Administrator

Dzisiaj przypada w naszej parafii 21 rocznica rozpoczęcia adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Chrystusa Króla. Dekret zezwalający podpisał biskup Ignacy Jeż 28 listopada 1991 roku - jako owoc pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Koszalina i do naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za każdą osobę adorującą Chrystusa Pana pod postacią Chleba Eucharystycznego.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem "Różaniec Skarbem Kościoła", w którym wzięło udział ok. 40 uczniów Szkoły Podstawowe Integracyjnej nr 21. Pomysły były wspaniałe i godne zauważenia. Różańce wykonane były z kasztanów, żołędzi, jabłuszek, fasoli, grochu, koralików, makaronu, cukierków, modeliny, z zasuszonych kwiatów tui itp. Jury w składzie: Marta Derewecka, Violetta Małaczek oraz s. Marianna Mościcka miało bardzo trudne zadanie. Przyznano nagrody i wyróżnienia.

31 października w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych w Szkole Podstawowej Integracyjnej 21 dzieci z Grupy „Małych Pomocników Maryi” przybliżyły wszystkim rzeczywistość Nieba oraz Czyśćca.  Inscenizacja została zrealizowana w obsadzie: Aleksandra Kondraciuk (Matka Boża), Małgorzata Tymieniecka (Narrator), Natalia Orańska (Łucja), Inez Wierzbicka (Hiacynta), Mieszko Sztucki  a podczas przedstawienia w kościele Bartłomiej Symonowicz (Franciszek), Weronika Jurgo-Duczmal (Anioł).

 

Nasza wspólnota w Koszalinie pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady liczy  obecnie 4 siostry :

S.M. Małgorzata Dąbrowska – przełożona oraz katechetka w SPI 21.

S.M. Tobiasza Dąbrowska – katechetka w Gimnazjum nr 6.

S.M. Klarysa Gotowicz – katechetka w SP 17.

S.M. Katarzyna Kossyk – zakrystianka w Parafii Ducha Świętego.

 

felicjanki biskup

Koszalińskie Siostry Felicjanki z biskupem Edwardem Dajczakiem podczas uroczystych obchodów 40-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

 

felicjanki zbiorowe 01

Z okazji 157. rocznicy powstania zgromadzenia, w 32. roku posługi w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, po Mszy Świętej dziękczynnej w intencji Sióstr Felicjanek, ks. Proboszcz i przełożona - s. M. Kazimiera Denis, zawiesili na Ścianie powołanych obraz z wizerunkiem bł. M. Angeli Truszkowskiej - założycielki zgromadzenia, wraz z listą wszystkich Sióstr Felicjanek, które pracowały i pracują w naszej parafii (poniżej)

 

felicjanki lista

 

 

 

Warszawska Prowincja Matki Bożej Królowej Polski została utworzona (erygowana) dnia 04 października 1922 r. przez ówczesną Przełożoną Generalną M. M. Bonawenturę Stawską. Prowincja ta jest jedną z trzech prowincji Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Polsce (ponadto istnieją prowincje Sióstr Felicjanek w Krakowie i w Przemyślu). Dom Prowincjalny znajduje się w Warszawie. W skład prowincji wchodzi 40 placówek (dane z 2007), w tym 29 znajdujących się w kraju, oraz 11 poza jego granicami (we Włoszech - 1; w Kenii - 8; w Rosji - 2). Przy 9 domach zakonnych prowadzone są instytucje edukacyjne (5) albo charytatywno-opiekuńcze (6). Prowincja liczy ogółem 285 Sióstr (po wieczystej i czasowej profesji) zaangażowanych w różnego rodzaju działalność w parafiach, diecezjach, instytucjach i na misjach oraz w pracach wewnętrznych prowincji i zgromadzenia. Działalność apostolska Sióstr naszej Prowincji nie ogranicza się tylko do terytorium naszego kraju. Wiele Sióstr pracuje również poza granicami Polski: we Włoszech (9), w Kenii (39) i w Rosji (5). 

 

felicjanki polska banerek

 

W bieżącym roku w apostolat nauczania i wychowania włączonych jest 68 sióstr naszej prowincji. Są nauczycielkami w szkołach (11), w przedszkolach (14), w Ośrodku Socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (3), w parafiach. Najliczniejszą grupę tworzą katechetki (40). Felicjanki naszej Prowincji katechizują w Polsce w 18 miejscowościach, w 22 parafiach, łącznie w 24 przedszkolach, 35 szkołach podstawowych, 6 gimnazjach i 4 szkołach średnich.

 

felicjanki 02

Dom Prowincjonalny Prowincji Matki Bożej Królowej Polski
ul. Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
tel. (022) 812 03 32

 

Felicjanki - Siostry Szczęścia starają się dzielić nim z młodymi, poszukującymi drogi swego życia i powołania.


 

 

 

 

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka