Administrator

O nas

Opublikowano w: Grupy
-

DZIECI MARYI - "Mali Pomocnicy Maryi" - opiekun s. Marianna Mościcka, felicjanka

 

mali pomocnicy 02


"Dzieci Maryi" to ruch zrzeszający dzieci w wieku 8-13 lat przy parafii. Nazwa grupy akcentuje wspaniałą, radosną prawdę, że Maryja, Matka Syna Bożego jest moją Matką, a ja umiłowanym jej dzieckiem, oraz że każde dziecko obrało Ją za patronkę i aktualny wzór, ideał życiowy.

Ruch został założony przez Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i rozwija się do dzisiaj w Kościele katolickim w Polsce.

Poprzez cotygodniowe zamyślenia nad Słowem Bożym, poznawanie historii objawień Maryi w Lourdes, La Salett i Fatimie, poprzez wspólną zabawę i śpiew "Mali Pomocnicy Maryi" pogłębiają swoją wiedzę religijną i kontakt z Chrystusem oraz ich Patronką - Maryją. Dzieci chcą być małymi apostołami misjonarzami Fatimskiej Pani, dlatego codziennie modlą się dziesiątką różańca tworząc Koło "Żywego Różańca". W swoich modlitwach pamiętają o wielkim Przyjacielu dzieci papieżu Janie Pawle II, o potrzebach Kościoła, o misjonarzach i o Orędziu Matki Bożej skierowanym do trójki pastuszków: Łucji, Franciszka i Hiacynty. W swoim codziennym życiu rodzinnym i szkolnym starają się kierować zasadami: być zawsze radosnym, dobrze wypełniać swoje obowiązki ucznia, kierować się zawsze prawem miłości bliźniego, walczyć z tym co oddala od Chrystusa i Maryi, starać się swoim zachowaniem prowadzić innych do Jezusa i Maryi.
 
Główną Patronką grupy jest Maryja Niepokalanie Poczęta, stąd dzień 8 grudnia jest świętem Patronalnym.
Dzieci uczestniczą w Eucharystii, przygotowują oprawę liturgiczną i ponawiają swoje oddanie Maryi.
Wszyscy członkowie grupy spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Eucharystii, a następnie dla budowania jedności, nawiązywania bliższych kontaktów koleżeńskich, wspólnym śpiewem, zabawami integracyjnymi wielbią Boga i Maryję swoją Patronkę.
 
Korzystny wpływ na całą formację roczną ma formacja wakacyjna - wspólny wyjazd szkoleniowo-wypoczynkowy. Program wakacyjnych spotkań polega na codziennej Eucharystii, wspólnym zamyśleniu nad Słowem Bożym, odkrywaniu prawd życia chrześcijańskiego z ukierunkowaniem na drugiego człowieka żyjącego obok mnie i uczenie się odpowiedzialności za niego, za parafię i Kościół. Każde dziecko ma okazję do samokontroli i samooceny na ile jest Dzieckiem Maryi. Formacja wakacyjna jest ubogacona różnymi formami aktywności tj. wspólnym radosnym odpoczynkiem na łonie przyrody, śpiewem, konkursami, dyskoteką, ogniskiem, różnorodnymi formami gier, zabaw towarzyskich, które umożliwiają dzieciom odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijają i poszerzają ich umiejętności i sprzyjają integracji całej grupy.

Ruch ten jest najbardziej popularny jest na Śląsku.

W naszej parafii Ducha Świętego w Koszalinie powstał we wrześniu 2011 roku.

Prowadzi go s. Marianna Mościcka - felicjanka w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21 w Koszalinie. Spotkania odbywają się w dwóch grupach: we wtorki o godz. 13.30 oraz w piątki o godz. 9.00. Dzieci poprzez śpiew, przedstawienia o Matce Bożej, Jasełka oraz przygotowanie nabożeństw i liturgii z udziałem dzieci kształtują postawę chrześcijańską i starają się nią żyć na co dzień. Grupa liczy ok. 25 osób.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w którym to dniu przypada również święto patronalne grup "Małych Pomocników Maryi", podczas Mszy św. o godz. 12.00, ks. proboszcz Kazimierz Bednarski przyjął 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej 21 do grona dzieci Maryi. Pięknie przygotowana liturgia w "Godzinie łaski", teksty przysięgi dzieci, moment założenia medalików z wizerunkiem Niepokalanej - bardzo wzruszył rodziców oraz wszystkich wiernych parafian, którzy tego dnia przyszli uczcić Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą.

Zapytanie ofertowe do projektu Efektywnie i Efektownie. Numer sprawy 4/EE/K/2012.

Za nami drugi tydzień Adwentu. Cieszymy się z obecności 600-700 wiernych. Ale, mając na uwadze 1000-1500 obecnych jeszcze dwa, trzy lata temu - to daje uczucie niedosytu. Zatem w tym trzecim, a zarazem ostatnim tygodniu Adwentu - wszystkie siły kierujemy na Roraty o godz. 6.00 rano. Wychowujemy się prorodzinnie i całymi rodzinami oznajmiamy Matce Bożej, że jesteśmy. Tym bardziej, że w naszej parafii roraty zastępują rekolekcje adwentowe. Od 6.00 do 7.30 codziennie spowiadamy. Po południu od 17.00 do 18.00.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka