Administrator

W krytyce literackiej przyjmuje się powszechnie rodzajowy podział twórczości na lirykę, epikę i dramat. Poszczególne rodzaje literackie, z uwagi na charakterystykę ich treści, dzielone są z kolei na liczne gatunki. Pozwala to na prowadzenie usystematyzowanych badań nad poszczególnymi utworami literackimi i ich pełniejszą ocenę. Twórczość literacka może być badana jednak nie tylko w ramach odniesień do kategorii ściśle literackich, ale również w odniesieniu do relacji, wpływów i zależności związanych z oddziaływaniem treści o charakterze religijnym, filozoficznym czy mądrościowym. Jako przykład można wskazać często przywoływane relacje zachodzące w trójkącie "literatura - Biblia - teologia". Celowo zostają wymienione w tym miejscu Biblia i teologia, gdyż bardzo często, w nich można odnajdywać genezę określonych gatunków literackich.

Zapytanie ofertowe do projektu Efektywnie i Efektownie. Numer sprawy 1/EE/K/2013.

Zapytanie ofertowe do projektu Efektywnie i Efektownie. Numer sprawy 2/EE/K/2013.

W niedzielę naszą parafię odwiedzili klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie: Przemysław Hausz z V roku studiów oraz Kamil Walczak i Wojciech Pawlak z III roku. Podczas Mszy św. czytali list (audio) ks. dr. Dariusza Jastrzębia, rektora uczelni. Zachęcali do wstępowania do Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, prosili wiernych o wsparcie duchowe, a osoby chore o ofiarowanie swego cierpienia za powołania kapłańskie. Po zakończeniu Mszy św. rozdawali deklaracje przystąpienia do RPSK oraz zbierali ofiary na wsparcie WSD.

Drodzy Bracia i Siostry! Z pewnością nie dziwicie się już, kiedy w Waszych parafiach pojawiają się klerycy koszalińskiego Seminarium Duchownego. Rzeczywiście, przyjeżdżamy rokrocznie, aby szczerze wypowiedzieć wobec Was dwa ważne słowa. Pierwszym z nich jest: dziękuję. Istotnie, to że klerycy mogą studiować i przygotowywać się do kapłaństwa zależy w dużej mierze od Waszej niezawodnej hojności. Drugim jest: proszę. Ośmielamy się bowiem ponowić nasz apel o wsparcie także i tym razem. Nie wypowiadalibyśmy tych słów, a zwłaszcza drugiego z nich, gdyby nie atmosfera wielkiej przychylności w sprawie powołań kapłańskich.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka