Ogłoszenia Duszpasterskie

W obliczu bolesnego i nieoczekiwanego doświadczenia pytamy: Dlaczego? Co złego zrobiłem? Słowo Boże dzisiejszej niedzieli odpowiada na te pytania: "Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje". Bóg jest mądrym Ojcem i Wychowawcą, który przez doświadczenia i próby prowadzi nas do zbawienia. Przyjmijmy Jego słowo jako słowo nadziei, miłości i życia.
Święty Paweł zmagania na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości nazywa "zawodami". A zatem nie będzie lekko! Jezus potwierdza to z całą mocą. Mówi: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął!". Cóż to oznacza? Stary porządek, zbudowany na naszych złych przyzwyczajeniach, będzie musiał zostać zburzony. Czeka nas wewnętrzna walka i przeorganizowanie dotychczasowej hierarchii wartości, abyśmy osiągnęli "obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia".
Wiara - to dar, o który trzeba nieustannie dbać i rozwijać go. Nasze uczestnictwo w niedzielnej liturgii nie powinno wynikać tylko z obowiązku realizacji Bożego przykazania, ale przede wszystkim z troski o rozwój wiary i pogłębienie naszej relacji z Bogiem.
Stworzeni przez Boga i umieszczeni przez Niego w świecie, mimo woli wrastamy w ten świat, utwierdzając się bardzo często w przekonaniu, że tu na ziemi, będziemy żyli wiecznie. Tymczasem znajdujemy odpowiedź w dzisiejszych czytaniach.
Sprawiedliwość Boża tak bardzo różni się od ludzkiej, że za każdym razem, gdy odkrywamy tę prawdę, zdumiewa nas ona na nowo. Bardzo często postrzegamy sprawiedliwość Boga jako oczywiste wynagradzanie dobrych i karanie złych, bez możliwości odwołania od wyroku. Tymczasem Bóg usprawiedliwia wielu dzięki dobrym uczynkom jednego Sprawiedliwego. Dziś zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie tylko ze względu na własne zbawienie, ale także ze względu na naszych potrzebujących braci.
Jak spotkać Pana Boga w swoim życiu? To pytanie, które stawia sobie wielu ludzi. Dziś Słowo Boże daje nam na nie odpowiedź. Abraham przyjmuje Boga w osobach trzech przychodzących podróżnych, Maria i Marta otwierają dla Jezusa drzwi swego domu, a św. Paweł wzywa chrześcijan do odkrywania Chrystusa w krzyżu dnia codziennego.
W religii chrześcijańskiej znakiem rozpoznawczym wyznawców Chrystusa jest i powinna być miłość. Sam Jezus powiedział, że po tym poznają żeście uczniami moimi, jeśli będziecie mieć miłość do siebie.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone. Intencja misyjna: aby Kościoł w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalnq głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.
Nauka głoszona przez Chrystusa po miastach i drogach palestyńskich była różnie odbierana przez Jego słuchaczy. Na ogół na początku przyjmowano ją entuzjastycznie, później z pewną refleksją, a w końcu - krytycznie. Odpowiedzmy sobie na pytanie - dlaczego!?
To samo pytanie, które kiedyś Jezus postawił swoim apostołom, stawia także i dziś nam. Kim jest dla mnie Chrystus?

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka