Ogłoszenia duszpasterskie - 22 marca 2020 - Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Nie zatrzymuje się na tym, co widoczne dla oczu, ale widzi ludzkie wnętrze, ludzkie serce. Bóg widzi w ciemności, bo sam jest Światłem. W końcu Bóg przywraca wzrok temu, który nie widział od urodzenia, stwarza go na nowo dla Światła. Okazuje się jednak, że można mając oczy, niczego nie dostrzegać. I ten rodzaj ślepoty piętnuje dzisiaj Ewangelia.

 

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała w naszym kraju wszystkie zamierzenia. Zostaje zawieszona Szkoła, ale także kościół, do którego w niedzielę może przyjść tylko do 50 osób (na jedna Mszęświętą). Odwołane są nabożeństwa jak Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki.

 

KSIĄŻKA KSIĘDZA PROBOSZCA

 • Zapowiedziana promocja książki ks. proboszcza pt. „Kronika księdza” odbyła się w obecności znikomej garstki wiernych. Delegowany z Warszawy z Redakcji "Święte Miejsca w Polsce" pan Roman Kraśniewski, po każdej Mszy świętej scharakteryzował treść książki, przybliżając jej dwa filary: prozę życia i poezję.
 • Książka jest do nabycia codziennie w biurze parafii a w niedziele - w kiosku pod chórem i jest traktowana jako cegiełka przeznaczona na malowanie kościoła.
 • Po każdej Mszy świętej przy ołtarzu maryjnym Ksiądz proboszcz będzie czekał na tych, którzy zechcą mieć wpis autora. Książka jest pierwszym ważnym wydarzeniem w rocznicę 40 lat istnienia parafii. A w parafii jest nas ponad 8 tys. rodzin. 1000 książek powinno być sprzedanych, aby cokolwiek można było w kościele uczynić.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Kościół jest otwarty codziennie od 6.30 do 20.00. Msze święte są odprawiane w godzinach tradycyjnych: 7.00, 7.30, 12.00 i 18.00.
 • Podkreślmy "Kościół domowy" - Różaniec, Koronka, Gorzkie Żale, Godzinki, Droga Krzyżowa - niech zabrzmią w murach własnego mieszkania.
 • Także kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu zaprasza codziennie od 7.30 do 17.00.
 • W tygodniu podkreślamy ważny dzień 25 marca - Zwiastowanie Pańskie. Dzień Świętości życia. Msze święte będą odprawiane jak w dni powszednie. Dokonamy także obrzędu duchowej adopcji dziecka poczętego.

zarzadzenie

 

ZARZĄDZENIE nR 1/2020 RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z 12 MARCA 2020 R.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
  a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 3. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

dyspensa

 

DYSPENSA

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
W nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, mając na uwadze zagrrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie" następującym wiernym:

 • a. osobom w podeszłym wieku,
 • b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 • c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • d. osobom, która czują obawę obawę przez zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Koszalin, dnia 12 marca 2020 r.
Znaqk: B 23 - 8/20

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Ks. de Wacław Łukasz
Kanlerz Kurii

 

Na ten trudny czas życzymy jak najwięcej zdrowia, realizacji programu zarówno rządowego jak i Polskiego Episkopatu.
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

Komentarz do czytań: O. Tomasz Zamorski OP, Oremus - Wielki Post 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka