Ogłoszenia duszpasterskie - 2 lutego 2020 - Święto Ofiarowania Pańskiego

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Najstarsza nazwa dzisiejszego święta to Spotkanie. Wierna Reszta Izraela, reprezentowana przez Joachima i Annę, spotyka i rozpoznaje Mesjasza. W świątyni było obecnych bardzo wielu ludzi, ale tylko niektórym dane było rozpoznać Chrystusa w czterdziestodniowym Dziecku. Wydarzenie to jest znakiem, że Bóg nie zawodzi pragnienia tych, którzy Go oczekują. Niech dzisiejsze święto ożywi w nas i odnowi pragnienie Boga żywego. Prośmy także o przenikliwe spojrzenie wiary, abyśmy potrafili rozpoznać w wydarzeniach naszego życia Chrystusa, który przychodzi.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Dzisiaj
  • Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jak rozumieć "życie konsekrowane"? Jest to życie według rad ewangelicznych. Życie konsekrowane wiodą wspólnoty i osoby: zakony, stowarzyszenia, instytuty, dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane, pustelnicy. Rady ewangeliczne to dobrowolne ubóstwo, zupełne posłuszeństwo do miłości Jezusa Chrystusa.
  • Tradycja podpowiada nam Matkę Bożą Gromniczną - od świec, które przynosimy i święcimy, aby w naszych domach służyły za światło wiary i nadziei życia wiecznego.
  • Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej ze Szkoły Katolickiej i z grup Księdza proboszcza, przychodzą z rodzicami na Mszę świętą o godz. 15.00. Kolejna inicjacja - Liturgia Słowa.
  • Dzisiaj ostatni dzień adoracji Żłóbka i śpiewania kolęd podczas liturgii.
  • Po Mszach świętych z uwagi na pierwszą niedzielę miesiąca, kwesta Księdza proboszcza na potrzeby Kościoła.
 • W tygodniu
  • Poniedziałek (3 lutego) - Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika | Wspomnienie św. Oskara, biskupa.
  • Wtorek (4 lutego) - Zebranie katechetów o godz. 19.00.
  • Środa (5 lutego)- Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Wieczorem, podczas Mszy świętej po Komunii można błogosławić chleb i wodę).
  • Czwartek (6 lutego) - Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.
  • Piątek (7 lutego)- Pierwszy piątek miesiąca - Msze święte dodatkowo o godz. 9.00 i 16.30 oraz o północy w Kaplicy Chrystusa Króla. Spowiedź: rano od 7.00 do 8.00, od 11.30 do 12.00 i od 16.00 do 18.00. Adoracja całodobowa.
  • Sobota (8 lutego) - Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika. | Wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy.
 • Cały pierwszy tydzień podlega Tradycji Parafialnej - odprawianie Mszy świętych w intencjach grup modlitewnych, konferencje, nabożeństwa.

 

Ogłoszenia różne

 • Katolicka Szkoła im. Św. Jana Pawła II prowadzi zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Bliższe informacje - sekretariat szkoły od godz. 8.00 do 16.00.
 • Mamy nowego księdza doktora. Jest nim ks. dr Adam Falewicz, który obronił rozprawę doktorską z dziedziny psychologii Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) w Lublinie. Oprócz zajęć związanych z decyzjami Biskupa ordynariusza, pełni rolę ojca duchownego w naszej katolickiej szkole.
 • Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) zaprasza:
  • 4 lutego, godz. 17.00 - kawiarnia "Kawa z duszą", ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2 - wieczór poetycki. Temat: Los Sybiraków zawarty w wierszach.
  • 6 lutego - kościół Ducha Świętego, godz. 12.00 - Msza święta (klubowa) pod przewodnictwem ks. dr. Mariusz Kołacińskiego.

 

Wizyta duszpasterska (Kolęda)

TERMINARZ WIZYT DUSZPASTERSKICH NA STRONIE PARAFIALNEJ

 

Odpis 1 procent

Rozpoczął się czas na odpisy 1 procent (od podatku dochodowego).

 • Aktualna jest pomoc parafii w wypełnianiu zeznań podatkowych PIT za 2019 rok. Pan Mieczysław Szmit jest do Waszej dyspozycji.
 • Osoby, które uzyskują dochody tylko z ZUS-u z tytułu zatrudnienia i nie korzystają z ulgi odliczeń, a w ubiegłym roku przekazały 1 procent podatku na Fundację Parafialna, nie muszą nic wypełniać ani przynosić do biura parafii. Urząd Skarbowy, w ich imieniu przekaże ten 1 procent na rzecz Fundacji.

 

Odeszli do wieczności

W ostatnim czasie do wieczności odeszli:

Zofia Gawecka (l.94), Stanisław Lach (l. 67), Eleonora Lewicka (l. 100), Krystyna Twarowska (l. 83), Henryk Eisymont (l. 78), Barbara Basłyk (l. 62), Wiesław Galiszkiewicz (l. 72), Józefa Adamska (l. 74), Henryk Borowski (l. 68), Jarosław Trojanowski (l. 55), Janina Długoszek (l. 90), Regina Bagniuk (l. 75), Helena Kieres (l. 101), Ludwika Zaleska (l. 79), Zygmunt Madeja (l. 76), Jarosława Litwin (l. 93), Jan Rams (l. 73), Józef Ragan (l. 73), Antoni Dziębowski (l. 68), Teresa Duk (l.89), Józef Małolepszy (l. 71).
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

 

Na nowy tydzień - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

Komentarz do czytań: Ks. Maciej Zachara MIC, Oremus - luty 2007.

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

ŚWIĘTY OSKAR

Święty znany jest także pod imieniem Ansgar (Ansgary), będącym drugą formą imienia Oskar. Oba imiona są pochodzenia germańskiego. Imię Ansgar oznacza: Boży oszczep lub posiadający włócznię. Wiadomości o życiu św. Oskara pochodzą przede wszystkim z życiorysu napisanego o swoim mistrzu przez jego ucznia Rimberta.

Święty Oskar urodził się 8 września 801 roku na terenie dzisiejszej Francji, w pobliżu Korbei nad rzeką Sommą. Prawdopodobnie pochodził z rodziny saksońskiej, która wyemigrowała do Francji (W. Zaleski). W dzieciństwie oddano go do klasztoru benedyktyńskiego w Korbei, gdzie uczęszczał do miejscowej szkoły klasztornej. Najprawdopodobniej Oskarowi odpowiadał styl życia zakonnego, dlatego też wstąpił do Zakonu Benedyktynów. Był zdolnym człowiekiem, co dostrzegli przełożeni zakonni, mianując Oskara nauczycielem w szkole zakonnej w Korbei. W takim samym charakterze wysłano go w roku 823 do szkoły benedyktyńskiej w klasztorze w Nowej Korbei (inna nazwa: Korwey lub Höxter) w Westfalii na terenie dzisiejszych Niemiec, gdzie pełnił swoją funkcję przez cztery lata.

Do cesarza Ludwika I Pobożnego przybył król duński Harald Klak z prośbą o misjonarzy do swojego kraju i wyraził sam chęć przyjęcia chrztu. Wtedy to, w roku 827, Oskar wraz z innymi braćmi zakonnymi wyruszył do Danii głosić Ewangelię. Okazało się, że misjonarze natrafili na silny opór ze strony pogańskich możnowładców. Dlatego też Oskar przebywał w Danii tylko przez osiemnaście miesięcy, po czym wrócił na dwór cesarski. Wkrótce cesarz wysłał Oskara w roku 829 na kolejną wyprawę misyjną, tym razem do Szwecji. W Szwecji, w miejscowości Birka, Oskar ufundował pierwszy na ziemi skandynawskiej kościół. Tu także, podobnie jak w Danii, praca misyjna napotykała na wielkie przeciwności. Z tego też powodu Oskar po dwu latach powrócił ponownie na dwór cesarski.

W roku 831 na sejmie w Diedenhofen tworzono nowe biskupstwa na terenie Niemiec. Wtedy to Oskara powołano na nowo utworzoną stolicę biskupią do Hamburga. Biskup Metzu konsekrował Oskara, a papież Grzegorz IV mianował go arcybiskupem i swoim legatem na kraje północne. Arcybiskup Oskar miał podlegać arcybiskupowi Ebbonowi z Reims. Z tej archidiecezji przed laty zaczęto podejmować próby chrystianizacji ziem północnych. Arcybiskup Oskar wraz z podległymi mu duchownymi pracował nad chrystianizacją Szlezwiku-Holsztynu. Dzieło to jednak wówczas nie powiodło się, między innymi z powodu zniszczenia przez Duńczyków Hamburga w roku 845.

Po śmierci biskupa Bremy cesarz wyznaczył Oskara na to biskupstwo, jednakże metropolita Kolonii i sam papież sprzeciwili się decyzji cesarskiej. Dopiero w roku 858 arcybiskup Oskar objął diecezję w Bremie. Przez cały czas nasz Patron usilnie pracował nad chrystianizacją Danii i Szwecji. Wysyłał na głoszenie Ewangelii swoich towarzyszy: Gautberta i Nitharda, a także sam również udawał się do tych krajów z posługą misyjną. Dzięki pracy misyjnej arcybiskupa Oskara w latach 852-853 król szwedzki Olaf nawrócił się i przyjął chrzest (H. Fros, P. Kielar).

Papież Mikołaj I w roku 864 wyłączył diecezję Bremę z metropolii kolońskiej i połączył z nową prowincją kościelną w Hamburgu-Bremie. Od tego czasu arcybiskup Oskar mógł już samodzielnie, bez żadnych przeszkód kierować pracą misyjną w Skandynawii. W Bremie dokończył budowę kamiennego kościoła oraz założył trzy klasztory. Zawsze słynął z pobożności i dzieł miłosierdzia. Jego biograf i uczeń Rimbert napisał, podsumowując życie mistrza, że arcybiskup Oskar: "na zewnątrz był apostołem, wewnątrz mnichem". Pełen zasług, nadmiernie utrudzony pracą misyjną, św. Oskar odszedł do Pana w Bremie, w dniu 3 lutego 865 roku. Nadano mu zaszczytny i zasłużony tytuł Apostoła Skandynawii.

W ikonografii przedstawia się św. Oskara w futrze na szatach biskupich, ponieważ był misjonarzem krajów północnych, Skandynawii. Święty jest otoczony nawróconymi z pogaństwa chrześcijanami, w ręku trzyma miniaturę kościoła (pobudował świątynię w Szwecji i Bremie).

Liturgiczny obchód ku czci św. Oskara przypada na dzień jego narodzin dla nieba, czyli 3 lutego i ma charakter wspomnienia dowolnego. Kolekta mszalna zawiera prośbę, abyśmy zawsze żyli w świetle Bożej prawdy: "Boże, ty posłałeś do ludów bałtyckich świętego Oskara, biskupa, jako apostoła Ewangelii, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy żyli w świetle Twojej prawdy".

Ks. Stanisław HOŁODOK
Copyright © by W Służbie Miłosierdzia 02/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka