Ogłoszenia Duszpasterskie

Stworzeni przez Boga i umieszczeni przez Niego w świecie, mimo woli wrastamy w ten świat, utwierdzając się bardzo często w przekonaniu, że tu na ziemi, będziemy żyli wiecznie. Tymczasem znajdujemy odpowiedź w dzisiejszych czytaniach.
Sprawiedliwość Boża tak bardzo różni się od ludzkiej, że za każdym razem, gdy odkrywamy tę prawdę, zdumiewa nas ona na nowo. Bardzo często postrzegamy sprawiedliwość Boga jako oczywiste wynagradzanie dobrych i karanie złych, bez możliwości odwołania od wyroku. Tymczasem Bóg usprawiedliwia wielu dzięki dobrym uczynkom jednego Sprawiedliwego. Dziś zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie tylko ze względu na własne zbawienie, ale także ze względu na naszych potrzebujących braci.
Jak spotkać Pana Boga w swoim życiu? To pytanie, które stawia sobie wielu ludzi. Dziś Słowo Boże daje nam na nie odpowiedź. Abraham przyjmuje Boga w osobach trzech przychodzących podróżnych, Maria i Marta otwierają dla Jezusa drzwi swego domu, a św. Paweł wzywa chrześcijan do odkrywania Chrystusa w krzyżu dnia codziennego.
W religii chrześcijańskiej znakiem rozpoznawczym wyznawców Chrystusa jest i powinna być miłość. Sam Jezus powiedział, że po tym poznają żeście uczniami moimi, jeśli będziecie mieć miłość do siebie.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone. Intencja misyjna: aby Kościoł w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalnq głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.
Nauka głoszona przez Chrystusa po miastach i drogach palestyńskich była różnie odbierana przez Jego słuchaczy. Na ogół na początku przyjmowano ją entuzjastycznie, później z pewną refleksją, a w końcu - krytycznie. Odpowiedzmy sobie na pytanie - dlaczego!?
To samo pytanie, które kiedyś Jezus postawił swoim apostołom, stawia także i dziś nam. Kim jest dla mnie Chrystus?
W Wigilię Paschalną Kościół śpiewa o "błogosławionej winie" – o grzechu, który jest tylko przedostatnim słowem o naszym życiu. Ostatnim jest miłość: świętego przebaczającego Boga i grzesznego nawracającego się człowieka. W niej Święty i grzesznik stają się jednym, gdyż wyznanie swoich grzechów jest wyrazem miłości. Dla faryzeusza Szymona kobieta płacząca u stóp Jezusa jest grzesznicą, zagrożeniem dla jego religijnej czystości. Dla Zbawiciela jest ona powodem wesela, większym niż suto zastawiony stół w domu bogobojnego faryzeusza. Dalszą drogę do Jezusa ma Szymon niż jawnogrzesznica. Jeśli boimy się dotknąć Pana, ponieważ upadliśmy lub wciąż upadamy wskutek duchowej biedy, patrzmy na tę kobietę:…
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność. Intencja misyjna: Aby seminarzyści spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaka maja pełnić.
Najważniejszym problemem, najczęściej poruszanym przez Jezusa podczas Jego ziemskiego życia była wiara. Tam gdzie spotykał się z wiarą czynił cuda, gdzie zauważył jej brak zamykało się Jego Boże serce.

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka