Odnowy w Duchu Świętym (której jest również opiekunem) podaje do wiadomości o rozwiązaniu tego dopiero co powstającego koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy tej parafii. Nastaje trudny czas dla tego ruchu w naszym ośrodku rejonowym. Lecz dzieło Boże musi przejść przez ogień oczyszczenia. Jezu, to Twoje dzieło i Ty nas prowadzisz, więc ufamy Tobie!

22.11.2000 – środa

Lider naszej grupy dowiaduje się o smutnej decyzji

Na spotkaniu formacyjnym Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli Miłosiernego Serca Jezusowego zelator koła MR MSJ przy parafii pw. Ducha Świętego i koordynator lokalny Małych Rycerzy zostaje poinformowany o powyższym fakcie (rozwiązaniu) z ust Haliny Burdach będącej jednocześnie członkiem grupy charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym przy Katedrze.

23.11.2000 – czwartek

Rozmowa w cztery oczy lidera Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, zelatora koła przy parafii p.w. Ducha Świętego i koordynatora Małych Rycerzy MSJ ośrodka rejonowego Koszalin Wiesława Kaźmierczaka z opiekunem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia i grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p. w. Ducha Świętego w Koszalinie z ks. Czesławem Łąckim. Rozmowa dotyczyła ostatnich wydarzeń wokół Małych Rycerzy, i szeregu okoliczności negatywnie wpływających na istnienie i życie Małych Rycerzy w Kościele Lokalnym.

24.11.2000 – piątek

W Myśliborzu rozpoczęła się Sesja o Miłosierdziu Boga.

W tym trzydniowym spotkaniu udział bierze pięcioosobowa grupa Czcicieli Bożego Miłosierdzia z naszej grupy modlitewnej. Są to: Stanisława Kielar–Sujecaka, Halina Burdach, Janina Koblańska, Anna Szewc, Stanisław Wiktorowski.

Rozmowa lidera Wspólnoty Bożego Miłosierdzia i koordynatora Małych Rycerzy MSJ ośrodka rejonowego Koszalin z ks. Proboszczem Kazimierzem Bednarskim w sprawie uznania oficjalnej nazwy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego obok nazwy Czcicieli Bożego Miłosierdzia w parafialnej Wspólnocie Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Ks. Proboszcz w rozumieniu lidera wyraził na tą propozycję swoją aprobatę.  Po zakończeniu dialogu, lider spotkał się z ks. opiekunem ks. Czesławem, informując go o zaistniałej oficjalnej korekcie w nazwie naszej grupy modlitewnej, jednocześnie prosząc o podanie tej wiadomości w czasie ogłoszeń Mszy św. Wspólnotowej w pierwsza niedzielę m-ca grudnia.

25.11.2000 – sobota

Okolicznościowa ADORACJA ku czci Chrystusa Króla

To kolejna już, coroczna adoracja organizowana przez naszą Wspólnotę. W tym roku ks. proboszcz zachęcił do uczestnictwa szczególnie parafialnych grup modlitewnych. Dlatego w uzgodnieniu z ks. Czesławem lider naszej wspólnoty w porozumieniu z liderami grup modlitewnych podzielił czas Adoracji Króla Miłosierdzia w Hostii Św. wg programu przedstawionego w ogłoszeniu o adoracji. W czasie wyznaczonym dla naszej grupy Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia, od godz. 22:00 – 23:00 lider Wspólnoty w imieniu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego odnowił akt intronizacji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi Wszystkich Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia.

1/2.12.2000 R.P. – I piątek / I sobota

Adoracja uwielbienia Miłosierdzia Bożego, przebłagania i prośby

Zakończyła cykl comiesięcznych Adoracji pokutno – wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w roku Jubileuszowym 2000 R.P, a Msza Św. w intencji: O Boże Miłosierdzie i potrzebne łaski dla Polski - Ojczyzny naszej za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych była szczytem naszych modlitw w tej dwunasto – godzinnym spotkaniu z Królem Miłosierdzia.

Dziękujemy Ci Ojcze Miłosierdzia przez Jezusa Miłosiernego w Niepokalanym Sercu Matki Bożego Miłosierdzia za ten wielki dar przebywania z nami grzesznymi, nieużytecznymi Twoimi sługami. Bądź uwielbiony Boże Najświętszym Sakramencie Miłości teraz i we wszystkich duszach pokuty, modlitwy i wynagrodzenia.

3.12.2000 R.P. – Pierwsza niedziela grudnia

Spotkanie członków naszej Wspólnoty: Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Czcicieli Bożego Miłosierdzia i wiernych sympatyzujących tej naszej wspólnocie w kaplicy Chrystusa Króla na modlitwie różańcowej, Mszy św. o godz. 15:00 i koronce do Bożego Miłosierdzia. Na początku Mszy św. ks. Czesław Łącki – opiekun naszej Wspólnoty przywitał wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia formacji będącej w łączności z Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego formacji będącej w łączności z Kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego oraz wszystkich sympatyzujących naszej wspólnocie.

 

5.12.2000 – wtorek

W Kołobrzegu Mali Rycerze zostali obudzeni

W imieniu wyznaczonej p. Józefy Turskiej dzwoni do Animatora Małych Rycerzy MSJ – Wiesława Kaźmierczak Mały Rycerz Henryka Korkosz (78 lat) informując o otrzymanych materiałach i obecnej sytuacji wśród tamtejszego ogniska Małych Rycerzy.

Członkowie naszej grupy modlitewnej w roli katechetów

Na lekcje religii do Zespołu nr 6 (dawna szesnastka) p. Halinę Burdach i Wiesława Kaźmierczak zaprasza s. Maksymiliana – felicjanka, katechetka tej szkoły. Tematem katechez są świadectwa dotyczące objawień Matki Bożej w Medjugore.

6.12.2000 - środa

św. Mikołaja

Piękny prezent sprawił św. Mikołaj animatorowi Małych Rycerzy rejonu Koszalin, w osobie p. Teresy Sobol z koła Małych Rycerzy w Bytowie, która przysłała długo oczekiwane wiadomości od jeszcze nie uformowanej  ale licznej 35 osobowej grupy Małych Rycerzy w tej miejscowości wchodzącej w skład koszalińskiego ośrodka.

Spotkanie co tygodniowe Wspólnoty Bożego Miłosierdzia ubogie w liczbę uczestników: ks. Czesław i lider Wiesław Kaźmierczak, bogate były natomiast poruszane bolesne sprawy Małych Rycerzy MSJ, członków i struktury Wspólnoty.

7.12.2000 – czwartek

O godz. 10:00 w biurze Parafii Katedralnej dochodzi do spotkania koordynatora Małych Rycerzy rejonu Koszalin z proboszczem tej parafii ks. prał. Tadeuszem Piaseckim. Rozmowy dotyczyły trudnej, skomplikowanej i delikatnych spraw wokół spotkania Małych Rycerzy MSJ 5.11.2000 r. z ks. Zdzisławem Pałubickim, s. Dorotą Michaluk i s. Zofią Grochowską, oraz konsekwencji wynikających z tego spotkania. Ok. godz. 9:30 dołączyły: Teresa Szachnowska i Renia Napiórkowska – Mali Rycerze MSJ z Katedry, przedstawiając bolesne doświadczenia z wyznaczonym opiekunem grupy modlitewnej Małych Rycerzy ks. Grzegorzem Marciszewiczem, który podjął decyzję nie uznającą formacji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w parafii katedralnej.

8.12.2000 – piątek

Niepokalanego Poczęcia NMP

Mały Rycerz w roli katechety

Lider naszej Wspólnoty jest zaproszony przez s. Maksymilianę – katechetę Zespół szkół nr 6 na prowadzenie katechezy w 2 klasach gimnazjalnych i jednej klasie szkoły podstawowej. Tematem wiodącym było Rycerstwo Niepokalanej i historia Cudownego Medalika.

12.12.2000 – wtorek

Ponowienie zaproszenia do wspomnianej wyżej szkoły do „trudnych” dwóch klas gimnazjalnych. Tematem spotkań były objawienia Matki Bożej w Naju – Korei Południowej  oraz z tym miejscem związane Cuda Eucharystyczne. To bardzo trudny egzamin z cierpliwości, wobec arogancko zachowującej się młodzieży, żadnych oznak wiary, wychowania, bojaźni Bożej, szacunku wobec osób starszych itd. itp.

15.12.2000 – piątek

W czasie codziennej Godziny Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa króla, przed Bożym Narodzeniem rozpoczęliśmy nowennę do Dzieciątka Jezus. Jeszcze tego dnia o godz. 18:00 miała być odprawiona Msza św. w intencji: Szerzenia Miłosierdzia Bożego oraz gorliwość apostolską i potrzebne łaski dla Kapłanów, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tych formacji”. Niestety intencja została zmieniona przez „niewidzialną rękę”. Z treści intencji zostało wykreślone „Małych Rycerzy”.

18.12.2000 - poniedziałek

Ks. Proboszcz Kazimierz Bednarski zatwierdza program comiesięcznych nocnych adoracji pokutno – wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz plan pracy naszej Wspólnoty na 2001 rok.

22.12.2000 – piątek

Parafialne spotkanie opłatkowe

Tym razem ks. Proboszcz zaprosił wszystkich pracowników parafialnych, grupy modlitewne na spotkanie opłatkowe w świątyni naszej parafii. W tym roku Jubileuszowym na wyróżnienie ks. Proboszcza zostali uznani: p. Tadeusz Rogowski z Ruchu Trzeźwościowego, redaktor naczelny kwartalnika Trzeźwość, p. Wiesław Kaźmierczak – Mały Rycerz i lider Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, p. Barbarę Terczyńską kucharka – pracownik parafialny.

31.12.2000 – niedziela

Rok 2000 kończymy Mszą św. pasterką noworoczną o 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla.

 

PODSUMOWANIE AUTORA

Rok Jubileuszowy to rok Łaski i Miłosierdzia dany od Pana. Myślę, że dla Wspólnoty Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia był to rok bardzo owocny tak w radosne chwile jak i smutne i można by ująć to w krótkich słowach Hioba: Dał Pan i zabrał Pan – Niech będzie imię Pańskie błogosławione! To nasz Pan, Król Miłosierdzia jest Panem i Twórcą historii, również tej w naszym mikroskopijnym wymiarze i cokolwiek czyni – jest dobre, choćby na ludzki rozum było krzywdzące, bolesne to jednak w ostatecznym rezultacie jest mądre i dobre! Piszący te słowa jest Małym Rycerzem jego Boskiego Serca więc nie może być nad Mistrza, jak i całe dzieło Małych Rycerzy przygotowywanych i hartowanych na stosowny czas i potrzebę. Dlatego mimo wielu przegranych potyczek z ufnością patrzę na końcowy tryumf Małych Rycerzy w mistycznym ciele Chrystusa.  Wyróżnienie mojej osoby przez ks. proboszcza to nic innego jak pociecha od Króla miłosierdzia, że inaczej widzi nasze czyny człowiek – inaczej Bóg!   Chwała Ci Panie i Boże nasz!

2001

Jako parafialna Wspólnota Bożego Miłosierdzia (grupy modlitewnej Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia) nadal trwamy na codziennych modlitwach w Godzinie Bożego Miłosierdzia – godz. 1500 -  koronka do B.M., Droga Krzyżowa.

5/6.01.2001 – I piątek / I sobota m-ca

Objawienie Pańskie – Trzech Króli

Pierwszym naszym Wspólnotowym spotkaniem w Nowym Tysiącleciu, Nowym Wieku i Nowym Roku 2001 jest Adoracja Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, podczas której modlimy się w intencji Jezusa Miłosiernego z pierwszego dnia nowenny do Bożego Miłosierdzia: tj. za grzeszników. Tak będziemy co miesiąc modlić się w kolejnych intencjach na kolejne dni z tej nowenny. Będzie to tzw. 9-cio miesięczna adoracyjna kolejna wielka nowenna do Bożego Miłosierdzia. Zapoczątkowane zostały również inne Nowenny m.in. do Najświętszej Eucharystii, Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, do św. Michała Archanioła.  

7.01.2001 – I niedziela m-ca

Uroczystość Chrztu Pańskiego

W kaplicy Chrystusa Króla w tak uroczystym dniu gromadzimy się: o godz. 14:30 na wspólnotowym różańcu, o godz. 15:00 Msza św. w int: Wynagrodzenie Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata oraz o nawrócenie grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny. Po mszy św. jeszcze na koronce do Bożego Miłosierdzia w intencjach poleconych przez ks. Czesława (w int. wizyt duszpasterskich – tzw. kolędy) i ks. Proboszcza z Chwalimia goszczącego w tym dniu w naszej świątyni – za ofiarodawców i jak najszybszej odbudowy spalonej świątyni w tej parafii. Wyjątkowo koronkę w tym dniu poprowadził lider naszej Wspólnoty (do tej pory ks. opiekun). Wobec rezygnacji z funkcji skarbnika Stanisława Wiktorowskiego, ofiary na cele naszej Wspólnoty zebrał lider. Na krótkie spotkanie informacyjne pozostali jeszcze Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z zelatorem Wiesławem Kaźmierczakiem, który poinformował o aktualnej sytuacji tej formacji i jej miejsca we Wspólnocie B.M. i  parafii, oraz o treści listu z Kalisza z dn. 12 grudnia 2000 r. Po zaopiniowaniu przez ks. Proboszcza spotkania Małych Rycerzy będą miały swoje miejsce w każdą I niedzielę m-ca o godz. 15:00 w kaplicy Chrystusa Króla.

 

12.01.2001 – II piątek

W kościele o godz. 18:00 Msza św. dla czcicieli Miłosierdzia Bożego formacji myśliborskiej w int.

Wynagrodzenie Ojcu bogatemu w Miłosierdzie za grzechy nasze i całego świata z prośbą o łaskę nawrócenie zatwardziałych grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny. Po Mszy św. tradycyjny śpiew godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia poprowadzone przez Stanisławę Kielar – Sujecką i Teresę Wiktorowską a także zwołane spotkanie organizacyjne dla członków tej formacji duchowej w salce ministranckiej. W czasie spotkania dyskutowano nad strukturą i planem pracy wspólnoty, wyborem lidera tej formacji a także wysłuchano list napisany do ks. Proboszcza Kazimierza Bednarskiego, a przeczytany przez obecnego lidera Wiesława Kaźmierczaka.

14.01.2001 – II niedziela

Po Mszy św. o godz. 15:00 lider WBM – Wiesław Kaźmierczak wręcza ks. Proboszczowi korespondencję zawierającą:

1.            Przeczytany list 12 01.2001 r. z dopiskiem;

2.            Plan pracy Małych Rycerzy na 2001 r.

3.            Plan pracy Czcicieli Bożego Miłosierdzia 2001 r.;

4.            Vademecum dotyczące Małych Rycerzy MSJ;

5.            List z Sekretariatu Małych Rycerzy MSJ z Kalisza z pozdrowieniami na Boże Narodzenie 2000;

6.            Plan rekolekcji zamkniętych i czuwania w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu;

7.            Tekst II odnowienia Aktu poświęcenia Małych Rycerzy MSJ i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Mali Rycerze z Bytowa obudzeni

Jeszcze tego samego dnia dzwoni zelatorka Małych Rycerzy koła Bytów - Teresa Sobol zapraszając na spotkanie z Małymi Rycerzami tego koła koordynatora Małych Rycerzy rejonowego ośrodka Koszalin w dniu 11 lutego 2001 r. o godz. 15:00.

27.01.2001 – Ostatnia sobota m-ca.

III Piesza Pielgrzymka za Ojczyznę

Jako formacja Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, mimo braku zainteresowania tak ze strony duchowieństwa (brak stosownych ogłoszeń) jak i ze strony członków Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, kontynuujemy zaczęte we wrześniu 20:00 r. Piesze Pielgrzymki w intencji Polski – Ojczyzny naszej. Po modlitwach w Godzinie Miłosierdzia, w skromnym trzyosobowym gronie wyruszamy ok. 15:50 na trasę w kierunku Góry Chełmskiej, aby zdążyć na Mszę św. w int. Ojczyzny sprawowaną w okresie zimowym o godz. 17:00. W drodze dołączają do nas jeszcze dwie pątniczki. Na szczyt góry docieramy o godz. 16:45 kończąc 13 tajemnicę (Zesłanie Ducha Św.) wspólnego różańca za Ojczyznę. 

28.01.2001 – niedziela

Z Tolkmicka dzwoni s. Zofia Grochowska w sprawie otrzymanego listu – sprawozdania napisanego do Sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu.

29.01.2001 – poniedziałek

6 – ta  rocznica istnienia i działania  Wspólnoty Bożego Miłosierdzia na fundamencie dzieła Małych Rycerzy. Nasza Wspólnota skupia dwie formacje duchowe: kaliską (Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego) i myśliborską (czcicieli Bożego Miłosierdzia), które mają swoje niezależne Msze św. i spotkania: I niedziela – Mali Rycerze MSJ, II piątek – Czciciele BM.

31.01.2001 – środa

Kryzys we wspólnocie trwa

Nie planowane spotkanie informacyjne członków naszej Wspólnoty bez kapłana. Po odmówionej koronce do BM w kaplicy, doszło do spotkania niewielkiej grupy czcicieli z liderem. Zostały poruszone i wyjaśnione sporne kwestie współistnienia dwóch formacji duchowych naszej Wspólnoty, będących od kilku miesięcy w centrum zainteresowań niektórych bardziej zaangażowanych przedstawicieli naszej wspólnoty B.M.

L U T Y

2/3 luty 2001 – I piątek / I sobota

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

Adoracja za kapłanów i zakonników – to drugi miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Swoją czynną obecnością na adoracji zaznaczyła s. Maksymiliana – felicjanka. Ks. Czesław udzielał sakramentu pokuty, sprawował Mszę św. w intencji Ojczyzny a także udzielił specjalnego błogosławieństwa przeciw chorobom gardła z okazji patrona dnia (3 luty) św. Błażeja, będącego m.in. patronem od chorób gardła. Ks. Czesław podał informację dotyczącą programu rekolekcji i czuwań w kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

4.02.2001 – I niedziela

W kaplicy o 1430 – Różaniec św. w intencjach Małych Rycerzy MSJ, o 15:00 - Msza św. w intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, po Mszy św. III dzień nowenny z koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji SS Felicjanek. Zapoczątkowane zostało pierwsze spotkanie informacyjne Małych Rycerzy MSJ z Koszalina i Sianowa. Tematem wiodącym była sprawa udziału w rekolekcjach kaliskich.

 5.02.2001 – poniedziałek

św. Agaty

Pierwsze spotkanie Wiesława Kaźmierczaka - koordynatora Małych Rycerzy MSJ naszego rejonu z Małymi Rycerzami z Kołobrzegu. Spotkanie dotyczyło wzajemnego poinformowania się odnośnie „planów i nadziei”  koła Małych Rycerzy z tego miasta, jak również pozyskania nowych kandydatów do Wspólnoty MR MSJ. Oprócz zadeklarowanych członów MR MSJ obecni byli goście zaproszeni przez gospodarza p. Henrykę Korkosz - w sumie 9 osób. Nowym zadeklarowanym kandydatem został Jan Adamowski, zelatorem koła pozostała Henryka Korkosz.

11.02.2001 – I niedziela

Matki Bożej z Lurdes

Spotkanie informacyjne z Małymi Rycerzami w Bytowie zostało zapoczątkowane w Godzinie Bożego Miłosierdzia koronką poprowadzoną przez liderkę p. Teresę Sobol. W spotkaniu wzięło udział 22 osoby z koła Bytów, 3 z Koszalina (Michał i Teresa Szachnowscy, Wiesław Kaźmierczak), jedna ze Słupska (Teresa Szejba) – w sumie 26 osób. Spotkanie zorganizowane przez p. Teresę Sobol w salce katechetycznej parafii św. Katarzyny miało charakter informacyjny. Aktualizowano stan osobowy koła Bytów. Zostało potwierdzonych 12 zgłoszeń – deklaracji. Wybrano zelatorkę koła Bytów – Teresa Sobol. Przekazane zostały informacje dotyczące rekolekcji dla Małych Rycerzy w Kaliszu, oraz 8 szt. Vademecum, obrazki Jezusa Miłosiernego, a dla pozostałych teksty z codzienną modlitwą Małych Rycerzy. Modlitwą tą i odśpiewaniem hymnu Małych Rycerzy zakończyliśmy spotkanie.

12.02.2001 – Poniedziałek

W kolejną 6 rocznicę pierwszej Mszy św. naszej Wspólnoty, w Trzebini w Sanktuarium Niepokalanego Serca Maryi została odprawiona Msza św. zmówiona przez Wiesława Kaźmierczaka m.in. w intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa i Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

13.02.2001 – wtorek

Zapoczątkowana została Nowenna do Bożego Miłosierdzia przed 70 rocznicą (22.02.1931) objawienia obrazu Miłosierdzia Bożego w intencji jak niżej:

„Prośba do Jezusa Miłosiernego o szerzenie Miłosierdzia Bożego oraz gorliwość apostolską i potrzebne łaski dla papieża, biskupów, kapłanów, zakonników, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i Czcicieli Miłosierdzia Bożego za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny oraz o duchowy i liczebny wzrost tych formacji”

15.02.2001 – czwartek

W imieniny św. Faustyny i 26 rocznicę śmierci, w naszej świątyni została odprawiona Msza św. z prośba o beatyfikację sł. B. ks. dr Michała Sopoćko w intencji jak niżej:

„Za przyczyną św. s. Faustyny, prośba o beatyfikację sł. B. Ks. Michała Sopoćko - w 26-tą rocznicę narodzin dla nieba - spowiednika św.. Faustyny i apostoła Miłosierdzia Bożego.

16.02.2001 – piątek

Z Kalisza długo oczekiwana odpowiedź – list podpisany przez s. Dorotę Michaluk na wysłane sprawozdanie koordynatora naszego ośrodka rejonowego – Wiesława Kaźmierczak.

Tego samego dnia lider Wspólnoty Bożego Miłosierdzia zostaje poinformowany przez ks. Proboszcza o terminie wizytacji ordynariusza ks. bpa Mariana Gołębiewskiego wspólnot modlitewnych w naszej parafii. Spotkanie takie odbędzie się w sobotę 24 lutego o godz. 15:00 w kaplicy Chrystusa Króla.

22.02.2001 – czwartek

70 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w Płocku (1931)

Z tej okazji w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka Koszalin. Jest to pierwsza z serii sześciu Mszy św. zarezerwowanych 22 każdego m-ca. Treść intencji pierwszej Mszy św. j.n.:

„Do Ojca bogatego w Miłosierdzie przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny, prośba o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakonników, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Czcicieli, sympatyków i ofiarodawców Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, oraz o pokój duszy dla + Ks. Biskupa Czesława Domina i wszystkich zmarłych duchownych i świeckich apostołów Bożego Miłosierdzia.”

W okrągłą rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego zorganizowana zostaje kolejna czwarta rzędu, coroczna adoracja okolicznościowa do godz. 24:00 przed bocznym ołtarzem Bożego Miłosierdzia. Pierwszą godzinę adoracji poprowadził nasz opiekun ks. Czesław Łącki. Msza św. w intencji jak na załączonym programie adoracji.

24.02.2001 – sobota

Spotkanie wspólnot modlitewnych naszej parafii w ramach okresowych (co 5 lat) wizytacji arcypasterskich. Czwartym z kolei wizytatorem naszej parafii jest ks. Bp Marian Gołębiewski – ordynariusz Kościoła Koszalińsko – Kołobrzeskiego. Poprzednio wizytowali: ks. Bp. Tadeusz Werno, ks. Bp. Ignacy Jeż i Śp. ks. Bp Czesław Domin. Po przyjęciu sprawozdania, ks. Biskup Ordynariusz dokonał  okolicznościowego wpisu do naszej kroniki.

Z  serca błogosławię Wspólnocie Miłosierdzia

Bożego polecając się modlitwom

+ Marian Gołębiewski

Biskup Koszalińsko – Kołobrzeski

Wizytacja ks. Biskupa Ordynariusza Mariana Gołębiewskiego rozpoczęta została zgodnie z programem modlitwami do Bożego Miłosierdzia (Akt poświecenia Polski Miłosierdziu Bożemu, koronka do B.M.) poprowadzonymi przez animatora Małych Rycerzy MSJ i lidera Czcicieli B.M. w jednej osobie -  Wiesława Kaźmierczaka . Po czym swoje sprawozdania zdali ks. Biskupowi poszczególni przedstawiciele wspólnot modlitewnych naszej parafii. Nasze sprawozdanie przedstawił lider Wiesław Kaźmierczak po czym wręczył pisemne sprawozdanie z załącznikami  oraz oznakę-logo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  Biskupowi Koszalińsko - Kołobrzeskiemu.

             Plan pracy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli B.M. w R.P. 2000

             Program co miesięcznych adoracji Najświętszego Sakramentu w 2001 r.

             Plan rekolekcji i czuwań Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy Sanktuarium Miłosiernego Serca Jezusowego w Kaliszu

             Skrócony Statut Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

             Vademecum Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego;

             Informacje o Wspólnocie Małych Rycerzy MSJ

             Statut Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Św. Faustyny

przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.

M A R Z E C

2/3 marzec 2001 – I piątek / I sobota

Adoracja za wiernych wyznawców Chrystusa – to trzeci miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Swoją czynną obecnością na adoracji zaznaczyła ponownie s. Maksymiliana – felicjanka. Ks. Czesław udzielał sakramentu pokuty, sprawował Mszę św. w intencji:

„O przebłaganie Bożego Miłosierdzia za grzechy Polaków  z prośbą o potrzebne łaski dla Polski - Ojczyzny naszej za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych ”

4.03.2001 – I niedziela

św. Kazimierza - królewicza

W kaplicy o 14:30 – Różaniec św. w intencjach Małych Rycerzy MSJ, o 15:00 - Msza św. w intencji

naszej Wspólnoty:

„Wynagrodzenie Bożemu Miłosierdziu za grzechy nasze i całego świata oraz o nawrócenie grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny.

 Po Mszy św. koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu gościły na naszej Mszy św. siostry felicjanki, które w czasie przeznaczonym na kazanie, przybliżyły swoje zgromadzenie i jej założycielkę s. Angelę Truszkowską. Jedną z sióstr była nasza parafianka.

Drugie spotkanie informacyjne Małych Rycerzy MSJ z Koszalina i Sianowa w salce ministranckiej. Ponownie tematem wiodącym była sprawa udziału w rekolekcjach kaliskich

Jeszcze tego dnia naszym upominkiem imieninowym i urodzinowym dla ks. Proboszcza - Kazimierza Bednarskiego jest Msza św. o godz. 1800 w intencji:

 „Za przyczyną Św. Kazimierza – królewicza, podziękowanie Bożemu Miłosierdziu za dary Ducha Św. udzielone ks. Kazimierzowi Bednarskiemu, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w służbie Bogu i ludziom w czynnym apostolstwie Bożego Miłosierdzia”.

Oraz złożone życzenia z kwiatami przez delegację naszej wspólnoty złożoną z 5 członków WBM.

 6.03.2001 – wtorek

Wiesław Kaźmierczak - koordynator Małych Rycerzy MSJ naszego pisze list do Biskupa Kaliskiego z prośbą o zatwierdzenie Statutu MR MSJ.

 9.03.2001 – II piątek

Tradycyjnie w drugi piątek miesiąca ofiarowana zostaje Msza św. w int.

Wynagrodzenie Ojcu bogatemu w Miłosierdzie za grzechy nasze i całego świata z prośbą o łaskę nawrócenie zatwardziałych grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny.

Z uwagi na Drogę Krzyżową Godzinek o Bożym Miłosierdziu w tym dniu nie było.

Po raz pierwszy w historii parafii i naszej Wspólnoty w kościele została poprowadzona parafialna Droga Krzyżowa przez członków naszej grupy modlitewnej. Przewodniczył nasz opiekun ks. Czesław Łącki. Poszczególne stacje czytali: Renia Napiórkowska, Teresa Szachnowska, Halina Burdach, Zofia Kudelska, Stanisława Kielar – Sujecka, Teresa Wiktorowska, Ewa Przybyszewska. Podczas rozważań Męki Pańskiej towarzyszył nam nasza chorągiew.

 11-12.03.2001 –  niedziela

Nieoczekiwanie z wizytą w Myśliborzu przebywa lider naszej Wspólnoty – Wiesław Kaźmierczak. Spotyka się z siostrami Jezusa Miłosiernego i ks. moderatorem Czcicieli Bożego Miłosierdzia im św. Faustyny. Zostają zarezerwowane terminy Mszy św. w intencji Czcicieli BM z Koszalina.

12.03.2001 – poniedziałek

Po powrocie – spotkanie z ks. Proboszczem dotyczące spraw zatwierdzenia i istnienia Małych Rycerzy MSJ w parafii. Rozmowa toczy się wokół pisma Biskupa Kaliskiego, który odpowiedział na list koordynatora Małych Rycerzy MSJ. Ks. Proboszcz wyraża swoją aprobatę na istnienie formacji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego we Wspólnocie Miłosierdzia Bożego i na co miesięczne spotkania po Mszy św. w pierwsze niedziele miesiąca.

13.03.2001 – wtorek

Koordynator Małych Rycerzy MSJ otrzymuje osobiście odpowiedź na list wysłany 6 marca Z Tolkmicka dzwoni s. Zofia Grochowska z propozycją nawiedzenia naszego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy MSJ, która zostaje przyjęta.

 

15.03.2001 – czwartek

W kolejną 5 rocznicę śmierci Śp. ks. biskupa Czesława Domina składamy hołd czynnemu apostołowi Bożego Miłosierdzia, ofiarując modlitwy i Mszę św.

18.03.2001 – niedziela

W wigilię uroczystości św. Józefa tradycyjna kolejna adoracja zaraz po Mszy św. o godz. 18:00 z mszą św. o godz. 24:00 w kaplicy w int.:

Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa – Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, rodzinom oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym którym Św. Józef patronuje, z prośbą o dalszą Jego opiekę.

 

22.03.2001 – czwartek

W Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka Koszalin. Jest to druga z serii sześciu Mszy św. zarezerwowanych 22 każdego m-ca. Treść intencji tej Mszy św. j.n.:

Ku czci Pan Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, ażeby Bóg - Ojciec bogaty w Miłosierdzie przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny, udzielił swego błogosławieństwa dla: papieża, biskupów, kapłanów, zakonników, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Czcicieli, sympatyków i ofiarodawców Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, oraz obdarzył swoim miłosierdziem duszę + Ks. Biskupa Czesława Domina i dusze wszystkich wiernych zmarłych, aby zostały uwolnione od ciężkich kar, na które zasłużyły z powodu popełnionych grzechów i za które zostały przez sprawiedliwy sąd Boży skazane.”

24.03.2001 – piątek

Wielkanocny list z Kalisza ze szczegółowym planem czuwań modlitewnych organizowanych w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego oraz informacja o terminie odprawienia Mszy św. w intencji oficjalnego zatwierdzenia Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kościele, mająca się odbyć podczas pierwszego nocnego czuwania w Święto Miłosierdzia Bożego – 21/22.04.2001r. o godz. 24:00.

24.03.2001 – sobota

Ostatnia sobota miesiąca przypada w tym miesiącu 31.03.2001 i w tym dniu będzie ofiarowana w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Msza św. w intencji Ojczyzny. Z uwagi jednak na rozpoczynające się parafialne rekolekcje wielkopostne (25-28.03.2001 prowadzone przez ks. Mariana Polaka – ze zgromadzenia św. Michała Archanioła) łączymy nasze modlitwy i ofiary uczestnicząc w co miesięcznej (z przerwami) pieszej pielgrzymce na Górę Chełmska w int. Polski – Ojczyzny naszej. Spotykamy się o godz. 15:00 w kaplicy. Jednakże w tym dniu wyjątkowo nasze codzienne modlitwy poprowadzone zostały w kościele. Rozważania drogi krzyżowej czytała s. Maksymiliana. Po modlitwach ok. godz. 1545 - 16 osobowa grupa pod przewodnictwem lidera Wspólnoty BM wychodzi na trasę modląc się na różańcu. Zakończenie pielgrzymki uwieńczone zostało Mszą św. o godz. 1700 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odprawioną przez ks. Czesława Łąckiego.

26.03.2001 – poniedziałek

Liturgiczna uroczystość Zwiastowania NMP- wcielenie Słowa Bożego

Zofia Grochowska z wizyta w naszym ośrodku rejonowym

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

Wizyta rozpoczyna się w Szczecinku w kole Małych Rycerzy przy Parafii św. Rozalii Mszą św. w int. „s. Zofii i Czcicieli Miłosiernego Serca Jezusowego” o godz. 800 w nowym kościele. Po Mszy św. spotkanie zorganizowane przez ks. Proboszcza Andrzeja Targosza i zelatorkę p. Leokadię Makselon w salce plebani. Na zaproszenie zelatorki i ks. Proboszcza przyjechał z Koszalina animator lokalny ośrodka Małych Rycerzy MSJ – Wiesław Kaźmierczak. Spotkanie rozpoczęto przy herbacie i kawie odśpiewaniu hymnu Małych Rycerzy. S. Zofia przedstawiła cel swojej wizyty oraz refleksje z osobistych doświadczeń duchowych. Spotkanie w gronie 32 osób zakończone zostało błogosławieństwem udzielonym przez ks. Proboszcza. Na prośbę ks. Andrzeja Targosza parafianka p. Helena Sowińska wraz z p. Ewą Jabłońską oprowadziły koordynatora Małych Rycerzy po stacjach Drogi Krzyżowej oraz groty św. Rozalii patronki parafii, który na zakończenie dokonał w kronice fundowanej Drogi Krzyżowej pamiątkowego wpisu.

Po powrocie ze Szczecinka lider Wspólnoty Bożego Miłosierdzia przy parafii Ducha Świętego na prośbę Ojca Rekolekcjonisty ks. Mariana Polaka (CSMA) poprowadził koronkę do Bożego Miłosierdzia.

27.03.2001 – wtorek

Zofia Grochowska wraz z Wiesławem Kaźmierczakiem wizytuje Kołobrzeg. Spotkanie w mieszkaniu zelatorki p. Henryki Korkosz w gronie 10 osób (6 Małych Rycerzy i 4 gości) zakończone zostało odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.

28.03.2001 – środa

Do południa s. Zofia prywatnie spotyka się z zaproszonymi Małymi Rycerzami MSJ w domu Wiesława Kaźmierczak po czym udaje się na spotkanie do Sianowa. Tu w domu p. Stanisława Łozowskiego o godz. 1500 w gronie 12 osób modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach przedstawionych przez s. Zofię. Tematem spotkania jest sprawa stanu obecnego i zatwierdzenia przez kościół Wspólnoty Małych Rycerzy. Zostały rozdane teksty specjalnej nowenny o zatwierdzenie Małych Rycerzy MSJ.

29.03.2001 – czwartek

Oficjalne spotkanie s. Zofii Grochowskiej z Małymi Rycerzami koła Koszalin zostało zorganizowane przy kawie, herbacie i cieście o godz. 900 w salce ministranckiej w parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Na spotkanie przybyło 19 osób oraz ks. Kazimierz Bednarski – proboszcz tej parafii, który wysłuchał s. Zofię, a następnie udzielił kapłańskiego błogosławieństwa oraz odśpiewał z uczestnikami spotkania fragment hymnu Małych Rycerzy.

Po obiedzie u p. Teresy Szachnowskiej, w obecności s. Zofii i lidera Wiesława Kaźmierczaka p. Bożena Zakałużna złożyła pisemne zgłoszenie na Małego Rycerza.

Dalsza wizytacja s. Zofii kół Małych Rycerzy naszego ośrodka to: Słupsk, Bytów i Człuchów.

Za modlitwy, ofiary i gościnność Małych Rycerzy oraz obecność s. Zofii –

 przez wstawiennictwo św. Józefa - Bogu niech będą dzięki!

SIERPIEŃ 2001

2-6.08.2001

W  Kaliskim Sanktuarium Miłosiernego Serca Jezusowego odbyły się kolejne (i ostatnie z tej serii) w tym roku rekolekcje zamknięte dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Powiązane one były z  tzw. triduum ku czci Boga Ojca.

3/4 sierpień 2001 – I piątek / I sobota

Adoracja za dusze w czyśćcu cierpiące– to już ósmy miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Ks. Czesław tradycyjnie udzielał sakramentu pokuty, sprawował Mszę św. w intencji:

Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski - szczególnie posłuszeństwa woli Bożej - za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych.

Po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji Polski.

5.08.2001 – niedziela

Matki Bożej Śnieżnej

Ks. Czesław Łącki odprawił jak co miesiąc Mszę św. w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:

Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i całego świata z prośbą o potrzebne łaski dla: Kościoła, kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, nawrócenia grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących, oraz o szerzenia Bożego Miłosierdzia za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, św. Faustyny i Wszystkich Świętych.

Po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty poprowadził koronkę do B.M. oraz 3 -ci dzień nowenny do B.M. ofiarowanej w intencji III pieszej pielgrzymki z Koszalina do Myśliborza 18-25.08.2001 r. W związku z kończącą się pracą duszpasterską w naszej parafii ks. Czesława, lider wspólnoty poinformował o tym fakcie wszystkich obecnych członków Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz sympatyków B.M. dziękując naszemu opiekunowi za czteroletni trud w opiece nad naszą grupą modlitewną, ponieważ była to ostatnia Msza św. dla naszej Wspólnoty sprawowana oficjalnie w ramach duchowej opieki ks. Czesława. Delegacja czcicieli B.M.: Halina Burdach, Stanisława Sujecka - Kielar, Józef Łebkowski w imieniu całej grupy Małych Rycerzy MSJ, czcicieli B.M. i sympatyków złożyli życzenia, kwiaty, pamiątkowy album z ostatniej wizyty (1999 r.) Jan Pawła II w Polsce z dedykacją: O wielka godności kapłana, ale i o wielka odpowiedzialności kapłana. Wiele ci dano, o kapłanie, ale i wiele od ciebie żądać będą...(Dz.941)

10.08.2001 – II piątek

Spotkanie przed pielgrzymkowe III pieszej pielgrzymki ku czci Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem ks. Czesław łąckiego - przewodnika grupy zostało poprzedzone Mszą św. w int.

Przez Serce Jezusa Miłosiernego prośba o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla uczestników, gospodarzy i organizatorów oraz owocnego i szczęśliwego  przebiegu III pieszej pielgrzymki ku czci Bożego Miłosierdzia z naszej parafii do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.

oraz śpiewem godzinek o Bożym Miłosierdziu.

18-25. sierpnia 2001

Kolejna, trzecia piesza pielgrzymka zorganizowana przy pomocy Bożej Opatrzności przez naszą wspólnotę z poparciem duchowym i modlitewnym tejże Wspólnoty Bożego Miłosierdzia działającej przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie pod opieką duchową księdza Czesława Łąckiego.

Kolejna III PP staje się faktem. Po Mszy Św. o godz. 630 przez przewodnika grupy ks. Czesława Łąckiego w kaplicy Chrystusa Króla ok. 40 osobowa grupa wyrusza na trasę. Pierwszym naszym postojem jest Katedra. Tu wita nas Ks. proboszcz Tadeusz Piasecki. Wspólnie odmawiamy koronkę do BM przy sarkofagu Śp. ks. bp Czesława Domina, otrzymujemy błogosławieństwo ks. proboszcza i wyruszamy w kierunku Tychowa. Tu po dwóch latach noclegów w szkole, zostajemy przyjęci na noclegi do parafian Tychowa. W innych miejscowościach miejsc noclegowych u gospodarzy było więcej niż... pątników. Na trasie tak jak rok wcześniej rozdawaliśmy obrazki z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz widokówki Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu otrzymane od s. Celiny Kondracikowskiej - przełożonej klasztoru myśliborskiego.

W czasie VI etapu z Recza zostajemy zasileni 23 osobową grupą pątników pod przewodnictwem ks. Bogusława Przybysza - wikarego parafii pw. Chrystusa Króla w Pełczycach. Dzięki Bogu szczęśliwie dotarliśmy do Myśliborza ok godz. 11:30 w dzień urodzin św. Faustyny. Zostaliśmy przywitani przez ks. kustosza Mariana Kucharczyka i ks. bp Błażeja Kruszyłowicza - biskupa pomocniczego Kościoła Szczecinsko - Kamieńskiego. O godz. 12:00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. koncelebrowanej. Następnie mogliśmy posilić się przygotowanymi przez gospodarzy zupą, kanapkami, ciastem, owocami i napojami. Ok. godz. 14:00 zajęliśmy miejsca w podstawionym autokarze, który zawiózł nas do naszych miejsc zamieszkania. Reasumując. Należy się wielkie podziękowanie Panu Bogu za jego opiekę, błogosławieństwo i wszelkie łaski udzielone całej III PP. Za organizację, przebieg, trasę, pogodę, gościnność gospodarzy oraz wszystkich uczestników, którzy w tym roku licznie dołączali na całej trasie III PP. Szczególnie za przewodnika ks. Czesława, ks. Bogusława "Złotoustego geografa", diakona Wojciecha, kleryka Konrada, pielęgniarkę s. Janinę Rywacką i wspomagających ja "medyków" braci Barczaków, pilota br. Stanisława Wiktorowskiego, porządkowych- Magdę, Małgosię, Michała, Zbyszka, kwatermistrza – br. Józefa Łebkowskiego, śpiewaków, młodzież i starszych, za wszystkie dusze ofiarne. Bogu niech będą dzięki.     

LISTA (niepełna) UCZESTNIKÓW

III PIESZEJ PIELGRZYMKI

KU CZCI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

KOSZALIN – MYŚLIBÓRZ

18 – 25 SIERPIEŃ 2001 R.P.

L.p          NAZWISKO I IMIĘ

1.                            Ks. ŁĄCKI CZESŁAW - przewodnik

2.                            ks. diakon - PANEK WOJCIECH

3.                            KLERYK - GRUDA KONRAD

4.                            ŁEBKOWSKI JÓZEF - kwatermistrz

5.                            WIKTOROWSKI STANISŁAW - pilot

6.                            KAŹMIERCZAK WIESŁAW – lider WMB

7.                            RYWACKA JANINA – pielęgniarka

8.                            BARCZAK PIOTR

9.                            BARCZAK WOJCIECH

10.                         BRYŁA MICHAŁ

11.                         BUDYNEK ZOFIA

12.                         CHYBA MARZENA

13.                         CISZEK KATARZYNA

14.                         CZYSZEK MAGDALENA

15.                         FRANKOWSKA MARLENA

16.                         FURUS MAŁGORZATA

17.                         GAWLAK MARTA

18.                         GRABOWICZ MARTA

19.                         HARASIM GRAŻYNA

20.                         HORBOWICZ KATARZYNA

21.                         HUTA MAGDALENA

22.                         IMIELA ADAM

23.                         KAŹMIERCZAK BARBARA

24.                         KAŹMIERCZAK DAMIAN

25.                         KAŹMIERCZAK GENOWEFA

26.                         KAŹMIERCZAK IWONA

27.                         KAŹMIERCZAK KAMILA

28.                         KAŹMIERCZAK KAROLINA

29.                         KAŹMIERCZAK MAGDALENA

30.                         KAŹMIERCZAK MICHAŁ

31.                         KOCZAN MICHALINA

32.                         KOZIARSKA EWA

33.                         KUCHAREK STANISŁAW

34.                         ŁEBKOWSKA KAZIMIERA

35.                         PĘCZAK MARIOLA

36.                         PINDUR ZBIGNIEW

37.                         POLSKA MAŁGORZATA

38.                         SZARSZEWSKA HALINA

39.                         WASZKIEWICZ MARIA

40.                         WATROWSKA PAULINA

41.                         WIKTOROWSKA TERESA

42.                         Ks. PRZYBYSZ BOGDAN

43.                         BŁACHA DOROTA

44.                         DZIURZYŃSKI TOMASZ

45.                         HEŚ KAROL

46.                         HEŚ MARIA

47.                         HEŚ TERESA

48.                         JAŁOEIECKI PIOTR

49.                         KOZINA NATALIA

50.                         OKONEK KRYSTYNA

51.                         PACZKOWSKA KAMILA

52.                         SIKORA MICHAŁ

53.                         ZYCH DAWID

2.09.2001 – niedziela

Ks. Adam Paź odprawił jak co miesiąc Mszę św. w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:

Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i całego świata z prośbą o potrzebne łaski dla: Kościoła, kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, dusz w czyśćcu cierpiących, nawrócenia grzeszników,  oraz o szerzenia Bożego Miłosierdzia za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, św. Faustyny i Wszystkich Świętych.

4.09.2001 – wtorek

Ks. Adam Paź na spotkaniu księży parafialnych zostaje oficjalnie przydzielonym kolejnym - piątym opiekunem Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia przy parafii p.w. Ducha św. w Koszalinie.

7/8 wrzesień 2001 – I piątek / I sobota

Adoracja za ludzi oziębłych – rozpoczęła się ok. godz. 19:00 (po Mszy św. wieczornej) – to już ostatni dziewiąty miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia. Tę wielką nowennę ofiarowaliśmy w intencji Polski - Ojczyzny naszej wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych. Nowy opiekun naszej Wspólnoty Ks. Adam Paź tradycyjnie udzielał sakramentu pokuty, sprawował Mszę św. w intencji:

Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski.

Po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji Polski w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych (23.09.2001).

8.09.2001 – sobota

Narodzenie NMP - Matki Bożej Siewnej

O godz. 1800 została odprawiona Masz św. ofiarowana przez naszą Wspólnotę w intencji:

Prośba o Boże dary i błogosławieństwo w posłudze Kościołowi Lokalnemu” dla Ks. Biskupa Ordynariusza – Mariana Gołębiewskiego,. z racji 5 rocznicy sprawowania urzędu biskupa diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

8.09.2001 – sobota

Dokładnie tego dnia na adres lidera naszej Wspólnoty zostały jednocześnie wysłane dwa listy. Pierwszy z Kalisza przez s. Dorotę Michaluk podsumowujący tegoroczne rekolekcje zamknięte i spotkania Małych Rycerzy MSJ w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu (zob. str. ...). Drugi z Gorzowa Wlkp - s. Teresę Szałkowską zapraszający czcicieli Bożego Miłosierdzia i  informujący o 5 spotkaniu Czcicieli B.M. w Myśliborzu w dniach 5-6 październik 2001 r. (zob. str. ...).

 

14.09.2001 - II piątek

Podwyższenie Krzyża św.- 66 rocznica Koronki do Bożego Miłosierdzia

Tradycyjnie już została odprawiona Masz św. w intencji naszej Wspólnoty:

W intencjach Wspólnoty Małych Rycerzy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i Czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz  podziękowanie Bogu za dar modlitwy - koronki do Bożego Miłosierdzia i za wszystkie jej owoce w 66 rocznicę ofiarowania tej modlitwy ludzkości. A po niej wspólnie w kościele odśpiewaliśmy Godzinki o Bożym Miłosierdziu.

21.09.2001 - III piątek

W katedrze została odprawiona Msza św. w intencji koła Małych Rycerzy MSJ a po niej spotkanie z opiekunem ks. Igorem Mackiwem. Liderem koła Małych Rycerzy MSJ przy katedrze została p. Teresa Szachnowska. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Ustalono też termin co miesięcznych spotkań tej wspólnoty - każdy czwarty piątek m-ca po modlitwach do Bożego Miłosierdzia ok. godz. 1600 w kościele p.w. św. Józefa, a po spotkaniu o godz. 17:00 Msza św. w intencji Małych Rycerzy kończąca to spotkanie.

22.09.2001 - sobota

Na Górze Chełmskiej o godz. 17:00 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbyła się Msza św.  w intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin. Zaraz po Mszy św. z inicjatywy koordynatora Małych Rycerzy MSJ br. Wiesława Kaźmierczaka została poprowadzona koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Polski - Ojczyzny naszej, a szczególnie o mądre wybory parlamentarne. Do kaplicy przyszło pięciu Małych Rycerzy z Koszalina: Krystyna Polańska, Grażyna Harasim, Władysława Kasa, Janina Szymańska i Wiesław Kaźmierczak. Mszę św. sprawował ks. Andrzej N. - wikary z parafii p.w. Ducha św. z Koszalina.

28.09.2001 - piątek

W mieszkaniu animatora lokalnego i lidera Małych Rycerzy MSJ doszło do spotkania z ks. Adamem. Rozmowy w cztery oczy dotyczyły poinformowania nowego opiekuna o życiu i działalności Wspólnoty Małych Rycerzy i Czcicieli B.M. przy parafii Ducha św. w Koszalinie oraz roli ks. Adama w tej Wspólnocie. Omówiono istotny problem dotyczący formacji ukierunkowującej w stronę Małych Rycerzy MSJ i opieki profesjonalnej Księży Jezuitów z kaliskiego Sanktuarium Serca Jezusowego. 

KWARTALNE SPOTKANIE LIDERÓW GRUP MODLITEWNYCH  Z KS. PROBOSZCZEM

Wieczorem tego samego dnia pierwsze kwartalne spotkanie ks. proboszcza Kazimierza Bednarskiego z liderami grup modlitewnych przy parafii p.w. Ducha Świętego. Przebieg spotkania upłynął w rodzinnej atmosferze zaufania i podzielenia się drobnymi ale istotnymi problemami takimi jak: pomoc w przystrajaniu ołtarza w kościele, prania bielizny liturgicznej. Na początku spotkania lider każdej wspólnoty otrzymał brewiarz dla świeckich jako zachętę do szerzenia modlitwy kościoła w podległych sobie wspólnotach.

W rozmowie w cztery oczy lider Wspólnoty Bożego Miłosierdzia poinformował ks. Proboszcza o formacji tej grupy modlitewnej w kierunku Kalisza i Księży Jezuitów. Wiesław Kaźmierczak uzyskał ponadto pozwolenie ks. Kazimierza na zaproszenie ks. Zdzisława Pałubickiego do naszej parafii celem głoszenia Słowa Bożego o Bożym Miłosierdziu.

PAŹDZIERNKO 2003

5.10.2001 – piątek

Wspomnienie św. Faustyny

Telefoniczna rozmowa lidera z ks. Aleksandrem Jacyniakiem dotycząca zaproszenia misjonarza ludowego, ks. Zdzisława Pałubickiego do parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Zaproszenie zostało przyjęte lecz termin miał zostać podany po konsultacji Księży Jezuitów.

5/6.10. 2001 – I piątek / I sobota

Adoracja z prośbą o łaskę zawierzenia Miłosierdziu Bożemu – rozpoczęła się nieco wcześniej ok. godz. 1845 (po Mszy św. wieczornej) i przypadła w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny Marii Kowalskiej. Opiekun naszej Wspólnoty Ks. Adam Paź dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu a następnie po modlitwach początkowych odmówił wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego a także z uwagi na liturgiczne wspomnienie św. Faustyny - apostołki Bożego Miłosierdzia - litanię ku jej czci. Około godz. 2315 opiekun naszej wspólnoty tradycyjnie udzielał sakramentu pokuty oraz sprawował Mszę św. w intencji:

Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski.

Novum w dotychczasowym przebiegu adoracji była obecność organisty - p. Iwonki Barczak od godz. 2300 do godz. 130. Graniem i śpiewem  godzinek o Bożym Miłosierdziu i innych pieśni ożywiła obecnych czcicieli Najświętszego Sakramentu. Również liturgia Mszy św. miała fachową oprawę muzyczną. Chwała Panu Bogu!

Po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą Ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji Polski.

7.10.2001 – niedziela

 - NMP Różańcowej - Królowej Różańca Świętego

W  tym szczególnym dniu jak co miesiąc poprowadzony został Różaniec św. część chwalebna. Tym razem przez lidera wspólnoty Wiesława Kaźmierczaka, który do rozważań posłużył się fragmentami orędzi Pana Jezusa, które dotyczyły wskazówek i zadań dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ks. Adam Paź odprawił jak co miesiąc Mszę św. w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:

Przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i całego świata z prośbą o potrzebne łaski dla: Kościoła, kapłanów, Małych Rycerzy i Czcicieli Bożego Miłosierdzia i ich rodzin, dusz w czyśćcu cierpiących, nawrócenia grzeszników,  oraz o szerzenie Bożego Miłosierdzia za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, św. Faustyny i Wszystkich Świętych.

a po Mszy św. w intencji modlitwy codziennego ofiarowania (zob. Vademecum str.44) odmówiliśmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia zakończonej wezwaniami patronów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa (por. Vademecum str. 43).

W tym dniu zostało zapoczątkowane przez ks. Adama spotkanie formacyjne w nowej wersji. Jego główna treścią było wyjaśnienie i porozumienie co do ujednolicenia formacji, a co za tym idzie również nazwy grupy modlitewnej szerzącej Boże Miłosierdzie dotychczas pod nazwą Wspólnoty Bożego Miłosierdzia. Opiekun zaproponował obecnym Małym Rycerzom i czcicielom, aby grupa ta przyjęła nazwę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i miała swoje centrum formacyjne pod kierunkiem Księży Jezuitów w Kaliszu. Poza tym nic nie ulega zmianie. Na potwierdzenie jedności opiekun przytoczył fragment Pisma Świętego. Propozycja bez większych uwag i sprzeciwów została przyjęta przez obecnych ponad 30 członków wspólnoty.

8.10.2001 – poniedziałek

Liderka wspólnoty Straży Honorowej NSPJ I NSM której opiekunem jest również ks. Adam Paź - Stanisława Rynkiewicz, przedstawiła liderowi Małych Rycerzy propozycję zorganizowania adoracji całodobowej będącej cząstką tzw. Ogólnopolskiej Wielkiej Nowenny Adoracyjnej organizowanej przez krakowską Wspólnotę dla intronizacji Chrystusa Królem Polski od 14.09 - 25.11.2001 r. Jeszcze tego dnia uzyskano zgodę ks. Proboszcza na zorganizowanie adoracji w parafii ustalając wstępnie termin 17/18 październik. Wiesław Kaźmierczak dokonał telefonicznego zgłoszenia w krakowskiej Wspólnocie i otrzymał potwierdzenie terminu - 17/18 październik. Takie adoracje były już w historii naszej parafii organizowane w poprzednich latach: w 1999 roku 17/18 październik i w 2000 roku 25/26 październik.

 

9.10.2001 – wtorek

Ks. Adam Paź poinformowany został o Wielkiej Nowennie Adoracyjnej. Opiekun naszej Wspólnoty wyznacza termin spotkania liderów wspólnot parafialnych na dzień 10.10.2001 r. w środę po nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Telefoniczna rozmowa lidera Małych Rycerzy z s. Dorotą Michaluk z Sekretariatu Małych Rycerzy MSJ w Kaliszu z prośbą o przesłanie 20 kpl. Vademecum i oznak Małych Rycerzy MSJ. Zamówienie zostało przyjęte.

10.10.2001 – środa

O godz. 19:00 została pod przewodnictwem ks. Adama zostaje poprowadzone spotkanie organizacyjne dotyczące całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencjach Krakowskiej Wspólnoty dla intronizacji Chrystusa Króla w Polsce i na świecie. Czas prowadzenia modlitw przez Małych Rycerzy został wyznaczony po Mszy św. o północy tj. ok. godz.1:00 do pierwszej Mszy św. rano tj. ok godz. 7:00.

Z Kalisza s./ Dorota  przesłała zamówione ilości Vademecum i oznak dla kół Małych Rycerzy w Koszalinie.

12.10.2001 – II piątek

Msza św. w int. "szerzenia Bożego Miłosierdzia z prośbą o duchowy i liczebny wzrost Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego". Po Mszy św. tradycyjnie już wielbimy Boże Miłosierdzie śpiewem Godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia.

 

17/18.10.2001 – środa/czwartek

Okolicznościowe całodobowe parafialne czuwanie eucharystyczne Najświętszego Sakramentu "Aby Chrystus Królował..." w ramach Wielkiej Nowenny Adoracyjnej organizowanej od 14.09. - 25.11.2001 r. w intencjach Krakowskiej Wspólnoty dla intronizacji Chrystusa Króla w Polsce i na świecie, zostało rozpoczęte Mszą św. o godz. 18:00. Adoracja została prowadzona przez grupy modlitewne naszej parafii wg ustalonego porządku:

             19:00 – 21:00 - Wspólnota Charyzmatyczna

             21:00 – 22:00 - Rodzina Różańcowa

             22:00 -23:00 - Straż Honorowa

godz. 24:00 odprawiona została Msza Święta przez ks. Adama w intencjach:

-              wynagrodzenia za grzechy parafii, Polski i świata

-              Ojca św. Biskupów i kapłanów

-              Radia Maryja

-              Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa przez Naród Polski i cały świat

             1:45 – 7:00 - Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego o godz. (7:00 i 7:30 Msze św.)

             8:00 – 10:00 - Wspólnota Wspomożycieli Duszom Czyśćcowym

             10:00 – 12:00 - Rycerstwo św. Michała Archanioła

             12:00 - Anioł Pański i Różaniec św. - ks. Proboszcz

             15:00 - Godzina Miłosierdzia

17:30 - Różaniec parafialny i błogosławieństwo kończące całodobową Adorację parafialną.

19.10.2001 - III piątek

W katedrze została odprawiona Msza św. w intencji koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego parafii katedralnej.

22.10.2001 - sobota

Na Górze Chełmskiej o godz. 1700 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z uwagi na nieporozumienie siostry zakrystianki, nie odbyła się wcześniej zarezerwowana Msza św.  w intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin.

 

26.10.2001 - IV piątek

W Katedrze przed Najświętszym Sakramentem Godzina Bożego Miłosierdzia koła Małych Rycerzy MSJ parafii Katedralnej. Ok. 1600 spotkanie formacyjne ze słowem  ks. Igora oraz modlitwa różańcowa wobec Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w kościele św. Józefa. Zakończenie spotkania wieńczy Msza św. o godz. 1700 w intencjach Małych Rycerzy, podczas której pięciu Małych Rycerzy przyjęło Szkaplerz karmelitański.

27.10.2001 - sobota

Ksiądz proboszcz Kazimierz Bednarski oicjalnie informuje ks. Adama opiekuna dotychczasowej wspólnoty Bożego Miłosierdzia o treści pisma Biskupa Kaliskiego dotyczącego nie zatwierdzonej do chwili obecnej formacji Małych Rycerzy.

 

28.10.2001 - niedziela

Lider koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii p.w. Ducha Świętego wobec braku akceptacji i zaufania wobec Małych Rycerzy redaguje pismo dotyczące rezygnacji z dotychczasowej funkcji lidera Wspólnoty Bożego Miłosierdzia do chwili zatwierdzenia Wspólnoty Małych Rycerzy w kościele.

 

29.10.2001 - poniedziałek

Rozmowa Wiesława Kaźmierczaka z ks. Kazimierzem Bednarskim wokół treści w/w pisma dotyczącego rezygnacji z funkcji lidera Wspólnoty Bożego Miłosierdzia. Zostaje podjęta ustna umowa na zasadzie wzajemnego zaufania. Ksiądz Proboszcz wraża zgodę na wybraną formację kaliską i używanie nazwy koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  wobec dotychczasowej nazwy Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, warunkując, aby była zgoda w tej grupie modlitewnej.

 

30.10.2001 - wtorek

Animator lokalny Małych Rycerzy informuje opiekuna ks. Adama o wyrażonej zgodzie Księdza Proboszcza na wybraną formację kaliską i używanie nazwy koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i przekazuje plan cyklicznych spotkań koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie.

 

LISTOPAD 2003

2/3.11. 2001 – I piątek / I sobota

Adoracja z Matką Bożą Miłosierdzia – rozpoczęła się nieco wcześniej ok. godz. 1900 (po Mszy św. wieczornej) i przypadła w liturgiczne wspomnienie Dusz wiernych zmarłych tzw. "Zaduszki". Opiekun naszej Wspólnoty Ks. Adam Paź dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu. Dalszą część adoracji poprowadził lider koła Małych Rycerzy - Wiesław Kaźmierczak. Około godz. 2230 opiekun naszej wspólnoty poprowadził Drogę krzyżową w int. Dusz czyśćcowych a o godz. 2400 tradycyjnie sprawował Mszę św. w intencji:

Przez Niepokalane Serce Maryi wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski.

Także tradycyjnie już, po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą Ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji dusz czyśćcowych.

 

3.11.2001 – I sobota m-ca

Telefoniczna rozmowa ks. Aleksandra Jacyniaka, który poinformował animatora lokalnego Wiesława Kaźmierczaka po wewnętrznej konsultacji z Księżmi Jezuitami o przyjęciu zaproszenia z dnia 5.10.2001 i potwierdził przyjazd przedstawiciela Księży Jezuitów w pierwsza niedzielę stycznia tj. 6.01.2002 r. do parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Dziękujemy Ci Miłosierny Boże przez Niepokalane Serce Maryi i przyczynę św. Faustyny.

4.11.2001 – I niedziela

 św. Karola Boromeusza - patrona Jana Pawła II

Święto Naszej Parafii

W tym szczególnym dniu jak co miesiąc poprowadzony został Różaniec św. - część chwalebna w kościele w intencjach Małych Rycerzy przez lidera wspólnoty Wiesława Kaźmierczaka. Ks. Adam Paź odprawił jak co miesiąc Mszę św. w koncelebrze z ks. Mieczysławem Żąłędziejewskim w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:

W intencji Kościoła Katolickiego, biskupów, kapłanów, zakonników, nawrócenia grzeszników z prośbą o Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących

 

NAŁOŻENIE SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO

Podczas Mszy św. ks. Adam dokonał poświecenia Szkaplerza św. i nałożenia go na ks. Mieczysława (!) oraz  24 Małym Rycerzom i wiernym. Po Mszy św. w intencji III dnia nowenny do Bożego Miłosierdzia (rozpoczęcie nastąpiło w piątek 2.11.2001) odmówiliśmy wspólnie z opiekunem koronkę do Bożego Miłosierdzia zakończonej wezwaniami patronów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa (por. Vademecum str. 43).

W tym dniu zostało także poprowadzone spotkanie formacyjne przez ks. Adama  w salce ministranckiej. Jego główna treścią było naświetlenie obecnym  istoty formacji Małych Rycerzy podkreślając obowiązki wynikające ze statutu Małych Rycerzy MSJ. W tym czasie obecni na spotkaniu mogli nabyć Vademecum i oznaki Małych Rycerzy. Po spotkaniu Wiesław Kaźmierczak spotkał się jeszcze z Ks. Adamem celem wyjaśnień dotyczących powstania Małych Rycerzy. Dla szczegółowego zapoznania opiekuna, animator lokalny pozostawił ks. Adamowi książkę Zofii Grochowskiej  z orędziami dla Małych Rycerzy oraz dokumentację dotycząca całej historii Małych Rycerzy ze szczególnym uwzględnieniem "drogi krzyżowej"  Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego w parafii, mieście i całym ośrodku rejonowym.

9.11.2001 – II piątek

Msza św. w int. "szerzenia Bożego Miłosierdzia z prośbą o duchowy i liczebny wzrost Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego". Po Mszy św. tradycyjnie już wielbimy Boże Miłosierdzie śpiewem Godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia.

 

15.11.2001 - czwartek

Animator lokalny Małych Rycerzy MSJ - Wiesław Kaźmierczak w towarzystwie rycerek: Bożeny Zakałużnej (z Koszalina) i Teresy Szejby (liderki koła słupskiego Małych Rycerzy) nawiedzili klasztor Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku celem zamówienia chorągwi kościelnej dla Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin. Zamówienie przyjęła s. Goretti, zajmująca się sprawami haftowania i szycia szat liturgicznych i innych dewocjonalii kościelnych.

16.11.2001 - piątek

Matki Bożej Ostrobramskiej

W kościele pw. Ducha Świętego odbyła się Msza św. "październikowa"  w stałej intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin:

"W intencjach wszystkich kół Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego koszalińskiego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy, księży opiekunów, Księży Jezuitów i sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu."

Była to intencja stała odbywającej się na Górze Chełmskiej każdego 22 dnia miesiąca. Jednakże z uwagi na nie odprawienie tej Mszy św. w październiku, została ona odprawiona w dzień Matki Bożej Miłosiernej w świątyni naszej parafii.

W katedrze została odprawiona Msza św. o godz. 1800 w intencji grupy modlitewnej do Miłosierdzia Bożego (koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego parafii katedralnej).

22.11.2001 - czwartek

Na Górze Chełmskiej o godz. 1700 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbyła się wcześniej zarezerwowana Msza św.  w stałej intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin:

"W intencjach wszystkich kół Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego koszalińskiego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy, księży opiekunów, Księży Jezuitów i sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu."

 23.11.2001 - IV piątek

W Katedrze przed Najświętszym Sakramentem Godzina Bożego Miłosierdzia Wspólnoty Bożego Miłosierdzia (oficjalna nazwa koła Małych Rycerzy MSJ parafii Katedralnej). Ok. 1600 spotkanie formacyjne ze słowem  ks. Igora - opiekunem katedralnej grupy Małych Rycerzy oraz modlitwa różańcowa wobec Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w kościele św. Józefa. Zakończenie spotkania wieńczy Msza św. o godz. 1700 w intencjach Wspólnoty.

24.11.2001 – sobota

Okolicznościowa Adoracja ku czci Chrystusa Króla. To kolejna już, coroczna adoracja organizowana przez naszą Wspólnotę. W tym roku ks. Adam Paź wespół z ks. Andrzejem Naporowskim zachęcił do uczestnictwa parafialne grupy modlitewne takie jak. Straż Honorowa, Mali Rycerze MSJ, grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym. Dlatego czas przewodniczenia w tej okolicznościowej adoracji został podzielony między te wspólnoty wg wymienionej kolejności: 1900-2100 Straż Honorowa, 2100-2300 Mali Rycerze, 2300-2400 Odnowa. Msza św. o 2400 w koncelebrze: ks. Adam-przewodniczy i ks. Andrzej-słowo Boże. W czasie wyznaczonym dla naszej grupy Małych Rycerzy, ks. Adam ponowił akt intronizacji Chrystusa Króla Wspólnoty Małych Rycerzy naszego koła parafialnego i całego ośrodka rejonowego.

25.11.2001 - niedziela

Telefoniczna rozmowa animatora lokalnego Małych Rycerzy z ks. Aleksandrem Jacyniakiem - jezuitą z Kalisza w sprawie przyjazdu przedstawiciela tego zasłużonego dla Kościoła zakonu do naszej parafii i koła Małych Rycerzy MSJ. Nie znany jest jeszcze delegat. Rozmowa odłożona została na początek grudnia.

 

GRUDZIEŃ 2003

2.12.2001 – niedziela

W tym szczególnym dniu jak co miesiąc poprowadzony został Różaniec św. - część chwalebna w kościele w intencjach Małych Rycerzy przez lidera wspólnoty Wiesława Kaźmierczaka. Ks. Adam Paź odprawił jak co miesiąc Mszę św. w koncelebrze z ks. Mieczysławem Żąłędziejewskim w niżej wymienionej intencji Wspólnoty Bożego Miłosierdzia:

W intencji Kościoła Katolickiego, biskupów, kapłanów, zakonników, nawrócenia grzeszników z prośbą o Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Podczas Mszy św. ks. Adam dokonał poświecenia Szkaplerza i nałożenia go na ok. 15 Małym Rycerzom i wiernym, którzy mieli szkaplerz i pragnęli go uroczyście przyjąć na siebie. Po Mszy św. odmówiliśmy wspólnie z opiekunem koronkę do Bożego Miłosierdzia zakończonej wezwaniami patronów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa (por. Vademecum str. 43).

W tym dniu zostało także poprowadzone spotkanie formacyjne - konferencja przez ks. Adama  w kaplicy Chrystusa Króla dla ok. 30 Małych Rycerzy MSJ. Spotkanie zakończone zostało odmówieniem kolejnego - 3 dnia nowenny do Bożego Miłosierdzia przez ks. Adama.

Telefoniczna rozmowa ks. Aleksandra Jacyniaka, wieczorem tego dnia, który poinformował animatora lokalnego Wiesława Kaźmierczaka po wewnętrznej konsultacji z księżmi o przyjeździe misjonarza ks. Zdzisława Pałubickiego, przedstawiciela Księży Jezuitów w pierwsza niedzielę stycznia tj. 6.01.2002 r. do parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Dziękujemy Ci Miłosierny Boże przez Niepokalane Serce Maryi i przyczynę św. Faustyny.

7/8.12. 2001 – I piątek / I sobota

Adoracja UWIELBIENIA Miłosierdzia Bożego, przebłagania i prośby – rozpoczęła się ok. godz. 1900 (po Mszy św. wieczornej) i przypadła w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP Opiekun naszej Wspólnoty Ks. Adam Paź dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu. Dalszą część adoracji poprowadził animator lokalny i lider koła Małych Rycerzy - Wiesław Kaźmierczak. O godz. 2400 tradycyjnie ks. Adam sprawował Mszę św. w intencji:

Przez Niepokalane Serce Maryi wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy Narodu i państwa polskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Polski za przyczyną Królowej Polski, Anioła Stróża  Polski. św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski."

Także tradycyjnie już, po Mszy św. opiekun naszej Wspólnoty oddał naszą Ojczyznę Miłosierdziu Bożemu wg Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - tekstu ułożonego przez sł. B. ks. Michała Sopoćko, po czym wspólnie odmówiliśmy koronkę do B.M. w intencji Ojczyzny. Adoracja zakończona została nieco wcześniej tj. ok. godz. 600 z uwagi na odprawiające się o godz. 600 Roraty.

10.12.2001 – poniedziałek

NMP Loretańskiej

Animator lokalny Małych Rycerzy adresuje do wszystkich Małych Rycerzy ośrodka rejonowego list świąteczny (zob. str. ...) z informacjami dotyczącymi spotkania 6.01.2002 r. w kościele pw. Ducha Świętego oraz zamówioną chorągwią dla Wspólnoty Małych Rycerzy rejonu Koszalin.

13.12.2001 –

Godzinki w II czwartki m-ca

Od dzisiaj śpiew godzinek ku czci Bożego Miłosierdzia będzie prowadzony w każdy II czwartek miesiąca przez organistkę p. Iwonkę Barczak. Z uwagi na zmianę terminu, w śpiewie uczestniczyło kilka osób, za to pod przewodnictwem opiekuna ks. Adama. 

14.12.2001 – II piątek

Msza św. w int. "szerzenia Bożego Miłosierdzia z prośbą o duchowy i liczebny wzrost Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego". Jest to ostatnia Msza św. w II piątek m-ca. Od stycznia Msze św. w tej intencji będą sprawowane w II czwrtki m-ca tak jak śpiew godzinek o Bożym Miłosierdziu. W tym dniu Jan Paweł II prosił cały świat o post i modlitwę w intencji POKOJU.

17.12.2001 – poniedziałek

Animator lokalny wysyła list-sprawozdanie z załączonymi zgłoszeniami -deklaracjami Małych Rycerzy do Sekretariatu Małych Rycerzy MSJ w Kaliszu.

Wiesław Kaźmierczak w imieniu Wspólnoty Małych Rycerzy wręcza ks. Proboszczowi i ks. Adamowi roczny harmonogram spotkań koła Małych Rycerzy przy parafii p.w. Ducha Świętego. (zob. str. ...)

22.12.2001 - sobota

Na otrzymany list od s. Teresy Szałkowskiej animatorki Czcicieli Bożego Miłosierdzia z Gorzowa Wlkp. wytypowany lider członków tej formacji wysyła list świąteczny do wszystkich (35) zadeklarowanych czcicieli Bożego Miłosierdzia z terenu miasta i diecezji.

Na Górze Chełmskiej o godz. 1700 w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbyła się wcześniej zarezerwowana Msza św.  w stałej intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego ośrodka rejonowego Koszalin:

"W intencjach wszystkich kół Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego koszalińskiego ośrodka rejonowego Małych Rycerzy, księży opiekunów, Księży Jezuitów i sekretariatu Małych Rycerzy w Kaliszu."

Mszę św. sprawował ks. Adam Paź.

 

Wigilia w parafii Ducha Świętego

Jeszcze tego dnia o godz. 2000 ks. proboszcz Kazimierz Bednarski organizuje parafialne spotkanie opłatkowe dla wszystkich przedstawicieli rodziny parafialnej. Po spotkaniu ogólnym spotkanie przy wieczerzy wigilijnej przewodniczących grup modlitewnych i członków rady parafialnej w refektarzu plebani.

24.12.2001 – imieniny ks. Adama

Okolicznościowa Msza św. w int. solenizanta ks. Adama z okazji imienin, odbyła się o godz. 600 podczas ostatnich Rorat w adwencie 2001 r. Po Mszy św. animator lokalny złożył w imieniu Małych Rycerzy życzenia imieninowe z upominkiem w postaci porcelanowej figurki Anioła Stróża, nawiązując do treści hymnu rorat śpiewanego przez ks. Adama: "Aniele, Aniele, niebieski posłańcu..."

 

PODSUMOWANIE 2001 R.P.

 Dziękując Bogu za dar Bożego Miłosierdzia, należy podkreślić ważne wydarzenia z minionego roku kalendarzowego A.D. 2001. Do istotniejszych spraw zaliczyć trzeba:

             List ks. bpa Stanisława Napierały - Biskupa Kaliskiego

             Wizyta s. Zofii Grochowskiej w naszym ośrodku

             Udział ok. 25 członków naszego ośrodka w zamkniętych rekolekcjach dla Małych Rycerzy w Kaliszu

             9-cio dniowa autokarowa pielgrzymka pn. Polska piękna jest...

             III Piesza Pielgrzymka ku czci Bożego Miłosierdzia do Myśliborza. (8 dni - 225 km)

             Zmiana opiekuna ks. Czesława ŁĄCKIEGO na ks. Adama PAZIA

             PRZYJĘCIE FORMACJI KALISKIEJ w duchowym i liczebnym wzroście Wspólnoty

             Uzgodnienie dotyczące przyjazdu 6.01.2002 przedstawiciela opiekunów Małych Rycerzy z Kalisza

 

 

 

Ogłoszenia MRMSJ

Napisane przez Opublikowano w: Ogłoszenia MRMSJ
============================== STYCZEŃ 2014  ============================= PONIEDZIAŁEK, 3 LUTEGO 2014 Kościół pw. Ducha Świętego w Koszalinie MSZA ŚWIĘTA POŁĄCZONA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie zaprasza na Mszę Świętą sprawowaną przez ks. Jarosława Cieleckiego połączoną z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Charbela (czyt. Szarbela) i bł. Jana Pawła II. 17:30 – Wprowadzenie do świątyni obrazu Matki Bożej, Różaniec 18:00 – Msza św., adoracja Króla Miłosierdzia, uwielbienie, przebłaganie z prośbą o Boże dary – modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i na koniec błogosławieństwo indywidualne z namaszczeniem olejem św.…

 

FORMACJA - KATECHEZY, HOMILIE, REKOLEKCJE, DNI SKUPIENIA:

 

 • Ogólnopolskie doroczne centralne spotkanie członków MR - czuwanie modlitewne ku czci Boga Ojca w Kaliszu, 27-29.07.2013
 • Dzień skupienia (wg sugestii ks. opiekuna)
 • Kazania i katechezy ks. opiekuna w II niedziele m-ca
 • Homilie ks. opiekuna podczas Mszy św. o północy dla uczestników co miesięcznych nocnych adoracji w pierwsze piatki m-ca
 • Spotkania formacyjno-informacyjne z animatorem raz w miesiącu - II niedziele.
 • Ogólnopolskie spotkania modlitewno-formacyjne wg programu Zarządu MR MSJ:

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA  MODLITEWNO-FORMACYJNE
MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO
W 2013 ROKU PAŃSKIM

  30/31 MARCA 2014  (Niedziela/poniedziałek) – IX Pielgrzymka Zawierzenia się Legionu Małych Rycerzy Matce Bożej na Jasnej Górze. Rozpoczęcie  na Wałach Jasnogorskich wspólną koronką do Bozego Miłosierdzia o godz. 15:00.  Zaraz po niej Msza św. o 15:30 w kaplicy Cudownego Obrazu a następnie Droga Krzyżowa ponownie na Wałach Jasnogórskich.

Spotkanie formacyjno-informacyjne po drodze krzyżowej (ok. 17:00 zaplanowane jest w auli Augustyna Kordeckiego. O 21:00 Apel jasnogórski a po nim czuwanie modlitewne z Mszą św. w kaplicy cudownego obrazu o północy. Zakończenie czuwania o godz. 4:00.

Opieką duchową towarzyszyć nam będzie znany już z ubiegłorocznej Pielgrzymki Zawierzenia ks. dr Lesław Krzyżak z archidiecezji przemyskiej.

28-30 marzec 2014 – nie planowane rekolekcje dla Małych Rycerzy w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (tzw. Szarytek) w Częstochowie ul. św. Barbary 43. Rekolekcje organizowane są dla wszystkich rycerzy, głównie kierowane dla uczestników IX Pielgrzymki Zawierzenia oraz zamieszkałych w południowej części Polski. Po raz pierwszy będzie głosił słowo do Małych Rycerzy franciszkański kaznodzieja -  o. Dobromił Beker z klasztoru w Miejskiej Górce k/ Rawicza woj. wielkopolskie – rekomendowany przez ks. Jacka Skowrońskiego i o. Sylwestra Haśnika.

Podczas ostatniego Zgromadzenia animatorów w Kaliszu padła propozycja zorganizowania takich rekolekcji w Częstochowie. Te rekolekcje  poprzedzą IX Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i Matce Miłosierdzia na Jasnej Górze 30 marca 2014. Połączenie rekolekcji z IX Pielgrzymką Zawierzenia jest umożliwieniem w ich uczestnictwie dla wszystkich rycerzy przy tych samych kosztach przejazdu. Obecne koszty noclegów w Domu Rekolekcyjnym nie są wysokie (wg gospodarzy obiektu w marcu mogą ulec zmianie): pokoje 4-7 osobowe to 25 zł za łóżko, 10-26 osobowe po 20 zł. Posiłki mogą być we własnym zakresie. Dla zainteresowanych korzystania ze stołówki Domu Rekolekcyjnego podajemy ich koszty: śniadania – 12 zł, obiad – 22 i kolacje: 12 zł. Zapisy: Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180.

15-18 maja 2014 rekolekcje zamknięte dla animatorów  w Tolkmicku miejscu  życia i śmierci śp. s. Zofii  Grochowskiej, rekolekcjonista: do ustalenia ; Liczba miejsc: 25
Informacje i zapisy: Maria Mrózek tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5-8 CZERWCA 2014 - Rekolekcje w Niepokalanowie. Rekolekcjonista: ks. Jacek Skowroński - moderator Legionu Małych Rycerzy MSJ w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Szczecinie, egzorcysta. Koszt jednej doby 76 zł. Liczba miejsc: 45. Zapisy i informacje szczegółowe: Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180.

1-3 sierpnia 2014 - Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. Termin zaplanowany przez Księży Jezuitów  w pierwszy weekend sierpnia.

2-6 WRZEŚNIA 2014 - Rekolekcje dla wszystkich Małych Rycerzy w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie (CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ ). Rekolekcjonista: jeszcze nie ustalony

Koszt noclegu i wyżywienia zostanie podany z chwilą ustalenia kosztów na ten rok. Liczba miejsc: 100 głównie w pokojach dwuosobowych z łazienkami. Podczas każdej nocy w programie jest przewidziana godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu dla każdego uczestnika. Codziennie cały wspólny Różaniec (4 części). Tak więc oprócz nauk rekolekcyjnych będziemy trwać na 4 dobowej modlitwie wynagradzającej.
Zapisy: Wiesław Tel. 94/343-47-59 ; kom. 668 093 700    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4 PAŹDZIERNIKA 2014 - II ZJAZD LEGIONU w Krakowie. "Wieczór z Janem Pawłem II", nocna adoracja Króla Miłosierdzia. Oficjalnie uczestniczymy  od Mszy św. o godz. 18:00 do godz. 6:00 z Mszą św. o północy.

Proszę o przekazanie tej zaktualizowanej informacji (w celu zaplanowania urlopu, wolnego czasu od zajęć obowiązkowych) innym rycerzom i zainteresowanym udziałem szczególnie podczas najbliższego spotkania na Jasnej Górze w niedzielę, 30 MARCA 2014.

Wszystkich członków Wspólnoty prosimy o modlitwę, aby te spotkania modlitewno-formacyjne przyniosły błogosławione owoce dla uczestników, dla tych obecnych duchowo oraz polecanych w modlitwach uczestników tych uczt duchowych.

PIELGRZYMKI

1. Ogólnopolska IX Pielgrzymka Zawierzenia Małych Rycerzy Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski na Jasnej Górze - 30.03.2014

2. Piesza Zawierzenia Matce Bożej z kaplicy Chrystusa Króla na Górę Chełmską - 1 lipca 2014

3. Pielgrzymka w powiązaniu z czuwaniem modlitewnym ku czci Boga Ojca w Kaliszu 1-3 sierpnia 2014

4. XIV - Piesza ku czci B.M. Koszalin - Myślibórz 16 - 25.08.2014 - wg ustaleń z ks. Przewodnikiem pielgrzymki

NABOŻEŃSTWA PUBLICZNE W KOŚCIELE
szerzące Boże Miłosierdzie

1. Nowenna do Bożego Miłosierdzia zaczynająca się:

13.02.2014 - przed rocznicą wizji obrazu B.M.- (22 02.) w kaplicy.

18.04.2014 - przed Świętem Bożego Miłosierdzia (do soboty, 14.04) - zaczynająca się w Wielki Piątek w kościele (księża).

2. Koronka do Bożego Miłosierdzia:

w dni powszednie - od poniedziałku do soboty - w kaplicy o godz. 15:00

w niedzielę w kościele przed Mszą Św. o godz. 9:00

3. Różaniec Święty jest odmawaiany:

w II niedzielę miesiąca w kościele o godz. 14:30 (przed Mszą Św. w int. Małych Rycerzy o godz. 15:00).

w II piątek miesiąca w Kościele o godz. 17:30.

w czasie każdej Adoracji nocnej wg programu adoracji.

Różaniec do Przenajdroższej Krwi Chrystusa w każdą środę w godzinie Bożego Miłosierdzia (po koronce).

Różaniec do 7-miu Boleści NMP w każdą sobotę w godzinie Bożego Miłosierdzia (po koronce).

4. Godzinki do Bożego Miłosierdzia:

w każdy III czwartek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18:00

5. Droga Krzyżowa w Godzinie Bożego Miłosierdzia, (pn. wt. cz. pt.) w kaplicy Chrystusa Króla.

ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

1. Każdy pierwszy piątek miesiąca: od godz. 19:00 do godz. 7:00 rano

pokutno - wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

2. Okolicznościowe :

22.02.2014 - ku czci Jezusa Miłosiernego do godz. 24:00
18.03.2014 - ku czci Św. Józefa - oblubieńca N.M.P. w kaplicy do godz. 24:00
22.11.2014 - ku czci Chrystusa Króla w kaplicy do godz. 24:00

3. Każdego dnia, w dni powszednie - w kaplicy Adoracji - godz. 15:00

Godzina Bożego Miłosierdzia.

MSZE ŚWIĘTE

1. Każda czwarta niedziela miesiąca:
godz. 15.00 - w kościele w intencji:

Wynagradzająca za grzechy świata z prośbą o Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 

2. Każdy I piątek miesiąca
godz. 24.00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 

3. Każdy II piątek miesiąca
godz. 24.00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 

4. Każdy III czwartek miesiąca
godz. 18.00 w kościele w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

 

5. Okolicznościowe:
12 Luty - II niedziela, godz. 15:00 w int.:
Przez Niepokalane Serce Maryi podziękowanie Królowi Miłosierdzia za 19 lat życia grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Ducha Św., za wszystkich dotychczasowych opiekunów i członków tej wspólnoty z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszej misji tej wspólnoty.

22 Luty - niedziela godz. 18:00 w kościele w int.:
O uwielbienie Bożego Miłosierdzia przez Niepokalane Serce Maryi i podziękowanie za łaski BOŻE płynące przez widzialny wizerunek Jezusa Miłosiernego objawiony św. Faustynie przed 83 latami.

4 Marzec - wtorek, godz. 18:00 w kościele w int.:
Za przyczyną Św. Kazimierza - królewicza, podziękowanie Bożemu Miłosierdziu za dary Ducha Św. udzielone ks. Kazimierzowi Bednarskiemu, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w służbie Bogu, Kościołowi i duszom ludzkim. (int. Małych Rycerzy).

15 Marzec - sobota, godz. 18:00 w int.:
Przez przyczynę św. s. Faustyny, podziękowanie za + Ks. Bp Czesława Domina - apostoła Bożego Miłosierdzia w 11 rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach naszej parafii, diecezji oraz wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

18 Marzec - wtorek, godz. 24:00 w kaplicy w int.:
Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa - Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, naszym rodzinoift. Małym Rycerzom oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym którym Św. Józef patronuje, z prośbą o dalszą Jego opiekę.

9 Mszy św. od Wielkiej Soboty 19.04.2014 - do 27.04.2014 godz. 12:00; z wyjątkiem 20.04. i 21.04. (Wielkanoc) i 27 kwietnia (Święto Bożego Miłosierdzia) - godz. 15:00 w kościele w int.:
Przez Niepokalane Serce Maryi prośba o uwielbienie i szerzenie Bożego Miłosierdzia za przyczyną św. Faustyny i kolejno intencje wg nowenny do B. Miłosierdzia.

5 października - piątek, godz. 18:00 w kościele w int.:
Za przyczyną św. Faustyny prośba do króla Miłosierdzia o przebłaganie Ojca Przedwiecznego za grzechy nasze i całego świata.

16 października - wtorekek, 18:00 w kościele w int.:
Za przyczyną św. Ignacego z Loyoli i św. s. Faustyny, podziękowanie za + ks. bp Ignacego Jeża - w 1-ą rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach naszej parafii, diecezji oraz wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

16 listopada - piątek, godz. 18.00 w kościele w int.:
Podziękowanie Bożemu Miłosierdziu za Matkę Bożą Miłosierdzia i Jej orędownictwo we wszystkich intencjach i modlitwach zanoszonych przed tron Pana Jezusa Miłosiernego, a szczególnie przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

22 listopada, - wigilia Chrystusa Króla Wszechświata sobota, godz. 24:00 (niedziela 00:00) w kaplicy w int.:
Przez wstawiennictwo Królowej Polski i przyczyną świętych narodu polskiego prośba o powszechne królowanie Jezusa Króla Polski w narodzie i państwie Polskim oraz wypełnienie się wszystkich dzieł Bożych wobec Polski i Polaków.

29 czerwca - wtorek, 6:00 - w kościele:
w intencji opiekuna Małych Rycerzy ks. Pawła Kowalskiego

"Ja was wybrałem i was powołałem, potrzebuję was i wzywam"

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w swojej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Jako tradycyjna wspólnota modlitewna poprzez modlitwę i ofiarę pragnie wynagradzać Panu Bogu za wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaski miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników, konających i dusz w czyśćcu cierpiących; natomiast poprzez zgłębianie cnoty ufności pragnie służyć Bogu, świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich: modlitwą słowem i czynem.

DO TEGO ODCIENIA MOGĄ NALEŻEĆ

WSZYSCY LUDZIE NA ŚWIECIE ŻYJĄCY
(Dzienniczek św. Faustyny 1157)

CZŁONEK tego odcienia powinien przynajmniej jeden uczynek dziennie spełniać miłosierdzia, przynajmniej, a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia:
    * Słowo miłosierne - przez przebaczenie i pocieszenie;
    * Drugie - gdzie nie możesz słowem, to modlić się - i to jest miłosierdzie;
    * Trzecie - uczynki miłosierdzia.
A gdy przyjdzie dzień ostatni, z tego sądzeni będziemy i według tego otrzymamy wyrok wieczny".
(Dz. nr 1158)

APROBATA I OPIEKA

Ta nowa społeczność w Kościele zrodziła się w latach dziewięćdziesiatych ubiegłego wieku, jako forma nowego stowarzyszenia wiernych, w odniesieniu do Praw Kościoła Katolickiego, zawartych w kanonach 215 – 217.

Kan. 215 – Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów Miłości lub pobożności, albo dla ożywienia chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia celów.

Kan. 216 – Wierni, którzy uczestniczą w Misji Kościoła, mają prawo, by przez własne inicjatywy, każdy zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeżeli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy Kościelnej.

Dlatego poszukiwania ze strony śp. Zofii o profesjonalną opiekę duchową nad tym ruchem, trwały nieustannie i zaowocowały kontaktem z misjonarzem ludowym o. Zdzisławem Pałubickim a dalej o. Aleksandrem Jacyniakiem i innymi zakonnikami oraz z współpracującymi wówczas Siostrami Jezusa Miłosiernego (zgromadzenie założone przez bł. Michała Sopoćkę) przy Sanktuarium Serca Jezusowego w Kaliszu.

Stąd śp. Zofia Grochowska dnia 19.06.1998 zwróciła się oficjalnie do Księży Jezuitów przy Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu z prośbą o przejęcie profesjonalnej opieki nad Wspólnotą

Był to nadrzędny cel i wyraz troski śp. Zofii Grochowskiej o oficjalne, zgodne z prawem kościelnym, istnienie i działanie Małych Rycerzy w Kościele Chrystusowym. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności złożyła pisemną deklarację całkowitego posłuszeństwa Kościołowi oraz zdecydowaną wolę pokornej współpracy.

W wyniku działań założycielki śp. Zofii Grochowskiej i ks. Zdzisława Pałubickiego, 21 kwietnia 1998 r. Biskup Kościoła Pelplińskiego aprobował pierwszy Statut Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Tę aprobatę dla Wspólnoty w diecezji pelplińskiej ks. bp Jan Bernard Szlaga potwierdził 27 lipca 2011 r. przekazując kopie dokumentu przedstawicielom Małych Rycerzy w Pelplinie.

Obecnie podjęte zostały działania podobnej oficjalnej aprobaty w Kościele Szczecińsko-Kamieńskim i Koszalińsko-Kołobrzeskim.

Obecnym krajowym kapelanem Wspólnoty jest ks. dr Aleksander Jacyniak (SJ). Ośrodki Małych Rycerzy znajdują się w wielu miastach i miejscowościach w Polsce, a także poza jej granicami - najlczniej w Niemczech.

Co roku cała Wspólnota odnawia swój Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze w tzw. Pielgrzymkach Zawierzenia. Drugie co roczne ogólnopolskie spotkanie modlitewne jest organizowane w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu ku czci Boga Ojca, podczas którego odbywa się coroczne Zgromadzenie Animatorów. W ramach formacji duchowej członkowie Wspólnoty mogli i nadal mogą korzystać z organizowanych rekolekcji w różnych miejscach Polski. Więcej o Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego na tworzonej stronie www.mali-rycerze.pl

 GENEZA GRUPY MODLITEWNEJ PRZY PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO

Na powstanie grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii Ducha Świętego w Koszalinie złożyło się kilka czynników jakie miały miejsce miedzy 1993-1995 rokiem. Pierwszym była modlitwa. Drugim - przybycie do Koszalina i objęcie urzędu Biskupa Koszalińsko - Kołobrzeskiego przez śp. ks. bp Czesława Domina - apostoła Bożego Miłosierdzia oraz wydany dekret, dający impuls do szerzenia Bożego Miłosierdzia. Trzecim czynnikiem było spotkanie pierwszego rycerza (obecnego animatora) z założycielką śp. Zofią Grochowską i zgłoszenie się w szeregi Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego 15.09.1993 r. - w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Kolejnym czynnikiem były rekolekcje parafialne prowadzone o Bożym Miłosierdziu przez charyzmatycznego ojca Jana Ewangelistę, karmelitę z Przemyśla. Ostatnim i decydującym elementem było spotkanie najpierw kilkuosobowej grupy Małych Rycerzy z Założycielką a potem 29.01.1995 z ks.  Proboszczem. W wyniku spotkania proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, ks. dr Kazimierz Bednarski podjął decyzję o powołaniu Wspólnoty Bożego Miłosierdzia na fundamencie kilkunastu członków Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Wyznaczył lidera grupy modlitewnej (Wiesław Kaźmierczak), powierzył patronat nad co miesięcznymi nocnymi adoracjami w pierwsze piątki miesiąca a w późniejszym czasie zaakceptował codzienną godzinę Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla - kaplica codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zgodnie z regulaminem Małych Rycerzy pierwsze co miesięczne spotkanie modlitewno-formacyjne wokół Mszy św. o godz. 15:00 zostało wyznaczone na drugą niedzielę m-ca a następne i kolejne odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Od połowy 2011 roku spotkania te ponownie mają miejsce w drugie niedziele miesiąca.
Porządek spotkania w II niedziele miesiąca: 14:30 Msza św., 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia po niej Msza św. w intencjach Małych Rycerzy a po Mszy św. spotkanie formacyjne. Trzy razy w roku takie spotkania organizowane są uroczyście podczas tzw. agapy. (m-c X, I, V).
Nazwa parafialnej grupy modlitewnej Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego została ujednolicona z nazwą oficjalną Wspólnoty w Roku Jubileuszowym A.D. 2000. W efekcie tego dokonano zmiany chorągwi, na której jest wizerunek Króla Miłosierdzia a na drugiej stronie logo Małych Rycerzy z zstępującym Duchem Świętym w symbolu Gołębicy.

Od decyzji i dobrej woli proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie grupa modlitewna miała opiekuna duchowego, kolejno: ks. dr Kazimierz Bednarski, ks. Roman Gałka, ks. dr Andrzej Wachowicz, ks. Czesław Łącki, ks. Włodzimierz Malinowski, ks. Adam Paź, ks. Piotr Domaros, ks. Tadeusz Skorupski i obecnie ks. Bogusław Płocharski.

Parafialna grupa modlitewna Małych Rycerzy ma świadomość, że największą i najdoskonalszą modlitwą jest ofiara samego Boga, Jezusa Chrystusa, we Mszy św. Wspólnota zamawia wiele intencji mszalnych: średnio co miesiąc ofiaruje dziewięc Mszy św. a w roku ok 100 Mszy św.

Wszystkich ludzi modlitwy, pokuty, wynagrodzenia, a szczególnie tych którzy usłyszeli głos Boga wzywający ich do służby w charyzmacie tej duchowości chrześcijańskiej zapraszamy do czynnego włączenia się w organizowane cykliczne spotkania koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii p. w. Ducha Świętego w Koszalinie. Szczegółowe informacje w gablotce wspólnoty Małych Rycerzy MSJ a także na stronie ogólnopolskiej Małych Rycerzy http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/o-nas/osrodki/108-koszlin.

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam ... przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym zbawicielem." (Dz. 1075)

Kontakt: Wiesław Kaźmierczak

Tel. 94/343-47-59 kom. 668 093 700,

Więcej informacji o Małych Rycerzach w Polsce i poza granicami:

www.mali-rycerze.pl

 

R E G U L A M I N

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego

I. Założenia ogólne

            1. Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże.

            2. Rycerz jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne.

            3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy.

            4. Rycerza cechuje miłość do nieprzyjaciół.

5. Rycerz musi poświęcać się dla Boga i bliźniego.


II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza

            1. Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu. Rycerz Miłosiernego Serca Jezusowego jest zobowiązany jest do:

            2. Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

            3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Św. i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat i dusze w czyśćcu cierpiące.

            4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę.

            5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: miedzy 21:00 a 5:00.

6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca.


III. Uwagi końcowe

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego:

            1. W miarę możliwości powinni organizować się w grupy modlitewne, w Kościele Katolickim

            2. Raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym.

            3. W miarę możliwości brać udział we Mszy św. w intencji Małych Rycerzy, odprawianej o godz. 15:00 raz w miesiącu.

 

GENEZA, DZIAŁANIE I STAN OBECNY GRUPY MODLITEWNEJ-

-Koła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

Przy parafii pw. DUCHA ŚWIĘTEGO w Koszalinie

PREZENTACJA KOŁA MR MSJ Z OKAZJI WIZYTACJI KANONICZNEJ 17.03.2012

KS. BP KRZYSTOFA ZADARKI

Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w swojej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Jako tradycyjna wspólnota modlitewna poprzez modlitwę i ofiarę pragnie wynagradzać Panu Bogu wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaski miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących; natomiast poprzez zgłębianie cnoty ufności pragnie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich

Wspólnota została założona przez śp. Zofię Grochowską w 1989r. i początkowo działała pod nazwą Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 21 kwietnia 1998 r. Biskup Kościoła Pelplińskiego na prośbę ówczesnego opiekuna Wspólnoty, ks. Zdzisława Pałubickiego jezuity, aprobował Statut Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Od 1998r. Wspólnota pod nieco zmienioną nazwą Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego została otoczona opieką duchową przez Księży Jezuitów – kustoszów jedynego na świecie Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, gdzie były i są nadal prowadzone dla Małych Rycerzy rekolekcje formacyjne i spotkania modlitewne. Obecnym krajowym kapelanem Wspólnoty jest ks. dr Aleksander Jacyniak.

Co roku cała Wspólnota odnawia swój Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski w Częstochowie. W tym roku będzie to już VII Pielgrzymka Zawierzenia Małych Rycerzy w Święto Bożego Miłosierdzia, 15 kwietnia 2012 z całonocnym czuwaniem modlitewnym. Drugie spotkanie ogólnopolskie organizowane jest w Kaliszu (ku czci Boga Ojca) gdzie ma miejsce coroczne Zgromadzenie Animatorów.

Ośrodki Małych Rycerzy znajdują się w wielu miastach i miejscowościach w Polsce, a także poza jej granicami.

Aprobata Kościelna i jej potwierdzenie w ubiegłym roku przez ks. bp. Bernarda Szlagę dla Wspólnoty w diecezji pelplińskiej dała impuls do podobnych działań oficjalnej akceptacji tego Zgromadzenia w innych Kościołach Lokalnych (m.in. w Kościele Szczecińsko-Kamieńskim i Koszalińsko-Kołobrzeskim).

                W naszej diecezji, w trzech parafiach w Szczecinku i 2 w Koszalinie, dzięki przychylności ks. Proboszczów, grupy modlitewne Małych Rycerzy znalazły swoje miejsce i opiekę w realizowaniu założeń statutowych i regulaminowych.

Na powstanie grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie złożyło się kilka czynników jakie miały miejsce miedzy 1993-1995 rokiem. Pierwszym – to łaska Boża i modlitwa. Drugim - przybycie do Koszalina i objęcie urzędu Biskupa Koszalińsko - Kołobrzeskiego przez śp. ks. bp Czesława Domina - apostoła Bożego Miłosierdzia oraz wydany DEKRET, dający impuls do szerzenia Bożego Miłosierdzia w roku beatyfikacji św. s. Faustyny. (Na marginesie dodam, że od pierwszej rocznicy śmierci śp. ks. bp Czesława, co roku grupa pamięta o Biskupie Miłosierdzia ofiarując za niego modlitwy i Mszę św.) Trzecim czynnikiem było spotkanie kilkuosobowej grupy naszej parafii z założycielką Wspólnoty (śp. Zofią Grochowską) i zgłoszenie się w szeregi Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. (Moją deklarację złożyłem 15.09.1993 r. - w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej – Patronki naszej Diecezji). Kolejnym - czwartym czynnikiem były rekolekcje parafialne prowadzone o Bożym Miłosierdziu przez charyzmatycznego ojca Jana Ewangelistę, karmelitę z Przemyśla. Ostatnim i decydującym elementem było spotkanie kilkuosobowej grupy Małych Rycerzy 29.01.1995 z ks. Proboszczem. W wyniku spotkania prob. ks. dr Kazimierz Bednarski podjął decyzję o powołaniu Wspólnoty Bożego Miłosierdzia na fundamencie kilkunastu (18) członków Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Wyznaczył lidera grupy modlitewnej (Wiesława Kaźmierczaka), powierzył patronat nad co miesięcznymi nocnymi adoracjami w pierwsze piątki miesiąca a nieco później zaakceptował patronat nad godziną Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla - kaplica codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Tak więc parafialna grupa modlitewna – tzw. koło parafialne – Małych Rycerzy MSJ istnieje i działa już 17 lat. Grupa w szczytowym okresie liczyła ponad 50 osób z parafii, miasta i okolic. Obecny stan to ok. 40 członków, 3 kandydatów z czego 30 to aktywni członkowie, pozostali z uwagi na słabszą kondycję fizyczną nie uczestniczą w stałych spotkaniach ale swoimi modlitwami i ofiarą z cierpienia w domu stali się cennymi członkami wspierającymi. 7 członków udało się do wieczności. W ostatnim czasie 3 osoby złożyły deklaracje na Małych Rycerzy. Tak jak w parafii, w tak i we wspólnocie większość to niewiasty. Nas mężczyzn możemy policzyć na palcach jednej ręki. Dlaczego taki stan osobowy – na refleksje niech posłuży przypowieść o siewcy i rzuconych ziarnach… Reasumując ten wątek: W takiej rycerskiej grupie modlitewnej liczymy na jakość, odpowiedzialność i ofiarność… Ci co pozostali, to zahartowani w modlitwie i składaniu ofiar dusze ludzkie, na które można liczyć…

W trosce o właściwą formację ks. Proboszcz zatroszczył się stałą opieką duchową grupy, co też przyjęte zostało z radością. Kolejnymi asystentami grupy (poza pierwszym w osobie ks. dr Kazimierza Bednarskiego) byli: ks. Roman Gałka, ks. dr Andrzej Wachowicz, ks. Czesław Łącki, ks. Włodzimierz Malinowski, ks. Adam Paź, ks. Piotr Domaros, ks. Tadeusz Skorupski i obecnie ks. Bogusław Płocharski.

Po aprobacie Statutu Legionu MR MSJ i otoczenia opieką centralną Wspólnoty Małych Rycerzy MSJ przez Księży Jezuitów, nazwa parafialnej grupy modlitewnej (koła) została ujednolicona z nazwą oficjalną Wspólnoty Ogólnopolskiej MR MSJ 29.10.2001. Symbolem tego była zamówiona i wykonana chorągiew dla lokalnej Wspólnoty MR MSJ, która towarzyszy nam podczas różnych uroczystości kościelnych, spotkań modlitewnych lokalnych i ogólnopolskich.

Bogate cykliczne spotkania grupy parafialnej Małych Rycerzy rozłożone są na cały miesiąc. W tradycji Kościoła każdy dzień tygodnia jest poświęcony Osobom Boskim, Aniołom, Świętym Pańskim czy duszom czyśćcowym. Dlatego z woli ks. Proboszcza każdemu dniu tygodnia patronuje jedna z grup parafialnych. Nam przypadł piątek z uwagi na Miłosierne Serce Jezusa ale także niedziela jako pamiątka zmartwychwstania Chrystusa Pana, takiego jaki jest na obrazie Bożego Miłosierdzia. W pierwszy piątek m-ca grupa patronuje całonocnej adoracji wynagradzającej NSPJ i NSM od 19:00-7:00. Zgodnie z REGULAMINEM Małych Rycerzy co miesięczne spotkania modlitewno-formacyjne są zaplanowane wokół Mszy św. o 15:00 - godzinie konania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszą taką Mszę św. i spotkanie grupa miała przed 17 laty, 12 lutego 1995 r. Stałe co miesięczne spotkania formacyjne w II niedziele miesiąca odbywają się wg ustalonego i utrwalonego porządku: 14:30 - Różaniec, 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia po niej Msza św. w intencjach Małych Rycerzy a po Mszy św. spotkanie formacyjne. Trzy razy w roku takie spotkania organizowane są uroczyście podczas tzw. agapy. (m-c X, I, V).

Parafialna grupa modlitewna Małych Rycerzy ma świadomość, że największą i najdoskonalszą modlitwą jest ofiara samego Boga, Jezusa Chrystusa, we Mszy św. Wspólnota zamawia wiele intencji mszalnych: średnio co miesiąc ofiaruje dziewięć Mszy św. a w roku zamawia ich ponad 100. Aby już nie przedłużać to wykaz tych Mszy św. z intencjami oraz wszelkie zaplanowane spotkania pragnę wręczyć Ks. Biskupowi na zakończenie mojej prezentacji.

Do osiągnieć wspólnoty należy zaliczyć inicjatywę rozpoczęcia i organizowania Pieszych Pielgrzymek z Koszalina w II połowie sierpnia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu. Takich pielgrzymek było osiem i obecnie choć już nie wychodzą z naszej parafii, są one kontynuowane i włączone do programu pielgrzymek diecezjalnych. Idea tych pielgrzymek to przede wszystkim rozbudzenie ducha miłosierdzia w ludziach młodych ale też wyzwolenie potencjału dobroci u gospodarzy i przeżycie swoistych rekolekcji na szlaku pielgrzymki przez uczestników. Na uwagę zasługuje organizacja i udział miejscowych członków i MR z kraju w rekolekcjach w Kołobrzegu, w Pleśnej (14-18.10.2004) i ostatnio w Koszalinie w CEF-ie 2-krotnie w 2011. W tym roku zaplanowane są również w Cef-ie 3-7 września (2012). Ten Dom Rekolekcyjny jest wspaniałym miejscem dla rekolektantów: komfortowe warunki i przystępna cena. Dla mniej zamożnych rycerzy była i jest możliwa pomoc w ich dofinansowaniu. Z inspiracji grupy w parafii odbyły się Misje o Bożym Miłosierdziu oraz dni skupienia prowadzone przez ks. Zdzisława Pałubickiego. Przy okazji organizowanych rekolekcji w w roku ubiegłym parafianie mogli skorzystać z posługi charyzmatycznego franciszkanina o. Sylwestra Haśnika. Zasługą koła MR MSJ jest pomoc dla inicjacji modlitw i podobnych grup modlitewnych w sąsiednich parafiach naszego miasta. Ważnym dla wspólnoty jest rodzina. Dlatego w porozumieniu z ks. dr Andrzejem Wachowiczem 3 lata temu w uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczęty został tzw. Apostolat św. Rodziny polegający na peregrynacji Ikony św. Rodziny i rozbudzenia ducha modlitwy w całych rodzinach. Obecnie opiekę nad tym apostolatem przejęła Straż Honorowa NSPJ. Ponadto od początku trwamy na co miesięcznych nocnych pierwszo-piątkowych adoracjach wynagradzających NSPJ i NSM za grzechy nasze i świata całego (z Mszą św. za Ojczyznę), na które oprócz Rycerzy i parafian, przyjeżdżają cyklicznie osoby z Koszalina i okolic a nawet z rodzinnego miasta ks. Biskupa - ze Słupska… Są też adoracje okolicznościowe… także ta, która będzie jutro z „milczącym” św. Józefem. Godne odnotowania jest codzienna adoracja i modlitwy w godzinie Bożego Miłosierdzia, także co miesięczny śpiew godzinek o Bożym Miłosierdziu… To wszystko inspiruje i motywuje do udziału i pogłębienia wiary nie tylko rycerzy i czcicieli BM ale wielu parafian i osób spoza parafii nie zaangażowanych we wspólnotach.

Wszystkich ludzi modlitwy, pokuty, wynagrodzenia, a szczególnie tych którzy usłyszeli głos Boga wzywający ich do służby w charyzmacie tej duchowości chrześcijańskiej zapraszamy do czynnego włączenia się w organizowane cykliczne spotkania koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Mając na uwadze słowa ks. Bpa Krzysztofa Zadarko wypowiedziane a zapamiętane przeze mnie w Szczecinku na zakończenie Diecezjalnego Zjazdu Stowarzyszeń i Ruchów Katolickich w Szczecinku: bez informacji wspólnota nie istnieje. Słowa te od tego momentu towarzyszyły mi i starałem się je wcielać w życie przez bezpośrednie słowo, listy, ogłoszenia w gablocie przed kościołem. Obecnie korzystamy z ogólnopolskiego wewnątrzwspólnotowego czasopisma Głos Małego Rycerza  oraz z parafialnej strony internetowej jak również witryny Wspólnoty MR MSJ. 

Kończąc tę prezentację jednej z grup modlitewnych naszej parafii chcę wręczyć ks. Biskupowi obiecany nasz całoroczny Plan Pracy, który pozwala na realizację harmonogramu dopasowanego do życia i działania całej wspólnoty parafialnej.

Dziękujemy Dobremu Bogu za Kościół Jezusa Chrystusa, w którym dał nam realizować cele i zadania wyznaczone przez Bożą Opatrzność i Boże Miłosierdzia. Dziękujemy za wszystkich kapłanów, opiekunów którzy posługiwali i posługują nam malutkim rycerzykom… za każdą łaskę i dobro płynące z Miłosiernego Serca Jezusowego. Niech słowa Jezusa, Króla Miłosierdzia, będą epilogiem tej prezentacji a jednocześnie mottem do dalszego życia i działania parafialnej grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam... przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem." (Dz. 1075)

Więcej informacji o Małych Rycerzach – w parafii: www.duch-koszalin.pl/index.php/informacje-o-mrmsj

w Polsce i poza granicami: www.mali-rycerze.pl

Wiesław Kaźmierczak

 

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka