Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Najświętszej Trójcy wzywa nas abyśmy pochylili głowy przed największą Tajemnicą Wiary. Nie potrafimy naszym umysłem jej pojąć, ale wierzymy, ze Bóg nasz jest jeden w trzech osobach.
Wszyscy zrozumieli przesłanie Apostołów, obcy i przybysze, ponieważ przemówili oni ludzkim językiem, budząc tęsknotę ukrytą w sercu człowieka. Nie potrzeba więcej, jak tylko odkryć, że Bóg kocha, i odpowiedzieć na tę miłość. Cud, który się dokonał w dniu zesłania Ducha Świętego, polegał na tym, że każdy usłyszał w swoim sercu głos samego Boga. W tym Głosie ma źródło tajemnica jedności. Upragniony przez wszystkich pokój będzie możliwy, gdy odwołamy się do naszego serca i przemówimy do siebie ludzkim językiem.
Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do chwały Ojca, a nie powrotem do ziemskiego życia. Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.
Świętowanie Wielkanocy jest nie tylko celebracją zmartwychwstania Chrystusa, ale także zapowiedzią i obietnicą ostatecznego triumfu królestwa Bożego na końcu czasów. Jest to jednocześnie obietnica spełnienia naszych najgłębszych tęsknot za miłością i trwałym szczęściem. Jesteśmy zaproszeni do tego, by już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w tę rzeczywistość. Każda Eucharystia jest objawieniem darmowej i nieskończonej miłości Boga. Możemy ją przyjąć i pozwolić, by przemieniała nas ona wewnętrznie i czyniła coraz bardziej podobnymi do Chrystusa.
Miniony tydzień był szczególny jeśli chodzi o podawanie treści religijnych przez różne media. Mogliśmy uczestniczyć w ważnych wydarzeniach 1050 rocznicy Chrztu Polski, jak i przeżywać je przy odbiornikach telewizyjnych czy radiowych. Życzeniem Jezusa jest, abyśmy byli więcej rozmodleni, więcej świadomi swojej przynależności do kultury ludzi ochrzczonych, bardziej znający swoje miejsce w Kościele. Mamy też dostrzegać niebezpieczny liberalizm w polityce i w życiu społecznym.
Zmartwychwstały Jezus nie rozlicza Piotra z jego trzykrotnego wyparcia się Go wobec sług arcykapłana. Jedynie trzykrotnie pyta go o miłość. Upadek otworzył Piotrowi oczy na własną kruchość, a zarazem stał się dla niego okazją do poznania bezmiaru miłosierdzia Pana. Dlatego Piotr nie polegał już na sobie samym, lecz pozwalał się prowadzić Duchowi Świętemu, stając się zdolnym do prostego i odważnego świadczenia o Chrystusie, a w końcu do przyjęcia własnej krzyżowej śmierci. Bóg nie chce, abyśmy rozpamiętywali w nieskończoność swoje grzechy. Grzech powierzony Jego miłosierdziu staje się "błogosławioną winą", która unaocznia nam naszą słabość i uczy nas polegania na Bogu.
Papieski intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należne wynagrodzenia za swoja pracę. Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadecwa miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Bez spotkania Jezusa w sakramencie pokuty, w Eucharystii i bez odnowienia miłości bliźniego, święta miną jako wspomnienie dawnego wydarzenia.
Wielki Tydzień, który dziś rozpoczynamy, stawia nam przed oczy największe tajemnice religii chrześcijańskiej. Szczególnie ostatnie trzy dni tego tygodnia wtajemniczają nas w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Stawiamy sobie pytanie: kto jest za tę mękę odpowiedzialny? Św. Łukasz, który będzie w tym tygodniu naszym Ewangelistą, odpowiedzialnym za śmierć Chrystusa czyni szatana.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka